Helsepsykologi stress og helse 1
Download
1 / 28

- PowerPoint PPT Presentation


 • 194 Views
 • Updated On :

HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (1). Hva er helse Hva er stress Hva er sammenhengen mellom stress og helse Roald Bjørklund, Vår-2004. Litteratur. Passer & Smith (2001): Psychology, Frontiers and Applications. New York: McGraw-Hill. Kap. 10, l 3 & 14

Related searches for

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Helsepsykologi stress og helse 1 l.jpg

HELSEPSYKOLOGI STRESS OG HELSE (1)

Hva er helse

Hva er stress

Hva er sammenhengen mellom stress

og helse

Roald Bjørklund, Vår-2004


Litteratur l.jpg
Litteratur

 • Passer & Smith (2001): Psychology, Frontiers and Applications. New York: McGraw-Hill. Kap. 10, l 3 & 14

 • Passer & Smith (2003): Kap. 12: Adjusting To Life. Stress, Coping and Health

 • Atkinson et al. (2000): Hilgard’s introduction to psychology. 13th ed. New York: Harcourt College Pub. Kap. 14, 2


Hvorfor lever kvinner 5 8 r lengre enn menn who l.jpg
Hvorfor lever kvinner 5 – 8 år lengre enn menn (WHO)?

 • Biologisk forklaring: kvinnenes XX kromosom beskytter bedre mot sykdommer enn mennenes XY

 • Psykologisk forklaring: menn utøver mer risikabel og helseskadelig adferd

 • Sosial forklaring: Kvinner har et bedre sosialt støtte system sammenlignet med menn


Kan stressh ndtering p virke utviklingen av kreft l.jpg
Kan stresshåndtering påvirke utviklingen av kreft?

 • Spigel (1989) delte kvinner med

 • bryst kreft (metastase) i to grupper:

  • den ene deltok i samtalegrupper

  • den andre deltok ikke i grupper

 • Mål: forbedre livskvaliteten


Slide5 l.jpg

Resultat:

Levelengden

kontrollgruppen: 19 måneder

samtalegruppen: 37 måneder

Teori:

Sosiale støttegrupper trolig viktigste psykologiske forebyggende tiltak

Hva er det ved aktiviteten i de sosiale støttegruppene som gir gunstig effekt?

Dersom sosial støtte er effektivt – kan det tenkes at sosial støtte kan gi negative virkninger?


Helse who definisjon l.jpg
HELSE (WHO-definisjon)

 • Fravær av sykdom, skade og belastning

 • Nærvær av trivsel, velvære og vekst

 • Omfatter dimensjonene:

  • Fysiologisk, biologisk

  • Psykologisk

  • Sosialt


Helseskala l.jpg
HELSESKALA

 • Meget god helse, livsstil og personlig utvikling

 • Høy trivsel og velvære

 • Gjennomsnittlig helse

 • Belastninger

 • Symptomer på sykdom

 • Alvorlige sykdommer, skader og død


Stress begrepet l.jpg
STRESS-BEGREPET

 • Stimulus, stressor, ’det er mye stress nå’

 • Respons: kognitive, fysiologiske & adferdsmessige komponenter (Keyse, 2000) ’jeg er stresset’

 • Individ-miljø interaksjon, transaksjon mellom person og miljø (Lewin, 1944; Lazarus, 1991, 1998)


Stressmodeller l.jpg
STRESSMODELLER

 • Transaksjonistisk modell

 • Stmulus-respons modell

 • Dose-respons modell

 • Sentrale begrep:

  • Inngangsinvaliditet (premorbid personlighet)

  • Påvirkningsgrad (dose)

  • Effekt (symptomer)

  • Selvrapporterte plager vs. Objektive funn


Stress som stimulus l.jpg
Stress som stimulus

 • Varierer i alvorlighet, varighet og omfang

 • Mikro-stressorer: daglige livsbelastninger

  • Tidspress; ’fort og galt’

  • Arbeidsprestasjoner (krav – kontroll)

  • Bli stirret på¨; øyekommunikasjon

 • Katastrofe hendelser

 • Psykiske traumer


Kritiske livshendelser holmes rahe 1967 l.jpg
Kritiske livshendelser (Holmes & Rahe, 1967)

 • Ektefelles død 100

 • Skilsmisse 73

 • Separasjon 65

 • Nær familiemedlems død 63

 • Ekteskap 50

 • Oppsigelse 47

 • Sex-problemer 39

 • Fremragende personlige prestasjoner 28


Psykiske traumer l.jpg
PSYKISKE TRAUMER

 • Selvopplevd, eller vært vitne til, eller konfrontert med en eller flere hendelser som representerer en reell livsfare, eller livstrussel, eller alvorlig skade eller som utgjør en trussel mot fysisk integritet til seg selv eller andre (DSM-IV-TR, 2000)

 • ’normal individet’ som standard


Internasjonale klassifikasjonssystem av psykiske lidelser l.jpg
Internasjonale klassifikasjonssystem av psykiske lidelser

 • 1) DSM-IV: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Amerikanske Psykiatri foireningen

 • 2)ICD-10: Den Internasjonale Sykdomsklassifikasjon, World Health Organizationj, kap.V (F): Psykiske lidelser og atferdsforstyrrelser

  • F.43: Tilpasningsforstyrrelser og reaksjoner på alvorlig belastningKjennetegn p stressor l.jpg
Kjennetegn på stressor

 • Intensitet – voldsomhet

 • Varighet

 • Forutsigbarhet

 • Kontrollerbarhet  KRAV

 • Grensesprengende

 • Konisitet


Stimulering gir stress respons 1 l.jpg
Stimulering gir stress respons (1)

Kognitiv vurdering:

 • situasjonen (primary appraisal)

 • personlige forutsetninger (secondary appraisal)

 • konsekvenser

 • Personlig mening –betydning for meg

   (respons)

 • Bekymring, grubling, hjelpeløshet

 • Tilbaketrekning

 • Dårlig selvbilde, lav personlig integritet


Stimulering gir stress respons 2 l.jpg
Stimulering gir stress respons (2)

Fysiologiske reaksjoner:

 • Persepsjon aktiverer hypothalamus (stress kontroll senter)

  • Sympatikus aktivering (nerve-aktivering)

  • Adrenokortikal aktivering (stress-hormoner)

  • Stress kan påvirke produksjon av GABA signalstoffer som påvirker amygdala (reaktivt nervesystem) (Bremner,2000)


Fysiologisk aktivering ved stress l.jpg
Fysiologisk aktivering ved stress

 • Sympatikusaktivering og stresshormoner danner kamp- eller fluktrespons

 • Karasek (1981): Jobber med ’high strain’ dvs. store krav – lav kontroll øker risiko for hjerte-kar sykdom med 1.5 ganger smlg. andre yrker


Effekt p immunsystemet l.jpg
Effekt på immunsystemet

 • Psykonevroimmunologi (PNI): kroppens immunsystem påvirkes av stress.

 • Immunsystemet består av lymfocytter

 • Fremmedstoff (antigen) i organismen resulterer i immunologisk prosess hvor produksjon av lymfocytter øker

 • T-cellene (Natural Killer) angriper og ødelegger fremmede organismer i kroppen


Konflikter og fiendtlighet kan gi redusert funksjonsevne i immunapparatet l.jpg
Konflikter og fiendtlighet kan gi redusert funksjonsevne i immunapparatet

 • 90 nygifte par diskuterte konfliktområder i deres forhold

 • Adferden ble kodet, fysiologiske og immunologiske responser ble målt

 • Par med fiendtlig adferd i diskusjonen hadde redusert immunologisk funksjon påfølgende 24 timer (Kiecolt-Glaser, 1998)


Ektefelles d d og immunapparatet 1 l.jpg
Ektefelles død og immunapparatet (1) immunapparatet

 • Innen ett år etter ektefelles død har omlag 2/3 av de etterlatte nedsatt helse (Irwin, 1987)

 • Menn synes å være mer utsatt for redusert helse etter ektefellens død sammenlignet med kvinner (Stroebe, 2001)

 • Ektefellens dødsfall reduserer immunfunksjonen (Suls & Wallston, 2003)


Ektefelles d d og immunapparatet 2 l.jpg
Ektefelles død og immunapparatet (2) immunapparatet

 • Immunfunksjonen målt hos kvinner før og etter dødsfallet til deres ektefelles, viste en redusert immun celle aktivitet blant de kvinnene som reagerte på ektemannens død med sterke depressive symptomer (Irwin, 1987)


Generelle adaptasjons syndromet gas l.jpg
Generelle Adaptasjons syndromet (GAS) immunapparatet

 • Hans Selye, 1978 beskrev fysiologiske effekter av stress:

 • 1. Fase : alarmreaksjon

 • 2. Fase : økt motstand

 • 3. Fase : utmattelse

 • GAS resulterer i økt sårbarhet (susceptibility)Stress og helse l.jpg
Stress og Helse immunapparatet

 • Rubonis & Bickman (1991): Metastudie av 52 naturkatastrofer

  • Flom

  • Orkan

  • Brann

 • Naturkatastrofene reulterte i 17 % økning av psykologiske lidelser som angst og depresjonStress l.jpg
STRESS immunapparatet

 • Sårbarhetsfaktorer

 • Beskyttelsesfaktorer


Avler stress mer stress l.jpg
Avler stress mer stress? immunapparatet

 • Hva er sammenhengen mellom stressfulle belastninger og opplevd stress?

 • Blir stressede mennesker mer stressede av en hendelse sammenlignet med mindre stressede mennesker?

 • Spørsmålet adresserer kausalitet i psykologien


ad