JEOTERMAL ENERJİ VE MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ
Download
1 / 32

- PowerPoint PPT Presentation


 • 189 Views
 • Uploaded on

JEOTERMAL ENERJİ VE MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ SUNUM Levent GÜNEŞ (Mak. Muh.) KOZTURTAŞ A.Ş. 1.1. Tanım

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

JEOTERMAL ENERJİ VE MERKEZİ ISITMA SİSTEMİ

SUNUM

Levent GÜNEŞ

(Mak. Muh.)

KOZTURTAŞ A.Ş.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • 1.1. Tanım

 • Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkları sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki normal yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak su ve buhar olarak tanımlanabilir. Ayrıca herhangi bir akışkan içermemesine rağmen bazı teknik yöntemlerle ısısından yararlanılan, yerin derinliklerindeki "Sıcak Kuru Kayalar" da jeotermal enerji kaynağı olarak nitelendirilmektedir.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

Sınıflandırılması:

Ülkelere göre değişik sınıflandırmalar olmasına rağmen jeotermal enerji, sıcaklık içeriğine göre kabaca üç gruba ayrılır.

1- Düşük Sıcaklıklı Sahalar (20-70oC)

2- Orta Sıcaklıklı Sahalar (70-150oC)

3- Yüksek Sıcaklıklı Sahalar (150oC'den yüksek)


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • Düşük ve orta Sıcaklıklı sahalar, bugünkü teknolojik ve ekonomik koşullar altında başta ısıtmacılık olmak üzere (sera, bina, zirai kullanımlar), endüstride (yiyecek kurutulması, kerestecilik, kâğıt ve dokuma sanayinde, dericilikte, soğutma tesislerinde), kimyasal madde üretiminde (borik asit, amonyum bikarbonat, ağır su, akışkandaki CO2 den kuru buz eldesinde) kullanılmaktadır. Ancak, orta entalpili sahalardaki akışkanlardan da elektrik üretimi için teknolojiler geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

JEOTERMAL KAYNAKLAR İLE : elektrik üretiminin yanı sıra entegre olarak diğer alanlarda da kullanılabilmektedir.

A – ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİ,

B – MERKEZİ ISITMA, SOĞUTMA (AIR-CONDITIONING), SERA ISITMASI V.B.

C – ENDÜSTRİYEL AMAÇLI KULLANIM, PROSES ISISI TEMİNİ, KURUTMA V.B.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

D – KİMYASAL MADDE VE MİNERAL ÜRETİMİ, KARBONDİOKSİT, GÜBRE, LİTYUM, AĞIR SU, HİDROJEN  V.B.

E – KAPLICA AMAÇLI KULLANIM (TERMAL TURİZM)

F – DÜŞÜK SICAKLIKLARDA (30 °C) KÜLTÜR BALIKÇILIĞI

G – MİNERALLİ SU OLARAK İÇİLEREK KULLANIMI VB. GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • 1.2. Çevre sorunları KARBONDİOKSİT, GÜBRE, LİTYUM, AĞIR SU, HİDROJEN  V.B.

  Jeotermal enerji, fosil yakıtlarının tüketimi ve bunların kullanımından doğan sera etkisi ve asit yağmurları gibi çevre sorunlarının önlenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu durum öncelikle, jeotermal enerjinin çevre yönünden diğer enerji türlerine kıyasla sahip olduğu doğal üstünlüklerden kaynaklanmaktadır. Öte yandan, jeotermal enerjinin kullanımıyla ilgili olarak söz konusu edilebilecek çevre sorunlarının çözümü konusunda son zamanlarda önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu durum, jeotermal enerjinin çevre açısından önemini daha da artırmıştır.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

Jeotermal enerjiye dayalı modern santrallerde C02, NOx, SOx atımı çok düşük, düzeylere indirilmiştir. Özellikle merkezi ısıtma sistemlerinde söz konusu gazlarla ilgili sorun tümüyle çözümlenmiş durumdadır.

Yeni kuşak modern jeotermal santrallerde (Binary Cycle Sistem), yoğunlaşmayan gazları buharın içinden alıp, kullanılmış jeotermal akışkan ile birlikte yeraltına geri veren reenjeksiyon sistemleri vardır. Söz konusu modern jeotermal santraller ile jeotermal ısıtma sistemlerinde dışarıya hiç bir atık bırakılmaz..


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • Eski tip jeotermal santrallerde ise, üretilen her MWh elektrik için en fazla 0,136 kg karbon dışarı atılır. Bu değer, doğalgaz ile çalışan bir santralde 128 Kg/MWh, 6 nolu fuel-oil ile çalışan bir santralde 190 Kg/MWh, kömür ile çalışan bir santralde ise, 226 Kg/MWh'dýr (Goddard ve diğerleri, 1989). Kömür yakıtlı santrallerdeki CO2 atımı, eski tip jeotermal santrallerdekine oranla 1600 kat daha fazladır. Bu karşılaştırmalar, jeotermal enerjinin çevre yönünden sahip olduğu üstünlüğü açık olarak ortaya koymaktadır. Eski tip Jeotermal santraller, fosil yakıtları ile çalışanların sadece %1'i kadar kükürdü dışarıya atarlar


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

Ayrıca azot-oksit atışı da fosil yakıtlı santrallere göre çok düşüktür. Eski tip jeotermal santrallerdeki partikül atımı, sadece soğutma kulelerinin içindeki suyun buharlaşmasından kaynaklanmaktadır. Bu da, kömür ve petrol yakan santrallerden 1000 kat daha azdır (Goddard ve diğerleri, 1989).


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

Sonuç olarak, yeni kuşak Binary jeotermal elektrik santralleri ile jeotermal merkezi ısıtma sistemlerinde, dışarıya gaz ve partikül olarak herhangi bir zararlı madde atımı söz konusu değildir. Gelişen teknolojiye ve duyulan ihtiyaca göre atık su içindeki bazı kimyasal maddeler üretilerek, akışkan bu yönden de zararsız hale getirilebilmektedir. Ayrıca, atık akışkan dinlendirme havuzlarında bekletilerek bazı bileşenler havuzlarda çöktürülmekte ve su arındırılmaktadır.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

Denize yakın bazı jeotermal alanlarda ise, akışkan kimyasal yönden deniz suyu karakterindedir. Bu nedenle, bazı durumlarda atık suyun denize gönderilmesi bir sorun yaratmamaktadır. Atık suların tekrar yeraltına reenjeksiyonu ise, hem çevre hem de rezervuar parametrelerinin korunması açısından önem taşımaktadır. Bu nedenle birçok jeotermal alanda da bu yöntem uygulanmaktadır.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

Sıcaklık ve gürültü; jeotermal sahalar genellikle yerleşim alanlarından uzakta olmaları nedeniyle, bu konuda önemli problemler yaratmamaktadırlar.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • JEOTERMAL ENERJİ ÇEVRE DOSTUDUR yerleşim alanlarından uzakta olmaları nedeniyle, bu konuda önemli problemler yaratmamaktadırlar.

 • Jeotermal enerji ile yapılan ısıtma, elektrik üretimi vb gibi uygulamalarda, hiçbir atık çevreye ve atmosfere atılmamaktadır. A.B.D. Enerji Bakanlığı’nın verilerine (1998, Jeotermal Enerji Stratejileri ve Hedefleri yayını) göre sera etkisi yaratan Karbondioksit emisyonu :

 • Kömürde;                                 900 - 1300 g/kWh,

 • Doğalgazda;                            500 - 1250 g/kWh,

 • Güneş enerjisinde;                    20   -  250 g/kWh,

 • Rüzgar enerjisinde;                   20   -    50 g/kWh,

 • Jeotermal enerjide                  20   -    35 g/kWh’ dır.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • HAVA KİRLİLİĞİ üretim santrallerinde fosil yakıt kullanılmadığından, azot emisyonu ve sülfür dioksit emisyonu sıfırdır.

 • Günümüzün en önemli konularından biri çevre ve özellikle atmosfer kirliliğidir.

 • Atmosferi kirleten en önemli etkenlerden biride yakıtlardan çıkan atık gazların olumsuz etkisidir. Enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılan, özellikle fosil yakıt türlerinden çıkan atık baca gazları, is, duman, toz vb. atmosferi önemli ölçüde kirleterek yaşam koşullarını, oksijen azaltılması ve sera gazı etkisi gibi, olumsuz şekilde etkilemektedir. Enerji kaynakları içinde en önemli yeri tutan kömürün yakılması durumunda atmosfere çıkaracağı CO2 ile jeotermal enerjinin kullanımı halinde


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • Bu karşılaştırmada görüldüğü gibi, kömür kullanılması halinde kabaca saatte 1594,459 ton CO2 fazlalığı ortaya çıkmaktadır. Bu hesaplama şeklinde kömürden çıkan element sadece elemanter C olarak, jeotermalden çıkan ise CO2 olarak ele alındığı halde bu şekilde bir sonuçla karşılaşılmaktadır. Ayrıca jeotermal akışkan içerisindeki CO2 uygun teknoloji kullanıldığı taktirde kuru buz veya sıvı CO2 olarak elde edilerek ticari kullanıma sunulabilmektedir. Bugün için, Denizli-Kızıldere jeotermal santralına ilave olarak 40 000 ton/yıl kapasiteli bir CO2 fabrikası akışkandan çıkan CO2 ayırarak ticari kullanıma sunmaktadır.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • NİÇİN  JEOTERMAL .....? kullanılması halinde kabaca saatte

 • — YENİLENEBİLİR, SÜRDÜRÜLEBİLİR, TÜKENMEYEN ENERJİ

 • — ÖZVARLIĞIMIZ, DOĞAL KAYNAK

 • — TEMİZ, ÇEVRE DOSTU (Yanma teknolojisi kullanılmadığı için ve sıfıra yakın emisyon)

 • — ÇOK AMAÇLI ISITMA UYGULAMALARI İÇİN İDEAL (konutta, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında vd.)

 • — HAZIR ENERJİ

 • — FOSİL VE DİĞER ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA GÖRE ÇOK DAHA UCUZ


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • — ARAMA KUYULARI ÜRETİM VE BAZEN REENJEKSİYON KUYULARINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

 • — GÜVENİLİR (Yangın, patlama, zehirleme riski yok)

 • — VERİMLİLİK %95’İN ÜZERİNDE

 • — MİNİMUM ALAN İHTİYACI (Hidro, Güneş vb’nin tersine)

 • — KOLAY VE HIZLI DEVREYE ALMA, İŞLETME VE BAKIM (6 ay – 1 yıl),

 • — JEOTERMAL LOKAL BİR ENERJİ OLDUĞU, İTHALİ VE İHRACI VE ULUSLARARASI BİR FİYATI OLMADIĞI İÇİN SAVAŞLARA VE ULUSLARARASI PROBLEMLERE NEDEN OLMAZ.


Jeotermal merkezi s tma sistemi
Jeotermal merkezi ısıtma sistemi KUYULARINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR


Kozakli da merkez isitma
KOZAKLI’DA MERKEZİ ISITMA KUYULARINA DÖNÜŞTÜRÜLEBİLİR

 • Konut başına düşen abonelik ve branşman payı olarak 860 € karşılığı Yeni Türk Lirası alınmaktadır. Bu bedel Türkiye’de ki emsallerine göre en düşük bedeldir

 • Yaklaşık 1100 konut ısıtmakta olduğumuz Kozaklı’da ısınma bedeli olarak 100 m2 bir ev için 575 Ytl 6 taksitte alınmaktadır

 • Bu durum hem fosil kökenli yakıtlara göre çok daha ucuz hemde hava kirliliği bakımından daha temiz bir çevreye sahip olmamızı sağlamaktadır


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • Isı sezonu 1 Kasım ile 30 Nisan arasında yapılmaktadır. Ayrıca isteyen abonelerimiz sıcak su kullanabilmektedirler.

 • Kurulu güç olarak 900 aboneyi daha ısıtabilecek kapasitedeki sistemimiz her geçen gün büyümekte ve Kozturtaş A.Ş. Ye ilerleyen dönemler için yükümlülükler getirmektedir.

 • 2 mahalleyi daha jeotermal ısıtmaya acma çalışmalarımız devam etmekte olup projelendirme aşamaları tamamlanmıştır.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • 100 METRE KARELİK EVİN YILLIK ISINMA VE SICAK SU GİDERLERİNİN DEĞİŞİK ENERJİ TÜRLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

 • (YILLIK 14.007.285 KİLOKALORİ ENERJİ TÜKETİMİNE GÖRE) ISINMA ŞEKLİ YTL/YIL Fark (%)

 • LPG-Ev Tüpü 12 kg 4.244 638

 • Motorin 4.216 633

 • Fuel Oil No:4 2.482 331

 • Kömür ile (İthal Sibirya Kömürü) 1.231 115

 • Jeotermal ile(m2 göre ödeme) 575


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • Notlar: GİDERLERİNİN DEĞİŞİK ENERJİ TÜRLERİNE GÖRE KARŞILAŞTIRMASI

 • 1) Değişik ısınma türleri için yıllık Isınma maliyeti hesaplanırken; Jeotermal ile ısınma projelerinde 100 metre karelik konutların ısınma ve sıcak su ihtiyacı için baz alınan yıllık 14.007.285 kcal/yıl tüm yakıt türleri için ortak olarak alınmıştır.

 • 2) Jeotermal özkaynağımız olduğu için, fiyatlarımız dolara, avroya, petrol fiyatlarına dış etkilere bağlı değildir.

 • 3) Jeotermal ile ısıtma fiyatları 1 Kasım 2006 tarihinden itibaren geçerli olup, 1 Kasım 2007 tarihine kadar değişmeyecektir. 1 Kasım 2007 deki fiyat artışı da (Kentsel Yerler TÜFE On iki Aylık Ortalaması) ile sınırlı olacaktır.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • Yatırım maliyeti yüksek olan bu tür bir sistem ülkemizde genellikle belediyeler veya belediye-özel idare ortaklığında yürütülmektedir. Bütçe açığı düşünüldüğünde hizmet sektöründe çalışan bu tür işletmeler hükümetler tarafından desteklenmemiş olup mali konularda hem özel idarelere hemde belediyeler büyük yük getirmektedirler. Oysaki geleceğimiz açısından bakıldığında ülke bütçesine katkıda bulunacak olan bu tür yatırımlar desteklenirse enerjide dışa bağımlılık azalacak üstelik milyonlarca dolar ülke bütçesine kalacaktır.


Jeotermal enerj ve merkez isitma s stem sunum levent g ne mak muh kozturta a

 • Bir dönem teşvik kapsamında olan elektrik kullanım bedelleri şuanda bu kapsamdan çıkmış olup yine sektörde hizmet veren kuruluşlara ek maliyet getirmektedir.

 • Yeni çıkacak olan jeotermal yasasına elektrik kullanım bedellerine uygulanacak teşvik de girmelidir.


Alt yap al malar ndan g r nt ler
Alt yapı çalışmalarından görüntüler bedelleri şuanda bu kapsamdan çıkmış olup yine sektörde hizmet veren kuruluşlara ek maliyet getirmektedir.