L- Awstralja
Download
1 / 6

L- Awstralja - PowerPoint PPT Presentation


  • 166 Views
  • Uploaded on

L- Awstralja. Ghaziz Santa Klaws, Kif inti? Jiena ma tantx jien tajba ghax marida u t-tabib qalli li fadalli xi 3 gimghat ohra l-isptar. Tista’ tferrahni ftit billi ggibli pupa sabiha? Dejjem tieghek, Bernice. L- Italja. Ghaziz Santa Klaws,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'L- Awstralja' - chiko


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
L awstralja

L- Awstralja

Ghaziz Santa Klaws,

Kif inti? Jiena ma tantx jien tajba ghax marida u t-tabib qalli li fadalli xi 3 gimghat ohra l-isptar. Tista’ tferrahni ftit billi ggibli pupa sabiha?

Dejjem tieghek,

Bernice


L awstralja

L- Italja

Ghaziz Santa Klaws,

Jien jisimni Claudio. Jien tifel bravu hafna u naf lit-tfal bravi dejjem iggibilhom rigali sbieh. Dan il-Milied jien nixtieq skuter sabih u jleqq. Tahseb li tkun tista` ggorru, jew tqil wisq?

Dejjem tieghek, Claudio


L awstralja

Malta

Ghaziz Santa Klaws,

Dan il- Milied ma nixtieq xejn. Naf li kont imqarba hafna u allura ma haqqnix rigali. Tista`, minflok , iggib rigal lill-genituri tieghi biex nurihom li jiddispjacini hafna? Grazzi.

Dejjem tieghek, Simone


L awstralja

San Lawrenz

Ghawdex

Ghaziz Santa Klaws,

Jien nixtieq lil ommi, imma naf li qieghda l-genna u mhux se terga’ tigi. Inti taraha l-genna? Jekk iva tista’ tggidilha li nhobbha hafna u li qed nimmissjaha?

Dejjem tieghek, Manwel


L awstralja

L-Ingilterra

Ghaziz Santa Klaws,

Is-sena l-ohra ma gibtli xejn u allura qed nahseb li lanqas dis-sena m’int se ggibli xi haga. Pero` jekk tkun ghaddej minn fuq Londra jimporta twaddabli xi gugarell? Jien kollox joghgobni ghax b’kollox nilghab. Grazzi.

Dejjem tieghek, Kelly


L awstralja

Il-Palestina

Ghaziz Santa Klaws,

Dan il-Milied jien nixtieq li jieqfu l-gwerer u l-glied. Aghti r-rigali lit-tfal li m’ghandomx.

Dejjem tieghek, Samira


ad