voorbereiding clubbridge n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Voorbereiding Clubbridge PowerPoint Presentation
Download Presentation
Voorbereiding Clubbridge

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 46
chickoa-brown

Voorbereiding Clubbridge - PowerPoint PPT Presentation

127 Views
Download Presentation
Voorbereiding Clubbridge
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VC LES 4 Voorbereiding Clubbridge Les 4 SA en alerteren Versie 14-07-2013

 2. HET PROGRAMMA VC LES 4 1. Inleiding wedstrijdbridge 2. Snijden 3. Het speelplan bij SA-contracten 5. Het speelplan bij troefcontracten 6. De 1 in een kleur opening en verder bieden 7. Uitkomen en de STOP-kaart 8. De 2 in een kleur opening en verder bieden 9. Het volgbod 10. Het informatiedoublet 11. Het strafdoublet 12. Het herstellen van onregelmatigheden 4. De SA-opening en alerteren

 3. VC LES 4 TOETS LES VC-3 TAFELBLAD 3.91 UITWERKING

 4. TOETS LES 3 – VRAAG 1 VC LES 4 Gever: west ♠3 ♠ A ♥ H 6 2 ♦ V B 6 2 ♣ V B 10 9 5 ♠ H 6 4 2 ♥ A V B 3 ♦ H 10 5 ♣ 8 4 N W O Z biedverloop 1♥ 2♣ W O 3SA 2SA a.p. ♠3 Uitkomst: Werkkleur: 3SA Contract: Aantal vaste slagen: Speelplan: Meer extra slagen: Leider: Tekort aan slagen: W ♦ 6 3 Neem de uitkomst met ♠A en speel ♦ vrij (♦2 naar ♦H), dat levert 3 slagen op. waarschijnlijk niet. TAFELBLAD 3.91

 5. TOETS LES 3 – VRAAG 2 VC LES 4 Gever: west ♥B ♠ A H 5 2 ♥ 8 3 ♦ A V 10 9 ♣ 7 5 2 ♠ A H 5 2 ♥ 8 3 ♦ A V 10 9 ♣ 7 5 2 ♠ V 7 4 ♥ A V 4 ♦ B 6 5 ♣ A 9 6 3 N W O Z biedverloop 1♣ 1♦ W O 1SA 3SA a.p. Uitkomst: Werkkleur: ♥B Contract: Aantal vaste slagen: Speelplan: Meer extra slagen: Leider: Tekort aan slagen: W 3SA 6+1 ♦ 2 Snijd meteen in ♦. Begin dan met ♦B voor te spelen. Dit levert 2 of 3 extra ♦-slagen op, afhankelijk van waar ♦H zich bevindt. misschien de 4e schoppen van oost. TAFELBLAD 3.91

 6. TOETS LES 3 – VRAAG 3 VC LES 4 Gever: west ♦H ♠ H 9 6 3 ♥ A V 10 6 ♦ 9 6 ♣ A 7 2 ♠ A V ♥ B 9 3 ♦ A 7 5 2 ♣ H 6 4 2 N W O Z biedverloop 1♣ 1♥ W O 3SA 1SA a.p. ♦H W Contract: Aantal vaste slagen: Speelplan: Meer extra slagen: 3SA Leider: Tekort aan slagen: Uitkomst: Werkkleur: 7 2 ♥ Neem de eerste slag niet, maar wacht nog even met ♦A!!! Dit heet ‘ophouden’. Speel dan ♥B voor, dat levert nog 2 of 3 slagen op. misschien de 4e klaveren van west. TAFELBLAD 3.91

 7. OPENEN MET 1SA VC LES 4 VC LES 4 • WE OPENEN 1SA MET: • 15-17 punten • een regelmatige verdeling: 4-3-3-3 of 4-4-3-2

 8. ANTWOORDEN OP DE 1SA-OPENING VC LES 4 VC LES 4 HET DENKPROCES NA DE 1SA-OPENING

 9. DENKPROCES NA 1SA-OPENING VC LES 4 DENKSTAP 1 wel 5- of 6-kaart ♥/♠ (vanaf 0 punten)  wens voor ♥/♠-contract (transferbieding - Jacoby) via 2♦  contract = ♥ via 2♥  contract = ♠ DENKSTAP 2 geen 5-kaart ♥/♠, 0-7 PAS! wel 8 punten wel 4-kaart ♥/♠: de Staymanconventie via 2♣ (8+)  contract = ♥ of ♠ of SA

 10. ANTWOORDEN OP 1SA-OPENING DENKPROCES NA 1SA-OPENING VC LES 4 DENKSTAP 3: zelfs geen 4-kaart ♥/♠ indien geen wens voor ♥/♠-contract (Jacoby) en geen onderzoek naar 4-kaart ♥/♠ (Stayman)  contract = SA opening 1SA – antwoord 0-7  pas 8-9  2SA 10+  3SA

 11. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING OM ZELF IN TE VULLEN TAFELBLAD 4.41 UITWERKING

 12. VC LES 4 Gever: west ♠ H V 7 4 ♥ A V 3 ♦ 10 2 ♣ H V B 4 ♠ B 2 ♥ H B 9 2 ♦ V B 8 4 ♣ 9 8 3 biedverloop N W O Z W O 1SA 2♣ 2♠ 2SA 3SA a.p. TAFELBLAD 4.41 SPEL 1

 13. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING TAFELBLAD 4.41 VOORBEELD 2

 14. VC LES 4 Gever: west ♠ H V 7 4 ♥ A V 3 ♦ 10 2 ♣ H V B 4 ♠ B 3 2 ♥ H 5 ♦ H V B 7 3 ♣ 10 6 3 biedverloop N W O Z W O 3SA 1SA a.p. TAFELBLAD 4.41 SPEL 2

 15. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING TAFELBLAD 4.41 VOORBEELD 3

 16. VC LES 4 Gever: west ♠ H V 7 4 ♥ A B 5 3 ♦ 10 2 ♣ H V 2 ♠ A 9 6 2 ♥ 9 7 4 ♦ H B 6 ♣ B 7 3 biedverloop N W O Z W O 2♣ 1SA 2♥ 2SA! a.p. 3♠ TAFELBLAD 4.41 SPEL 3

 17. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING TAFELBLAD 4.41 VOORBEELD 4

 18. VC LES 4 Gever: west ♠ H B 8 7 5 2 ♥ 8 2 ♦ 6 4 3 ♣ 10 7 ♠ V 6 ♥ A H 7 3 ♦ 10 7 2 ♣ H V B 5 biedverloop N W O Z W O 2♥ 1SA 2♠ a.p. TAFELBLAD 4.41 SPEL 4

 19. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING TAFELBLAD 4.41 VOORBEELD 5

 20. VC LES 4 Gever: west ♠ A 5 ♥ V 10 8 6 3 ♦ H B 5 ♣ 8 7 5 ♠ H 6 4 2 ♥ A H 7 ♦ A V 7 3 ♣ 6 2 biedverloop N W O Z W O 2♦ 1SA 2♥ 3SA! 4♥ a.p. TAFELBLAD 4.41 SPEL 5

 21. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING: OEFENING TAFELBLAD 4.71 UITWERKING

 22. VC LES 4 Gever: west ♠ H V 8 ♥ H V 8 6 ♦ A V ♣ B 10 9 7 ♠ 10 7 3 ♥ A 9 2 ♦ H B 9 6 2 ♣ 6 3 biedverloop N W O Z W O 1SA 2SA 3SA a.p. TAFELBLAD 4.71 SPEL 1

 23. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING TAFELBLAD 4.71 OEFENING 2

 24. VC LES 4 Gever: west ♠ A 2 ♥ H B 8 4 ♦ V 9 4 ♣ H V 5 2 ♠ H B 9 ♥ V 7 6 5 ♦ A 10 6 3 ♣ 7 4 biedverloop N W O Z W O 2♣ 1SA 2♥ 4♥ a.p. TAFELBLAD 4.71 SPEL 2

 25. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING TAFELBLAD 4.71 OEFENING 3

 26. VC LES 4 Gever: west ♠ A 2 ♥ H B 8 4 ♦ V 9 4 ♣ H V 5 2 ♠ H V B 9 ♥ 10 6 ♦ A 10 6 3 ♣ 9 7 4 biedverloop N W O Z W O 2♣ 1SA 2♥ 3SA! a.p. TAFELBLAD 4.71 SPEL 3

 27. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING TAFELBLAD 4.71 OEFENING 4

 28. VC LES 4 Gever: west ♠ H B 8 4 ♥ A 2 ♦ V 9 4 ♣ H V 5 2 ♠ 2 ♥ V B 10 8 6 3 ♦ A H 3 ♣ 8 6 4 biedverloop N W O Z W O 2♦ 1SA 4♥ 2♥ a.p. TAFELBLAD 4.71 SPEL 4

 29. VC LES 4 HET BIEDEN NA EEN 1SA-OPENING TAFELBLAD 4.71 OEFENING 5

 30. VC LES 4 Gever: west ♠ A 4 ♥ H B 4 ♦ A B 7 3 ♣ V B 8 2 ♠ H V 8 5 2 ♥ V 7 ♦ H 9 2 ♣ 9 6 3 biedverloop N W O Z W O 2♥ 1SA 3SA! 2♠ a.p. TAFELBLAD 4.71 SPEL 5

 31. OPENEN MET 2SA VC LES 4 VC LES 4 • WE OPENEN 2SA MET: • 20-22 punten • een regelmatige verdeling:

 32. 2SA-OPENING – STERKE OPENING VC LES 4 ♠ A H 6 4 ♥ A B 3 ♦ H V 7 2 ♣ H V ♠ ♥ ♦ ♣ N W O Z 20-22 punten regelmatige verdeling

 33. DE 2SA-OPENING VC LES 4 drie voorbeelden van handen waarmee je met 2SA opent ♠ A B 6 5 ♥ A B 4 ♦ A B 3 ♣ A B 2 ♠ A H V 2 ♥ H V B ♦ H V B 3 ♣ 5 4 ♠ A H V ♥ A H V B ♦ 3 2 ♣ VB 8 7 20 punten 4-3-3-3 21 punten 4-4-3-2 22 punten 4-4-3-2

 34. VC LES 4 NU DRIE HANDEN VOORBEELDEN WAARMEE NOORD NIETMET 2SA OPENT

 35. EEN 2SA-OPENING? VC LES 4 nu drie handen waarmee je NIET met 2SA opent ♠ A H B 6 5 ♥ A H ♦ H V ♣ 9 8 7 6 ♠ H V B 2 ♥ A B 5 ♦ 7 6 ♣ A H B 4 ♠ H V B ♥ A H 4 ♦ A H B 8 ♣ A 5 2 openingsbod ?

 36. EEN 2SA-OPENING? VC LES 4 nu drie handen waarmee je NIET met 2SA opent ♠ A H B 6 5 ♥ A H ♦ H V ♣ 9 8 7 6 ♠ H V B 2 ♥ A B 5 ♦ 7 6 ♣ A H B 4 ♠ H V B ♥ A H 4 ♦ A H B 8 ♣ A 5 2 20 punten, 5-4-2-2  1♠ openingsbod ?

 37. EEN 2SA-OPENING? VC LES 4 nu drie handen waarmee je NIET met 2SA opent ♠ A H B 6 5 ♥ A H ♦ H V ♣ 9 8 7 6 ♠ H V B 2 ♥ A B 5 ♦ 7 6 ♣ A H B 4 ♠ H V B ♥ A H 4 ♦ A H B 8 ♣ A 5 2 20 punten 5-4-2-2  1♠ 19 punten 4-4-3-2  1♣ openingsbod ?

 38. EEN 2SA-OPENING? VC LES 4 nu drie handen waarmee je NIET met 2SA opent ♠ A H B 6 5 ♥ A H ♦ H V ♣ 9 8 7 6 ♠ H V B 2 ♥ A B 5 ♦ 7 6 ♣ A H B 4 ♠ H V B ♥ A H 4 ♦ A H B 8 ♣ A 5 2 20 punten 5-4-2-2  1♠ 19 punten 4-4-3-2  1♣ 25 punten 4-3-3-3 • 2♣ volgende les!

 39. VC LES 4 VERDER BIEDEN NA EEN 2SA-OPENING

 40. 2SA-OPENING – ANTWOORDEN VC LES 4 ♠ A H 6 4 ♥ A B 3 ♦ H V 7 2 ♣ H V ♠ ♥ ♦ ♣ N W O Z ? 20-22 punten 0+ Jacoby 0-4 pas 5+ Stayman 5+ 3SA

 41. DE BIEDBOX  APARTE KAARTJES VC LES 4 • IN DEZE CURSUS BESPREKEN WE: • Het ALERT-kaartje: vandaag • Het STOP-kaartje: les 8

 42. HET ALERTKAARTJE VC LES 4 • Het ALERT-kaartje moet gebruikt worden als je partner een bod doet dat niet noodzakelijk lengte in de geboden kleur belooft. • Voorbeelden zijn: • 1SA - 2♣(Stayman belooft geen klaveren) • 1SA - 2♣ - 2♦(2♦ is ‘negatief’) • 1SA - 2♥ (Jacoby belooft andere kleur) • de 2♣-opening • De partner van degene die een kunstmatig bod doet, legt dan het ALERT-kaartje neer. De tegenstander die aan de beurt is om te bieden mag informeren naar de betekenis van het bod. Je vraagt dat aan de tegenstander die gealerteerd heeft.

 43. HET GEBRUIK VAN DE ALERTKAART VC LES 4 N mag aan Oost vragen: Wat betekent dat 2♣-bod? ♠ ♥ ♦ ♣ pas ♠ ♥ ♦ ♣ ♠ ♥ ♦ ♣ 1SA N W O Z 2♣ 2♦ ♠ ♥ ♦ ♣ pas Z mag aan West vragen: Wat betekent dat 2♦-bod?

 44. WAAROM DE ALERTKAART VC LES 4 De filosofie achter het ALERT. De spelers moeten de kans krijgen om tijdig te begrijpen wat de diverse biedingen van hun tegenstanders betekenen. Bij een ‘normale’ bieding, zoals een opening van 1♠, is dat geen probleem. Bij een ‘kunstmatige’ (conventionele) bieding hoeft de betekenis niet altijd duidelijk te zijn. Door het ALERT-kaartje worden de tegenstanders op een conventioneel bod geattendeerd. Zij kunnen dan vragen naar de betekenis van dat bod. Maar het stellen van suggestieve vragen is niet toegestaan!

 45. VOORUITBLIK VC LES 4 • om na te lezen •  hoofdstuk 12-14 • de volgende les •  hoofdstuk 5 (troefcontracten)

 46. VC LES 4 WE GAAN SPELEN IEDER PAAR ZOEKT DE JUISTE TAFEL EN WINDRICHTING OP ALLEEN IN DE 1E RONDE DE SPELLEN SCHUDDEN