slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
vidlochvost ovocný PowerPoint Presentation
Download Presentation
vidlochvost ovocný

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 37

vidlochvost ovocný - PowerPoint PPT Presentation


 • 113 Views
 • Uploaded on

Národny park Muránska planina. vidlochvost ovocný. Výmera: Vlastné územie: 20 318 ha Ochranné pásmo: 21 698 ha Stupeň ochrany: Vlastné územie: 3 Ochranné pásmo: 2 Najvyšší vrch v NP: Fabova hoľa – 1439 m n.m. Najvyšší vrch ochranného pásma:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'vidlochvost ovocný' - chip


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Výmera:

Vlastné územie: 20 318 ha

Ochranné pásmo: 21 698 ha

Stupeň ochrany:Vlastné územie: 3

Ochranné pásmo: 2

Najvyšší vrch v NP: Fabova hoľa –

1439 m n.m.

Najvyšší vrch ochranného pásma:

Stolica – 1476 m n.m.

Najhlbšia priepasť: Michňová – 105 m

Najrozsiahlejší jaskynný systém:

Bobačka – 3 km

Lesnatosť: cca 86%

Fabova hoľa

slide3

Vyhlásený Nariadením vlády SR č. 259/1997 Z.z.,

ktorým sa vyhlasuje Národný park Muránska planina zo dňa 23. septembra 1997.

slide4

, number of employees: 12

pracovníci.:riaditel spravy. lesnik,precovnicka pre environmentanu vychuvu

,strazca, zoolog,

Regionalny informatik, botanik

Činnost:

Územná ochranaDruhová ochrana rastlínDruhová ochrana živočíchovOchrana anorganických častí prírodyOchrana drevínOchrana biotopovMedzinárodná spoluprácaVýchova a vzdelávanie

slide5

Inovacie: chov huculov

 • Čo je cieľom projektu?
 • Využiť kone na obhospodarovanie vytipovaných lúk na Muránskej planine.
 • zachovanie biodiverzity vzácnych lúčnych spoločenstiev.
 • Prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne.
 • Prispieť k udržaniu plemena koňa Hucul.
 • ochrana alebo rozvoj?
 • Zlatou strednou cestou je trvalo-udržateľný turizmus, ktorého
 • princípom je citlivo rozvíjať cestovný ruch v regióne národného parku
 • pri súčasnom zachovaní prírodného bohatstva.
 •  -dokončenie analýzy vlastníckych vzťahov v území národného parku,
 • personálne a matriálne dobudovanie Správy Národného parku
 • Muránska planina,
 • vypracovanie koncepčných materiálov so stratégiou ochrany územia
 • (Program starostlivosti o územie, priestorová diferenciácia NP)
slide6

v nadväznosti na koncepčné materiály kontinuálne budovanie siete

 • maloplošných chránených území,
 • usmerňovanie vzrastajúceho turistického využívania územia a jeho
 • hospodárskej exploatácie (lesné hospodárstvo, pasienkárstvo,
 • poľovnícke využívanie)
 • v súvislosti s vzrastajúcim turizmom realizovať projekty informačných stredísk
 • a terénneho informačného systému národného parku
 • realizácia projektov praktického menežmentu najohrozenejších spoločenstiev
 • a druhov (napr. menežment floristicky hodnotných lúčnych a mokraďových
 • spoločenstiev, eliminácia smrtiacich účinkov 22 kV elektrického vedenia na
 • vtáctvo, zabezpečenie hniezdisk dravých vtákov proti ich vykrádaniu, plošné
 • rozšírenie projektu záchrany žiab pri jarnej migrácii a pod.)
 • v oblasti výskumu a monitoringu pokračovanie dlhodobých programov
 • (napr. biológia Daphne arbuscula, sledovanie populácie Waldsteinia ternata,
 • sledovanie vplyvu obhospodarovania lúk na spoločenstvo vstavačovitých,
 • dlhodobý monitoring zimujúcich netopierov) a zabezpečenie inventarizácie
 • nedostatočne známych ekosozologicky významných taxónov
 • (napr. Tetrao urogallus, jaskynná fauna, sledovanie početnosti vydry riečnej).
slide7

14. Lessons learnt: problems and challenges, fostering and impeding

factors

  Z hľadiska turistky a rekreácie nie je NP Muránska planina tak výrazne

zaťažená nadmernou návštevnosťou ako iné národné parky Slovenska. Súvisí to

s absenciou rozvinutej infrakštruktúry voľného cestovného ruchu a s relatívnou

nedostupnosťou krasovej planiny. V zmysle medzinárodných kategórií na

ohodnocovanie národných parkov má preto toto územie po doriešení legislatívnych

väzieb šancu stať sa modelovým národným parkom, slúžiacim predovšetkým

pre sledovanie vývoja prirodzených ekosystémov a v oblasti turistky pre jej aktívne

formy.

  Muránska planina je územím vhodným predovšetkým pre pešiu a lyžiarsku

turistiku, po doriešení vhodných trás aj pre horskú cykloturistiku. Z hľadiska

športového vzrastá v súčasnosti záujem o využívanie územia na horolezectvo a

paragliding. Turistickými východiskami a zároveň vstupmi do národného parku sú

obce po jeho obvode – najmä Muráň, Tisovec, Pohronská Polhora-Michalová,

Červená Skala a Závadka nad Hronom.

slide9

Muránska planina- západná časť Slovenského rudohoria

Subprovincia: Vnútorné Západné Karpaty

Geomorfologické celky: Veporské vrchy, Spišsko-gemerský kras,

Stolické vrchy, Horehronské podolie

Geologogická stavba: vápence,dolomity,krasové útvary

Krajinné prvky:Vnútorná časť NP Muránska planina

Hrdzavá dolina, Cigánka- stoja na nej ruiny hradu

Veľká Stožka(1297 m), Malá Stožka(1204m),

Najvyšší vrch- Kľak(1409m),

Najhlbšia priepasť- Michňová(105m)

Najrozsiahlejší jaskynný systém: Bobačka(3km)

Západná časť NP Muránska planina

najvyšší bod NP- Fabova Hoľa(1439 m)

Stolické vrchy, Muránsky zlom

slide10

Hrdzavá dolina

Veľká stožka

slide11

Klimatická charakteristika: Klimatická zonálnosť vo výškovom rozpätí 1000m

Najchladnejšie a najvlhšie polohy:

Fabova Hoľa, Stolica

zrážky: 1000 mm(ročne)

snehová pokrývka- viac ak 100 dní do roka

priemerné teploty: január -7 °C

júl 10 až 12 °C

slide12

Rastlinný kryt: diferencuje sa do klimaticko-vegetačných stupňov

Južné lesostepné svahy:dreviny-

dub žltkastý( quercus dalechampii)

dub mnohoplodý (quercus polycarpa)

jarybina mukyňa (sorbus aria)

bylinná synúzia-

poniklec prostredný( pulsatilla subslavica)

prilbica jedhojová (Aconitum anthor)

zvonček sibírsky(campanula sibirica)

Severné svahy:dreviny- kosoderiva (pinus mugo)

jarabina mišpuľková(Sorbus chamaemespilus )

bylinná synúzia-

stračonôžka tatranská (Delphinium oxysepalum )

soldanelka karpatská (Soldanella carpatica)

Vzázna rastlina: Waldsteinia trojlistá Magicova (Waldsteinia ternata subsp. magicii )

endemit: Lykovec muránsky ( Daphne arbuscula)

slide13

Lykovec muránsky ( Daphne arbuscula)

soldanelka karpaetská (Soldanella carpatica)

prilbica jedhojová (Aconitum anthor)

slide14

Lomikameň Wahlenbergov

(saxifraga wahlenbergii)

Waldsteinia trojlistá Magicova (Waldsteinia ternata subsp. magicii )

slide15

Lesy: zaberajú 86 % rozlohy

nad 700 m bukový les

nad 1000 m smrekový stupeň

- za prirodzenú možno považovat kosodrevinu (pinus mugo), uplatňuje sa tu

Vegetačná inverzia

Živočíšstvo: 450 druhov chrobákov

350 druhov motýlov

286 druhov pavúkovcov

200 druhov dvojkrídlovcov

75 druhov mákkýšov

Viaceré druhy predstavujú limitné hranice svojho rozšírenia

Viazané len na toto územia: bystruškovitý chrobák Duva

západokarpatský endemit:

hrabáč tatranský (Pitymys tatricus)

relikt : myšovka vrchovská (Sicista betulina)

Na lúkach a pasienkoch sa voľne pasú kone zavalitého vzrastu:

norik muránskeho typu

slide16

Norik muránskeho typu

myšovka vrchovská (Sicista betulina)

Vidlochvost ovocný (Iphiclides podalirius)

slide17

Orol skalný (Aquila chrysaetos)

Tetrov hlucháň (tetrao urogallus)

slide18

Ľudské aktivity: V 19. storočí boli boli rozľahlé lesy Muránskej planiny

Súčasťou panstva rodiny Coburgovcov. Starali sa o ochranu a

Zveľaďovanie prírody.

V národnom parku nie sú okrem horární, žrebčinca na Veľkej lúke a chaty

Zámok pod Muránskym hradom nijaké trvalo obývané sídla

Rekreačné centrá ležia na jeho obvode a sústreďujú sa do sedla Zbojská,

ktorým prechádza unikátna ozubnicová železnica

slide19

Národné prírodné rezervácie

Cigánka: vyhlásená v roku 1984,

rozloha : 44,25 ha

poloha : okres Revúca

katastrálne územie: Muráň

Geomorfologicky významný a rajinársky dominantný horský masív s výskytom

vzácnych spoločenstiev fauny a flóry. Výskyt jednej z najvýznamnejších

endemitov Slovenska: lykovec muránsky (Daphne arbuscula).

V severnej časti Cigánky sa nachádza zrúcanina Muránskeho hradu, ktorý

patrí medzi najvyššie položené hrady v Európe.

Hradová : vyhlásená v roku 1984

rozloha: 127,47 ha

poloha: okres Rimavská Sobota

Katastrálne územie: Tisovec

Vápencový hrebeň, v ktorom sa vytvorili pozoruhodné útvary –bralá, skalné

okná a jaskyne. Západný výbežok hrebeňa sa končí tzv. Okrúhlou skalou

so zvyškami stredovekých hradieb.

slide20

Hradová

Cigánka

slide21

Hrdzavá: vyhlásená:1986

rozloha: 357, 19 ha

poloha: okres Revúca

katastrálne územie: Muráň

Hlboká krasová kaňonovitá dolina s najjužnejším výskytom kpsodreviny na

Slovensku (690- 775 mnm), ktorá sa udržiava vďaka prúdeniu vzduchu

z Ľadovej jaskyne. Reliéf je zaujímavý výskytom rôznych krasových foriem

(jaskyne, skalné okná, skalný most).

Javorníková: vyhlásená:1986

rozloha: 170,65 ha

poloha: okres Revúca

katastrálne územie: Muráň

Najkrajšia a najcennejšia lokality Muránskej planiny. Vysoký stupeň pôvodnosti

a zachovalosti. Územie tvorí krasová dolina rozčlenená skalnými žľabmi

a úvalinami. Z krasových foriem sa tu vyskytujú ponory, vyvieračky, skalné

okná a niekoľko rastlín, ktoré majú aj archeologický význam. Potok pretakajúci

dolinou vytvára niekoľko krásnych vodopádov.

slide23

Kášter: vyhlásená: 1984

rozloha: 57,73 ha

poloha: okres Rimavská Sobota

katastrálne územie: Tisovec

Dôvodom ochrany sú najmä botanické hodnoty územia s výskytom

množstva chránených druhov rastlín( lykovec muránsky, prilbica jedhojová,

plamienok alpínsky). Chránené územie je príkladom šírenia teplomilných prvkov

flóry a fauny a ich miešania s chladnomilnými horskými prvkami.

Malá Stožka: vyhlásená: 1965

rozloha: 59,61ha

poloha: okres Revúca

katastrálne územie: Muráň

Strmý, bralnatý a prevažne zalesnený vápencovo-dolomitický vrchol je

najzápadnejšim blokom Muránskej planiny. Z krasových foriem sa tu vyskytuje

niekoľko jaskyniek a pozoruhodná skalná brána na severovýchodnom svahu.

Predmetom ochrany je lesné spoločenstvo vytvorené v rozdielnej nadmorskej

výške s pralesovými 90 až 200- ročnými porastmi smreka, jedle, buka, jarabiny

ďalších cenných listáčov. Územie je biotopom Hlucháňa obyčného( Tetrao

Urogallus).

slide25

Poludnica: vyhlásená : 1984

rozloha: 330,43 ha

poloha: okres Revúca

katastrálne územie: Muráň

V hornej časti územia sa nachádzajú závrty, pukliny, diery a jaskynky.

Poludnica je jedno z najväčších nálezísk paleoendemitu lykovec muránsky

na svete.

Šarkanica: vyhlásená: 1984

rozloha: 454,75 ha

poloha:okresy Revúca a Rimavská sobota

katastrálne územie: Muráň a Tisovec

Vápencovo dolomitický chrbát medzi Kľakom a Hrdzavou dolinou. Vyskytujú sa tu

jaskyne (Voniaca, Šarkanica), priepasti (Šajba) a tiesňava (Martinova dolina).

Vyskytujú sa tu chránené a ohrezené druhy rastlín( reliktné borovice, poniklec

slovenský,orchudey)

slide26

Poludnica

Šarkanica

slide27

Šiance: vyhlásená: 1999

rozloha:132,06 ha

poloha:okres Revúca

katastrálne územie: Muráň a Muránska Huta

Územie reprezentuje zachovalú ukážku karpatských lesov s vekom 95 až

135 rokov a mimoriadne pestrým drevinovým zložením-

Veľká Stožka: vyhlásená: 1965

rozloha: 259,21 ha

poloha: okresy Brezno a Revúca

katastrálne územie: Heľpa, Závadka nad Hronom, Muráň

Severovýchodný bralnatý výbežok Muránskej planiny s množstvom zaujímavých

javov, skalných veží, previsov, jaskýň (Machnatá, Chotárna), priepastí (Zadné

Hory)a paleontologockých nálezísk. Predstavuje mimoriadne zachovalé

pralesové spoločenstvá s dominujúcou smrečinou a reliktným smrekovcom

Opadavým.

slide28

Zlatnica: vyhlásená: 1993

rozloha: 154,06 ha

poloha: okres Brezno

katastrálne územie:Šumiac

Erozívna čiinnosť potokov na tomto území vymodelovala pozoruhodné

krasové javy – vodopády, skalné stupne, obrie hrnce a jaskynný systém

Národné prírodné pamiatky

Bobačka: vyhlásená: 2001

poloha: okres Revúca

katastrálne územia: Muránska Huta

Najrozsiahlejší jaskynný systém Muránskej planiny s dĺžkou 2 221 m.

Ide o fluviokrasovú jaskyňu s mimoriadnými prírodnými hodnotami, so sifónmy,

s podzemnými jazierkami a najtypickejšie vyvinutými formami riečnej erózie

v podzemí s podzemnými mostami, meandrami, tunelovými chodbami a pestrou

živou zložkou.

slide29

Prírodné rezervácie

Bacúšska jelšina: vyhlásená : 1967

rozloha: 4,26ha

poloha: okres Brezno

katastrálne územie: Bacúch

Zachovalý smrekovo-jelšový porast na ľavom brehu Hronu, v malej, prechodne

zaplavovanej zníženine.

Čertova dolina: vyhlásená: 1993

rozloha: 49,02 ha

poloha: okres Rimavská Sobota

katastrálne územie: Tisovec

Roklina vo vápencových horninách s výrazným krasovým reliéfom( rozľahlý

jaskynnný systém Čertovej jaskyne, tiesňavy, vodopády).

slide31

Fabova Hoľa: vyhlásená: 1988

rozloha: 261,75 ha

poloha: okresy Brezno a Revúca

katastrálne územie: Pohronská Polhora, Polomka, Muráň

Najvyšší vrch veporských vrchov (1439m) a charakteristickým podhôľnym až

vysočinovým reliéfom.

Havrania dolina: vyhlásená: 1996

rozloha: 229,6 ha

poloha: okres Brezno

katastrálne územie:Šumiac

Neprístupná roklina pozoruhodná z prírodovedného hľadiska s prirodzeným

zmladením pôvodných lesných drevín.

Hlboký jarok: vyhlásená: 1988

rozloha: 34,41 ha

poloha: okres Rimavská Sobota

katastrálne územie: Tisovec

Zahĺbený meander potoka s povrchovými a podzemnými kras. javmi

slide32

Mašianske skalky: vyhlásená: 1980

rozloha: 16,93 ha

poloha: okres Rimavská Sobota

katastrálne územia: Pohorelá a Vaľkovňa

Zachovali sa tu probližne 190-ročné reliktné spoločenstvá s borovicou lesnou

a so smrekom opadavým.

Mokrá Poľana: vyhlásená : 2000

rozloha: 13,52 ha

poloha: okres Brezno

katastrálne územie:Šumiac

Ojedinelé podmáčané lesné a lúčne spoločenstvá s výskytom vlhkomilných

rastlinných druhov v krasovom území-

Nad Furmancom: vyhlásená : 1983

rozloha: 2,78 ha

poloha: okres Rimavská Sobota

katastrálne územie: Tisovec

Bukovo-hrabový porast s výskytom reliktnej waldsteinie

trojlistej.

slide33

Rosiarka: vyhlásená: 1996

rozloha: 5,87 ha

poloha: okresy Brezno a Rimavská Sobota

katastrálne územie: Pohronská Polhora, Tisovec

Rašelinné spoločenstvá horského typu patriace k jedinečným a v súčasnosti

miznúcim mokraďovým biotopom.

Suché doly: vyhlásená: 1953

rozloha: 257,46 ha

poloha: okres Rimavská Sobota

katastrálne územie: Tisovec

Krasový reliéf s krasovými jamami, ponormi, škrapovými poliami, vyvieračkami,

jaskyňami a priepasťami( Kostolík, Netopieria jaskýňa)a xerotermnými a lúčnymi

Spoločenstvami na skalách.

slide34

Tŕstie: vyhlásená: 1980

rozloha: 28,71 ha

poloha: okres Rimavská Sobota

katastrálne územia: Krokava a Tisovec- Rimavská Píla

Slatinno-rašelinné spoločenstvá v nadmorskej výške nad 1000 m s výskytom

zriedkavých druhov raslín( rosička okrúhlolistá).

Zdychavské skalky: vyhlásená: 1988

rozloha: 28,71 ha

poloha: okres Revúca

katastrálne územie: Muránska Zdychava

Lokalita významná z hľadiska výskytu Rozchodníka Ročného-

Zlatnianske skalky: vyhlásená: 1981

rozloha: 30,67 ha

poloha: okres Brezno

katastrálne územie: Vaľkovňa

Komplex reliktných spoločenstiev s borovicou lesnou a so

smrekovcom, v podraste sa nachádza Plamienok Alpínsky,

Zvonček karpatský

slide35

Chránené areály

Tunel pod Dielikom: vyhlásená: 1997

poloha: Revúca a Rimavská Sobota

katastrálne územie: Muráň aTisovec

Ľudskou činnosťou vytvorený podzemný priestor je významným

zimoviskom netopierov. Početnosťou a zložením patrík najvýznamnejším

v Európe.

slide36

Použitá literatúra: Národné parky a chránené krajinné oblasti Slovenska,

vydavateľsto: Dajama, 2006

Obrazová príloha, zdroj : internethttp://images.google.sk/images?hl=sk&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=

1&q=Tunel+pod+Dielikom+muranska+planina&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs

http://images.google.sk/images?hl=sk&gbv=2&tbs=isch%3A1&sa=1&q=vodopad+certova+dolina&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&start=0