kirjasampo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KIRJASAMPO PowerPoint Presentation
Download Presentation
KIRJASAMPO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13
chico

KIRJASAMPO - PowerPoint PPT Presentation

113 Views
Download Presentation
KIRJASAMPO
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. KIRJASAMPO Tampere 21.9.2009

 2. Mikä? • Yhteisöllisiä ominaisuuksia ja semanttista webiä hyödyntävä kaunokirjallisuusaiheinen verkkopalvelu • Tiedonhaun apuväline • Vrt. www.litteratursiden.dk

 3. Kuka? Kenelle? • Turun kaupunginkirjasto • Palvelun sisällöt, koulutus, tiedotus • Vaasan kaupunginkirjasto ja KITKA –projekti • Kirjailijatieto • Kirjastot.fi • Käyttöliittymä, palvelun ylläpito • TKK • Semanttiset työkalut ja tekninen tuki • BTJ • Uutuustiedot • Opetusministeriö • Rahoitus • Kirjastoammattilaisille • Kaunokirjallisuuden lukijoille • Opiskelijoille

 4. Miksi? • Sisällönkuvailu • Pitkä häntä • Ontologiat (esim. KAUNO, KOKO) • Kaunokirjallisuuskokoelmat esiin • Kerran tallennettu tieto aina kaikkien käytössä, hiljaisen tiedon jakaminen • Ulkoisten verkkolähteiden hyödyntäminen • Kirjallisuus ja kirjailijat laajemmassa kulttuurikontekstissa

 5. Miten? • Luettelointityökalu Kaunokki-Saha • Kaunokirjallisuuden erityispiirteet huomioiva metadataskeema • Pohjana Helmetin kaunokirjallisuusaineisto • Roma –tietokannan sisällönkuvailutiedot • Pikin ja Kainetin tietoja hyödynnetty • Osakohteet • Projektiryhmä tallentanut lähes 16000 novellia • Suosittelujen tallentaminen (sukulaisteokset) • Ulkoisten lähteiden tallentaminen • Semantic auto-completion

 6. Lukija - käyttäjätoiminnot • Monipuoliset haut (fasettihaku, perinteinen) • Arviot (sanalliset, tähdet) • Tägit l. vapaat asiasanat • Kirjallisuusaiheiset keskustelut • Lukijan omat kirjahyllyt • Oma profiili • Kysy kirjastonhoitajalta • Frank-paikannus

 7. Nyt • Teos- ja kirjailijatietojen tallentaminen ja täydentäminen • Arvostelevan kirjaluettelon digitointi • Tiedotus ja koulutus • Käyttöliittymä rakenteilla http://kauno.kirjastot.fi/

 8. Semanttinen web

 9. Wikipedia semanttisesta webistä Humans are capable of using the Web to carry out tasks such as finding the Finnish word for "monkey", reserving a library book, and searching for a low price for a DVD. However, a computer cannot accomplish the same tasks without human direction because web pages are designed to be read by people, not machines. The semantic web is a vision of information that is understandable by computers, so that they can perform more of the tedious work involved in finding, sharing, and combining information on the web.

 10. Limitations of XML-based Literal Metadata • <artifact> <id> NBA:H26069:467 </id> <target> cup and plate </target> <material> porcelain </material> <creationLocation> Germany </creationLocation> <creator> Meissen </creator></artifact> • This metadata cannot answer the following questions: • Find all vessels? • Find all ceramic products? • Find artifacts manufactured in Europe? • Does the city of Meissen manufacture ceramics?

 11. ... loc:Germany loc:partOf ... loc:Germany creationLocation vessels rdfs:subclassOf NBA_H26069_467 target cups target rdfs:subclassOf plates ... How RDF(S) solves problems of XML and Literal Values? <artifact:artifact rdf:about=”&artifact;NBA_H26069_467” artifact:target_literal="cup and plate" artifact:material_literal="porcelain” artifact:creator_literal="Meissen” artifact:creationLocation_literal=”Germany”> <artifact:target rdf:resource="&artifacts;cups"/> <artifact:target rdf:resource="&artifacts;plates"/> <artifact:material rdf:resource="&materials;porcelain"/> <artifact:creationLocation rdf:resource="&locations;Germany"/> <artifact:creator rdf:resource="&actors;Meissen"/> </artifact:artifact> • Find all vessels? • Find all ceramic products? • Find artifacts manufactured in Europe? • Does the city of Meissen manufacture ceramics?

 12. Kulttuurisampo • www.kulttuurisampo.fi

 13. Yhteystiedot • www.kirjasampo.fi • http://wiki.kirjastot.fi/index.php/Projekti_Kaunokirjallisuushanke • kirjasampo@kirjastot.fi