Szenvedélybetegségek megelőzése
Download
1 / 20

Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE Budapest, 2013. március 26. - PowerPoint PPT Presentation


 • 116 Views
 • Uploaded on

Szenvedélybetegségek megelőzése - mentálhigiénés és szociális közösségi megközelítés Berényi András Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ. Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE Budapest, 2013. március 26. A Drogmegelőzés – „hagyományos felosztás”.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE Budapest, 2013. március 26.' - christen-dixon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Szenvedélybetegségek megelőzése - mentálhigiénés és szociális közösségi megközelítésBerényi AndrásDebreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központ

Közösségi Lelki Egészségfejlesztés - 1. ESZMECSERE

Budapest, 2013. március 26.


A drogmegel z s hagyom nyos feloszt s
A Drogmegelőzés – „hagyományos felosztás”

 • Elsődleges megelőzés

 • Másodlagos megelőzés

 • Harmadlagos megelőzés


Elsődleges megelőzés

Célcsoportja:

a drogot még ki nem próbálók köre

Cél:

a fiatalok eleve ne is nyúljanak drogokhoz

Színtere:

az óvodától kezdve az általános iskola alsó tagozata (egyes iskolákban a felső tagozatos osztályok is)


Másodlagos megelőzés

Célcsoportja:

a drogokat már kipróbáló, de drogot rendszeresen még nem fogyasztó fiatalok

Célja:

A rendszeres, súlyosabb szerhasználat kialakulásának megelőzése

Színtere:

a felső tagozatos és a középiskolás korú fiatalok, illetve a felsőoktatásban hallgatók.


Harmadlagos megelőzés

Célcsoportja:

a problémás használók, drogfüggők

Célja:

a szenvélybetegek társadalmi visszahelyezését, beilleszkedését kívánja segíteni; a különféle betegségek, ill. elhalálozás, valamint a drogkarrier továbbfejlődésének a megelőzése

Színtere:

fekvő intézmények, rehabilitációs otthonok


Drogmegel z s j feloszt s

Általános prevenció

(Universal prevention)

– mindenkire kiterjedő megelőző munka, amely az általános populációt célozza meg, legfőképp az iskolai és közösségi alapú munkánál használjuk.

Drogmegelőzés „új felosztás”


Drogmegel z s j feloszt s1

Szelektív prevenció

(selective prevention)

- kockázati csoportokat célzó megelőző munka. A megelőző munka során megcélzott csoport nem minden tagja fogyasztott már feltétlenül drogot. Példa lehet szerfogyasztó szülők gyermekeinek csoportja.

Drogmegelőzés „új felosztás”


Drogmegel z s j feloszt s2

Indikált (javallt) prevenció

(indicated prevention)

Az egyén szükségleteire alakított a megelőző munka. Olyan személyeket célzunk meg egyénileg, akiknél már valamiféle probléma felfedezhető a szerfogyasztással kapcsolatban (pl. kipróbálás történt), vagy egyéb kockázatos viselkedést folytatnak.

Drogmegelőzés „új felosztás”


Szeml leti megk zel t sek a drogmegel z sben
Szemléleti megközelítések a drogmegelőzésben

1960-80-as évek:

Elrettentésen alapuló módszerek

1980-90-es évek:

Információközlésen alapuló módszerek-felvilágosítás

(jogi,rendőrségi,egészségügyi)


Szeml leti megk zel t sek a drogmegel z sben1
Szemléleti megközelítések a drogmegelőzésben

 • 1990-es évek

 • Az egészségfejlesztés szemléletéhez szorosan kötődik. Az egyénre és az őt körülvevő környezetre koncentrálva a protektív (védő) tényezők kerülnek központba, azzal szemben,hogy a kockázati tényezők elleni küzdelemre fókuszálnának.


Szeml leti megk zel t s
Szemléleti megközelítés

Betegség megelőzés

a betegség kialakulásának megakadályozását szem előtt tartó megközelítés.

A betegség, illetve annak súlyosbodásának a megelőzésére irányul.


Szeml leti megk zel t s1
Szemléleti megközelítés

Egészségfejlesztés

– pozitív szemlélet, értékek magfogalmazása, hangsúlyozása, amit erősíteni fejleszteni kell és lehet.

Cél, hogy az egyén képes legyen az egészséges életvezetés megvalósítására, melynek része a szermentesség is.


Betegs gmegel z s
Betegségmegelőzés

 • Medikális szemléletű

 • Speciális tudásokra épít

 • Szűk szakmai kör végezheti

 • A betegségből mint negatívumból indul ki

 • Az egészséget a betegség hiányaként értelmezi

 • Hierarchikus személetű

 • A szakemberek részvételét hangsúlyozza

 • A speciális problémákra összpontosít


Eg szs gfejleszt s
Egészségfejlesztés

 • Egészségből mint pozitívumból indul ki

 • Az egészség testi-lelki-szociális jól-lét

 • Alulról építkező

 • A közösségi részvételt hangsúlyozza

 • Teljes környezetet és közösséget megcélzó

 • Interdiszciplináris

 • Többszörös erőforrásra épít

 • Több szektorra támaszkodik (önkormányzat, civil szektor, egészségügy, oktatás stb.)


Az egészségfejlesztés folyamat

 • „Az egészségfejlesztés az a folyamat, melynek során az emberek fokozódó kontrollt nyernek saját életük, következésképpen pedig saját egészségi állapotuk felett, annak érdekében, hogy egészségük jobb legyen.”

 • (Ottawa Charta, 1986)


Az eg szs gfejleszt s akci ter letei
Az egészségfejlesztés akcióterületei

Egészséget támogató társadalompolitika

Egészséget támogató környezet

Helyi közösségi akciók erősítése

Az egészségügyi szemlélet megváltoztatása

Egyéni készségek,kompetenciák fejlesztése


Eg szs gfejleszt s r sztvev i
Egészségfejlesztés - résztvevői

iskola

Civil szerve-zetek

egészségügy

önkormányzat

TÁRSADALOM


Pszichoszoci lis komplex szeml let
Pszichoszociális komplex szemlélet

 • Korszerű egészségfejlesztési (health protion) szemlélet

 • A döntéshozók bevonása

 • Az egészséget támogató rendszerek együttgondolkodása és közös munkája

 • Szoros kapcsolat a tágabb társadalommal

 • Szemlélet formálása a korosztályok specialitását figyelembe véve


Pszichoszoci lis komplex szeml let1
Pszichoszociális komplex szemlélet

 • Civil és egyházi szervezetek bevonása a tevékenységekbe

 • A közösség bevonása a munkába

 • Multidiszciplináris teamek

 • A mentálhigiénés, szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezetek összefogásaad