Návrhy na úpravu režimu výkupů
Download
1 / 8

- PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

Návrhy na úpravu režimu výkupů a vyvlastnění pozemků pro výstavbu silnic a dálnic (podpora poslanecké iniciativy). Rozvoj dálniční a silniční sítě je ohrožen!. Nový zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.) přinesl řadu problémů: Doručování. Odkladný účinek žalob proti rozhodnutí o vyvlastnění.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chip


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Rozvoj d lni n a silni n s t je ohro en

Návrhy na úpravu režimu výkupů a vyvlastnění pozemků pro výstavbu silnic a dálnic(podpora poslanecké iniciativy)


Rozvoj d lni n a silni n s t je ohro en
Rozvoj dálniční a silniční sítě je ohrožen!

 • Nový zákon o vyvlastnění (184/2006 Sb.) přinesl řadu problémů:

  • Doručování.

  • Odkladný účinek žalob proti rozhodnutí o vyvlastnění.

  • Prakticky znemožnil dosáhnout vyvlastnění potřebných pozemků v případě, kdy se vlastník aktivně brání.

 • Stát nemá funkční a spravedlivý nástroj, jak získávat pozemky pro nové dálnice a silnice a další infrastrukturu.


Rozvoj d lni n a silni n s t je ohro en1
Rozvoj dálniční a silniční sítě je ohrožen!


Rozvoj d lni n a silni n s t je ohro en2
Rozvoj dálniční a silniční sítě je ohrožen!

 • Ohroženy jsou zejména stavby:

  • Dálnice D3 do Českých Budějovic a dále na Linec

  • Pražský okruh (zbývající části, tedy stavby 511, 518, 519 a 520).

  • Dokončení dálnice D11 do Hradce Králové a dále na státní hranici s Polskem.

  • Dokončení dálnice D8 (stavba 0805, úsek  Lovosice – Řehlovice).

  • Rychlostní silnice R35 v úseku Hradec Králové – Mohelnice.

  • Dále např. rychlostní silnice R55, ale i řada silnic I. třídy.


Sou asn stav
Současný stav

 • Ceny při výkupech pozemků jsou nesystémové a nespravedlivé:

  • Výkupy jsou možné jen za „zjištěnou cenu“ stanovenou na základě vyhlášky Ministerstva financí, které musí schválit výjimky, je-li je tržní cena vyšší než „zjištěná“.

  • „Zjištěná cena“ je:

   • nesmyslně vysokápro pozemky, které byly původně „nestavební půdou“, proto stát při jejich výkupu zbytečně platí několikanásobek tržní ceny.

   • nesmyslně nízká pro stavební pozemky a pozemky v blízkosti velkých měst, proto majitelé nejsou ochotni prodat a musejí být vyvlastňováni (ve vyvlastnění je přípustné použití „obvyklé ceny“).

 • Při neochotě majitele prodat je majetkoprávní příprava staveb blokována vyvlastňovacím procesem, který nefunguje, jak by měl.


Shrnut d vod pro novou pravu a navrhovan opat en
Shrnutí důvodů pro novou úpravu a navrhované opatření

 • V případě sporu o výši náhrady za vyvlastnění je nutné umožnit pokračování stavby za současného řešení sporu o výši náhrady.

 • Je třeba odstranit praktické překážky v procesu výkupu a vyvlastnění pozemků, jako je např. problém doručování nabídky na výkup.

 • Navrhované řešení:

  • je spravedlivé a funkční,

  • urychlí výstavbu,

  • ochrání legitimní práva vlastníků.


Navrhovan e en vyvlast ovac ho procesu
Navrhované řešení vyvlastňovacího procesu

 • Odkladný účinek žaloby proti rozhodnutí o vyvlastnění zůstává zachován, přizná-li jej soud.

 • Pokud vlastník zpochybní výši náhrady, proběhne o ni soudní spor, ale pozemek nebude během trvání sporu blokován pro výstavbu.


Diskuse k v kupn m cen m pozemk
Diskuse k výkupním cenám pozemků

Možným řešením by mohlo být:

Základem pro výkup i vyvlastnění bude vždy obvyklá cena pozemku před přijetím příslušného územního rozhodnutí.

Pokud vlastník pozemku přistoupí na nabídku výkupu, bude cena zvýšená o bonus ve výši 20% nad obvyklou cenu.

V případě výkupu i vyvlastnění by se měly kompenzovat také související náklady (např. stěhování), které nejsou kompenzovány v obvyklé ceně pozemku.

Ministerstvo financí bude nadále stanovovat ceny zjištěné a v případě, kdy by obvyklá cena měla být vyšší než cena zjištěná, bude např. moci podat opravný prostředek.

V prvotní nabídce na výkup je stát limitován „cenou zjištěnou“ i v případě, kdy by „obvyklá cena“ byla vyšší; ve vyvlastnění se však může platit cena obvyklá a navíc další související výdaje – tím jsou vlastníci automaticky motivováni k tomu, aby neakceptovali nabídky na odkup.

Úprava však musí být nejprve konzultovaná s MFČR