Hydrosféra - PowerPoint PPT Presentation

chinue
hydrosf ra n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hydrosféra PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hydrosféra

play fullscreen
1 / 17
Download Presentation
Hydrosféra
207 Views
Download Presentation

Hydrosféra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hydrosféra

 2. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Vodní obal Země • Tvoří ji Hlavně světový oceán Zbytek – povrch., podpovrch.voda, voda v ovzduší, voda v tělech živých organismů • Voda – nezbytná podmínka života • Důležité nejen množství vody v prostředí Dostupnost pro organismy a stálý oběh

 3. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Rozdělení vod

 4. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Světový oceán Největší souvislá vodní plocha na zemském povrchu 71% celého zemskéhopovrchu 94% objemu všech vod na Zemi V podmoř. Příkopech – největší hloubky Nejmenší – v šelfech u pobřeží Světadíly a ostrovy dělí oceán

 5. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • 4 známé oceány (najděte si)

 6. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Vlastnosti mořské vody • Barva • ovlivňuje pohlcování slun. paprsků, barva oblohy • závisí na obsahu minerál. látek, planktonu, na hloubce 2. Salinita (slanost) • množství rozpuštěných minerál. látek • slanost v ‰ (nejvíce – Rudé moře – 42 ‰, Mrtvé moře – 245- 280 ‰), (nejméně – Baltské moře – 2-2,5 ‰) • zeměp.šířka, teplota, výpar, srážky, přítoky

 7. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Vlastnosti mořské vody 3. Teplota • 53% plochy oceánu – ϕ hladiny vyšší než 20°C • chladnější – východní části oceánů – studené mořské proudy • teplota se zvyšuje k rovníku, zdroj tepla- slun. energie

 8. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Pohyby mořské vody • voda v oceánu – neustále v pohybu • Atmosférické vlivy, geodynamické • Vlnění • systém vln o různé výšce, směru a rychlosti TSUNAMI – vlny- podmořs.zemětřesení, výbuchy sopek - rychlé, drtivý dopad na pobřeží

 9. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra 2.Dmutí • Vznik – vlivem přitažlivých sil Sluce a Měsíce - jsou-li Země-Měsíc a Slunce v přímce – jejich přitažlivé síly se sčítají =>SKOČNÉ DMUTÍ - Při pravoúhlé pozici – přitažlivé síly odčítají – HLUCHÉ DMUTÍ - Příliv – nejvíce nejvíce v zálivech (SZ-Francie – 12m) 3.Proudy • Vyvolané pravidelnými větry • hlubinné • vzestupné • sestupné

 10. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • teplé proudy – Golfský proud • v místě vzniku (100m) široký => roztahuje (oceán) • S, Z Evropy • má vliv na podnebí (Z Evropa) • S a J rovníkový proud • Atlantik, Pacifik, Tichý oceán • Kurošio • vznik – u Filipínských ostrovů

 11. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • studené proudy – Peruánský proud • proudí podél Peru a Chile – až k rovníku • Bengálský proud • Kanárský proud Doporučuji si o všech těchto proudech zjistit více podrobností!!!

 12. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Jezera • sníženiny na zem. povrchu – s vodou • Velká jezera • Ovlivňují podnebí • Říční odnos • turistika • zdroj pité vody

 13. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • 3 důležité oblasti • soustředěna převážná část sladké vody • S Amerika – velká kanadská jezera • Východoafrické příkop. propadliny • Pánev Bajkalu – nejhlubší jezero na světě

 14. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Dle vzniku • tektonická • pokles ker zemské kůry – u zlomů • sopečná • V kráterech vyhaslých sopek • či hradba z lávy … • ledovcová • činností ledovců – akumulace, odsun

 15. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Dle vzniku • krasová • rozpouštění podloží – sníženina vyplněna • říční • říční erozí – dolní toky řek • či hradba z lávy …

 16. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Řeky • říční síť • řeky + potoky • vodní toky • začínají jako bystřiny, potoky Bystřiny potoky ŘEKY

 17. Abiotické (neživé) složky prostředí Hydrosféra • Řeky • každá říční síť • hlavní tok a přítoky Ústí • kde se řeka vlévá do jiné řeky, oceánu Povodí • území – odvod povrch. i podzem. vodu Rozvodnice • Čára- vymezuje hranici mezi soused. povodími