أنظر
Download
1 / 39

???? ??? - PowerPoint PPT Presentation


 • 410 Views
 • Uploaded on

أنظر هذا. انظر هذا. تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي. المـدة المستغرقـة في تحـّول جملة كيميائية. المتابعـة الزمنيـة لتحـوّل كيميـائي . العوامـل الحركيـة . أهميـة العوامـل الحركيـة. 1 – المـدة المستغرقة في تحـّول جملة كيميائيـة. التحـولات السـريعـة :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???? ???' - chin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5255144

أنظر هذا

ليتيم السعيد


5255144

انظر هذا

ليتيم السعيد


5255144

تطور كميات المتفاعلات والنواتج خلال تحول كيميائي

المـدة المستغرقـة في تحـّول جملة كيميائية.

المتابعـة الزمنيـة لتحـوّل كيميـائي .

العوامـل الحركيـة .

أهميـة العوامـل الحركيـة .

ليتيم السعيد


5255144
1 خلال – المـدة المستغرقة في تحـّول جملة كيميائيـة

 • التحـولات السـريعـة :

  هي ظاهـرة كيميائيـة يحـدث فيهـا تطـور جملـة كيميـائيـة . وتكـون سريعـة عندمـا تبلـغ نهايتهـا مباشـرة بعـد تلامـس المتفاعـلات .

  مثــال :

  أحتــراق انفجــار تكـّون راسب

ليتيم السعيد


5255144

 • التحــولات البطيئـــة: خلال

  وهـي تحـّولات تستغـرق مـن دقائـق إلى ساعـات .

  مثــال :

  تفاعـل تيوكبريتـات (S2O32-)مع حمـض كلـور المـاء .

 • التحــولات البطيئـة جــداًَ:

  وهـي تحـّولات تستغـرق مـن عـدة أيـام إلى عـدة أسابيـع .

  مثــال :

  صـداء الحـديـد .

ليتيم السعيد


5255144
2 خلال – المـتابعـة الزمنيـة لتحـوّل كيميـائي

أ - متابعة تطـور جملـة كيميائية عن طريق المعايـرة :

متابعـة تفاعـل بيـن شـوارد بيروكسـوديكبريتات(S2O82-)(Peroxodisulfate) وشـوارد اليـود ( I-).

التفاعـل هـو أكسـدة إرجاعيـة :

الثنـائيـاتOx/Redالداخلـة في التفاعـل هي :

S2O82-/ SO42-؛ I2/I-

ليتيم السعيد


5255144

بدايـة تكـّون ثنـائي اليـود يتجلـّى فـي بدايـة اصفـرارالمحلـول ، ثـم تغيـر لونـه تدريجيـًا إلى أن يصبـح رمــادي .

ليتيم السعيد


5255144
تمــريـن : يتجلـّى فـي بدايـة

مـا هـو الشـرط الـذي تحـققـهعـدد المـولات الابتـدائيـة n0(S2O82-) و n0(I-) حـتى يكـون التفاعـل تـام ؟

الحـــل :

يجـب أن يكـون المزيـج متناسـق أي تختفـي فيـه كـل المتفاعـلات عنـد نهايـة التحـّول الكيميـائي .

شـرط تحقيقـه :

كـــيـف ؟ ؟ ؟

ليتيم السعيد


5255144

للإجابـة عن ذلـك ننشيء جـدول تقـدم التفاعـل:

ليتيم السعيد


5255144

حتى يكـون التفاعـل تـام ، يجـب أن يكـون :

بالمسـاواة بيـن المعادلتيـن ، نجـد :

ومـاذا لـو لـم يتحقـق الشـرط ؟ يكـون إحـدى المتفاعليـن متفاعـل محـد : أي ينتـهي هـو الأول .

ليتيم السعيد


X f t
هل يمكن معرفـة تقـدم التفاعـل بدلالة الزمنx=f(t) ؟

لصعوبـة معرفـة x=f(t)مباشـرة ، نحتـاج إلى توظيـف عـدة معلومـات :

 • أن 2I(لـون أصفـر) يتفاعـل مـع التيـوكبريتـات (S2O32-)ليعـطي –I(عديـم اللـون) .

 • عنـدما نبـّرد المحلـول بـالجليـد ، فإننـا نوقـف التفاعـل .

ليتيم السعيد


5255144

(S2O82-)

V1= 100 ml

C1

( I-)

V2=100 ml

C2

ليتيم السعيد


5255144

(S التاليـة :2O82-)

( I-)

V = V1 + V2

= 200 ml

*- فنتحصـل على المزيـج التـالي :

عندهـا نبـدأ في العـد الزمـني بتشغيـل الميقاتيـة (chronomètre) .

ليتيم السعيد


5255144

كيـف يمكـن لنـا معرفـة تقـدم التفاعـل (x) ( أي عـدد مـولات ثنـائي اليـود المتشكـل لأن x(t) = n(I2) ) ؟

نأخـذ ، مثـلا، كـل 3 دقائـق 10 ml مـن المزيـج ونضعهـا في الجليـد فيتـوقـف عندها التفـاعـل ، فتعطينـا وضعيـة المزيـج عنـد كـل 3 mn. ( مذكـورة في فيـديو سابـق) .

نعايـر كـل 10 ml بمحـلول تيوكبريتـات لأنـه يتفاعـل مـع ثنـائي اليـود المتشكـل ليعـطي شاردة اليـود . ( مذكـورة في فيـديو سابـق).

ليتيم السعيد


5255144

ماصـة التفاعـل

10mlحجمهـا:

(S2O82-) محلول

( I-)و

محلول تيوكبريتات

C3= 0,02 mol/ℓ

جـليـد

ليتيم السعيد


5255144

التفاعـل الـذي يحـدث بيـن التيـوكبريتـات وثنـائي اليـود هو تفاعـل أكسـدة إرجاعيـة.

عنـد التكافـؤ أي عندما تختـفي 2I ( اللـون الأصفـر)، تحقـق العلاقـة التاليـة :

ليتيم السعيد


5255144

 • تؤخذ قيمة الحجم المسكوب من السحاحة( VE)، وتـدوّن.

 • يؤخذ الزمن المشار إليـه في الميقاتيـة ، ويـدوّن .

  ونقـوم بنفـس الشيء لكـل عينـة(10 ml)، فنتحصل على الجـدول التـالي :

مـن علاقـة نقطـة التكافـؤ :

ليتيم السعيد


5255144

* نحـدد عـدد مـولات السحاحةI2 في 10 ml ، حيـث:

n(I2)= 0,01VE

* نستنتـج عـدد مـولات I2 في ml 200، حيـث:

نوظـف العبارتيـن الموجـودة فـي إطـار ، فنتحصـل على الجـدول التـالي :

ليتيم السعيد


5255144

عـدد مـولات السحاحةI2الموجـودة في 10 ml

عـدد مـولات I2الموجـودة في 200 ml

ليتيم السعيد


5255144

x السحاحة(mmol)

3,5

0

t(mn)

ومنـه يكـون التمثيـل البيـاني لتقـدم التفاعـل :

ليتيم السعيد


5255144

ب – سـرعــة التفـاعــل : السحاحة

ليكـن التفاعـل الكيميائي التالي :

 • سرعـة تشكـل نـوع كيميـائي (I2):

  السـرعـة المتوسطـةvm :

  حيـث : n1: عـدد مـولات 2I المتشكلـة عنـد t1.

  n2: عـدد مـولات 2I المتشكلـة عنـد t2.

ليتيم السعيد


5255144

السـرعـة اللحظيـة السحاحةv:

وهي تمثـل ميـل الممـاس للمنحني n(I2) أو x بدلالـة الزمـن t .

مـلاحظـــة :

تكـون سرعـة تشكّـل النـوع الكيميـائي (I2) كبيـرة عنـد البدايـة ثـم تتنـاقص تدريجيـاً إلى أن تنعـدم .

ليتيم السعيد


5255144

 • سرعـة اختفـاء نـوع كيميـائي السحاحة(S2O82-) :

  السرعـة المتوسطـة vm:

  السـرعـة اللحظيـة v:

  الإشـارة السالـبة مستعملـة حتى تعطي للسرعـة قيمـة موجبـة .

ليتيم السعيد


5255144

n(S السحاحة2O82-)

(mmol)

n0(S2O82-)

t(mn)

القيمـة المطلقـة للممـاس تعبـر عـن السرعـة اللحظيـة لاختفـاء النـوع الكيميـائي .

ليتيم السعيد


5255144

 • سرعـة حجميـة لتشكـل نوع كيميائي السحاحة(I2):

  السرعـة الحجميـة لتشكـل نـوع كيميـائي فـي وسـط مـائي حجمـه V يعـرف بالعلاقـة التاليـة :

  حيـث :

  vP : سرعـة حجميـة لتشكـّل الناتـج (Produit).

  np : عـدد مـولات الناتـج (Produit).

ليتيم السعيد


5255144
مــلاحظـــة : السحاحة

إذا كـان الحجـم ثابـت : V = cste :

السرعـة الحجميـة لظهـور نـوع كيميـائي تسـاوي إلى اشتقـاق تركيـزه بالنسبـة للزمـن .

ليتيم السعيد


5255144

[P] السحاحة(mmol)/ℓ

0

t(mn)

vP : يمثـّل ميـل الممـاس لمنحـني [P] = f(t).

ليتيم السعيد


5255144

 • سرعـة حجمية لاختفـاء نوع كيميائي السحاحة(S2O82-):

  السرعـة الحجميـة لاختفـاء نـوع كيميـائي فـي وسـط مـائي حجمـه V يعـرف بالعلاقـة التاليـة :

  حيـث :

  vR : سرعـة حجميـة لاختفـاء المتفاعـل (Reactif).

  nR : عـدد مـولات المتفاعـل (Reactif).

  vR دائمـاً موجبـة .

ليتيم السعيد


5255144
مــلاحظـــة : السحاحة

إذا كـان الحجـم ثابـت : V = cste :

السرعـة الحجميـة لاختفـاء نـوع كيميـائي تسـاوي إلى اشتقـاق تركيـزه بالنسبـة للزمـن بإضافـة إشـارة سالبـة .

ليتيم السعيد


5255144

[ R] السحاحة

(mmol)/ℓ

[R]0

t(mn)

vR: يمثـّل ميـل الممـاس لمنحـني[R] = f(t)بإضافـة الإشـارة السالبـة .

ليتيم السعيد


5255144

 • سـرعـة التفـاعـل : السحاحة

  ليكـن X تقـدم التفاعـل عنـد اللحظـة t ، تعـرف سرعـة التفاعـل عنـد اللحظـة t بالعلاقـة التاليـة :

  أمـا السرعـة الحجميـة للتفاعـل في وسـط مـائي حجمـه V ، فعلاقتهـا هي :

ليتيم السعيد


5255144

مـا هـو الفـرق بيـن سرعـة التفـاعـل وسرعـة تشكـل نـوع كيميـائي ؟

ليكـن التفاعـل الكيميـائي التـالي :

* بالنسبـة لثنـائي اليـود ، فـإن :

* بالنسبـة لشـاردة الكبريتـات SO42-

ليتيم السعيد


5255144

x التفـاعـل وسرعـة تشكـل نـوع كيميـائي ؟(mmol)

t(mn)

0

ﺠ – زمـن نصـف التفاعـل t½ :

زمن نصف التفاعل t½يمثل المدة الضرورية لبلوغ التفاعل نصف تقدمه النهائي أي

xf

ليتيم السعيد


5255144
3 التفـاعـل وسرعـة تشكـل نـوع كيميـائي ؟– العـوامـل الحـركيـــة

 • درجةالحــرارة : كلمـا كـانت الحـرارة مرتفعـة ، كـان التفـاعـل أسـرع . أمـا التبريـد فهـو يبطـئ التفاعـل .

 • .

ليتيم السعيد


5255144

 • التراكيـز التفـاعـل وسرعـة تشكـل نـوع كيميـائي ؟ الابتدائيـة للمتفـاعـلات :

 • تغيـيـر التراكيـز الابتدائيـة لنفـس المتفاعـلات يغيّـر في سرعـة التفاعـل

ليتيم السعيد


5255144

 • الــوسيــط : التفـاعـل وسرعـة تشكـل نـوع كيميـائي ؟هـو نـوع كيميـائي يستعمـل بكميـة قليلـة مـن أجـل تسريـع التفاعـل دون أن يظهـر في المعادلـة أو يغيّـر الحالـة النهائية للجملـة.

 • أنـواع الوساطـة :

  - وساطـة متجانسـة : متفاعـل ووسيـط مـن نفـس الطـور ( مثـال : سائـل ، سائـل ) .

  - وساطـة غيـر متجانسـة : متفاعـل ووسيـط ليس مـن نفـس الطـور( مثـال : سائـل ، صلـب ).

ليتيم السعيد


5255144

- التفـاعـل وسرعـة تشكـل نـوع كيميـائي ؟وسـاطـة أنـزيميـة : الوسيـط هـو أنزيـم وهـو جـزيء عضـوي عمـلاق ذو بنيـة معقـدة يسـرع تفاعـلات عضويـة عنـد الإنسـان.

*التفـسيـر المـجهـري :

التفاعـل الكيميـائي الـذي يحـدث بيـن المتفاعـلات يكـون ناتـج عـن الاصطدامـات الفعّالـة بيـن الجزيئـات ، فكلمـا كانت الطاقـة الأفـراد الكيميائيـة كبيـرة وكان التوجـه مناسب زاد عـدد الأفـراد المتفاعلـة .

ليتيم السعيد


5255144

النهـــــايـة التفـاعـل وسرعـة تشكـل نـوع كيميـائي ؟

ليتيم السعيد


5255144

النهـــــايـة التفـاعـل وسرعـة تشكـل نـوع كيميـائي ؟

ليتيم السعيد


ad