slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Menedzsment alapjai III .előadás Lovász Gabriella, adjunktus Email: lovasz.gabriella@kvifk.bgf.hu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Menedzsment alapjai III .előadás Lovász Gabriella, adjunktus Email: lovasz.gabriella@kvifk.bgf.hu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

Menedzsment alapjai III .előadás Lovász Gabriella, adjunktus Email: lovasz.gabriella@kvifk.bgf.hu - PowerPoint PPT Presentation


 • 142 Views
 • Uploaded on

Menedzsment alapjai III .előadás Lovász Gabriella, adjunktus Email: lovasz.gabriella@kvifk.bgf.hu. Miért vannak szervezetek, vállalatok? A piaci szerződések megkötése időt, információt, utánajárást, keresgélést igényel, mindez röviden: tranzakcionális költség *

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Menedzsment alapjai III .előadás Lovász Gabriella, adjunktus Email: lovasz.gabriella@kvifk.bgf.hu' - chipo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Menedzsment alapjai

III.előadás

Lovász Gabriella, adjunktus

Email: lovasz.gabriella@kvifk.bgf.hu

slide2

Miért vannak szervezetek, vállalatok?

 • A piaci szerződések megkötése időt, információt, utánajárást, keresgélést igényel, mindez röviden: tranzakcionális költség*
 • Piaci bizonytalanság szintén a tranzakcionális költségek része
 • Piaci ár + tranzakcionális költség >=< ? Szervezeten belüli költség
 • Szervezeten belül minimális a tranzakcionális költség
 • Pl.: első körben belső munkaerőutánpótlás, csomagolóanyag saját előállítása

*A szakirodalomban gyakorta tranzakciós költség néven szerepel.

slide3

A hatékonyság ösztönzése

 • A teljesítménynövelő módszerek bevezetését követően béremelés
 • Norma - „darabbér”.
 •  Munkamegosztás, mint az ellenőrzés egy eszköze
 • Kiegészíti ill. részben helyettesíti a szokásos személyes irányítást és fegyelmezést
 • Szinte az összes döntés a menedzsment kezébe kerül a legapróbb részletekig.
slide4

Henry Ford (1863-1947)

 • Gépet a munká(s)hoz
 • Futószalag : szabványosítja, „ellenőrzi” a munkások tevékenységét.
 • Egyedi ösztönzők
 • Mozgástanulmányok helyett termelésprogramozás
slide5

Bürokrácia

 • Max Weber (1847-1920)
 • Szociológus; fő műve: Gazdaság és társadalom (szervezetszociológiai alapmű)
 • Államigazgatás tanulmányozása
 • A bürokrácia fejlődése a rend és racionalitás bevezetésének eszköze a társadalomban
 • A legideálisabb szervezeti forma (Weber szerint, de ez nem tükrözi az általános nézetet)
slide6

Ismérvek

 • Stabilitás
 • Fegyelem
 • Megbízhatóság
 • Munkamegosztás
 • Szabályozottság
 • Aktaszerűség
 • Szakmai hozzáértés
 • Személytelenség, tárgyilagosság 
slide7

A rendszer szakmai kritikája

 • Szabályok és hivatalos eljárások túlzott hangsúlya
 • A váratlan helyzetek kezelésére nincs kész szabály - kényszerű tétlenség
 • A változó körülményekhez nehezen alkalmazkodik
 • A személytelenség - automatizált, sztereotipikus bánásmód     
slide8

A rendszer szakmai kritikája (folyt.)

 • Pszichológiai problémák
 • A folyamatokra, eljárásokra való összpontosítás és a felelősségek nagyfokú megosztottsága miatt az egyén nem látja saját erőfeszítésének eredményét ill. esetleg a szervezeti célokat sem, melyekhez hozzájárul.
 • Informális szervezet figyelmen kívül hagyása
slide11

Értékelés mai szemmel

 • Sok kritika megfogalmazható a bürokráciával szemben, de bizonyos fokig nélkülözhetetlen a nagyméretű szervezeteknél.
 • Állami szektorral (főként hivatalok) szemben elvárás a közvélemény részéről.
 • Megfelelően hatékony kommunikációval flexibilis(ebb)é tehető.
slide12

Igazgatás funkcionális elemei, vezetési alapelvek

 • Henri Fayol (1841-1925)
 • Tervezés (és előrejelzés)
 • Szervezés
 • Közvetlen irányítás- Utasítás
 • Koordinálás
 • Ellenőrzés
slide13

A vezetés 14 alapelve

1. A munka megosztása

Specializáció és azon túl

2. Tekintély és felelősség

A visszaélés ellen garancia a vezető megbízhatósága, becsületessége. Formalitás és személyes képességek.

3. Fegyelem

Kapcsolatok, tisztelet - szankciók

slide14

4. Az utasítás egysége

Az alkalmazott csak egy felettestől kapjon utasításokat, másképp az irányítás akadozik, konfliktus alakul ki, mely a fegyelmet aláássa.

5. Egyirányúság

egy közös cél, egy terv - konvergencia

6. Az egyéni érdek alárendelése

Szervezet kontra egyén/csoport

slide15

7. A személyzet megbecsülése

A bérezés legyen ösztönző, de ne legyen túlfizető.

8. Centralizáció – hatáskör és hatalom

Különböző mértékben ugyan, de mindenhol jelen van.

9. Hierarchia

Rangsor

Nagyobb „hatalom” a végrehajtói szinten, ha ott hirtelen döntésekre van szükség.

slide16

10. Rend (anyagi és személyi)

Megfelelő erőforrások a megfelelő helyen és időben legyenek elérhetőek.

11. Méltányosság

A rangsor bármely szintjén állókkal szemben egyformán méltányosan, egyenlően kell eljárni.

12. A személyzet stabilitása

Sikeres szervezetek állandó vezetői személyzettel rendelkeznek. Bizonyos változások elkerülhetetlenek, a stabilitásnak csak különböző arányairól lehet beszélni.

slide17

13. Kezdeményezés

 • A szervezet számára ez az erő forrása, melyet minden szinten támogatni, fejleszteni kell. Fenntartja a vezetőséggel szembeni tiszteletet, fegyelmet.
 • 14. Csapatszellem
 • összhang és egység kontra oszd meg és uralkodj;
 • személyes kontra írásbeli kommunikáció (pl.: ne emailből értesüljünk az értekezletről)
slide18

Frank Bunker Gilberth (1868-1924)

 • Mozgáselemzés módszereinek tökéletesítése
 • A taylori elvek egyszerűsítése, munkaelemek 17 alapmozdulatra történő bontása – 3M (MTM)
 • Munkavégzés szubjektív oldalának (elfáradás, pihenőidők) vizsgálata, hatása.
slide19

Henry Laurence Gantt (1861-1919)

 • A termelésprogramozás úttörője
 • Program-táblázat kifejlesztése, mely segíti a munkafolyamatok ütemezését. Leolvasható a tevékenység időigénye, legkorábbi, legkésőbbi kezdés, ill. befejezés.
 • Segíti a tervezett és megvalósult tevékenység ütemezésének összevetését.
slide20

Charles Bedeaux (1888-1944)

   • Norma: legjobb munkás egy percnyi legnagyobb teljesítménye x 60 (= sima órabér)
   • Degresszív premizálás: norma túlteljesítése esetén a többlettermelés 75%-át fizeti prémiumként.
   • Idő és darabbérrendszer kombinációja* 

*http://www.hrportal.hu

slide21

A klasszikus elméletek értékelése

 • forma és szerkezet a középpontban
 • nem létezik egyetlen legjobb szervezeti forma
 • az emberi tényezők nem kapnak figyelmet
slide22

A klasszikus elméletek értékelése (folyt.)

 • Az emberek gépszerűen részei a szerkezetnek, nem hatnak rá vissza, a munkavégzés mechanikus, személytelen.
 • Az alapelvek mégis jó útmutatók, irányvonalak a szervezetek elemzéséhez, hatékonyság fokozásához, javításához, amennyiben tekintettel vagyunk két további dologra:
 • -Az adott szituáció egyedi vonásaira
 • -A szervezet tagjaira ható pszichológiai és társadalmi tényezőkre.
slide23

Emberközpontú irányzatok

Visszatekintés

Klasszikus irányzatok

·         Taylor - munka hatékonyságának fokozása

·         Weber - gondosan megszerkesztett bürokrácia

·         Fayol - az igazgatás fő alapelvei

·         Létezik egy általános, „legjobb” megoldás

·         Szerkezet finomítása emberi tényezők nélkül

·         Racionalitás, mechanikus működés, gépszerűség 

slide24

A fordulat főbb okai:

·        Ellentmondások szervezet és ember között

·         Fokozódó problémák: monotonitás, elfáradás, unalom

·         Klasszikus módszerekkel tervezett munkafolyamatok sem mindig bizonyulnak hatékonynak, a teljesítményre más tényezőknek is kell hatniuk.

·         Hawthorne kísérletek tapasztalatai

slide25

Az emberi kapcsolatok megközelítés kezdete:

Kísérletek (többek között: Mayo)

·         kb. 1927-32 Western Electric Company, Chicago Hawthorne-i üzemében

·         Eleinte a klasszikus elvek szerint végzett, tudományos kísérlet, a termelékenységre ható fizikai tényezők vizsgálata

·         A tapasztalatok nem a várakozások szerint alakultak, inkább új tényezőkre hívták fel a figyelmet.

slide26

A megközelítés főbb következtetései

·         A teljesítmény fokozása a munka emberközpontúbbá tételén keresztül

·         Az emberek pszichológiai, szociális igényeinek megértése, kielégítése

·         Az informális szervezetek, csoportosulások fontosságának belátása, motiválhatóságuk vizsgálata

·         A munkavállalás célja nem csak a pénzbeli díjazás, hanem más szükségletek kielégítése

·         Kulcsszó a teljesítménynövekedésben: törődés

slide27

Az új elvekkel szembeni kritikák

·         Nem elég körültekintő módszertan, nem kellőképpen tudományos

·         A vizsgálatban nem volt egyenletes a nemek megoszlása. (relé-szerelés: csak nők, telefonokba vezetékeket beszerelők: csak férfiak).

·         Nem tisztázott, végül is mi okozta, okozhatja a teljesítmény növekedését

slide28

Neo-Human Relations

 • ·         Maslow: Szükségletek hierarchiája (fiziológiai igények, biztonság, szeretet, tisztelet, önmegvalósítás)
 • ·         Herzberg:
   • demotiváló (nem motiváló) tényezők (csak hiányuk befolyásol) = kvázi higiénés tényezők;
   • motiváló tényezők(pl.: a munka érdekessége)
 • ·         Legfőbb területek: szervezeti struktúrák, csoportdinamika, munkahelyi elégedettség, kommunikáció, vezetési stílusok, motiváció