Uzn vanie odborn ch kvalifik ci architekti
Download
1 / 13

- PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

„UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ - ARCHITEKTI ”. ENACA – Európska sieť príslušných orgánov v architektúre O ľ ga Mih áliková predsedníčka Bratislava , 17. januára 201 3. ENACA. sieť príslušných orgánov , ktoré vykonávajú uznávanie odborných kvalifikácií pre povolanie architekt

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chloe


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Uzn vanie odborn ch kvalifik ci architekti

„UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ - ARCHITEKTI

ENACA – Európska sieť príslušných orgánov v architektúre

Oľga Miháliková

predsedníčka

Bratislava, 17. januára 2013


Enaca
ENACA

 • sieť príslušných orgánov, ktoré vykonávajú uznávanie odborných kvalifikácií pre povolanie architekt

 • účel vzniku: poskytnúť fórum pre diskusiu príslušným orgánom s cieľom napomôcť administratívnej spolupráci a konzistentnej implementácii smernice o uznávaní odborných kvalifikácií


Kto je architekt
KTO JE ARCHITEKT?

 • veľmi komplexná definícia

  • rozdiely v rozsahu poskytovaných služieb (funkcii)

  • rozdiely vo vzdelaní

 • V prípade architektov je primárne hľadanie spoločných a potrebných znalostí a zručností – nie snaha o homogénnu štruktúru vzdelávania

 • „znalosti a zručnosti“ - 11 bodov článku 46 smernice 36/2005/ES – „learning outcomes“ ;


Kto je architekt z h adiska odbornej kvalifik cie
KTO JE ARCHITEKT Z HĽADISKA ODBORNEJ KVALIFIKÁCIE

 • AKADEMICKÁ (FORMÁLNA) KVALIFIKÁCIA= vzdelanie

  Smernica 36/2005/ES

  (smernica o uznávaní odborných kvalifikácií)

  a) Automatické uznávanie

  Kvalifikácie uvedené v Prílohe VI (nadobudnuté práva) a

  Prílohe V – obsahuje už aj ostatné podmienky prístupu k povolaniu

  b) Všeobecný systém

 • ODBORNÁ PRAX = traineeship

 • alt. PRESKÚŠANIE

  K PRÍSTUPU NA TRH


Pr stup na trh
Prístup na trh

prístup na trh =

odborne spôsobilá osoba

voľný pohyb


Pr loha vi
Príloha VI

 • Nadobudnuté práva – v princípe žiadne ďalšie podmienky prístupu k povolaniu

 • Aj keď nespĺňajú článok 46 smernice


Pr loha v
Príloha V

AUTOMATICKÉ UZNÁVANIE:

Stĺpec III – doklad o formálnej kvalifikácii

Stĺpec IV – sprievodné osvedčenie, ktoré sa notifikuje spolu s formálnou kvalifikáciou – obsahujú ďalšie podmienky pre prístup k povolaniu

Dôležité: včasná notifikácia diplomov aj sprievodných osvedčení


Dole it rovnov ha
DOLEŽITÁ ROVNOVÁHA

mobilita profesionálov

vs.

ochrana spotrebiteľa

 • Dôležitý a dlhodobý dopad a prostredie a blaho občanov

 • Dôležitý dohľad príslušných orgánov v jednotlivých členských štátoch


Uzn vanie odborn ch kvalifik ci architektov
UZNÁVANIE ODBORNÝCH KVALIFIKÁCIÍ ARCHITEKTOV

 • uznanie formálnej kvalifikácie (napr. pre účely zriadenia živnostenského -oprávnenia) – MŠ SR (stredisko na uznávanie odborných kvalifikácií)

 • uznanie odbornej kvalifikácie pre účely výkonu regulovaného povolania „autorizovaný architekt“ – Slovenská komora architektov (Zákon SNR č. 138/1992 Zb.)


Mo nosti pr stupu k povolaniu pre zahrani n ch architektov
MOŽNOSTI PRÍSTUPU K POVOLANIU PRE ZAHRANIČNÝCH ARCHITEKTOV

 • hosťovanie (dočasné):

  • pro forma registrácia

  • na jeden rok ( s možnosťou obnovy)

  • povinnosť byť usadený v inom členskom štáte

  • hosťujúci architekti sa nestávajú povinnými členmi Slovenskej komory architektov

 • usadenie sa:

  • podmienky vzťahujúce sa aj na domovských architektov : t.j. povinné členstvo v komore

  • Môže byť súčasne usadený súčasne vo viacerých štátoch

  • Dlhodobé pôsobenie

  • Do tejto kategórie spadajú najmä slovenskí občania, ktorí sa po nadobudnutí odbornej kvalifikácie v zahraničí sa vracajú na SlovenskoMigr cia absolventov
Migrácia absolventov

 • nový element, ktorý zavádza novela kvalifikačnej smernice

 • mechanizmus pre ich automatické uznanie už na úrovni čiastočne odborne kvalifikovaných osôb


Akujem za pozornos
Ďakujem za pozornosť!

ENACA – European Network of Architects’ Competent Authorities

Oľga Miháliková,

e-mail: mihalikova@komarch.sk |

tel.: 0911 443 414

Slovenská komora architektov

Panská 15, 811 01 Bratislava