slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
6. Az Európai Uniós tervezés menete PowerPoint Presentation
Download Presentation
6. Az Európai Uniós tervezés menete

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

6. Az Európai Uniós tervezés menete - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

6. Az Európai Uniós tervezés menete. A tárgyalások keretei. Lisszaboni Stratégia. NSR K. N emz . Ref .Prog. KSI. Ágazati OP -k. Region á l is OP -k. Tárgyalások résztvevői. NSR K. Nemzeti Hatóságok. EU Bizottság. Region á l is Hatóságok Önkormányzatok NGO -k Társadalmi partnerek

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '6. Az Európai Uniós tervezés menete' - chione


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a t rgyal sok keretei
A tárgyalások keretei

Lisszaboni Stratégia

NSRK

Nemz.Ref.Prog

KSI

Ágazati OP-k

RegionálisOP-k

Schwertner János

t rgyal sok r sztvev i
Tárgyalások résztvevői

NSRK

Nemzeti Hatóságok

EU Bizottság

Regionális Hatóságok

Önkormányzatok

NGO-k

Társadalmi partnerek

Egyetemek

OP-k

Schwertner János

temterv
Ütemterv

Szabályzat elfogadása + Pénzügyi keretek

NSRK és OP-k hivatalos benyújtása 2006.július

Támogathatóság kezdete

OP-k elfogadása (Bizottság): 2006. október

2007. január

A megvalósító intézményrendszer felállítása

Kifizetések kezdete

Schwertner János

slide5
Közösségi Stratégiai Iránymutatásokhttp://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/050706osc_hu.pdf
 • Európát a beruházások és a munka szempontjából vonzóbbá kell tenni
 • A növekedést szolgáló tudás és innováció fejlesztése
 • Több és jobb munkahely

Schwertner János

slide6

az OPk végrehajtása

Feltételek

Lehatárolás

Koncentráció

Koordináció

Komplementaritás

Ellenőrzés

Kockázatok

Átfedések

Fehér foltok

Kapacitáshiány

Régió

Ágazati OPk

Regionális OPk

Schwertner János

menedzsment monitoring ellen rz s
Menedzsment – Monitoring - Ellenőrzés

az OPk végrehajtása

 • Irányító Hatóságok és Közreműködő Szervezetek: programmegvalósítás és –menedzsment
 • Igazoló Hatóság: költség-nyilatkozatok és kifizetési kérelmek jóváhagyása az Európai Bizottsághoz való benyújtás előtt
 • Audit Hatóság: a menedzsment és ellenőrzési rendszerek működésének vizsgálata
 • Végső kedvezményezett: Projektek végrehajtása

Schwertner János

audit s ellen rz s
Audit és Ellenőrzés

az OPk végrehajtása

Közös menedzsment: a Bizottság - Tagállam között, a józan pénzügyi menedzsment elvei alapján

 • A Bizottság: menedzsment és ellenőrzési rendszerek meglétének és működésének ellenőrzése (kifizetések megszakítása – leállítása)
 • A Tagállam: garantálja a funkciók szétválasztását (menedzsment/ellenőrzés), eljárások kidolgozása (projekt kiválasztás, fellebbezés, kifizetések rendszere)

Schwertner János

mit tehetnek a region lis szerepl k
Mit tehetnek a regionális szereplők?

az OPk végrehajtása

 • erőforrások koncentrálása – ne akarjunk egyszerre mindent megoldani
 • építsünk a mostani időszak tapasztalataira!
 • hozzunk létre / erősítsük a partnerséget + együttműködést
 • mozgosítsuk a humán- erőforrásokat!
 • kezdjük el a felkészülést most!

Schwertner János

2007 2013 k z tti id szak tervez se magyarorsz gon
2007-2013 közötti időszak tervezése Magyarországon
 • Az alap: 2020-ig terjedő időtávban:
  • Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció
  • Országos Területfejlesztési Koncepció
 • 2007-2013 közötti stratégia meghatározása:

-- Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK) = az Új Magyarország programja

Operatív programok (NSRK alapján)

 • Egyéb dokumentumok
  • Nemzeti Agrár- és Vidékfejlesztési Stratégia
  • Fenntartható Fejlődés Stratégiája
  • Nemzeti Akcióprogram (magyar lisszaboni akcióterv)

Schwertner János

fejleszt si tengelyek
Fejlesztési tengelyek:
 • a gazdaság versenyképességének javítása,
 • az emberi erőforrások fejlesztése,
 • a környezet fejlesztése,
 • a területi koordinációt igénylő, és regionális szintű fejlesztések,
 • a kormányzás hatékonyságának növelése és a nemzeti akcióprogramban vállalt reformok támogatása

Schwertner János

az nsrk c lrendszere

Új Magyarország

Közösségi

célok

Növekedés

Foglalkoztatásbővítés

Horizontális

politikák

Középtávú célok

Versenyképes

gazdaság

Megújuló társadalom

Élhetőkörnyezet

Területi

kohézió

Fejlesztési

tengelyek

Gazdasági verseny-képesség javítása

Emberi erőforrások fejlesztése

Környezet fejlesztése

Terület-fejlesztés

Kormányzási hatékonyság növelése

Fenntarthatóság

Esélyegyenlőség

Biztonság

Területiség

Prioritási tengelyek / Operatív programok

Az NSRK célrendszere

Schwertner János

az operat v programok rendszere
Az operatív programok rendszere
 • A gazdaság versenyképességének javítása OP
 • Közlekedési infrastruktúra fejlesztése OP
 • Az emberi erőforrások fejlesztése OP
 • Humán infrastruktúra OP
 • Környezet- víz és természetvédelem, energia
 • Regionális fejlesztés:
  • Konvergencia OP – 6 ROP
  • Versenyképességi OP (KMR)
 • Igazgatási rendszer korszerűsítése, információs társadalom kiteljesítése OP

Schwertner János