laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus PowerPoint Presentation
Download Presentation
Laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus - PowerPoint PPT Presentation


 • 104 Views
 • Uploaded on

Laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus. KOHTI BERLIINIÄ -SEMINAARI Paasitorni 11.6.2003 pääsihteeri Tapio Huttula, KKA, www.kka.fi. Näkökulmia. Laadunvarmistus sinänsä = koulutuksen kehittäminen, opiskelijoiden oikeus saada laadukasta opetusta ja tietää sen laadusta

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus' - chibale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus

Laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus

KOHTI BERLIINIÄ -SEMINAARI

Paasitorni 11.6.2003

pääsihteeri Tapio Huttula, KKA, www.kka.fi

n k kulmia
Näkökulmia
 • Laadunvarmistus sinänsä = koulutuksen kehittäminen, opiskelijoiden oikeus saada laadukasta opetusta ja tietää sen laadusta
 • Suomalainen järjestelmä: korkeakoulujen lainsäädäntöön perustuva asema, tasalaatuisuus
 • Todentamisen, osoittamisen tarve = tiedon tarve: yhteiskuntien ja korkeakoulujärjestelmien erilaisuus = korkeakoulujen kirjo, toimintojen erilaisuus, laadun vaihtelut
miksi laadunvarmistus
Miksi laadunvarmistus?
 • Kansalliset ja kansainväliset syyt
  • koulutuksen kansainvälistyminen
   • opiskelijoiden liikkuvuus
   • työvoiman liikkuvuus
  • koulutuksen kaupallistuminen
   • kaupalliset koulutuksen tarjoajat
   • koulutus kauppatavarana, GATS

= kansainväliset koulutusmarkkinat

   • Eurooppa = Bolognan-prosessi, European Higher Education Area 2010 mennessä
sorbonnesta berliiniin
Sorbonnesta Berliiniin
 • Korkeakoulututkintojen harmonisointi (Sorbonne 1998)
 • Eurooppalainen korkeakoulualue (Bologna 1999)
   • eurooppalaisen kilpailukyvyn vahvistaminen globaaleilla markkinoilla
   • tutkintorakenteen kehittäminen, tutkintojen vertailtavuus, opintosuoritusten mitoitus, liikkuvuuden esteiden poistaminen
   • koulutuksen laatu kansainvälisillä koulutusmarkkinoilla: laadunarvioinnin eurooppalaisen ulottuvuuden kehittäminen (vertailukelpoiset kriteerit ja menetelmät)
sorbonnesta berliiniin 2
Sorbonnesta Berliiniin 2
 • Kansallisten laadunvarmistusjärjestelmien tarpeellisuus (Praha 2001)
   • laadunvarmistus ja laadun osoittaminen luottamuksen rakentamisen välineenä
   • akkreditoinnin tarpeellisuus?
 • Mikä on riittävää? – ja kuka sen mittaa? (Berliini 2003)
   • keskustelu laadunarvioinnista ja akkreditoinnista jatkunee
   • mikä on riittävä koulutuksen laatu?
   • ja kuka sen määrittää ?
   • arviointiyksiköiden oman toiminnan kehittäminen (Enqan aloite) / ulkoinen arviointi / akkreditointi?
slide6

Suomalaisen laadunvarmistuksen elementit

KOULUTUS-MARKKINAT

Valtion ohjaus

 • lainsäädäntö
 • OPM: tatu, tilastot yms.
 • vaatimukset laadulle, tutkinnoille
 • kv. liikkuvuus (opiskelijat / työvoima)
 • koulutuksen kaupallistu-minen
 • ulkoinen rahoitus

Kansallinen arviointitoiminta

-KKA:n arvioinnit, koulutus, neuvonta, aloiteoikeus

Korkeakoulujen laadunvarmistus (laatujärjestelmät /-työ)

 • seuranta- ja palautejärjestelmät
 • sis. ohjausmekanismit
 • vastuut ja vapaudet
 • ko/pääaine päätökset
valtion ohjaus
Valtion ohjaus
 • Lainsäädäntö luo pohjan: roolit ja tehtävät
 • Koulutuksen kehittämisvastuu ja vastuu koulutuksen laadusta on korkeakouluilla

(L645/97, 4-5 § ja L351/03, 9 §)

 • Vahvan ohjauksen traditio
 • Opetusministeriö luo ja ohjaa kansallista korkeakoulupolitiikkaa
  • hallitusohjelmat
  • Koulutus- ja tutkimus 1999-2004 (KESU), uusi valmisteilla
  • tavoite- ja tulosneuvottelut: informaatio-ohjaus, strategiset neuvottelut?
  • tuloksellisuusrahat: mittarit ja laatu/huippuyksiköt
  • seuranta: KOTA / AMKOTA -tilastointi
kka n teht v t a 1320 1995
KKA:n tehtävät (A 1320/1995)
 • Avustaa korkeakouluja ja opetusministeriötä korkeakoulujen arviointia koskevissa asioissa
 • Huolehtia ammattikorkeakoulujen toimilupa-hakemusten ja perustamishankkeiden arvioinnista
 • Järjestää korkeakoulujen toimintaa sekä korkeakoulupolitiikkaan liittyviä arviointeja
 • Tehdä korkeakoulujen arviointia ja sen kehittämistä koskevia aloitteita
 • Huolehtia arviointia koskevasta kansainvälisestäyhteistyöstä
 • Edistää korkeakoulujen arviointia koskevaa tutkimusta
 • Arvioida korkeakoulujen järjestämiä erikoistumisopintoja ja hyväksyä ne korkeakoulututkintojen järjestelmästä annetun asetuksen 14 §:ssä tarkoitettuun rekisteriin sekä pitäämainittua rekisteriä
kka tavoite ja teht v t
KKA: tavoite ja tehtävät
 • KKA:n motto: korkeakoulujen ja niiden koulutuksen pitkäjänteinen kehittäminen arvioinnin avulla
 • teema- ja koulutusohjelma-arvioinnit
 • yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kokonaisarvioinnit, laatutyön auditit (amk)
 • viranomaistehtävät: toimiluvat, erikoistumisopinnot
 • toimeksiannot: jatkotutkintokokeilun hakemukset ja koko kokeilun arviointi, huippu- ja laatuyksiköt
 • koulutus, tuki, kv. toiminta, tutkimuksen tukeminen
mit on arvioitu
Mitä on arvioitu?
 • Toimilupa-arvioinnit (amk): 1997-1999, velvoitteet 2000-2001
 • Yliopistojen kokonaisarvioinnit: kaikki 20 tehty (seurannat menossa)
 • Laatutyön auditit (amk): 15 valmistunut, 1 seuranta
 • Amk kokonaisarvioinnit: neljä tehty, kolme työn alla
 • Erikoistumisopinnot: 61 hakemusta, 41 hyväksytty
 • Amk- jatkotutkintohakemukset: 2001 (53/36) , 2002 (18/11)
 • Koulutuksen laatuyksiköt: yo: 1997, 2000, 2003;

amk: 2000, 2002

 • Aikuiskoulutuksen laatuyliopistot: 1997, 2000, 2003
 • Aluekehitysvaikutuksen huippuyksiköt: 2001, 2003 tulossa
 • Koulutusala-arvioinnit: 10 tehty, 1 menossa
 • Teema-arvioinnit: opintojen ohjaus, maisteriohjelmat, vieraskielinen koulutus, opiskelijavalinnat (yo), avoin yliopisto
 • Korkeakoulujen omat arvioinnit: KKA tuki ja konsultointi
laadunvarmistus korkeakouluissa
Laadunvarmistus korkeakouluissa
 • Strategiatyö
 • Arviointityö: itsearviointi, ulkoiset arvioinnit
 • Seuranta- ja palautejärjestelmät
 • Sisäiset ohjausmekanismit
 • Vastuut ja vapaudet
 • Selkeät prosessit
 • Tulokset, mittarit, hyödyntäminen
slide12

Toimiva kansallinen laadunvarmistus

KV. KOULUTUS-MARKKINAT

Valtion ohjaus

Kansallinen arviointitoiminta

Korkeakoulujen laadunvarmistus (laatujärjestelmät /-työ)

kysymykset korkeakoulut
Kysymykset: korkeakoulut
 • Laatu-käsitteen määrittely
 • Koulutuksen laadun todentaminen
 • Korkeakoulujen laatutyön kehittäminen: jatkuvan kehittämisen prosessi (laatujärjestelmän – koulutuksen suhde)
 • Riittävä läpinäkyvyys
 • Systemaattisuus
kysymykset kka
Kysymykset: KKA
 • Systemaattisuus
 • Läpinäkyvyys
 • Kattavuus
 • Todistusvoima
 • Keskustelun virittäminen

= > Tulevaisuuden vaihtoehtoja: nykyisen toiminnan kehittäminen, koulutusohjelmapainotteisen arvioinnin lisäääminen, uusi arviointimetodi (laatutyön audit) tai koko systeemin uusiminen

kysymykset opm
Kysymykset: OPM
 • Mahdolliset lainsäädännön kehittämistarpeet
 • Korkeakoulupoliittisen ohjauksen nivominen korkeakoulujen laadunvarmistukseen
 • Uuden koulutuksen aloituskriteerit
  • tutkinnonanto-oikeudet?
  • uudet maisteriohjelmat?
  • uudet koulutusohjelmat?
yhteisen keskustelun tarve
Yhteisen keskustelun tarve
 • Korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen kansainvälinen kehitys – Suomen kannalta keskeiset muutokset
 • Näkemys suomalaisen korkeakoulutuksen laadunvarmistuksen nykytilasta ja kehittämistarpeista
 • Vaihtoehdot laadunvarmistuksen kehittämiseksi