VANHUUSOIKEUDEN KURSSI
Download
1 / 10

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 7 .-11.4.2014 Perhe - ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot - PowerPoint PPT Presentation


 • 165 Views
 • Uploaded on

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 7 .-11.4.2014 Perhe - ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot Anna Mäki-Petäjä-Leinonen Perheoikeuden dosentti. Edunvalvonta. Edunvalvojan määräämisen edellytykset –milloin tarpeen?. Edunvalvojamääräys ilman toimintakelpoisuuden rajoitusta (HolTL 8 §):

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' VANHUUSOIKEUDEN KURSSI 7 .-11.4.2014 Perhe - ja jäämistöoikeuden valinnaiset opinnot' - chiku


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VANHUUSOIKEUDEN KURSSI

7.-11.4.2014

Perhe- jajäämistöoikeudenvalinnaisetopinnot

Anna Mäki-Petäjä-Leinonen

PerheoikeudendosenttiEdunvalvojan m r misen edellytykset milloin tarpeen
Edunvalvojan määräämisen edellytykset –milloin tarpeen?

Edunvalvojamääräys ilman toimintakelpoisuuden rajoitusta (HolTL 8 §):

 • Yleinen tai määrätty oikeustoimi, asia tai omaisuus

 • Päämiehen oikeustoimikelpoisuus säilyy

  • Itsemääräämisoikeuden korostuminen

 • Perusteet määräämiselle

  • Päämies on kykenemätön valvomaan etuaan taikka huolehtimaan itseään tai varallisuuttaan koskevista asioista, jotka vaativat hoitoa eivätkä tule hoidetuksi muulla tavoin.

  • Kykenemättömyys johtuu päämiehen sairaudesta, henkisen toiminnan häiriintymisestä, heikentyneestä terveydentilasta tai muusta samanlaisesta syystä--esim. dementia


Toimintakelpoisuuden rajoitus 18
Toimintakelpoisuuden rajoitus tarpeen?(18 §)

Keinovalikko

 • Tietty omaisuus tai oikeustoimet

  • saa määrätä yhdessä edunvalvojan kanssa

  • edunvalvoja saa määrätä yksin

 • Vajaavaltaiseksi julistaminen

  Perusteet toimintakelpoisuuden rajoittamiselle

 • Päämies on kykenemätön huolehtimaan taloudellisista asioistaan ja

 • päämiehen varallisuusasema, toimeentulo ja muut tärkeät edut ovat vaarassa,

 • eikä edunvalvojan määrääminen yksin riitä turvaamaan hänen etujaan.


P miehen itsem r misoikeus holhoustoimilaissa
Päämiehen itsemääräämisoikeus holhoustoimilaissa tarpeen?

 • Lain kantavana periaatteena suojaaminen

  • Muutoin edunvalvonnalle ei tarvetta.

 • Itsemääräämisen kunnioittaminen

  • Edunvalvonnan peruslähtökohta ja päämiehen perusoikeus.

  • Konkretisoituu edunvalvojaa määrättäessä ja edunvalvonnan aikana.


I tsem r misoikeus edunvalvojaa m r tt ess
I tarpeen?tsemääräämisoikeus edunvalvojaa määrättäessä

 • Omaehtoinen hakeminen maistraatista (HolTL 12 §):

  • päämies hakee itse edunvalvojan määräämistä,

  • pyytää, että tietty henkilö määrätään hänen edunvalvojakseen, ja

  • päämies kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

 • Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen

  • Tavoitteena kuulla edunvalvontaan esitetyn mielipide asiassa. (HolTL 73.2 ja 73.5 §)

  • Ks. Kuuliala2011: Edunvalvontaan esitetyn kuuleminen alioikeudessa.

 • Lievin mahdollinen keino

  • HolTL 8 §:n muutos 2009: ”..eivätkä asiat tule hoidetuksi muulla tavoin.”

  • KKO 2009:7: Kysymys edunvalvojamääräyksen tarpeellisuudesta tilanteessa, jossa X oli järjestänyt asioidensa hoidon muulla tavoin.


 • P miehen itsem r misoikeus holhoustoimilaissa1
  Päämiehen itsemääräämisoikeus holhoustoimilaissa tarpeen?

  • Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen edunvalvonnan aikana:

   • Pelkkä edunvalvojamääräys ei rajoita päämiehen kompetenssia de jure.

    • HolTL 14 §

   • Rajoittaa päämiehen immuniteettia.

    • Edunvalvojan oikeus tehdä päämiestä sitovin vaikutuksin oikeustoimia.

    • Edunvalvojan velvollisuuksia:

     • Päämiehen kuuleminen (HolTL 42§, 43§ ja 34.2§)

     • Päämiehen ennakkoon ilmaiseman tahdon noudattaminen.

      • Edunvalvontavaltuutuksen määräykset: Mikä merkitys valtakirjamääräyksillä on, jos valtuuttajalle myöhemmin edunvalvoja?


  P miehen omaisuuden hoitaminen
  Päämiehen omaisuuden hoitaminen tarpeen?

  • Omaisuutta on käytettävä päämiehen hyväksi ja tyydyttämään hänen henkilökohtaisia tarpeitaan.

  • Päämiestä on kuultava ennen päätöksen tekemistä jos:

   • Asia on päämiehen kannalta tärkeä

   • kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta

   • päämies kykenee ymmärtämään asian merkityksen.


  Henkil koskevista asioista p tt minen
  Henkilöä koskevista asioista päättäminen tarpeen?

  • Edunvalvojan on huolehdittava siitä, että päämiehelle järjestetään asianmukainen hoito, huolenpito ja kuntoutus. (HolTL42 §)

   • Tässä huomioitava päämiehen mielipide.

  • Jos tuomioistuin on niin määrännyt, edunvalvojalla oikeus edustaa päämiestään myös sellaisessa tämän henkilöä koskevassa asiassa, jonka merkitystä päämies ei kykene ymmärtämään (HolTL29.1 §)


  Om yleisen edunvalvonnan hyv t menettelytavat 14 4 2011
  OM: Yleisen edunvalvonnan hyvät menettelytavat (14.4.2011) tarpeen?

  • Yleistä:

   • Päämiehen toimintakelpoisuutta ei saa rajoittaa käytännön toimenpiteillä ilman oikeuden päätöstä.

   • Päämiehen tosiasiallinen mahdollisuus osallistua päätöksentekoon omissa asioissaan.

  • Hyvät menettelytavat yleisessä edunvalvonnassa:

   • Päämiesten tapaaminen edunvalvojan aloitteesta.

   • Edunvalvojan tapaaminen päämiehen aloitteesta.

   • Palveluiden ja henkilökunnan saavutettavuus oikeusaputoimistoissa.

   • Päämiehen tiedonsaantioikeus omissa asioissaan.

   • Yhteydenpito päämiehen omaisiin ja läheisiin.


  ad