Predstavenie spravodajského portálu - PowerPoint PPT Presentation

chico
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Predstavenie spravodajského portálu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Predstavenie spravodajského portálu

play fullscreen
1 / 10
Download Presentation
Predstavenie spravodajského portálu
118 Views
Download Presentation

Predstavenie spravodajského portálu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Predstavenie spravodajského portálu

  2. Návštevnosť a sociodemografická štruktúra uživateľov Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, September 2008

  3. Sociodemografická štruktúra uživateľov Delenie podľa veku Delenie podľa pohlavia Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, September 2008

  4. Sociodemografická štruktúra uživateľov Delenie podľa vzdelania Delenie podľa socioekonomickej klasifikácie Zdroj: AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, September 2008

  5. Graf návštevnosti SME online od roku 2002 do roku 2008* Zdroj: 2007 – doteraz - AIMmonitor - AIM - Mediaresearch & Gemius, september 2008, online.aimmonitor.sk Zdroj: 2002 – 2006 – iAudit TNS Uvedené čisla reprezentujú mesačné priemerné hodnoty za rok

  6. Najnavštevovanejšie SPRAVODAJSKÉ stránky v SR za mesiac október 2008 podľa UV Zdroj: http://online.aimmonitor.sk/ola2.php

  7. Stručné informácie o www.sme.sk a možnostiach inzercie • najčítanejší mienkotvorný portál na slovenskom internete • široké možnosti online inzercie – bannery, články, video a iné • atraktívny dizajn a technologická vyspelosť portálu • umiestňovanie inzercie s možnosťou cielenia podľa potrieb inzerenta • silná sociodemografická cieľová skupina • kvalitný obsah a unikátne web 2.0 služby – nepretržité spravodajstvo, • informačné servisy, blogy, social bookmarking, internetová televízia • viac informácií o inzertných produktoch: http://inzercia.sme.sk/

  8. Vznik, história a súčasnosť 1994 - v novembri publikované prvé vydanie na internete v rámci projektu Logos 1996 - vznik samostatnej domény www.sme.sk 1999 - prvé aktualizovanie stránky počas dňa • - vznik prvých sekcií • - akvizícia stránky www.post.sk 2004 - vznik blog.sme.sk • - začiatok projektu online televízie tv.sme.sk • - akvizícia stránok www.primar.sk a www.natankuj.sk

  9. Kontakt • internet@petitpress.skTel: +421 2 59 233 227 Fax: +421 2 59 233 299 • PETIT PRESS, a.s. divízia Bratislava Lazaretská 12 Bratislava 811 08 • IČO: 35790253        IČDPH: SK 2020278766Bankové spojenie:  Tatra Banka: 2621043328/1100SWIFT code:          TATR SK BX • Petit Press, a.s. je právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. – oddiel SA vložka č. 2471/B