demonterbar badstue
Download
Skip this Video
Download Presentation
Demonterbar badstue

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Demonterbar badstue - PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

Demonterbar badstue. av Gruppe 3. Hvem er vi?. Vidar Sagen - Bygg og anlegg Vidar Frantzen - Konstruksjon Truls Becken - Telematikk Jens Hersløv - Energi og prosess Roger Johnsen - Elektronikk. Agenda. Kort presentasjon av gruppa Beskrivelse av oppgaven Lover og regler Begrensinger

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Demonterbar badstue' - chidi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hvem er vi
Hvem er vi?
 • Vidar Sagen - Bygg og anlegg
 • Vidar Frantzen - Konstruksjon
 • Truls Becken - Telematikk
 • Jens Hersløv - Energi og prosess
 • Roger Johnsen - Elektronikk
agenda
Agenda
 • Kort presentasjon av gruppa
 • Beskrivelse av oppgaven
 • Lover og regler
 • Begrensinger
 • Materialvalg
 • Montering
 • Dimensjonering
 • Konklusjon
beskrivelse av oppgaven
Beskrivelse av oppgaven
 • ”bygge” en mobil badstue
  • hytteeiere, idrettslag
 • enkel å sette sammen
 • mange like moduler
 • bruk av vedovn
utforming
Utforming
 • åttekantet, ca. 4.8m2 og 3m høy
 • består av like deler
bruksomr der
Bruksområder
 • badstue
 • grillplass
 • badehus
 • lagerplass
lover og regler
Lover og regler
 • Plan og bygningsloven §§ 70, 17.2
 • Saksbehandling og kontroll § 7
 • Teknisk forskrift § 7-22
pbl 70 bygningens plassering h yde og avstand fra nabogrense
PBL §70Bygningens plassering, høyde og avstand fra nabogrense
 • Avstand fra bygning til nabogrense 4 meter
 • Ikke konflikt med frisiktregler
 • Byggegrense mot veg
pbl 17 2 forbud mot bygging og fradeling i 100 metersbeltet langs sj en
PBL §17.2Forbud mot bygging og fradeling i 100-metersbeltet langs sjøen
 • Plassering ikke nærmere enn 100 meter fra strandlinjen
sak 7 t iltak som verken krever s knad eller melding
SAK §7Tiltak som verken krever søknad eller melding
 • Maks. 10 m2 bruttoareal
 • Maks. mønehøyde 3,0 m
 • Maks. gesimshøyde 2,5 m
 • Min. 1,0 m avstand til annen bygning på eiendommen
 • Ikke til varig opphold for personer
tek 7 22 risikoklasser og brannklasser
TEK § 7.22Risikoklasser og brannklasser
 • Risikoklasse 1
 • Badstuen er ikke klassifisert i brannklasse
begrensninger
Begrensninger
 • Laster som påvirker badstuen
 • Dimensjonering av bæresystemet
 • Sluk i gulv
 • Økonomi
 • Pakninger
 • Sammenføyning av elementene på taket
 • Benker
krav spesifikasjon
Krav spesifikasjon
 • Enkel å sette sammen og ta i fra igjen
 • Enkel å transportere
 • Lette elementer
 • Billig å produsere
 • Tåle temperatur forskjeller
krav spesifikasjon1
Krav spesifikasjon
 • Motstandsdyktig mot vær og vind.
 • Flere bruksområder
 • Tilfredsstille krav til unntak fra søke- meldeplikt
 • Estetisk tiltrekkende.
veggelement
Veggelement
 • 75mm mineralull
 • Aluminiums-folie med kraftpapp (Zp=240x109 m2sPa/kg)
 • Vindsperre benyttes impregnert kraftpapp (Zp=0,17x109 m2sPa/kg)
gulvelement
Gulvelement
 • 150mm mineralull
 • 16mm vannfast kryssfiner (Zp=48x109 m2sPa/kg)
 • Hard trefiberplate (Zp=3x109 m2sPa/kg)
takelement
Takelement
 • 100mm mineralull
 • Aluminiumsfolie med kraftpapp (Zp=240x109 m2sPa/kg)
 • Undertak: Huntonit Sutak (Zp=1,4x109 m2sPa/kg)
 • Yttertak: profilerte stålplater (TP-45).
u verdiberegning
U-verdiberegning
 • Vegg: R´vegg= 1,84m2K/W
 • Tak: R´tak = 2,10m2K/W
 • Gulv: R´gulv = 3,13m2K/W
feste av s yler
Feste av søyler
 • Spesialkonstruerte stålprofiler
 • Klemmer søylene på plass
 • Enkelt å montere og demontere
 • Skader ikke søylene
feste av takelementer
Feste av takelementer
 • Dybler på stolpene
 • Takelement tres på
 • To elementer deler stolpe
 • Forbindelse mellom naboelementer
strekkring
Strekkring
 • Takelement går over to stolper
 • Metallbånd under elementet
 • Danner komplett ring
 • Tar opp horisontale krefter
feste av gulvelementer
Feste av gulvelementer
 • Overlapp mellom elementer
 • Festes med skruer
 • Trekantprofiler holder bærebjelkene på plass
 • Festes med bolter
feste av vegg
Feste av vegg
 • Det skal ikke være metall på innsiden av badstuen, pga faren for å brenne seg og av estetiske grunner.
 • Festemekanismen må tåle trykk og strekk spenninger.
 • På grunn av pris skal det ikke produseres en egen mekanisme.
 • Mekanismen skal ”presse ” elementene på plass slik at det blir tett.
slide37
3000 [W] - blå graf (minste helning)

5000 [W] - grønn graf (mellomste helning)

7000 [W] - rød graf (bratteste helningen)

-20 0C som start temp både inne og ute

25 0C som start temp både inne og ute

forslag til ovn
Forslag til ovn

k 16 V: Beregnet til badsturom på 6-16 m3. Bredde 44, dybde 49 og høyde 71 cm, vekt 55kg

k 18 V: Beregnet til badsturom på 6-16 m3. Bredde 58, dybde 50 og høyde 66 cm, vekt 53 kg

konklusjon
Konklusjon
 • Oppnådd hovedmålet
 • Snart klar til ”produksjon”
 • Ikke sjekket markedet
ad