Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Bil je med prvimi škofi, ki niso mučenci, prištet med svetnike vesoljne Cerkve. Goduje pa 2. maja. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Bil je med prvimi škofi, ki niso mučenci, prištet med svetnike vesoljne Cerkve. Goduje pa 2. maja.

Bil je med prvimi škofi, ki niso mučenci, prištet med svetnike vesoljne Cerkve. Goduje pa 2. maja.

116 Views Download Presentation
Download Presentation

Bil je med prvimi škofi, ki niso mučenci, prištet med svetnike vesoljne Cerkve. Goduje pa 2. maja.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Sveti Atanazij, škof in cerkveniučitelj je bildomav Aleksandriji.Leta 328 je postal aleksandrijskipatriarh.Imačastcerkvenegaučitelja in veljazavelikegabojevnikazoperarijance, ki so tajiliJezusovobožanstvo.

  2. Njegovoškofovanje je bilonepretrganbojin mučeništvo. Sicernipadel pod mečemin delalčudežev -čudežnjegovegaživljenjaje bilanjegovaneustrašenost. V bridkostih se je tolažilz izrekom: »Ta oblačekbošelkmalumimo. Le Boga se boj, ne ljudi!«

  3. Moral je petkrat v pregnanstvo in je takopreživeldvajset let ločenodškofijskegasedežaporaznihkrajihdržavekotbegunecalipregnanec. Krivoverskisovražniki, kijih je podpiralatudidržavna oblast,so gadolžilinajhujšihhudodelstev, med drugimnaj bi onečastilnekodekle.

  4. Cesar je sklicalzborarijanskihškofov, da bi Atanazijaobsodili.TudiAtanazij je prišelnazbor s svojimdiakonomTimotejem. Ta je v zborustopilpredžensko, kinaj bi pričalazoperAtanazija, in rekel: »Kaj, jazdasemteonečastil?«

  5. Ženska, kiAtanazijašepoznalani, je odvrnila: »Saj, ti, ti.« Tako se je izkazalaAtanazijevanedolžnost.Obdolžili so ga, da je umorilškofaArzenija, njegovomrtvoroko pa rabilzavraže in čarovnije.

  6. Atanazij pa je pripeljal škofa Arzenija, ki so ga bili njegovi sovražniki poprej ujeli, a ga je Atanazij rešil, pred zbor živega in z obema rokama.Znana je še zgodba, kako je moral bežati na ladjici po reki Nilu pred rablji cesarja Julijana Odpadnika.

  7. Ko so gatimalomanjkotdohiteli, je velelladjicoobrniti, takoda so šlipreganjalcemnaproti. Ko so se srečali, je zaklicalpoglavarbiričevljudemv Atanazijeviladjici: »Ste mordavideliAtanazija?« Atanazijjim je samzaklicalnazaj: »Le hitite,nidalečod vas.«

  8. Zadnjih sedem let je kolikor toliko mirno živel v Aleksandriji in delal za cerkveno edinost. Prejšnji arijanski ali polarijanski škofje so seoglašali za ponovno bratovsko sodelovanje.

  9. Sv. Bazilij je izrekelmnenje, dasamoAtanazij more vzdržatialiobnovitipopolnoedinost v celotnemkrščanstvu. Ko je taumrl, je spetzapisal, da se je vrnila k Stvarniku »velika in apostolskaduša«.

  10. Bil je med prvimi škofi, ki niso mučenci, prištet med svetnike vesoljne Cerkve.Goduje pa 2. maja.