Tarkvaratehnika (IDK0071) Jekaterina Ivask - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Tarkvaratehnika (IDK0071) Jekaterina Ivask PowerPoint Presentation
Download Presentation
Tarkvaratehnika (IDK0071) Jekaterina Ivask

play fullscreen
1 / 14
Tarkvaratehnika (IDK0071) Jekaterina Ivask
541 Views
Download Presentation
chiara
Download Presentation

Tarkvaratehnika (IDK0071) Jekaterina Ivask

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Tarkvaratehnika (IDK0071) Jekaterina Ivask

 2. NB! Harjutustunnis saab käia ainult tunniplaani järgselt. See tähendab, et hetkel võib siia jääda ainult grupp kelle tunniplaanis see tund on! Erandid ainult läbirääkimisel Kuldar Taveteri ja harjutustundi andva õppejõuga!

 3. Hindamine 60 p – praktika 40 p – eksam

 4. Praktikumid • Töö toimub tiimides • Tiimis 3 - 4 liiget • Tiim teostab miniprojekti

 5. Projekti nõuded • Praktika tulem: miniprojekt • Kasutajaliides • Andmebaas (või failid kõvakettal) • Vabad vahendid • Piisavalt suur (näited järgmistel slaididel) • Mida kontrollime aasta jooksul • Tarkvara arenduse protsess • Kvaliteet • Clean Code e puhas kood • Ühiktestimine • QA

 6. Kaitsmised 3. nädal Projekti plaan (17. - 20. sept) 7. Iteratsioon 1 (15. - 18. okt) 11. Iteratsioon 2 (12. - 15. nov) 15. Iteratsioon 3: hindele (10. - 13. dets) (eelregistreerimisega) 16. Iteratsioon 3: hindele (17. - 20. dets) (eelregistreerimisega)

 7. Teemad (esialgne) • Automatiseeritud testimine ja arhitektuur:7. nädala vahekaitsmine • Koodi loetavus, paarisprogrammeerimine: 11. nädala vahekaitsmine • Projekti haldamine; varasema koodi nõuetega vastavusse viimne: Viimane kaitsmine (hinnatav)

 8. Kaitsmine 3. nädalal: • Projekti plaan • Tegevused 3 iteratsiooni kaupa. • Projektil peaksid olema kasutajaliides ja andmebaas (või failid kõvakettal) • Kasutajaliidese joonis (visandatud, lihtne) • Järgmine tund räägime täpsemalt

 9. Näide 1 Käsurea kalkulaator: 1. Kaitsmine: • Liitmine: javaCalculator 1 + 2 + 3 + 4 • Lahutamine, korrutamine, jagamine jms (samas järjekorras nagu ette antud) • Sulud • Sin, cos, sqrt, faktoriaal jne 2. Kaitsmine: • Tehete järjekord (korrutamine ja jagamine enne liitmist ja lahutamist) • Kraadide/Radiaanide valik • Harilikud murrud • Arvutuste tulemusi saab salvestada faili (nt „A = 1 + 2“, mis salvestab faili numbri „3“ muutujanime „A“ alla) • Uutes arvutustes saab kasutada vanade arvutuste tulemusi (nt „A + 1“) 3. Kaitsmine: • Kasutajaliides mugavamaks - operaatorite eraldamiseks ei pea tühikuid kasutama: „1+2“ vs „1 + 2") • Võrrandite lahendamine või lõputu täpsus vms...

 10. Näide 2 Lihtne Wiki: 1. kaitsmine: • Ainult 1 leht ja ainult tavalise puhta teksti tugi. Teksti muutmise vorm avaneb "muuda"-nupuga • Mitme lehe tugi: uue lehe loomiseks on nupp mis avab vormi kus saab sisestada lehe nime, seejärel näidatakse uut lehte (mida saab ka redigeerida) • Linkmine teise lehe peale (nurksulgudes: [Teise lehe nimi]). 2. kaitsmine: • Kui nurksulgudes mainitud lehte pole, saab lingi peal klõpsates selle luua • Süntaks kaldkirja, rasvase teksti ja lehelt välja viivate linkide jaoks. • Pealkirjade tugi ja sisukorra genereerimine 3. hindeline kaitsmine lõpus: • Igast lehest jääb alles 10 versiooni (kõvakettale või andmebaasi; kasutajaliidest veel pole selle ajaloo vaatamiseks) • Kui jõuab: igale lehele teha link mis näitab 10 viimast versiooni, mida saab ka vaadata

 11. Järgmine tegevus: jagame tiimideks • Tiimis 3 - 4 liiget

 12. Ülesanne Osalejad on jagatud tiimideks. Igas tiimis 3-4 inimest. 1. Vali organisatsioon 2. Püstita probleem 3. Pane kirja nõudmised süsteemile/tarkvarale, mis lahendaks püstitatud probleemi 4. Esita nõudmised teistele tiimi liikmetele 5. Teised küsivad lisainfot juurde ja kommenteerivad 6. Võrdleme algseid nõudmisi nendega, mis saime lõpus

 13. Kontakt jekaterina.ivask@ttu.ee

 14. Ko Kontakt