slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Visma Unique Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad PowerPoint Presentation
Download Presentation
Visma Unique Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Visma Unique Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad - PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on

Visma Unique Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad. BAKGRUNN. Med bakgrunn i Noark-5 er kravet fra markedet om arkivering for fagsystemene blitt tydelig Med Noark-5 er arkivet skilt fra saksbehandlingen (ikke lenger sak/arkiv sammensmeltet som i Noark4)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Visma Unique Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad' - china


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Visma Unique

Integrasjon med fagsystem i sikra sone sett fra leverandørståstad

bakgrunn
BAKGRUNN
 • Med bakgrunn i Noark-5 er kravet fra markedet om arkivering for fagsystemene blitt tydelig
 • Med Noark-5 er arkivet skilt fra saksbehandlingen (ikke lenger sak/arkiv sammensmeltet som i Noark4)
  • FAKS og FAOS
 • Effektivisering gjennom hel-elektronisk saksbehandling og arkiv slik at kundene kan ”kaste papiret”
  • Gjennomgang av hele verdikjeden
 • Prioritert oppgave for Visma å tilby Noark-arkivering for sine fagsystemer

Det viktigste utgangspunktet for Noark 5 var behov i tilknytning til integrasjon mot fagsystemer

bakgrunn3
BAKGRUNN
 • Tradisjonelt har arkivering blitt håndtert gjennom sak-/arkivløsninger
  • Komplekse løsninger som leverandør-eide siloer
  • Noark-4 har vanskeliggjort integrasjon – til tross for N4WS
  • Sak-arkiv som regel i intern sone
 • Integrering mellom fagsystemer og arkivløsninger har vært omfattende prosjekter (med mange involverte parter) som har gitt liten verdi ettersom mye metadata blir borte i overførselen
utgangspunkt
UTGANGSPUNKT
 • Antall installasjoner i sikker sone
om prosjektet
OM PROSJEKTET
 • Forprosjekt gjennomført andre halvår 2009
  • Hvordan håndtere Noark-arkivering for fagsystemer i sikker sone
  • Dialog med utvalgte kunder, Riksarkivet, Datatilsynet og KITH
 • Etableringsprosjektet startet 01.02.10
  • Detaljert kartlegging av det enkelte fagsystems behov for arkivering
  • Definere krav til arkivløsning
  • Utarbeide salgs- og markedsplan
  • Definere krav til intern organisasjon i Visma
 • Utviklingsprosjektet starer 01.06.10
  • Endelig fremdriftsplan klarlagt ca 01.06
eksempler p arkivfaglige avklaringer
EKSEMPLER PÅ ARKIVFAGLIGE AVKLARINGER
 • Har som et utgangspunkt at løsningen gjelder både elektronisk arkiv og fysisk arkiv
 • Det tas utgangspunkt i at alle fagsystemer (i samme sone) kan arkivere sine dokumenter i samme arkiv, men i hver sin arkivdel
 • Funksjonsbasert / objektbasert klassifikasjon og krav til sekundær klassifisering
 • Dossiermappe / saksmappe og behov for undermapper
m lsetninger
Målsetninger
 • Fagsystemene skalfungereutenNoark-arkiv, ogalledokumenterskalværeelektronisktilgjengelige for saksbehandlereifagsystemet
 • InnføringavNoark-arkivfunksjonalitetbørikkepåvirkeflytenifagsystemet
 • Løsningenstøtterhel-elektronisksaksbehandlingogarkiv
 • BådeNoark-arkivetogfagsystemenesintegrasjonsgrensesnittbaserespååpenhetoggjeldendestandarder for offentligsektoriNorge
tilbakemelding fra fire kunder
Tilbakemelding fra FIRE kunder
 • Ser fram til at Visma får på plass arkivfunksjonalitet ila 2010/2011
 • Opptatt av avlevering til arkivdepot og at det er godkjent av Riksarkivet
 • Ser på dette som en del av en helelektronisk strategi som også innbefatter datafangst som f.eks. skanning
 • Minst mulig arkivfunksjonalitet for saksbehandlere (i fagsystem)
 • Opptatt av forholdene rundt EPJ og Noark
slide11

Lønn &HRM

Log & innkjøp

Øk.styring

Intern sone

Sikker sone

Brannmur

B.hage

System X

Profil

Velferd

Familia

SakarkivByggesak/Møte – utvalg, skanning m.m.)

Integrasjonslag

Integrasjonslag

webservices

Arkiv

Arkivdel

X

Arkivdel

Y

Arkivdel

B.hage

slide12

Lønn &HRM

Log & innkjøp

Øk.styring

Intern sone

Sikker sone

Brannmur

B.hage

System X

Profil

Velferd

Familia

System Y

SakarkivByggesak/Møte – utvalg, skanning m.m.)

Integrasjonslag

Integrasjonslag

Integrasjonslag

Integrasjonslag

Integrasjonslag

Integrasjonslag

webservices

webservices

Arkiv

Arkivkomponent

Arkivdel

X

Arkivdel

Profil

Arkivdel

Y

Arkivdel

B.hage

Arkivdel

Velferd

Arkivdel

Familia

Arkivdel

Sys Y

jobben i hvert fagsystem
Jobben i hvert fagsystem
 • Analyse datastruktur i hvert fagsystem
 • Koble (mappe) dataelement opp mot metadata i Noark-5
 • Gjennomført for Profil, Familia, Velferd og Flyktning/Voksenopplæring.
 • ”Nye” HsPro står for tur…

Noark-5standard

Fagsystem

Mappe datafelt

jobben i hvert fagsystem14
Jobben i hvert fagsystem
 • Felles begrepsbruk som arkivarer forstår
 • Tilpasse ledetekster i postjournal og journalnotat / vedtak etc..(journalnr, registreringsnr, saksnr etc..)
 • Søke å standardisere visning av ”arkiv-data” i alle fagsystemene

Noark-5begrep

Felles begrepsbruk

Fagsystem

slide15

Jobben i hvert fagsystem

 • Kommunisere med webtjenesten (N5WS)
 • Behandlingsregler for arkivering (ved ferdigmelding i fagsystem)
 • Behandlingsregler for arkivverdig informasjon som ikke ligger som dokumenter/journaler i dag (eks. melding i Familia)

Noark-5-arkiv

Integrasjonslag

N5WS

Fagsystem

jobben i hvert fagsystem16
Jobben i hvert fagsystem
 • Visualisere om arkivert eller ikke…
 • Ved arkivering formatteres word-dok til PDF/A format
 • Vurdere om vi bør ”vise” pdf-dokumentet direkte i fagsystemet også som ”bevis” på at arkiveringen har gått ok
 • Muliggjør å rydde (slette) word-dok som er arkiverte i fagsystemet for å spare plass

Noark-5-arkiv

N5WS

Fagsystem

jobben i hvert fagsystem17
Jobben i hvert fagsystem
 • Mottaksfunksjon med skanning…
 • Skanning til riktig område/katalog (Profil, Familia, Velferd etc..)
 • Fagsystem henter skannet dokument inn i postjournal og påfører utfyllende informasjon
 • Arkiveres igjen i riktig mappe ved ferdigmelding

PixEdit?

Noark-5-arkiv

N5WS

Fagsystem

skanning postmottak
SKANNING – POSTMOTTAK
 • Nødvendig for å tilfredsstille kundenes krav om hel-elektronisk saksbehandling
 • PixEdit fra Techsoft har tilnærmet 100% av kommunemarkedet
  • Integrert med de fire sakarkiv-leverandørene
  • Ønsker kundene at skanning også for fagsystemene løses vha PixEdit?
for visma er dette mye mer enn bare et utviklingsprosjekt
FOR VISMA ER DETTEMye mer enn bare et utviklingsprosjekt…
 • Nytt fagområde
 • Bygger leveranse/konsulent/support- kompetansebygging- riktig kapasitet
 • Sterk fokus fra ledelsen- skal lykkes!