Expandera
Download
1 / 27

Expandera - PowerPoint PPT Presentation


 • 138 Views
 • Uploaded on

Expandera. Presentation av utvärdering Den 12:e april 2011 Jens Nilson. Projektets syfte och mål. Projektet Expandera – En plattform för integrering och utveckling av design i Skåne och Blekinge Vision

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Expandera' - chick


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Expandera

Expandera

Presentation av utvärdering

Den 12:e april 2011

Jens Nilson


Projektets syfte och m l
Projektets syfte och mål

Projektet Expandera – En plattform för integrering och utveckling av design i Skåne och Blekinge

Vision

”Fler och starkare företag i Skåne/Blekinge genom att design används som ett verktyg för tillväxt och ökad lönsamhet i små och medelstora företag.”


Fem insatsomr den
Fem insatsområden

 • Integrera, koordinera och driva designprocess riktade mot företag (10 företag/år)

 • Skapa och stärka nätverk (matchmaking 4 per år)

 • Affärsutveckla designbranschen (affärsmässig) 5 företag – mer än fem anställda + 25 företag sett möjligheten att etablera sig i Skåne/Blekinge.


Fem insatsomr den forts
Fem insatsområden, forts

4. Samordna designinsatser och initiativ i Skåne/Blekinge 4 av 10 företag köper in design – målet att öka till 6 av 10 företag.

5. Marknads-, kommunikations- och

informationsinsatser, Frontregion, två årliga utställningar, två nationella presentationer, webbsida, stödja och medverka i 20-talet events, Grafiskt material


Fem vergripande m l och fem aktivitetsm l
Fem övergripande mål och fem aktivitetsmål

Övergripande mål

• Kunskap om hur design påverkar vårt samhälle, kulturellt, ekonomiskt, ekologiskt, tekniskt och socialt är väl etablerad inom regionen.

• 2010 skall 25 % av Skåne Blekinges företag använda sig av design som en innovativ resurs

• 2010 skall Skåne/Blekinge ha stärkt och affärsutvecklat designbranschen

• 2010 skall minst 5 designföretag med mer än 5 anställda ha utvecklats samt 25 nya designföretag sett möjlighet att etablera sig i Skåne/Blekinge

• 2010 skall det finnas minst ett permanent initiativ som arbetar för att samordna designområdet Skåne/Blekinge med syfte att nå en ökad kunskap och tillväxt i företag och offentliga verksamheter.


Fem aktivitetsm l
Fem aktivitetsmål

Aktivitetsmål

• Via olika branschorganisationer har minst 150 små och medelstora företag har deltagit i projektet ”Expandera”

• 70 % av de deltagande företagen anger att de ökat sin omsättning genom att aktivt arbeta med design som verktyg

• 90 % av de deltagande företagen uppger att deras kunskap om designområdet och dess metod för ökad lönsamhet har ökat

• Skåne/Blekinge har en etablerad samverkans- och plattform med de regionala aktörerna (ALMI, Företagarna, nyföretagarcentrum. Coompanion, Ik2 och innovationsbron bl.a.) Regionala aktörer är medvetna om att design är ett viktigt kompetensområde av långsiktig och regional betydelse.

• Minst 3 nya tvärsektoriella mötesplatser och nätverk med syfte med att genom design öka utvecklingsmöjligheterna inom näringsliv, kultur och offentlig sektor har bildats.


Projektets m lgrupp
Projektets målgrupp

Projektets målgrupp är små- och medelstora företag i nivå 2 och 3 i designtrappan


Genomf rande
Genomförande

 • Dokumentstudier

 • Intervjuer med företag som deltagit i projektet

 • Intervjuer med projektmedarbetarna


Insatser fr n projektet
Insatser från projektet

Exempel

 • Nya sätt att tillverka och design av maskiner

 • En analys av hur arkitekter arbetar och hur vi ska nå dem. Det handlade om att nå kunder

 • Koncept för showrooms

 • Hjälp att ta fram en färdig produkt

 • Ny design på kläder, genomgång av logos

 • Slutdesign av produkt

  Sammanfattningsvis – i flertalet fall handlar det om produktdesign


Hade ni genomf rt designsatsningen utan expanderas bidrag
Hade ni genomfört designsatsningen utan Expanderas bidrag?

 • Nej

 • Tankarna fanns tidigare, men det hjälpte att projektet fanns.

 • Projektet var den utlösande faktorn

 • Vi hade idéer men det var ett ett ypperligt tillfälle. Vi kanske betalade 30 000 för något som kostar 100 000.

 • Tveksamt om vi genomfört projektet utan expandera. Projektet har fungerat som draglok

 • Det var både ekonomiskt fördelaktigt och vi fick hjälp att hitta ett designföretag

  Sammanfattningsvis - för samtliga företag har projektet bidragit till att designsatsning kom tillstånd


Expandera

Hade ertföretaggenomförtdesignsatsningenutaninsatsenfrånprojektetExpandera?

77 procent hade inte genomfört designsatsningen


Vad har projektinsatsen inneburit f r f retaget
Vad har projektinsatsen inneburit för företaget?

 • Ändrad logotypeoch utseende på broschyren

 • Nytt utseende på produkter

 • Nya modeller på att förverkliga idéerna

 • En färdig produkt som vi säljer

 • Det återstår delar med strategin

 • Vi har inte riktigt tagit tag i allt ännu, bytt lokal

  Sammanfattningsvis – några företag har inte förverkligat allt av projektinsatsens resultat. De företag som kommit längst är de företag där insatsen i huvudsak bestod av produktdesign


Ekonomiska resultat
Ekonomiska resultat

Exempel

 • Det är inget tvivel om att produkten är en succé. Det är den absolut.

 • Möjlighet till större marknad och fler kunder

 • Svårt att säga, men jag vill tro det

 • Det hoppas vi, allt är inte genomfört ännu

 • Det är för tidigt att säga, men produkten har tagits emot positivt av kunderna

  Sammanfattningsvis – de företag som har fått hjälp med produktdesign är de som hoppas och tror på att designinsatsen ska leda till positiva ekonomiska resultat.

  Där lättare att se sambandet mellan insatsen och ekonomiskt resultat. För de flesta företag är det för tidigt att se det ekonomiska resultatet


Framtiden
Framtiden

 • Nya marknader?

 • Nya kunder?

 • Nya exportmöjligheter för företaget?


Ser ni n gon m jlighet till ny a marknad kunder export tillf ljd av design satsningen
Ser ni någon möjlighet till ny/-a marknad, kunder, export tillföljd av design satsningen?

 • All vår produktion går på export. Vi tror att bättre design ökar kvalitén på våra produkter vilket i sin tur bör leda till ökad försäljning.

 • Satsningen gick ut på att hitta nya kunder

 • Det var hela syftet med designsatsningen att öka marknaden

 • Det hoppas vi när allt är genomfört

 • Det är en förutsättning för att hänga med på marknaden. Man måste visa upp något nytt på mässorna

 • Projektinsatsen gick ut på detta

  Sammanfattningsvis - företagen ser design som en förutsättning för lyckas på respektive marknad


Expandera

Ser tillföljd av design satsningen?ni någon möjlighet till nya marknader/kunder/export förföretaget till följdavdeltagandetiprojektetsdesignsatsning

Svaren beror till en viss del på vilken inriktning företagen har. Alla arbetar inte i huvudsak med export.

Marknader? Cirka 70 procent

Nya kunder? Cirka 75 procent

Ökad export? Cirka 50 procent


Expandera
Designtrappan tillföljd av design satsningen?Har företagets tillämpning av design förändrats efter insatsen (tagit ett steg till på designtrappan)?

 • Vi har lyft oss en nivå (Design är en integrerad, men icke styrande faktor i företagets processer, när något nytt utvecklas)

 • Något, men egentligen inte.

 • Design ligger nära i arbetet, men inte styrande

 • Öppnat ögonen för design

 • Det är samma, men nu tar vi designhjälp när vi utformar produkten

 • Två företag uppger att design är en central och styrande faktor i företagets verksamhetsidé

  Sammanfattningsvis – designen har blivit påtagligare för de företag som deltagit i projektet och de arbetar/eller tänker arbeta en större grad med design än innan projektdeltagandet, men det är för tidigt att säga att företagen tagit ytterligare steg i designtrappan


Hur ser ni p f retagets framtida designsatsningar 1 r
Hur ser ni på företagets framtida designsatsningar tillföljd av design satsningen??1 år?

En majoritet uppger att designsatsningen kommer att öka på ett års sikt och resten vet inte

 • Arbeta in design som viktig del i tänket.

 • Förverkliga det vi ännu inte hunnit med i år

 • Genomföra det som projektet gav, vi har långa ledtider

 • Det är vår förhoppning att vi ska öka designinsatserna på ett års sikt

 • Troligtvis, det är behoven som styr

  Sammanfattningsvis – en majoritet av företagen har planer på att öka designsatsningarna på ett årssikt. Till stor del är det den ekonomin som styr om satsningarna blir av inom denna tid


Hur ser ni p f retagets framtida designsatsningar om 3 r
Hur ser ni på företagets framtida tillföljd av design satsningen?designsatsningar om 3 år?

På 3-årssikt uppger de flesta företag att de kommer att öka designsatsningen

 • Arbeta in design som viktig del i tänket

 • Vi ser tyvärr inte på så lång sikt

 • Vi kommer försöka arbeta proaktivt med design

 • Vi kommer att anlita designern som projektet satte oss i kontakt med

 • Designsatsningen kommer öka ännu mera

  Sammanfattningsvis – företagen skiljer sig åt i denna fråga. En del tänker öka sina designsatsningar på tre års sikt medan andra avvaktar av olika skäl


Vrigt var kommer kravet p kad design ifr n
Övrigt tillföljd av design satsningen? - Var kommer kravet på ökad design ifrån?

 • Trycket på designsatsning kommer internt

 • Internt

 • Kraven på design kommer både internt och externt

 • Bättre information från projektet

 • Det är kul med något nytt, som design har inneburit för vårt företag. Ytterligare en synvinkel har förts in


M luppfyllelse
Måluppfyllelse tillföljd av design satsningen?

FUNGERAT BRA

Generellt har projektets delar som är operativa gått väldigt bra.


Aktivitetsm l uppfyllelse
Aktivitetsmål - uppfyllelse tillföljd av design satsningen?

1. Via olika branschorganisationer har minst 150 små och medelstora företag har deltagit i projektet ”Expandera”

Målet har uppfyllts. Långt mer än 150 företag har deltagit i projektets olika delar. Det har varit operativa insatser, sammankomster mm

2. 70 % av de deltagande företagen anger att de ökat sin omsättning genom att aktivt arbeta med design som verktyg.

Andelen av företagen som fortsätter att arbeta med design är högre. Ekonomiska resultat förbättrats

 • 90 % av de deltagande företagen uppger att deras kunskap om designområdet och dess metod för ökad lönsamhet har ökat.

  Projektet har haft ett antal föreläsningar för företag där cirka 700 företag har deltagit. Projektet avser att följa upp företagens ökade kunskap i ett kommande projekt.


Aktivitetsm l
Aktivitetsmål tillföljd av design satsningen?

4Skåne/Blekinge har en etablerad samverkans- och plattform med de regionala aktörerna (ALMI, Företagarna, nyföretagarcentrum. Coompanion, Ik2 och innovationsbron bl.a.) Regionala aktörer är medvetna om att design är ett viktigt kompetensområde av långsiktig och regional betydelse.

 • Projektet har inte arbetat mycket för att etablera en plattform med de regionala aktörerna


Aktivitetsm l1
Aktivitetsmål tillföljd av design satsningen?

5. Minst 3 nya tvärsektoriella mötesplatser och nätverk med syfte med att genom design öka utvecklingsmöjligheterna inom näringsliv, kultur och offentlig sektor har bildats.

Dessa mötesplatser och/eller nätverk finns:

 • Nätverk Plattform för sjukvårdsutveckling – offentlig sektors design

 • Raket – Nätverk

 • Företagsakademi

 • Mellan företag och design – lagt samman flera nätverk

 • Design/Mediateknik


Horisontella m l
Horisontella mål tillföljd av design satsningen?

 • Projektet har tre horisontella kriterier; jämställdhet, miljö och integration och mångfald.

 • Av kriterierna är det endast miljökriteriet som haft en framträdande roll i projektet

 • Jämställdhetsaspekten är en naturlig del av projektet då flera av designföretagen drivs av kvinnor.

 • Projektet har haft brukaren och företag i fokus och inte särskilt fokuserat på någon enskild grupp som till exempel funktionshindrade.


Slutsatser
Slutsatser tillföljd av design satsningen?

 • Designmedvetenheten

  Har ökat hos de deltagande företagen

 • Utan projektet?

  Företagen hade inte genomfört designsatsningen utan projektet

 • Fortsätta?

  Samtliga företag uppger att de kommer att fortsätta arbeta med design

 • Lönsamhet?

  Det konkreta uppfattas ge lönsamhet


Expandera

Vad tillföljd av design satsningen?ärdittsamladeomdömeomprojektet?

 • Tre fjärdedelar av företagen anser att projektet är mycket bra

 • En fjärdedel av företagen anser att projektet är bra

 • Företagen positiva


ad