Download
1 / 17

Psychológia komunikácie ( teória, výskumy, názory, testy, skúsenosti ) - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Psychológia komunikácie ( teória, výskumy, názory, testy, skúsenosti ). Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. 23. september 2006. literatúra. Mikulášik, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada 2003. DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada 2001.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Psychológia komunikácie ( teória, výskumy, názory, testy, skúsenosti )' - chiara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Psychol gia komunik cie te ria v skumy n zory testy sk senosti

Psychológia komunikácie(teória, výskumy, názory, testy, skúsenosti)

Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.

23. september 2006


Literat ra
literatúra

 • Mikulášik, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha: Grada 2003.

 • DeVito, J. A.: Základy mezilidské komunikace. Praha: Grada 2001.

 • Vybíral, Z.: Psychologie komunikace. Praha: Portál 2000.


O je komunik cia
Čo je komunikácia?

 • Communicatio = spoločná účasť

 • Communicare = robiť niečo spoločným

 • Komunikácia – spoločné podieľanie sa na nejakej činnosti vo vzájomnom kontakte


Psychologick atrib ty komunik cie
Psychologické atribúty komunikácie

 • Komunikácia je proces akomodácie

  • komunikácia je efektívnejšia, ak sa hovoriaci prispôsobí štýlu reči počúvajúceho

 • Komunikácia je „balík“ informácií (verbálnych aj neverbálnych)

  • viac veríme neverbálnym prejavom

 • Komunikácia má obsahový aj vzťahový rozmer

  • každá komunikačná výmena vytvára vzťah medzi hovoriacimi

  • zdroj konfliktov: rozdiel medzi tým, čo sa povie a čo sa tým rozumie

 • Komunikácia je nezvratná a neopakovateľná


Funkcie komunik cie
Funkcie komunikácie

 • učiť sa (kognitívna motivácia)

 • spájať (kontaktová motivácia)

 • ovplyvňovať(motivácia získať niekoho na svoju stranu, zmeniť jeho názor)

 • pobaviť sa (pôžitkárska motivácia)


Komunika n kontext
Komunikačný kontext

 • Vnútorný (skúsenostný) kontext

 • Vonkajší kontext

 • Kultúrny kontext


Kontextov modality
Kontextové modality

 • Čas a priestor

 • Modalita závažnosti

  • aký význam komunikácii prikladá každý z jej účastníkov

 • Vzťahová modalita

  • dominancia, submisia, komplementarita, rivalita, dlhodobý/krátkodobý vzťah, prítomnosť toho, o kom je reč, priamy/sprostredkovaný kontakt)

 • Modalita prvého a celkového dojmu


JA

chladný _ _ _ _ _ _ _ srdečný

energický _ _ _ _ _ _ _ apatický

rozpačitý _ _ _ _ _ _ _ sebaistý

vynaliezavý _ _ _ _ _ _ _ neinvenčný

racionálny _ _ _ _ _ _ _ emocionálny

pružný _ _ _ _ _ _ _ pomalý


chladný _ _ _ _ _ _ _ srdečný

energický _ _ _ _ _ _ _ apatický

rozpačitý _ _ _ _ _ _ _ sebaistý

vynaliezavý _ _ _ _ _ _ _ neinvenčný

racionálny _ _ _ _ _ _ _ emocionálny

pružný _ _ _ _ _ _ _ pomalý


Vlastn ja a komunik cia
Vlastné ja a komunikácia

 • Som šťastná/ý. Som chorá/ý. Som príťažlivá/ý. Som smoliarka/smoliar. Som fajn. Som v pohode. Som úspešná/ý. Som neúspešná/ý. Učím sa pomaly. Zvyčajne sa necítim dobre. Som sexy. Som nudná/ý.

 • Ak chceme zlepšiť svoju vlastnú komunikáciu, zamyslime sa nad obrazom, ktorý o sebe máme.


Trukt ra n ho ja sebahodnotenie
Štruktúra nášho JA – sebahodnotenie

Sebahodnotenie

Predstava, ktorú máme sami o sebe, o svojich silných a slabých stránkach, schopnostiach, limitoch

Zdroje sebahodnotenia

Porovnávanie sa s inými; hodnotenie zo strany iných ľudí; vplyv kultúry, v ktorej žijeme


Trukt ra n ho ja sebaodhalenie
Štruktúra nášho JA – sebaodhalenie

 • Sebaodhalenie

  • Typ komunikáce, pri ktorej prezrádzame o sebe informácie, ktoré sú pre poslucháča nové

  • Vplyv pohlavia, vplyv osobnosti, typ poslucháča, téma, vplyv kultúry

 • Výhody a rizikáVn manie in ch ud ako v chodisko komunik cie
Vnímanie iných ľudí ako východisko komunikácie

 • 1. Zmyslové vnemy (fyzický vzhľad, stisk ruky, vôňa, úsmev, farba hlasu...)

 • 2. Usporiadanie vnemov (princíp blízkosti, časový princíp, princíp kontrastu)

 • 3. Interpretácia (veľmi subjektívna)


Procesy ovplyv uj ce vn manie
Procesy ovplyvňujúce vnímanie

 • Implicitná teória osobnosti

 • Predpovede, ktoré sami vypĺňame

 • Prvý a posledný dojem

 • Stereotypy a predsudky

 • atribúcia


Odpor ania
odporúčania

 • Vnímanie závisí od momentálneho emocionálneho aj fyziologického stavu

 • Vyhýbajte sa predčasným záverom

 • Nerobte úsudky na základe jediného podnetu

 • Nesnažte sa čítať myšlienky druhého človeka

 • Zbavte sa vlastnej zaujatosti


ad