mismunagreiningar og kl n sk uppvinnsla fyrirfer lunga
Download
Skip this Video
Download Presentation
Mismunagreiningar og klínísk uppvinnsla á fyrirferð í lunga

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Mismunagreiningar og klínísk uppvinnsla á fyrirferð í lunga - PowerPoint PPT Presentation


 • 249 Views
 • Uploaded on

Mismunagreiningar og klínísk uppvinnsla á fyrirferð í lunga. Málstofa læknanema 14.október 2010. Signý Ásta Guðmundsdóttir Þóra Soffía Guðmundsdóttir Leiðbeinandi : Hrönn Harðardóttir. Hvenær er grunur um fyrirferð ?. Einkenni sjúklings : Viðvarandi hósti , mæði og brjóstverkur

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Mismunagreiningar og klínísk uppvinnsla á fyrirferð í lunga' - china


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mismunagreiningar og kl n sk uppvinnsla fyrirfer lunga

Mismunagreiningarogklínískuppvinnslaáfyrirferðílunga

Málstofalæknanema 14.október 2010

Signý Ásta Guðmundsdóttir

ÞóraSoffíaGuðmundsdóttir

Leiðbeinandi: HrönnHarðardóttir

hven r er grunur um fyrirfer
Hvenærergrunur um fyrirferð?

Einkennisjúklings:

 • Viðvarandihósti, mæðiogbrjóstverkur
 • Blóðhósti
 • Almenneinkenni
 • Einkenni um system sjúkdóm
 • Breytingaráfyrrieinkennum

Röntgenrannsóknir:

 • Hnútar
 • Fyrirferðir
 • Íferðirsemhverfaekki
 • Samfallálungnavef
 • Eitlastækkanir

Dæmi:

Lungnabólgasemerfiðlegagenguraðmeðhöndlaeðaíferðirsemekkihverfaættuaðvekjagrun um lungnakrabbamein.

vi mi british thoracic society
Viðmið British Thoracic Society
 • Meðaltímifráfyrstukomutillæknisþartilsjúklingurgreinistmeðlungnakrabbameiner 56 dagar.

Mæltermeð:

 • Sjúklingurfaritilsérfræðingsinnan 7 dagafráfyrstikomu
 • Sjúklingurfáigreininguinnan 2 vikna
markmi uppvinnslu
Markmiðuppvinnslu
 • Greiningfyrirferðareðasjúkdóms
 • Dreifing
 • Starfsgetasjúklings
uppvinnsla sj klinga me fyrirfer
Uppvinnslasjúklingameðfyrirferð
 • Lungnamynd
 • Ítarlegsjúkrasaga
 • Skoðun
 • Blóðrannsókn
 • Blásturspróf
 • CT afbrjóstholiogefrihlutakviðar
 • Berkjuspeglunmeðsýnatökuogræktun
 • Aðrarrannsóknir (PET, MRI, Mantouxpróf)
 • Gigtarpróf
myndranns knir
Myndrannsóknir
 • Einstaklingarmeðfyrirferðílungahafaoftastengineinkenni
 • FlestarfyrirferðirfinnastfyrirtilviljunáRtgpulmeða CT mynd.
 • Oftar peripheral en central
 • Erfittað meta góðkynja vs. illkynjahnúðútfrámynd
 • MRI notaðtilað meta vöxt inn ímediastinum, brjóstveggoghrygg.
slide7
Fyrstaskreferaðskoðagamlarmyndirogbera

samanviðþánýju:

 • Varhnúturinnsjáanleguráfyrrimyndum?
 • Hefurhnúturinnstækkað?
 • Hnútursemerstabíllí >2 ártelstgóðkynjaogþarfnastekkifrekariuppvinnslu
tlit skiptir m li
Útlit skiptir máli
 • Kölkunbendiroftasttilgóðkynjahnúts
 • Efmiðlægt, dreift, laminar eðapoppkorn-líkmynsturkölkunarþáþarfekkiaðfylgjahnútbetureftir.
sj krasaga
Sjúkrasaga
 • Hvaðviljumviðfáframísögunni?
  • Reykingar / pakkaár
  • Fjölskyldusaga um krabbameinogberkla
  • Saga um fyrrikrabbameinogaðrasjúkdóma
  • Óskýrðnýeðabreytteinkenni (viðvarandihósti, þyngdartap, andnauð, brjóstverkur, blóðhósti, beinverkir, hitiogslappleiki)
  • Félagssaga / vinnuumhverfi /ferðalög / búseta
sko un
Skoðun
 • Almennskoðunm.t.t system sjúkdóma
 • Lungnahlustun = öng- ogsoghljóð
 • Bankdeyfur
 • Eitlastækkanir = oftastísupraclavicularfossu
 • Klumbufingur (e. clubbing)
 • Bankeymsliyfirhryggognýrum
 • Paraneoplastískeinkenni
 • Blettiráhúð
a rar ranns knir
Aðrar rannsóknir
 • Blóðprufurgetasagtokkurhvortsjúkdómursésystemískureðakrabbameinséútbreitt
  • LágtHb (anemia)
  • Hækkaðsökk
  • Hækkað ASAT og ALAT
  • Hækkað ALP
  • Hækkað S-Ca2+
  • HækkaðIgGogIgM
 • Berklapróf
 • Ræktun
 • Æxlisvísaríblóði

Illkynjafyrirferðílungaeðakrabbameinsemeraðmetastasaílungu

Illkynjaæxlieðasýkingarástand

Sveppasýking

g kynja vs illkynja
Góðkynja vs. illkynja?
 • Helstuþættirsemviðskoðumeru:
 • Klínískiráhættuþættir
  • Hækkandialdur
  • Reykingar / pakkaár
  • Reykjaenn (aldurviðupphafreykinga)
  • Saga um krabbamein
  • Merki um aðrasjúkdóma
 • Teiknáröntgen- og CT myndum.
  • Broddalögun, ekkikölkun, corona radiata sign.
einkenni illkynja fyrirfer ar lunga
Einkenniillkynjafyrirferðarílunga
 • Oft einkennalaus
 • Einkennisemtengjastæxlinusjálfu
 • Almenneinkenni
 • Eitlastækkanir = erutilstaðarhjá 15-30%
 • Einkennifrámetastöstum
 • Paraneoplastískteinkenni
 • Hypertrophic osteoarthropathy, HOA

50% sjúklingameðlungnakrabbameinkvartaundanbrjóstverkeðamunugeraþað.

r in hn tur
Óráðinhnútur
 • Hnútursemfellurekkiundiröllgóðkynjaeðaillkynjaskilmerki
 • Hvaðgerumvið? 3 leiðiríboði
 • Bíðumogfylgjumstvelmeð
 • Gerumfrekarirannsóknirogpróf
 • Aðgerð
mismunagreiningar
Mismunagreiningar
 • Góðkynja
  • Gróiðeða non-spesifísktgranuloma (25%)
  • Virktgranulomatoussýking (berklareðasveppasýking)
  • Hamartoma
  • Non-spesifískbólgaogfíbrósa
  • Lungna-abscess
  • Gróið pulmonary infarct
  • Æðamissmíð (arteriovenous malformation)
  • Hyatidcysta (sullaveiki)
  • Staðbundinblæðing
  • Hemangioma
  • Meðfæddirgallar (t.dbronchogeniccysta)
illkynja mismunagreiningar
Illkynja mismunagreiningar

Ekkismáfrumukrabbamein (non-small cell)

 • Adenocarcinoma (47%)
  • Bronchioalveolar cell carcinoma (4%)
 • Flöguþekjukrabbamein (22%)
 • Eingangraðurmetastasi (8%)
 • Ódiff non-small cell carcinoma (7%)
  • Stórfrumukrabbamein

Small cell carcinoma (4%)

Önnur:

  • Carcinoid tumor
  • Intrapulmonary lymphoma
  • Adenoid cystic carcinoma
  • Malignant teratoma
xlisv sar bl i
Æxlisvísar í blóði
 • Spennandi möguleikar
  • NSE = smáfrumukrabbamein
  • CEA = adenocarcinoma og stórfrumukrabbamein
  • SCC = flöguþekjukrabbamein
  • CA125 = ekki-smáfrumukrabbamein
  • TPA = ekki-smáfrumukrabbamein
  • CYFRA 21.1 = ekki-smákrabbamein, flöguþekjukrabbamein.
frumu og vefjaranns knir
Frumu- og vefjarannsóknir
 • Hrákasýni/frumurannsókngeturgreintæxlisvöxtílunga (næmi 66%)
 • Forsendagreiningarillkynjaæxliervefjasýni/frumusýni
 • Vefjasýnierutekinmeðnokkrumleiðum
 • Berkjuspeglun (e. Bronchoscopy)
 • CT-stýrðástungagegnumhúð (nálarsýni)
 • Ómstýrðberkjuspeglun
 • Aðgerð
 • Tappaaffleiðruvökva (frumusýni)
s nataka me berkjuspeglun
Sýnataka með berkjuspeglun
 • Góðgreiningarrannsóknhjámiðlægumfyrirferðumstærri en 2 cm (næmi 88%)
 • Oft erusýnitekin um leið
transthoracic needle aspiration biopsy tnab
Transthoracic needle aspiration biopsy (TNAB)
 • Lungnaástungumeðaðstoðtölvusneiðmynda
 • Næmitilgreiningar = 60 -100% en minnaígóðkynjahnútum.
 • Útlægurhnútur
 • Fylgikvillar:
  • Loftbrjóst (13-40% tilvika)
  • Alvarlegarblæðingar
stigunarranns knir
Stigunarrannsóknir
 • Þegar illkynja sjúkdómur hefur verið greindur eða er sterklega grunaður er farið af stað með stigunarrannsóknir samhliða greiningarrannsóknum.

Oft fara þessar rannsóknir saman t.d. við stækkun á hálseitlum getur ástunga á eitil bæði verið til stigunar og greiningar.

stigunaranns kn
Stigunarannsókn
 • Stigunarrannsóknir miða að þekktum dreifingarstöðum lungnakrabbameins
  • Hnitmiðaðri skoðun og sögutaka
  • Blóðprufur
  • CT af thorax
  • Berkjuspeglun
  • CT efri hluta kviðar
  • Beinaskann
  • CT höfuð
 • Út frá þessum rannsóknum er stig sjúkdómsins ákvarðað sem segir til um horfur og hvaða meðferð er ráðlögð

Miðmætiseitlar

Lungu

Lifur

Nýrnahettur

Bein

Heili

tnm stigunarkerfi
TNM stigunarkerfið
 • Byggirástærðæxlis, dreifinguíeitlaogfjarmeinvörp.
 • 7.útgáfa komútíjanúar 2010 – breytirstigunhjá 1 afhverjum 6 sjúklingum.

T = tumor

N = nodes

M = metastasis

slide25
Áhugaverðeinkennilungnakrabbameins

Mikilvægtaðhafaíhugaviðskoðuná

sjúklingummeðfyrirferðílungum

paraneoplastic syndrome hj kenni krabbameina
Paraneoplastic syndrome-Hjákennikrabbameina-
 • 10 -20% einstaklingameðlungnakrabbamein
 • Tengjastekkistaðsetninguæxliseðameinvarpa
 • Hyperkalsemía (flöguþekjukrabbamein)
 • SIADH (small cell carcinoma)
 • Cushing´s(small cell carcinoma)
 • HOA/ clubbing (flöguþekju / adenocarcinoma)
 • Einkennigetakomiðáundangreiningukrabbameinsogsegjaekkerttil um stærðæxlis.
 • Efeinkennikomaafturbendirþaðtilendurkomuæxlis
beinli kvilli hypertrophic osteoarthropathy hoa
Beinliðkvilli Hypertrophic osteoarthropathy (HOA)
 • Systemískursjúkdómuríliðum.
 • Aðallegaíökkla, úlnliðumoghnjám
 • Einkennistafmyndunbeinhimnuogklumbufingur

Einstaklingmeð HOA = grunumalltaflungnakrabbamein

slide28
Klumbufingur

Hlutiafsjúkdómsmynd HOA, eralgengarahjákonum (40%) en körlum (19%)

lambert eaton heilkenni lems
Lambert-Eaton heilkenni (LEMS)
 • Í 3% sjúklingameðsmáfrumukrabbamein
 • Taugaeinkenni
 • Slappleikiíbeinagrindarvöðvum
 • Einkenniverriámorgnana
 • Þessugeturfylgtptosis
horner s syndrome
Horner´s syndrome

Stafarafífarandivextilungnakrabbameinsínálægtaugahnoð (e. stellate ganglion) ogeinkennistafsignuaugnloki, þröngusjáaldriogminnkaðrisvitamyndunöðrumeginíandliti.

tilfelli
Tilfelli
 • 82 árakonameðsögu um langvarandiháþrýsting, gallsteina, gallblöðrutöku, art embólíur. Hefur haft hægðarbreytingarundanfarnamánuði.
 • JákvættMantouxprófárið 1950

Leitará BMT vegnaskyndilegssvæsinsverksíkvið

Myndgreiningsýndi infarct ívinstranýraogfyrirferðapicaltívinstrilunga

Hvaðviljiðþiðgera?