hematopoietische stamcellen van donor tot pati nt veiligheid en risicomomenten l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hematopoietische stamcellen: van donor tot patiënt veiligheid en risicomomenten PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hematopoietische stamcellen: van donor tot patiënt veiligheid en risicomomenten

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Hematopoietische stamcellen: van donor tot patiënt veiligheid en risicomomenten - PowerPoint PPT Presentation


 • 180 Views
 • Uploaded on

Hematopoietische stamcellen: van donor tot patiënt veiligheid en risicomomenten. Tanja Netelenbos Internist-hematoloog, transfusiespecialist i.o. Centrum voor stamceltherapie Afd.Immunohematologie en bloedtransfusiedienst LUMC. Weefselvigilantie in HSC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Hematopoietische stamcellen: van donor tot patiënt veiligheid en risicomomenten' - chika


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hematopoietische stamcellen van donor tot pati nt veiligheid en risicomomenten

Hematopoietische stamcellen:van donor tot patiëntveiligheid en risicomomenten

Tanja Netelenbos

Internist-hematoloog, transfusiespecialist i.o.

Centrum voor stamceltherapie

Afd.Immunohematologie en bloedtransfusiedienst LUMC

Symposium Weefselvigilantie TRIP 2011

weefselvigilantie in hsc
Weefselvigilantie in HSC

Het systematisch monitoren van ernstige voorvallen en bijwerkingen in de gehele transplantatieketen van hematopoietische stamcellen met het doel te komen tot een veiliger en effectiever gebruik van hematopoietische stamcellen en beenmerg.

toepassing van hsc
Toepassing van HSC
 • Perifere bloed stamceltransplantaties
 • Beenmergtransplantaties
 • Cord blood transplantaties
 • Autoloog versus allogeen
 • Vers versus ontdooid
 • Verwant versus onverwant
slide5

Stamceltransplantaties worden gebruikt bij de behandeling van kankerpatiënten : met als doel om nieuwe bloedaanmaak in de patiënt te krijgen en om anti-kanker effect te verkrijgen.

HSC afnemen

Chemo-radiotherapie

Zieke Patiënt

SC transfunderen

Opslag, bewerking

Gezonde donor/ familie…

Gezonde patiënt

brief igz november 2010
Brief IGZ november 2010
 • Kwaliteit van lichaamsmateriaal dient in de gehele keten van donatie tot ontvanger gewaarborgd te zijn.
 • Melden ernstige ongewenste bijwerkingen en voorvallen aan TRIP
  • Graad 2: matig tot ernstige morbiditeit, al dan niet levensbedreigend; of leidend tot ziekenhuisopname of verlenging van ziekte; of gepaard gaande met chronische invaliditeit of arbeidsongeschiktheid
  • Graad 3: ernstige morbiditeit, direct levensbedreigend
  • Graad 4: mortaliteit als afloop van een bijwerking bij transplantatie
 • Melding calamiteiten aan IGZ
stamceltransplantatieketen
stamceltransplantatieketen

Bewerking product op

stamcellab

donor

stamcelaferese

stamcelproduct

transport

Infusie product in patiënt

traceerbaarheid product in gehele keten

Bewerking product op

stamcellab

donor

stamcelaferese

stamcelproduct

transport

Infusie product in patient

Traceerbaarheid product in gehele keten
 • Etikettering volgens ISBT 128/FACT-JACIE
risicomomenten in de keten
Risicomomenten in de keten

Donor

 • identificatie
 • Niet verschijnen
 • Overdraagbare ziekten
  • Viraal/parasitair/bacterieel
  • Beenmergaandoeningen
 • Ernstige bijwerkingen bij de donor waardoor donatie moet worden gestaakt
slide10

Risicomomenten in de keten

Stamcelaferese

 • Technische mankementen en gebreken
  • Problemen met veneuze toegang
  • Hemaferese apparaat
  • Zakken die scheuren
slide11

Risicomomenten in de keten

Stamcelproduct

 • Verkeerde etiketten/verwisseling
 • Fout met transport naar stamcellab
slide12

Risicomomenten in de keten

Bewerking op het stamcellab

 • Menselijke fout, bijv. verkeerde telling
 • Bacteriële contaminatie
slide13

Risicomomenten in de keten

Transport

 • Binnen eigen ziekenhuis
  • Niet aankomen product op afdeling
 • Naar ziekenhuis elders
  • Niet aankomen product/probleem koerier
  • Beschadiging celproduct
slide14

Risicomomenten in de keten

Infusie product in patient

 • Toediening bij verkeerde patiënt
 • Transfusiereacties
 • onvoldoende engraftment
transfusiereacties bij stamcellen
Transfusiereacties bij stamcellen
 • Koorts/koude rillingen
 • RR daling
 • RR stijging
 • Thoracale pijnklachten
 • Dyspnoe, hypoxie
 • Allergische reacties
onderliggende oorzaken reacties
Onderliggende oorzaken reacties
 • Bacteriele contaminatie product
 • Onderliggende sepsis patiënt
 • Acute hemolyse
 • Reactie op DMSO
 • Volume overbelasting
 • Allergische reactie op Alemtuzumab
 • Allergische reactie op allogeen plasma
 • (TRALI)
voorvallen
Voorvallen

kwaliteitsindicatoren

 • Bacteriële contaminaties
 • Ingevroren stamcelproduct met te lage vitaliteit
 • Ingevroren stamcelproduct met te weinig clonogene capaciteit
huidig meldbeleid
Huidig meldbeleid
 • Intern (aan kwaliteitsfunctionaris): alle meldingen
 • TRIP: ernstige bijwerkingen en voorvallen

≥ graad 2 reacties

 • IGZ bij calamiteiten (door directeur Medische Zaken)
andere organisaties overlap
Andere organisaties~overlap
 • FACT-JACIE
  • Accreditatie
  • Jaarlijks outcome analyse stamcelcentrum met transplantatie afdelingen
   • Monitoring kwaliteitsindicatoren en meldingen
 • EBMT registratie patientgegevens
   • engraftment
 • WMDA melden bijwerkingen in donoren/transport/overdraagbare ziekten
  • Serious (Product) Events and Adverse Reactions (SEAR)
verbeterpunten
Verbeterpunten
 • Stimuleren meldingscultuur tranplanteurs
 • Aanstellen weefselvigilantie-functionaris en coordinator
 • Beter definieren: welke meldingen naar TRIP? Welke meldingen graad 2 of meer? Wat is calamiteit?
  • Ter discussie registratie van:
   • Donorbijwerkingen
   • Non-engraftment
   • Graad 1 transfusiereacties
   • Posttransplantatie maligniteit
met dank aan
Met dank aan

Centrum voor Stamceltherapie LUMC

Hoofd Jaap Jan Zwaginga

Kwaliteitsfunctionaris Ines Pronk

Hemaferese Anja Noort

Stamcellab Jacqueline Overdevest