raport anual 2010 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
RAPORT ANUAL 2010

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 48

RAPORT ANUAL 2010 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

RAPORT ANUAL 2010. UNIVERSITATEA DIN BUCURE Ș TI. BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI. INDICATORI SINTETICI. VENITURI TOTALE 268.843.852 RON DIN CARE DIN CONTRACTUL INSTITUȚIONAL ȘI COMPLEMENTAR 142.647.297 RON PONDEREA VENITURILOR DE LA MECTS 53,05% CHELTUIELI TOTALE 269.429.442 RON

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RAPORT ANUAL 2010' - china


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
raport anual 2010

RAPORT ANUAL2010

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

indicatori sintetici
INDICATORI SINTETICI
 • VENITURI TOTALE 268.843.852 RON
  • DIN CARE DIN CONTRACTUL INSTITUȚIONAL ȘI COMPLEMENTAR 142.647.297 RON
  • PONDEREA VENITURILOR DE LA MECTS 53,05%
 • CHELTUIELI TOTALE 269.429.442 RON
  • CHELTUIELI DE PERSONAL 57,25%
  • CHELTUIELI DE CAPITAL 5,09%
 • COST MEDIU PE STUDENT ECHIVALENT 3.247,37 RON
compara ie 2009 2010
COMPARAȚIE 2009-2010
 • TOTALUL VENITURILOR A SCĂZUT CU 3,48%
 • TOTALUL CHELTUIELILOR A SCĂZUT CU 5,03%
 • FINANȚAREA DE BAZĂ PRIMITĂ DE LA M.E.C.T.S. A SCĂZUT CU 4,2%
 • VENITURILE DIN TAXE AU SCĂZUT CU 8,9%
 • CHELTUIELILE DE PERSONAL DIN FINANȚAREA DE BAZĂAU SCĂZUT CU 15,47%
 • CHELTUIELILE DIN TAXE AU SCĂZUT CU 7,03%
patrimoniu
PATRIMONIU
 • OBIECTIVE DE INVESTIȚII – 259.000 RON
 • REABILITĂRI SPAȚII DE ÎNVĂȚĂMÎNT – 3.232.851 RON
 • REABILITĂRI CĂMINE CANTINE – 2.950.163 RON
 • CONTROL AL CURȚII DE CONTURI PE ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI - OBSERVAȚII REZOLVATE
proiecte pos dru
PROIECTE POS-DRU
 • 29 PROIECTE CU U.B. LIDER SAU BENEFICIAR, 1 FINALIZAT, 2 ÎN EVALUARE-CONTRACTARE
  • 9 DINTRE ELE PENTRU BURSE DOCTORALE
  • 3 DINTRE ELE PENTRU BURSE POSTDOCTORALE
 • 26 PROIECTE CU U.B. PARTENER, 2 ÎN EVALUARE-CONTRACTARE
 • SUME AVANSATE DE U.B. ȘI ÎNTÎRZIATE LA RAMBURSARE 15.000.000 RON
licen
LICENȚĂ
 • 105 PROGRAME LA ZI CU 20.944 STUDENȚI
  • MEDIA 199 STUDENȚI
  • CEL MAI MARE EFECTIV: DREPT – 616 STUDENȚI ÎN ANUL IV
  • CELE MAI MICI EFECTIVE:
   • BIOFIZICA– 8 ÎN ANUL III
   • MAGHIARA – 8 ÎN ANUL III
   • RROMANI – 8 ÎN ANUL III
   • NEOGREACA – 7 ÎN ANUL III
licen1
LICENȚĂ
 • 16 PROGRAME LA I.D. CU 2.910 STUDENȚI
  • MEDIA 181 STUDENȚI
 • 5 PROGRAME LA F.R. CU 321 STUDENȚI
  • MEDIA 64 STUDENȚI
 • A ÎNCETAT ŞCOLARIZAREA LA 4 PROGRAME
  • PLANIFICARE TERITORIALĂ MĂCIN
  • ROMÂNĂ – O LIMBĂ STRĂINĂ I.D.
  • ASISTENŢĂ MANAGERIALĂ ŞI SECRETARIAT I.D.
  • ISTORIE F.R.
licen2
LICENŢĂ
 • TOTAL RESTITUIRI TAXE: 893.434 RON, ECHIVALENT A CCA. 280 STUDENŢI
 • OBIECTIV: PUBLICAREA ÎN PAGINILE PERSONALE ALE CADRELOR DIDACTICE A FIȘEI DISCIPLINEI ȘI PROGRAMEI DISCIPLINEI PÎNĂ LA 1 OCT. 2011
masterat
MASTERAT
 • 188 PROGRAME ACREDITATE LA ARACIS (ȘI 7 ÎN CURS DE ACREDITARE)
 • 168 PROGRAME LA ZI CU 8.184 STUDENȚI
  • MEDIA 48 STUDENȚI
  • CELE MAI MARI EFECTIVE ÎN ANUL II – 241 STUDENȚI LA MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
  • CELE MAI MICI EFECTIVE ÎN ANUL II –
   • 7 STUDENȚI LA CHIMIA MATERIALELOR AVANSATE
   • 3 STUDENȚI LA STRATEGII COMUNICAȚIONALE ÎN EUROPA
   • 4 STUDENȚI LA CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE EBRAICĂ
masterat1
MASTERAT
 • 9 PROGRAME LA I.D. CU 427 STUDENȚI
  • MEDIA 47 STUDENȚI
  • SE VOR TRANSFORMA IN PROGRAME F.R.
 • 9.093 TOTAL STUDENȚI LA MASTER
 • 3.260 STUDENȚI ANUL I LA BUGET
 • 1.637 STUDENȚI ANUL I CU TAXĂ
masterat2
MASTERAT
 • TOTAL ABSOLVENȚI LICENȚĂ - 5.554
 • TOTAL ADMIȘI MASTER ANUL I - 4.897
 • OBIECTIV: UN MASTERAT DE CERCETARE ÎN LIMBI STRĂINE PENTRU FIECARE FACULTATE ÎN OCT. 2011
doctorat2
DOCTORAT
 • 2.643 DOCTORANZI, 468 CONDUCĂTORI, RAPORT MEDIU 5,64
 • 20 ȘCOLI DOCTORALE
 • URMEAZĂ ADOPTAREA REGULAMENTULUI CONSILIULUI PENTRU STUDII DOCTORALE
 • OBIECTIV: REORGANIZAREA UNOR ȘCOLI DOCTORALE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII ACTIVITĂȚII DOCTORANZILOR
promova i integrali ti 2009 2010
PROMOVAȚI INTEGRALIȘTI 2009-2010
 • TEOLOGIE ROMANO-CATOLICĂ 88 %
 • ADMINISTRAȚIE ȘI AFACERI 73 %
 • PSIHOLOGIE 71 %
 • TEOLOGIE BAPTISTĂ 66 %
 • SOCIOLOGIE 65 %
 • LITERE 61 %
 • DREPT 59 %
 • ȘTIINȚE POLITICE 59 %
promova i integrali ti 2009 20101
PROMOVAȚI INTEGRALIȘTI 2009-2010
 • MEDIA UNIVERSITATE 55 %
 • JURNALISM 54 %
 • TEHNOLOGII 52 %
 • FILOSOFIE 51 %
 • LIMBI STRĂINE 50 %
 • MATEMATICĂ 49 %
 • CREDIS 48 %
promova i integrali ti 2009 20102
PROMOVAȚI INTEGRALIȘTI 2009-2010
 • GEOGRAFIE 45 %
 • BIOLOGIE 45
 • ISTORIE 43 %
 • TEOLOGIE ORTODOXĂ 44 %
 • GEOLOGIE 40 %
 • CHIMIE 41 %
 • FIZICĂ 37 %
lips de omogenitate
LIPSĂ DE OMOGENITATE
 • GEOGRAFIE:
  • 67% INTEGRALIȘTI DE LA BUGET,
  • 28% INTEGRALIȘTI CU TAXĂ
 • DREPT:
  • 87% INTEGRALIȘTI DE LA BUGET,
  • 39% INTEGRALIȘTI CU TAXĂ
 • SOCIOLOGIE:
  • 82% INTEGRALIȘTI DE LA BUGET,
  • 45% INTEGRALIȘTI CU TAXĂ
pierderi
PIERDERI
 • RETRAGERI TAXE 288 STUDENȚI
 • EXMATRICULĂRI TOTAL U.B. 14%
  • 6% BUGET
  • 21% TAXĂ
 • SITUAȚII NEÎNCHEIATE 4% TOTAL U.B. (SEMESTRE DE GRAȚIE)
 • OBIECTIV: CREȘTEREA PROPORȚIEI PROMOVAȚILOR INTEGRALIȘTI CU 10% PENTRU ANUL ACADEMIC 2010-2011
cercetare1
CERCETARE
 • 582 ARTICOLE I.S.I. FAȚĂ DE 608 ÎN 2009
 • NUMĂR DE CONTRACTE: 440
 • VALOAREA CONTRACTELOR INTERNE: 28.3 mil. RON
 • VALOAREA CONTRACTELOR INTERNAȚIONALE: 482.000 EURO
rezultate
REZULTATE
 • VALOARE MARE A CONTRACTELOR OBŢINUTE: BIOLOGIE 8,2 MIL., CHIMIE 4,8 MIL., FIZICĂ 4,5 MIL., GEOLOGIE 3,7 MIL., GEOGRAFIE 1,9 MIL.
 • 431 TEZE DE DOCTORAT SUSȚINUTE FAȚĂ DE 361 ÎN 2009
 • 700 DE BURSE DOCTORALE P.O.S-D.R.U.
 • 160 DE BURSE POSTDOCTORALE P.O.S-D.R.U.
 • 3 BURSE POSTDOCTORALE DIN VENITURI U.B.
c mine i cantine
CĂMINE ȘI CANTINE
 • 17 CĂMINE ȘI O CANTINĂ
 • 5.475 STUDENȚI CAZAȚI ÎN CĂMINE
 • CHELTUIELI REABILITĂRI ȘI REPARAȚII CĂMINE 2.950.560 RON
 • NICIUNUL NU PREZINTĂ RISC SEISMIC
 • RECENT DAT ÎN FOLOSINȚĂ CĂMINUL G5 MĂGURELE
 • 800 DE PORȚII SERVITE ZILNIC LA CANTINĂ
 • DOTĂRI CANTINĂ 187.476 RON
editura universit ii din bucure ti
EDITURA UNIVERSITĂȚII DIN BUCUREȘTI
 • 193 TITLURI NOI
 • 22.429 EXEMPLARE
 • VÎNZĂRI 218.885 RON
 • COSTURI MATERIALE 206.151 RON
 • 20 DE NUMERE ALE REVISTEI «ANALELE U.B.» ÎN 3.049 EXEMPLARE
colegiul de etic
COLEGIUL DE ETICĂ
 • CODUL DE ETICĂ A FOST COMPLETAT CU UN CAPITOL DESPRE INTEGRITATEA ACADEMICĂ
 • PROCESUL CU DNA LAVINIA BETEA PE PROBLEME DE ETICĂ ACADEMICĂ A FOST PIERDUT
 • COMISIA NUMITĂ DE SENAT A RECOMANDAT DNEI ILEANA PĂTRU REPUBLICAREA CĂRȚII “CULOARUL TRANSCARPATIC BRAN-RUCĂR-DRAGOSLAVELE”
asigurarea calit ii
ASIGURAREA CALITĂŢII
 • TRECEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII LA NOUL STANDARD ISO 9001:2008
 • RECERTIFICAREA U.B. DE CĂTRE SIMTEX-OC
 • REVIZUIREA MANUALULUI CALITĂŢII
 • REDACTAREA RAPORTULUI DE CALITATE
 • ÎMBUNĂTĂŢIREA SITULUI WEB
asigurarea calit ii1
ASIGURAREA CALITĂŢII
 • ORGANIZAREA UNEI CONFERINŢE PE TEMA EVALUĂRII REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII, CU PARTICIPARE INTERNAŢIONALĂ
  • 26-27 NOIEMBRIE 2010: IMPROVING QUALITY MANAGEMENT: LEARNING OUTCOMES AND QUALITY EVALUATION
 • OBIECTIV: ORGANIZAREA UNEI NOI CONFERINŢE PE TEME DE CALITATE ÎN 2011
recunoa terea studen ilor
RECUNOAȘTEREA STUDENȚILOR
 • CONCURSUL TRAIAN LALESCU: TOATE PREMIILE LA SECȚIUNEA TEORETICĂ, PREMIUL I LA COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE
 • 4 PREMII II ȘI UN PREMIU III LA INTERNATIONAL MATHEMATICAL CONTEST, BLAGOEVGRAD, 26-30 IULIE
 • PREMIILE I, II, III LA COLOCVIUL NAȚIONAL STUDENȚESC LUCIAN BLAGA
 • PREMIILE I, II ȘI MENȚIUNE LA COLOCVIUL NAȚIONAL UNIVERSITAR DE LITERATURĂ ROMÂNĂ CONTEMPORANĂ
 • 2 PREMII LA CONCURSUL DE DISCURSURI ÎN LIMBA JAPONEZĂ
recunoa terea profesorilor
RECUNOAȘTEREA PROFESORILOR
 • 8 PREMII ALE ACADEMIEI ROMÂNE
 • GALA PREMIILOR ÎN EDUCAȚIE :
  • ZOE PETRE PREMIUL OPERA OMNIA
  • IOAN CEZAR MARCU CERCETĂTORUL ANULUI
 • GOLDEN AWARD FOR EXCELLENCE PENTRU BIROUL RELAȚII PUBLICE AL U.B. LA P.R. AWARD
 • PREMIUL CRITIC ATAC BOGDAN MURGESCU
programe europene
PROGRAME EUROPENE
 • 286 ACORDURI ERASMUS
 • 297 MOBILITĂȚI STUDENȚEȘTI ERASMUS
  • 41 STUDENȚI AU REALIZAT PESTE 40 DE CREDITE
  • UNUL A OBȚINUT 95 ECTS
  • 2 STAGII INVALIDATE PENTRU NEREALIZAREA CELOR 30 DE CREDITE
 • 29 MOBILITĂȚI ERASMUS CADRE DIDACTICE
 • 95 STUDENȚI STRĂINI ERASMUS LA U.B.
programe europene1
PROGRAME EUROPENE
 • 50 DE STUDENȚI STRĂINI LA ȘCOALA DE VARĂ ERASMUS PENTRU LIMBA ROMÂNĂ
 • ÎNFIINȚAREA ERASMUS STUDENT NETWORK UNIBUC
 • 21 PROIECTE L.L.P.
  • 5 REȚELE ERASMUS
  • 3 PROIECTE COMENIUS
  • 3 PROIECTE LEONARDO DA VINCI
  • 7 PROGRAME TRANSVERSALE
studen i interna ionali
STUDENȚI INTERNAȚIONALI
 • 809 STUDENȚI INTERNAȚIONALI DIN 76 DE ȚĂRI
 • 247 STUDENȚI LA ANUL PREGĂTITOR DE LIMBA ROMÂNĂ
 • 4 PROGRAME DE LICENȚĂ ÎN LIMBI STRĂINE (ȘI 47 LA FACULTATEA DE PROFIL) CU 365 DE STUDENȚI STRĂINI
 • 30 CURSANȚI LA ȘCOALA DE VARĂ DE LIMBA ȘI CULTURA ROMÂNĂ
studen i interna ionali1
STUDENȚI INTERNAȚIONALI
 • 27 PROGRAME DE MASTERAT ÎN LIMBI STRĂINE CU 122 DE STUDENȚI STRĂINI
 • 4 STUDENȚI U.B. LA CONFERINȚA REȚELEI UNICA PENTRU STUDENȚI, ROMA, 22-25 SEPTEMBRIE
 • 75 DE STUDENȚI STRĂINI LA DOCTORAT
 • 174 CONVENȚII DE COTUTELĂ
 • 3 REȚELE CEEPUS, 5 MOBILITĂȚI
 • 10 BURSIERI EUGEN IONESCU ÎN 2009-2010
  • 11 APLICAȚII ÎN 2010-2011
programe n parteneriat
PROGRAME ÎN PARTENERIAT
 • COLEGIUL FRANCO-ROMÂN DE DREPT
 • ȘCOALA DOCTORALĂ FRANCOFONĂ DE ȘTIINȚE SOCIALE
  • 12 PROFESORI STRĂINI
  • 16 DOCTORANZI ROMÂNI, 20 DIN MOLDOVA
  • ȘCOLI DE VARĂ LA SOFIA ȘI CHIȘINĂU
  • COORDONAREA BURSELOR EUGENE IONESCO
 • ȘCOALĂ DE VARĂ ÎN ȘTIINȚELE COMUNICĂRII
schimburi interna ionale
SCHIMBURI INTERNAȚIONALE
 • 161 PROFESORI INVITAȚI LA U.B.
 • 3 BURSIERI FULBRIGHT
 • 22 LECTORI STRĂINI
 • 836 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE CADRE DIDACTICE
 • 75 DEPLASĂRI ÎN STRĂINĂTATE STUDENȚI
 • 124 ACORDURI BILATERALE ÎN EUROPA
doctores honoris causa
DOCTORES HONORIS CAUSA
 • ELIHU KATZ
 • KONSTANTINOS DIMADIS
 • MIHAI GHIMPU
 • JAAKKO HINTIKKA
 • THOMAS NAGEL
 • MAURO CALISE
 • GIANFRANCO FINI
 • JOSÉ MANUEL DURÃO BARROSO
 • JEAN-CLAUDE COLLIART
 • HAYDEN WHITE
 • LEONARDO MORLINO