Întărirea controlului exporturilor
Download
1 / 34

Nineta B ? rbulescu Pre ? edinte - S ecretar de S tat - PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Întărirea controlului exporturilor . C ontribuţia României la securitatea internaţională şi la lupta împotriva terorismului. Nineta B ă rbulescu Pre ş edinte - S ecretar de S tat Agen ţ ia Na ţ ional ă de Control al Exporturilor. Ce este A NCEX ?.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Nineta B ? rbulescu Pre ? edinte - S ecretar de S tat' - christian-zurlo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Nineta b rbulescu pre edinte s ecretar de s tat

Întărirea controlului exporturilor.Contribuţia României la securitatea internaţională şi la lupta împotriva terorismului

Nineta Bărbulescu

Preşedinte - Secretar de Stat

Agenţia Naţională de Control al Exporturilor

Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


Ce este a ncex
Ce este ANCEX ?

 • Organ de specialitate al administraţiei publice centrale

 • Autoritate naţionalăîn controlul transferurilor de produse militare şi cu dublă utilizare

 • Răspunde de implementarea Convenţiei pentru interzicerea armelor chimice

 • Punct Naţional de Contact al Protocolului ONU pentru combaterea traficului ilicit cu arme de foc

 • Organism de reglementare, licenţiere, control şi reprezentare

Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


Locul a ncex
Locul ANCEX

 • Din ianuarie 2001 - în subordinea Ministerului Afacerilor Externe

 • Din iunie 2003 s-a adăugat dimensiunea de coordonare a Ministrului - delegat pentru Control

 • Asigură preşedinţia Consiliilor inter - agenţii pentru avizarea licenţierii operaţiunilor cu produse strategice

Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


Despre ce nu va fi vorba
Despre ce nu va fi vorba

 • Despre echipa Ancex şi motivarea ei

 • Despre proiectele din viitorul imediat

 • Despre cum este cunoscută Agenţia în străinătate

 • Despre lipsa de greşeli

 • Despre diferenţa între a fi important şi a fi notoriu

 • Despre cooperarea cotidiană inter-agenţii

Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


Terminologie minimal abrevieri uzuale
Terminologie minimală- abrevieri uzuale

 • Controlul exporturilor

 • Produse strategice

 • Sistemul naţional de control al exporturilor

 • Abrevieri uzuale

  • ANCEX

  • CWC

  • DU

  • ML

Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


Competen a de reglementare
Competenţa de reglementare

 • Controlul exporturilor

 • Implementarea prevederilor Convenţiei pentru interzicerea armelor chimice - CWC

 • Implementarea prevederilor Protocolului ONU pentru armele de foc - UN Firearms Protocol

  • Legislaţie primară

  • Legislaţie secundară

  • Legislaţie de implementare

Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


Competen a de reglementare 2
Competenţa de reglementare 2

 • Controlul exporturilor

 • Legea organică 387/2003 privind regimul de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

  • Elaborată în 2001

  • Intră în vigoare la 5 noiembrie 2003

  • Implementează prevederile Reglementării 1334/2000 a Consiliului UE

  • Drept material european la zi în materie

 • Legea 92/2004 pentru aprobarea participării României la Grupul Australia

 • Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de reglementare 3
  Competenţa de reglementare 3

  • Controlul exporturilor

  • Legislaţie secundară

   • HG 861/2004 pentru aprobarea listelor cuprinzând produse şi tehnologii cu dublă utilizare supuse regimului de control la export şi import

 • Legislaţie de implementare

  • Ordinele Preşedintelui Ancex

   2003: nr. 418, 427, 631, 676

   2004: nr. 12, 43, 46, 69

 • Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de reglementare 4
  Competenţa de reglementare 4

  • Controlul exporturilor

   Ce-i de făcut ?

  • Deblocarea proiectului legii privind controlul exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni cu produse militare

  • Avizarea proiectului HG organizarea şi funcţionarea ANCEX

  • HG organizare şi funcţionare a Consiliului pentru avizarea operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare

  • HG reactivarea Grupului Român de Neproliferare

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de reglementare 5 2 implementarea cwc
  Competenţa de reglementare 52. Implementarea CWC

  • Legislaţie primară

   Legea organică 448/2003 de modificare a legii 56/1997 pentru aplicarea prevederilor CWC

  • Legislaţie secundară

   HG 566/2004 ref. organizarea celei de a III-a reuniuni regionale a autorităţilor naţionale din statele părţi la CWC din Grupul Europa de Est - detalii privind reuniunea la www.export-control.ro/conferences2004

  • Legislaţie de implementare - Ordinele Preşedintelui ANCEX

   • 109/2004 normele metodologice control respectarea aplicării Legii 56/1997, cu modificările din 2003

   • 121/2004 norme metodologice declarare substanţe chimice din lista 1 anexă la CWC

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de reglementare 6
  Competenţa de reglementare 6

  • UN Firearms Protocol

   Legea 9/2004 pentru aderarea României la Protocolul împotriva fabricării şi traficului ilicite de arme de foc

   - ANCEX este desemnată Punct Naţional de Contact

   - Protocolul, adiţional la Convenţia ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate, nu este încă în vigoare

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de control lato sensu
  Competenţa de control lato sensu*

  • În sens larg, include competenţele de

   • Autorizare, licenţiere, eliberare de permise, eliberare de CCL, CII – pentru operaţiunile cu produse militare

   • Înregistrare, licenţiere, notificări – pentru operaţiunile cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare

   • Înregistrare, licenţiere, declaraţii anuale industriale, pregătirea inspecţiilor internaţionale ale Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice – pentru activităţile care intră sub incidenţa CWC

    Concept utilizat exclusiv pentru sinteza din această prezentare

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de control 1 selectiv
  Competenţa de control 1selectiv

  • Control documentar

   • Procesare şi eliberare autorizaţii ML, DU 143

   • Procesare şi eliberare certificate de înregistrare DU 57

   • Procesare şi eliberare licenţe individuale ML, DU 2139

   • Procesare şi eliberare permise pentru operaţiuni necomerciale, tranzit internaţional, transbordare ML 302

   • Eliberare CCL, CII ML, DU 97

   • Notificări ML, DU 644

   • Declaraţii anuale industriale CWC 39

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de control 2
  Competenţa de control 2

  • Controale in situ

   181

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de control 3
  Competenţa de control 3

  • Controale – ţintă *

   23

   * La sesizarea serviciilor de informaţii sau a altor structuri informative

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de control 4
  Competenţa de control 4

  • Controale în vederea autorizării/ înregistrării*

   20

   * 20 de companii noi au solicitat “înscrierea” în clubul select al exportatorilor/ importatorilor de produse cu relevanţă strategică

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de control 5
  Competenţa de control 5

  • Controale de conformitate*

   53

  * Vezi şi controalele în vederea re-autorizării sau în cursul procedurii de înregistrare

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de control 6
  Competenţa de control 6

  • Controale tematice

   • Campania de avertizare orientată pe producătorii de rulmenţi = 4

   • Campania de pregătire a declaraţiilor anuale industriale şi a inspecţiilor internaţionale ale Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice = 5

    Februarie 2004 – SC BEGA CHIM SA Timişoara a fost

    inspectată de OIAC. Raportul final de inspecţie a fost excelent deopotrivă pentru companie şi pentru ANCEX

   • Campania de diseminare a Legii 387/2003

    60 de vizite in situ

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Competen a de control 7
  Competenţa de control 7

  Finalitatea activităţilor de control

  • Dimensiunea preventivă este dominantă=REGULA

   • Verificarea respectării legii în detaliu

   • Cunoaşterea legilor şi reglementărilor

   • Impuls pentru utilizarea instrumentelor adecvate (web site-uri, CD-uri, ghiduri, documentare)

  • Dimensiunea de sancţionare =EXCEPŢIA

   • Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor

    15 amenzi contravenţionale = 570 milioane lei achitaţi

    11 avertismente

   • 4 sesizări ale Ministerului Public

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Rela ia guvern industrie
  Relaţia Guvern - Industrie

  • Coloana vertebrală a strategiei actualei administraţii în controlul exporturilor

  • Iniţiată în aprilie 2001 prin lansarea Programului de Transparenţă şi Cooperare cu partenerii din economie

  • Web site-urile Agenţiei, conferinţe şi seminarii, activitatea de consultanţă,crearea de instrumente special dedicate facilitării implementării obligaţiilor legale, activităţi de tip open doors şi close doors

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Rela ia guvern industrie 2
  Relaţia Guvern – Industrie 2

  • Conferinţe

   organizate sub patronajul şi cu participarea Ministrului - delegat pentru Control

  • 22-23 iulie 2003 = Seminarul Controlul transferurilor de produse şi tehnologii strategice- prezent şi perspective – instruire pentru lucrătorii vamali din birourile vamale abilitate

  • 25-26 septembrie 2003 = a III-a Conferinţă naţională anuală Dezvoltări recente în controlul exporturilor – pentru companiile româneşti şi pentru experţii din alte instituţii cu competenţe în controlul transferurilor de produse cu relevanţă strategică

  • 4 noiembrie 2003 = Conferinţa tematică Noul regim de control al exporturilor de produse şi tehnologii cu dublă utilizare

  • 28 aprilie 2004 = Conferinţa organizată la Camera de Comerţ şi Industrie a României şi a Municipiului Bucureşti Noile reglementări în domeniul controlului operaţiunilor cu produse şi tehnologii cu dublă utilizare

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Rela ia guvern industrie 3
  Relaţia Guvern – Industrie 3

  • Activitatea de consultanţă

  • Înfiinţarea Punctului Naţional Focal de Consultanţă prin Ordinul Preşedintelui ANCEX nr. 120/2004

  • Alocarea unui spaţiu rezervat şi a unei logistici minimale în cadrul Agenţiei (PC stand alone, consilier dedicat, algoritm de circulaţie internă a datelor şi informaţiilor primite/ transmise)

  • consultanta@ancex.ro

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Rela ia guvern industrie 4
  Relaţia Guvern – Industrie 4

  • Activitatea de consultanţă

  • Pilonul ML

   • 4400activităţi de consultanţă în materie de proceduri, uzanţe, formularistică şi documentaţia de control al exporturilor în favoarea

    • Companiilor autorizate/ titulare de licenţe/ permise

    • Altor companii (întărirea dimensiunii preventive)

    • Funcţionari din alte instituţii publice

    • Lucrători vamali

    • Unor persoane fizice

   • 656 fişe de clasificare a unor produse

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Rela ia guvern industrie 5
  Relaţia Guvern – Industrie 5

  • Activitatea de consultanţă

  • Pilonul DU (inclusiv CWC)

   • 3305 activităţi de consultanţă în materie de drept material nou reglementat, proceduri, formularistică şi documentaţia de control al exporturilor în favoarea

    • Companiilor autorizate/înregistrate/ titulare de licenţe

    • Altor companii (întărirea dimensiunii preventive)

    • Funcţionari din alte instituţii publice

    • Lucrători vamali

    • Unor persoane fizice

   • Dintre acestea, 146 au fost clasificate cu dublă utilizare

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Cooperarea interna ional 1
  Cooperarea internaţională 1

  • Relaţii bilaterale

  • Raportul 2003 al Comisiei UE

  • Cooperare în cadrul regimurilor de neproliferare şi de control al exporturilor

  • Cooperare internaţională şi în cadrul Comunităţii de control al exporturilor

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Cooperarea interna ional 2
  Cooperarea internaţională 2

  • Relaţii bilaterale

  • Consultări cu SUA (Bucureşti, noiembrie 2003)

  • Consultări cu Germania - autoritatea similară BAFA (Bucureşti, februarie 2004)

  • Consultări cu SUA (Washington, aprilie 2004)

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Cooperarea interna ional 3
  Cooperarea internaţională 3

  • Raportul 2003 al Comisiei Europene

   Capitolul 26 – Relaţii externe

   “UE sprijină în mod activ cererea României de a fi parte la Regimul de Control al Tehnologiilor pentru Rachete.”

   “Este necesară în continuare o transpunere pentru a alinia România lareglementările UE privind produsele cu dublă utilizare. Deplina aliniere la acquis, în special a autorizaţiilor generale de export, se poate realiza numai prin aderare. România informează Industria în mod constant despre realizările în acest domeniu şi a dezvoltat contacte bilaterale cu statele membre ale UE pentru a face schimb de cele mai bune practici în ceea ce priveşte controlul exporturilor.”

   “Au fost făcute eforturi pentru dezvoltarea capacităţii administrative a Agenţiei prin intermediul cursurilor de instruire şi pentru dezvoltarea reţelelor internaţionale.”

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Cooperarea interna ional 31
  Cooperarea internaţională 3

  • Raportul 2003 al Comisiei Europene

   Capitolul 27 – Politica externă şi de securitate comună

   “România a continuat să-şi alinieze poziţia la sancţiunile şi măsurile restrictive, comunicatele, declaraţiile şi demersurile UE şi, când a fost invitată, s-a asociat la poziţiile şi acţiunile comune ale Uniunii. România a implementat embargourile şi măsurile restrictive impuse de Naţiunile Unite, UE, OSCE şi altele care reies din Aranjamentul de la Wassenaar privind controlul exporturilor de arme convenţionale şi de produse şi tehnologii cu dublă utilizare.”

   “În septembrie 2002, Agenţia a publicat primul Raport privind exportul de arme convenţionale. În perioada de raportare, Agenţia a lansat, de asemenea, un sistem computerizat de control al exporturilor împreună cu sectoarele interesate ale industriei româneşti şi a realizat un număr de acţiuni de creştere a cunoştinţei industriale specializate. Contactele internaţionale au fost dezvoltate în continuare pentru a beneficia de cele mai bune practici în ceea ce priveşte controlul exporturilor. Ca parte a reorganizării guvernamentale în iunie 2003, Agenţia a fost integrată în noul Minister al Controlului.

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Cooperarea interna ional 32
  Cooperarea internaţională 3

  • Raportul 2003 al Comisiei Europene (continuare)

   “Ca şi în anii anteriori, România a confirmat direcţia bună în ceea ce priveşte Politica Externă şi de Securitate Comună (PESC). România a continuat să joace un rol important ca leader regional al eforturilor de întărire a stabilităţii şi securităţii în Europa de Sud-Est.”

   “În ciuda progresului în ceea ce priveşte controlul exporturilor de arme, trebuie să se acorde în continuare atenţie deplinei implementări a Codului de Conduită al UE privind exporturile de arme şi luptei împotriva transferurilor neautorizate de arme. Încă nu există legislaţie orizontală care să permită aplicarea automată a sancţiunilor economice.”

   “România a continuat să se alinieze la PESC a UE şi a fost activă în promovarea unor probleme de securitate regională. Există câteva zone care necesită în continuare muncă, dar trebuie completat cadrul legislativ pentru controlul armelor şi pentru sancţiunile economice.”

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Cooperarea interna ional 4
  Cooperarea internaţională 4

  • Cooperare în cadrul regimurilor de neproliferare şi de control al exporturilor

  • Aranjamentul de la Wassenaar

   2003 - România a fost coordonator al task-force-

   ului privind documentaţia de control al

   exporturilor în cadrul procesului de evaluare –

   assessment

   2004 - România deţine preşedinţia Grupului ad- hoc pe

   problematica documentaţiei de export

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Cooperarea interna ional 41
  Cooperarea internaţională 4

  • Cooperare în cadrul regimurilor de neproliferare şi de control al exporturilor (continuare)

  • Grupul Furnizorilor Nucleari

   2004 - România a propus statelor participante la

   NSG crearea unei biblioteci de documente

   utilizate în domeniul transferurilor de

   produse şi tehnologii nucleare

  • Grupul Australia

   2004 – ANCEX a iniţiat un CD care include

   profilele statelor participante la GA

  • Comitetul Zangger

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Cooperarea interna ional 5
  Cooperarea internaţională 5

  • Cooperare internaţională în cadrul Comunităţii de control al exporturilor (selectiv)

   Participări la:

  • Conferinţa anuală Globalizarea Controlului Exporturilor (Londra)

  • Conferinţele Oxford privind controlul exporturilor (Budapesta, Londra)

   Contribuţii la rapoartele organizaţiilor neguvernamentale străine:

  • Human Rights Watch (www.hrw.org)

  • Saferworld (www.saferworld.org.uk)

  • Small Arms Survey (www.smallarmssurvey.org)

  • Amnesty International (www.amnesty.org)

  • British American Security Information Council (www.basicint.org)

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Cooperarea interna ional 51
  Cooperarea internaţională 5

  • Cooperare internaţională în cadrul Comunităţii de control al exporturilor

  • Experţii ANCEX au participat

   2003

  • New York -Prima reuniune bienală privind implementarea UN PoA

   2004

  • Belgrad –Masa rotundă consacrată legislaţiei în domeniul armelor de foc, în Sud-Estul Europei,organizată de SEESAC

  • Belarus-Workshop cu tematica controlul exporturilor- iniţiative regionale şi internaţionale pentru Belarus şi vecinii săi

  • Berlin- Seminar privind controlul exporturilor

  • Participarea laTask-force-ul privind SALW creat de centrul regional SECI

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC


  Alte activit i de interes
  Alte activităţi de interes

  • Instituţie componentă a Sistemului naţional de prevenire şi combatere a terorismului

  • Instituţie componentă a Consiliului inter-instituţional privind exercitarea mandatului României la Consiliul de Securitate al ONU

  • Participarea cu stand propriu la EXPOMIL 2003 şi la ICOMIL - intervenţia Preşedintelui ANCEX (disponibilă la www.ancex.ro/evenimente)

  • Iniţierea procedurilor pentru avizarea accesului la informaţii naţionale clasificate pentru nivelurile Secret, Strict Secret şi Strict Secret de Importanţă Deosebită (peste 60 % din personalul Agenţiei)

  • Publicarea unor studii de specialitate

  Iunie 2003 - 2004 - Un an de ANC