Енергија и топлота - PowerPoint PPT Presentation

chiku
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Енергија и топлота PowerPoint Presentation
Download Presentation
Енергија и топлота

play fullscreen
1 / 8
Download Presentation
154 Views
Download Presentation

Енергија и топлота

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Енергија и топлота Мали физичари на ЕДМОДУ

  2. Ове слике истовремено приказују својство енергије. Које је то својство?

  3. Кликом на лого Едмода отвори свој профил и учествуј у квизу Енергија и топлота. На основу својих резултата прати даља упутства на следећем слајду.

  4. - Уколико су сва питања добила од тебе тачне одговоре кликни на картицу ЗАДАТАК. Покушај да откријеш узрок грешке:- Ако је грешка код 1. или 2. питања кликни на картицу ТЕМПЕРАТУРА. По повратку у ову презентацију кликни на картицу ПИТАЊЕ. - За грешку на 3. или 4. питању кликни на картицу СКЕЈТ . По повратку у ову презентацију кликни на картицу ЗАДАТАК. - Ако је грешка у 5. питању кликни на картицу ЕНЕРГИЈА, а потом настави даље. ТЕМПЕРАТУРА ЕНЕРГИЈА ПИТАЊЕ ЗАДАТАК СКЕЈТ

  5. Објашњење задатка Потенцијална енергија коју тело поседује на некој висини у односу на референтни ниво при паду тог тела претвара се у кинетичку енергију његовог кретања. Ако се занемари отпор средине: потенцијална енергија на висини h = кинетичка енергија при удару о тле Израчунавши потенцијалну енергију одмах имамо вредност тражене кинетичке енергије. Брзину тела при удару о тле рачунамо из обрасца за кинетичку енергију.


  6. На основу слике састави текст задатка и предај наставнику на Едмоду.

  7. На основу слика састави питање. Напиши питање као белешку на ЕДМОДУ. ТОПАО ВАЗДУХ ХЛАДАН ВАЗДУХ ДАНДАН ХЛАДАН ВАЗДУХ ТОПАО ВАЗДУХ НОЋ

  8. Домаћи задатак: Анализирај постављене одговоре на Едмоду. Процени час на Едмоду бирањем одговора у задатој анкети. 3. Изнеси своје мишљење о елементима за које сматраш да нису укључени у анкету. Хвала