Intel å tilby Internett TV, set-top-boks - PowerPoint PPT Presentation

science and technology news madrid hass n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Intel å tilby Internett TV, set-top-boks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Intel å tilby Internett TV, set-top-boks

play fullscreen
1 / 2
Intel å tilby Internett TV, set-top-boks
136 Views
Download Presentation
christinesmith23
Download Presentation

Intel å tilby Internett TV, set-top-boks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Science and Technology News Madrid, Hass and Associates Online BlogIntel å tilbyInternettTV, set-top-boksSource: http://www.upi.com/Science_News/Technology/2013/02/12/UPI-NewsTrack-Science-and-Technology-News/UPI-25071360713938/

  2. SANTA CLARA, California, 12 februar (UPI) - Intel harbekreftetdetvilintrodusere en streaming Internett-basert TV-tjenesteiår, ogskaper en set-top-boks for det. Erik Huggers, leder for Intel Media, fortalteAllThingsD Intel villetilbymaskinvareogtjenesterdirektetilforbrukerne. "For første gang, vil vi levere... en nyforbrukerelektronikkproduktsom folk vilkjøpefra Intel gjennom en nymerkevare," sahan. Mens Huggers ikkevalgte å røpetjenestensnavnellerpartnerneprogrammering, sahantjenestenvilletilby live TV, on-demand-programmeringogandretilbud, CNET rapportertetirsdag. Brukereikkevilkunnevelgeenkeltkanaler, men viltroligmåtteAbonnerpå bunter ellerklassertilbysav Intel, analog med hvakabel-TV tilbyr, sier CNET. "Hvaforbrukerenønskeervalgmuligheter, kontrollogbekvemmelighet," sa Huggers. "Hvis bunter ersamletrett, deterreellverdiisom... Jegtrorikkeindustrienerklar for ren a la carte. " "Tilslutttror vi deter en alt-i-ett-løsning." Related SIite: http://hassassociates-online.com/ Related Video: http://www.docstoc.com/docs/145849105/madrid-spain-internet-technology-articles-hass-and-associates-online