Ad Hoc Wireless Networks - PowerPoint PPT Presentation

ad hoc wireless networks n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Ad Hoc Wireless Networks PowerPoint Presentation
Download Presentation
Ad Hoc Wireless Networks

play fullscreen
1 / 12
Ad Hoc Wireless Networks
155 Views
Download Presentation
chiara
Download Presentation

Ad Hoc Wireless Networks

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Ad Hoc Wireless Networks Fundamentals of WLAN IEEE 802.11 Standard Markku Multaharju

 2. Sisällys • FUNDAMENTALS OF WLAN • Tekniset seikat • Verkkoarkkitehtuuri • IEEE 802.11 verkon palvelut • 802.11 STANDARDI • Fyysinen kerros • MAC-kerros • CSMA/CA • RTS-CTA • Muut MAC-kerroksen toiminnat

 3. Fundamentals of WLAN Tekniset seikat • EROJA LANGALLISEEN • Osoite ei kerro fyysistä sijaintia • Dynaaminen topologia • Epätarkat siirtotien toimintasäteet • Virherikas siirtotie. Murto-osa virheellisiä bittejä: WLAN (10-4) vs. LAN (10-9) • WLANin vahvuuksia: Mobiili internet, katastrofialueiden nopea verkottaminen, vanhojen rakennusten verkottaminen.

 4. Fundamentals of WLAN Tekniset seikat • SUUNNITTELUN TAVOITTEITA • Yksinkertaisuus • Virransäästö • License -vapaa taajuusalue • Häiriönsieto • Globaali käytettävyys, taajuusalueiden erot • Turvallisuus, sairaalalaitteiston häiriöt, terveysriski • QoS ja Yhteensopivuus

 5. Fundamentals of WLAN Verkkoarkkitehtuuri • INFRASTRUCTURE NETWORK vs. AD HOC • IEEE 802.11 verkon rakenne: • AP (Access Point) MT/STA (Member Station) • BSS (Basic Service Set) – AP ja sen kuuluvuusalueen MT:t • DS (Distribution System) + n*BSS = ESS (Extended Service Set) • Ad hoc verkko = yksi IBSS (Independent Service Set)

 6. Fundamentals of WLAN IEEE 802.11 verkon palvelut AP palvelut: Association, Reassociation, Disassociation, Distribution, Integration STA palvelut (myös AP:lla): Authentication, Deauthentication, Privacy, Data delivery

 7. IEEE 802.11 Standard Fyysinen kerros Langattomuuden takia: Yhteyden hallinta, linkin luotettavuuden hallinta ja virransäästö tarkasteluun. 3 yhteystapaa: FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) Infrapuna PLCP (Physical Layer Convergence Protocol): riippumattomuus siirtomediasta CCA (Clear Channel Assesment) lukee signaalin vahvuuden

 8. IEEE 802.11 Standard MAC-kerros • Törmäykset estettävä melkein kokonaan • Inter-Frame Spacing (IFS) =odotusaika siirron jälkeen • SIFS (Short): lyhyin aika controlliviesteille kuten ACK • PIFS (PCF): reaaliaika palveluille • DIFS (DCF): Distributed Coordination Function on 802.11:n perus siirtotien saantitapa. DIFS on DCF:n käyttäjille. • EIFS (Extended): Virhetilanteiden korjaukseen.

 9. IEEE 802.11 Standard CSMA/CA CARRIER SENSE WITH MULTIPLE ACCESS AND COLLISION DETECTION AVOIDANCE Siirtotien saamista odotetaan DIFS aika. Jos varattu=> Back-Off (contention window CW ajaksi) Jatketaan kun kanava vapaa DIFS ajan. Odottaneilla CW/Back-Off aika pienempi. CW aika tuplataan törmäyksen sattuessa. Aika pienempi pienemmillä rasitteilla.

 10. IEEE 802.11 Standard RTS-CTS Request to Send – Clear to Send Varmistaa siirtotien vapauden piilossa olevilta päätteiltä. Asemat saavat RTS tai vasta CTS arvon ja asettavat network allocation vector NAV arvon odottamaan kunnes siirtotie vapautuu. (RTS-CTS-DATA-ACK) RTS-CTS overhead vältetään jos lähetettävä data pienempi kuin RTS-CTS threshold. Tällöin pelkkä (DATA-ACK)

 11. IEEE 802.11 Standard Muut MAC-kerroksen toiminnat • PCF (Point Coordination Function), AP hallitsee siirtotien avautumista. PIFS pienempi kuin DIFS. • Ajan synkronointi • Virranhallinta, kun siirtotietä ei tarvita=>sleep. Lähettäjän bufferoitava lähetettävä tieto kunnes vastaanottajaa herää. • Roaming, keskeytymätön palvelu.

 12. IEEE 802.11 Standard Muuta • Parannuksia standardiin: 802.11(a-i) • QoS video- ja äänipaketeille. Suurempi prioriteetti. • Wired Equivalent Privacy (WEP) • Ulkopuolisilla avaimilla turvallisuutta.