forsknings og utdanningssamarbeid med brasil erfaringer og muligheter fremover
Download
Skip this Video
Download Presentation
Forsknings og utdanningssamarbeid med Brasil: erfaringer og muligheter fremover

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 12

Forsknings og utdanningssamarbeid med Brasil: erfaringer og muligheter fremover - PowerPoint PPT Presentation


 • 112 Views
 • Uploaded on

Forsknings og utdanningssamarbeid med Brasil: erfaringer og muligheter fremover. Benedicte Bull, Senter for Utvikling og Miljø / NorLARNet , Universitetet i Oslo. Oppsumering. Kontekst for økt Brasil samarbeid Politiske føringer Målsetninger på norsk og brasiliansk side

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Forsknings og utdanningssamarbeid med Brasil: erfaringer og muligheter fremover' - christine-thulani


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
forsknings og utdanningssamarbeid med brasil erfaringer og muligheter fremover

Forsknings og utdanningssamarbeid med Brasil: erfaringer og muligheter fremover

Benedicte Bull, SenterforUtviklingogMiljø/NorLARNet, Universitetet i Oslo

oppsumering
Oppsumering
 • Kontekstforøkt Brasil samarbeid
  • Politiskeføringer
  • Målsetningerpånorskogbrasilianskside
 • Nåværendesamarbeidmed Brasil
 • Hindreforøktsamarbeidmed Brasil
 • Tiltakfor å økeomfangetavsamarbeidet
 • Basertpårapporten: Cooperationand exchange between Norway and Brazil on Research and Higher Education, Thomas ConradiGranli and Benedicte Bull, 7.3.2012
politiske f ringer p kt samarbeid med brasil
Politiske føringer på økt samarbeid med Brasil
 • Bakgrunn: sterkt økende politisk interesse for etablering av nært samarbeid med Brasil på flere områder.
 • Brasil en ny stormakt, men med betydelige etterslep innen forsking og utdanning.
 • MOU av mars 2008 mellom Teknologi- og vitenskapsdepartementet i Brasil og Kunnskapsdepartementet, Norge.
 • Regjeringens Brasil strategi (2011):
  • Kunnskapssamarbeid med Brasil prioritert som et middel til:
   • Åstyrke langsiktig norsk-brasiliansk politisk-økonomisk samarbeid
   • Fremme norsk forskning på prioriterte felt
   • Sikre norske bedrifter tilgang på kvalifisert arbeidskraft
  • Prioriterte tema: olje, energi og gass, maritim vitenskap, fisk og akvakultur, klima og miljø, utvikling og utenrikspolitikk, og urfolk.
brasilianske prioriteringer
Brasilianske prioriteringer
 • Sikre teknologi og kunnskapsutvikling for Brasils utviklingsstrategi
 • Sikre tilgang til kvalifisert personell i nøkkelsektorer
 • Prioritert program Vitenskap uten grenser (Ciencia Sem Fronteiras – CSF):
  • Målsetning å sende ut 75 000 brasilianske studenter til utenlandske universitetet er innenfor gitte fagfelt
  • Finansiering på ca. 10 milliarder NOK
  • Høyt prioritert fra den Brasilianske regjeringens side
  • SIU og Forskningsrådet i dialog med forsknings/høyere utdanningsmyndigheter (CAPES/CNPq)
  • De «fem store» (USA, Frankrike, Tyskland, England og Italia) blir prioritert i første omgang.-
utveksling og samarbeid i dag
Utveksling og samarbeid i dag
 • 15 forskningoghøyereutdanningsinstitusjonerharformalisertbilateraltsamarbeid med 25
 • Påtrossavdetteerutvekslingavstudenterogakademisk stab på et beskjedentnivå.
 • AntallBrasilianeresomgjennomfører en PhD I Norgeerlavt, men antalletgjeste-PhD ogungeforskerepågjesteoppholdharøktpga. Yggdrasilprogrammetfra 2009.
 • Forskningssamarbeid med en rekkenorskeinstitusjoner men med enkelteunntak (f.eks SINTEF, IRIS) lite institusjonalisertoglangsiktig
antall utenlandske studenter og utvekslingstudenter i norge fra brics land 2003 2011
Antall utenlandske studenter og utvekslingstudenter i Norge fra BRICS-land 2003-2011

Utenlandske studenter

Utvekslingsstudenter

antall phd studenter og yngre forskere fra brasil p opphold i norge med yggdrasil stipend
Antall PhD studenter og yngre forskere fra Brasil på opphold i Norge med Yggdrasil stipend
hovedhindre for kt samarbeid og utveksling
Hovedhindre for økt samarbeid og utveksling

Hindre for student utveksling

Hindre for forskningssamarbeid

Manglendefinansieringskilder

Visa-byråkrati

 • Manglendefinansieringskilder
 • Språkbarrierer
 • Manglendeinformasjon/tradisjon
 • Visa-byråkrati
hvordan sikre kt samarbeid med brasil
Hvordan å sikre økt samarbeid med Brasil
 • Rask etableringavfellesaktivitetermellombrasilianskeforsknings- oghøyereutdanningsinstitusjoner (CAPES ogCNPq) og SIU ogNorgesForskningsråd.
 • En norsk partner børutpekesogbegynnearbeidet med å få en kontraktinnenfor CSF programme. Norgebørkunnemottaiallefall 100 bachelor/masterstudenterog 10 PhD kandidaterinnen 2013.
 • Man børetablere permanent tilstedeværelse I Brasil for å sørge for bedreinformasjonomnorskestudiesteder, evt. påmodellavdetnederlandskeNeso (www.nesobrazil.org).
ad