Planeerimispraktika h demeestel
Download
1 / 11

Planeerimispraktika Häädemeestel - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

Planeerimispraktika Häädemeestel. Jaanus Padrik Allan Allik Johanna Holvandus Suvi 2013. Häädemeeste valla tutvustus. Umbes 2400 püsielanikku ja hinnanguliselt 860 hooajalist elanikku 23% elanikest üle 65 aastased üle 30 km Liivi lahe rannajoont; piir Läti Vabariigiga;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Planeerimispraktika Häädemeestel' - chinara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Planeerimispraktika h demeestel

Planeerimispraktika Häädemeestel

Jaanus Padrik

Allan Allik

Johanna Holvandus

Suvi 2013


H demeeste valla tutvustus
Häädemeeste valla tutvustus

 • Umbes 2400 püsielanikku ja hinnanguliselt 860 hooajalist elanikku

 • 23% elanikest üle 65 aastased

 • üle 30 km Liivi lahe rannajoont;

 • piir Läti Vabariigiga;

 • mitmekesine loodus – mererand ja männimetsaga kaetud liivaluited, rannaniidud ja rabad;

 • Via Baltica;

 • 4 keskust, kus on õppeasutus, kultuuriasutused, kauplused - Häädemeeste, Kabli, Treimani ja Massiaru.


Taustainfot h demeeste valla kohta
Taustainfot Häädemeeste valla kohta

 • Elanike aktiivsus (püsielanikud ja hooajalised asukad)

 • Võimusuhted

 • Hooajalisus

 • Koostöö

 • Kaasamine


Praktika lesanded i
Praktikaülesanded (I)

 • Kehtiv Häädemeeste valla arengukava 2011 – 2020

 • Kehtiv Häädemeeste valla üldplaneering, kehtestatud 19.06.2013

  Praktikaülesanded:

  Üldplaneeringu raames koostatud rannaalade osaüldplaneeringu täiendamine


Rannaalade osa ldplaneering
Rannaalade osaüldplaneering

 • Peamine eesmärk - määrata Häädemeeste valla rannaalade ruumilise planeerimise üldised põhimõtetted, ruumilise arengu suunad sh maakasutuse ja ehitustingimused.

 • Erinevate valdkondade tasakaalustatud areng

 • Üks kitsam eesmärk – määrata tiheasustusega ja detailplaneeringu koostamise kohustusega alad


Praktika lesanded ii
Praktikaülesanded (II)

 • Põhiülesanne: miniuuring

  • Analüüsida Häädemeeste valla rannaalade osaüldplaneeringu alal asuvate tiheasustusalade keskmine hoonestusalade kujade ja kruntide suurus

  • Võrrelda saadud andmeid teiste Eesti mereäärsete omavalitsuste rannaalade tiheasustusaladega

  • Saadud tulemuste alusel leitakse soovituslikud kriteeriumid rannaalade osaüldplaneeringus tihe- ja hajaasustusalade määramiseks


Andmed
Andmed

 • Häädemeeste vallale sarnaste omavalitsuste planeeringud ja definitsioonid, mis puudutavad tihe- ja hajaasustust ning kompaktse hoonestusega ala.

 • Andmeanalüüs võrreldavate valdade asulatega tuvastamaks tihedus ja kujad

 • Maa-ametist väljastatud katastriandmed

 • Häädemeeste üldplaneeringust pärinev hoonestuse kaardikiht

 • Teiste valdade hoonestus digitaliseeritud punktandmetena

 • Ikla, Treimani ja Kabli tiheasustusalad – määratletud maakonnaplaneeringus eraldi kaardikihina

 • Võrreldavad piirkonnad – maakonnaplaneeringuga määratud tiheasustusalad Tahkuranna vallas; rannaäärsed külad ja suvituspiirkonnad Vihula ja Harku vallas


Metoodika
Metoodika

 • Keskmiste kujasuuruste kohta arvutatakse iga asustusüksuse/tiheasustusala kaupa keskmised väärtused omavaheliseks võrdlemiseks.

 • Polügonide kujul hoonestuse kaardikiht ning ArcGIS-i töövahend „Near“

 • Krundisuuruste arvutamiseks – katastriandmete kiht ning vastavate polügonide keskmised pindalad asusutusüksuste/tiheasustusalade kaupa

 • Olenevalt saadud tulemustest pannakse paika soovituslikud piirväärtused defineerimaks tihe- ja hajaasustusalasid.


Praktika k ik
Praktika käik

 • Mai

  • Eeltöö olemasolevate arengudokumentidega

 • Juuni

  • Häädemeeste valla rannaalade planeeringu seminar, tutvumine vallaga

 • Juuli

  • Iseseisev töö, miniuuringu eesmärkide püstitamine, olemasoleva andmestikuga tutvumine, sarnaste mereäärsete valdade valik, meetodi väljatöötamine

 • August

  • Olukorraseminar, uurimistöö kirjutamine

 • September

  • Uurimistöö kirjutamine, saadud tulemuste esitamine, paranduste jooksev planeeringusse sisseviimine


Strateegilised probleemid
Strateegilised probleemid

 • Ehituskeeluvööndi ulatus

 • Haja- ja tiheasustuse määratlemine

 • Treimani küla

 • Orajõe – Lemme – Majaka puhkepiirkonnad

 • Kehtivad juurdepääsud


ad