Den demografiska utvecklingen i norrt lje 1970 2004 med utblick mot 2020
Download
1 / 27

- PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970 - 2004 med utblick mot 2020. Demografikonsulten Åke Nilsson Edsvägen 2C 194 47 Upplands Väsby Telefon: och fax 08-590 928 46 E-post: ake.nilsson@demografikonsulten.se. Fruktsamhet Dödlighet Inflyttning Utflyttning Flyttningsnetto

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - christophe-alden


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Den demografiska utvecklingen i norrt lje 1970 2004 med utblick mot 2020

Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970 - 2004 med utblick mot 2020

Demografikonsulten Åke Nilsson

Edsvägen 2C

194 47 Upplands Väsby

Telefon: och fax 08-590 928 46

E-post: ake.nilsson@demografikonsulten.se

Demografikonsulten 2005


Den demografiska utvecklingen i norrt lje 1970 2004 med utblick mot 20201

Fruktsamhet utblick mot 2020

Dödlighet

Inflyttning

Utflyttning

Flyttningsnetto

Åldersstruktur

Nuvarande

I framtiden

Demografiska trycket

Familj och hushåll

Utbildning

Förvärvsarbete

In- och utpendling

Aktiv befolkning

Den demografiska utvecklingen i Norrtälje 1970 - 2004 med utblick mot 2020

Demografikonsulten 2005


Ldersstrukturen i norrt lje r 2004
Åldersstrukturen i Norrtälje år 2004 utblick mot 2020

Demografikonsulten 2005


Ldersstrukturen i norrt lje r 2004 j mf rt med riket
Åldersstrukturen i Norrtälje år 2004 jämfört med riket utblick mot 2020

Demografikonsulten 2005


Ldersstrukturen i norrt lje r 2004 j mf rt med likv rdiga kommuner
Åldersstrukturen i Norrtälje år 2004 jämfört med likvärdiga kommuner

Demografikonsulten 2005


Norrt lje j mf rs med kommuner i samma kommungrupp
Norrtälje jämförs med kommuner i samma kommungrupp likvärdiga kommuner

Demografikonsulten 2005


Summerad fruktsamhet 1970-2002 (femåriga glidande medeltal) för Norrtälje jämfört med likvärdiga kommuner och riket

Demografikonsulten 2005


F dda och d da i norrt lje 1970 2004 samt framskrivning till r 2020
Födda och döda i Norrtälje 1970-2004 samt framskrivning till år 2020

Demografikonsulten 2005


Inflyttade till Norrtälje per 1 000 av folkmängden åren 1970-2004 jämfört med inflyttningen till likvärdiga kommuner

Demografikonsulten 2005


Åldersfördelningen på 1970-2004 jämfört med inflyttningen till likvärdiga kommunermän inflyttade till Norrtälje jämfört med likvärdiga kommuner – genomsnitt för åren 2000-2004

Demografikonsulten 2005


Åldersfördelningen på 1970-2004 jämfört med inflyttningen till likvärdiga kommunerkvinnor inflyttade till Norrtälje jämfört med likvärdiga kommuner – genomsnitt för åren 2000-2004

Demografikonsulten 2005


Inflyttning
Inflyttning 1970-2004 jämfört med inflyttningen till likvärdiga kommuner

 • Norrtälje har 15-20 procents högre inflyttning än vad som är normalt för jämförbara kommuner.

 • Åldersprofilen på inflyttarna avviker från den normala

  • Förhållandevis få i åldrarna 20-30 år

  • Överskott av barnfamiljer

  • Överskott av par i åldrarna 50-65 år

Demografikonsulten 2005


Indexserie över utflyttade 1970-2004 jämfört med inflyttningen till likvärdiga kommunerkvinnor från Norrtälje åren 1970-2004 jämfört med likvärdiga kommuner (utflyttningen av kvinnor från likvärdiga kommuner 2000-2004=100)

Demografikonsulten 2005


Utflyttningsrisker för 1970-2004 jämfört med inflyttningen till likvärdiga kommunerkvinnor i Norrtälje jämfört med likvärdiga kommuner – genomsnitt för åren 2000-2004

Demografikonsulten 2005


Utflyttning
Utflyttning 1970-2004 jämfört med inflyttningen till likvärdiga kommuner

 • Utflyttningen från Norrtälje ligger på normal nivå vid jämförelse med likvärdiga kommuner

 • Åldersprofilen på de utflyttade avviker något från den normala

  • Förhållandevis få ungdomar flyttar från Norrtälje

  • Något fler medelålders flyttar från Norrtälje

Demografikonsulten 2005


Flyttningsnetto för Norrtälje åren 1970-2004 samt framskrivet netto till 2020 baserat på in- och utflyttningen 2000-2004

Demografikonsulten 2005


Flyttningsnetto för Norrtälje fördelat efter ålder jämfört med likvärdiga kommuner ‑ genomsnitt för åren 2000-2004

Demografikonsulten 2005


Flyttningsnetto
Flyttningsnetto jämfört med likvärdiga kommuner ‑ genomsnitt för åren 2000-2004

 • Åldersprofilen på Norrtäljes flyttnetto har en del drag som liknar en förortskommun

  • Överskott i förskole-, skolåldrarna och bland föräldrar till förskolebarn

  • Underskott i åldrar när barnen lämnar föräldrahemmet

 • I åldrarna 50-65 har Norrtälje ett betydande inflyttningsöverskott – par med tomma holkar flyttar till Norrtälje

Demografikonsulten 2005


Befolkningsutvecklingen i norrt lje ren 1970 2004 samt framskrivning till r 2020
Befolkningsutvecklingen i Norrtälje åren 1970-2004 samt framskrivning till år 2020

Demografikonsulten 2005


Ldersf rdelningen i norrt lje 2004 och den framskrivna ldersf rdelningen 2014
Åldersfördelningen i Norrtälje 2004 och den framskrivna åldersfördelningen 2014

Demografikonsulten 2005


Antal personer i de förvärvsarbetande åldrarna och i pensionsåldrarna i Norrtälje 1970-2004 och enligt framskrivningen 2005-2020

Demografikonsulten 2005


Antal personer i pensions ldrarna i norrt lje 1970 2004 och enligt framskrivningen 2005 2020
Antal personer i pensionsåldrarna i Norrtälje 1970-2004 och enligt framskrivningen 2005-2020

Demografikonsulten 2005


F rv rvsarbetande ldrar och lderspension rer
Förvärvsarbetande åldrar och ålderspensionärer och enligt framskrivningen 2005-2020

 • Antalet personer i förvärvsarbetande åldrar stiger med uppskattningsvis 8 procent till 2020

 • Antalet ålderspensionärer stiger med drygt 50 procent till 2020.

  • De yngre pensionärerna (65-74 år) med 60 procent

  • Åldrarna 75-79 med 65 procent

  • Åldrarna 80-84 med ca 25 procent

  • Åldrarna 85-89 med ca 30 procent

  • och de äldsta (90 år och äldre) med ca 70 procent

Demografikonsulten 2005


Demografins p verkan p de kommunala kostnaderna i norrt lje m tt i penningv rdet r 2004
Demografins påverkan på de kommunala kostnaderna i Norrtälje mätt i penningvärdet år 2004

Demografikonsulten 2005


Kommunala kostnader i 2004 års prisnivå beräknade per förvärvsarbetande resp. personer i åldrarna över 18 år

Demografikonsulten 2005


Demografiska trycket
Demografiska trycket förvärvsarbetande resp. personer i åldrarna över 18 år

 • Tre fjärdedelar av den kommunala verksamheten har ett starkt samband med åldersfördelningen.

 • Från år 2004 till 2020 ger de demografiska förändringarna ett ökat kostnadstryck i Norrtälje på ca 14 procent jämfört med år 2004.

 • Kostnaderna för äldreomsorg kommer att öka med 17 procent till 2010 och med ca 50 procent till 2020 jämfört med år 2004 förutsatt att vårdbehovet är detsamma som i dag i de olika åldrarna

Demografikonsulten 2005


Specifika fr gor f r norrt lje
Specifika frågor för Norrtälje förvärvsarbetande resp. personer i åldrarna över 18 år

 • En snabbt åldrande befolkning

 • Underlaget för inflyttning kan minska

 • Beredskap för att hög utflyttning av unga människor om fem till tio år

 • Låg utbildningsnivå bland de unga.

Demografikonsulten 2005