1 / 12

Glædelig Jul Du behøver ikke vente til Jul…

Glædelig Jul Du behøver ikke vente til Jul…. For at modtage Hilsener Fra mig…. Her kommer en lille hilsen som du gerne må læse nu… . Vent ikke på der skal komme en gaveregn…. Du behøver ikke at have i overflod, for at dele glæden med andre.

christoffer
Download Presentation

Glædelig Jul Du behøver ikke vente til Jul…

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Glædelig JulDu behøver ikke vente til Jul…

 2. For at modtage HilsenerFra mig…

 3. Her kommeren lille hilsensom du gerne må læse nu…

 4. Vent ikke på der skal komme en gaveregn…

 5. Du behøver ikke at have i overflod, for at dele glæden med andre.

 6. Vent ikke på Juleaftenfør Du tager dig sammen til at skrive…

 7. Du behøver ikke sende Gaver.Kun en Hilsen…

 8. Vent ikke til Du har fået en hilsen før Du sender en selv…

 9. Vent ikke til Du er tørstig før du deler med andre…

 10. ... Vent ikke på truslen om at blive forladt før du gør det godt igen.

 11. Vent ikke... For du ved ikke om den næste Jul kommer...

 12. Gode venner er vigtige! Tag vare på de gode venner du har. Vis at du bryder dig om dem. Send denne hilsen videre til alle du anser som en VEN. Selv om dette medfører at du sender den tilbage til den som sendte den til dig. Hvis du får denne tilbage af flere vil det jo sige at du har mange gode venner……. Glædelig Jul og Godt Nytår

More Related