Download
kelttil inen mytologia n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kelttiläinen mytologia PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kelttiläinen mytologia

Kelttiläinen mytologia

95 Views Download Presentation
Download Presentation

Kelttiläinen mytologia

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Kelttiläinen mytologia

  2. Kelttiläinen mytologia • Kelttiläinen mytologia tarkoittaa muinaisten kelttien myyttejä, legendoja ja uskomusjärjestelmiä. Eri puolilla Eurooppaa asuneiden kelttien uskomuksissa oli paikallisista eroista huolimatta paljon yhteisiä piirteitä. Keltit uskoivat kuolemanjälkeiseen elämään, ja he hautaisivat vainajiensa mukana ruokaa ja aseita tuonpuoleista varten. Heillä oli useita jumalia, joista osaa palvottiin koko kelttiläisessä maailmassa, mutta osa oli maantieteellisiin alueisiin sitoutuneita heimojumalia. Kelttien palvontamenoihin liittyi eläin- ja ihmisuhreja.

  3. Jumalat • Kreikkalaisten ja roomalaisten tavoin keltit olivatpolyteisteja. Heillä oli suuri joukko erilaisia jumalia. Muutamia, kuten Lughia, palvottiin laajemmalti, mutta useimmat olivat paikallisia jumalia. Monia jumalia palvottiin tietyssä, heille pyhitetyssä paikassa, esimerkiksi pyhässä lehdossa tai lähteellä[4]. • Kelttiläisiä jumalia: • Balor • Belenos • Cernunnos • Dagda • Esus • Lugh • Morrigán • Nemetona • Sucellus • Taranis • Teutates • Camulos

  4. Kelttien palvontamenot • Roomalaiset ja kreikkalaiset väittivät, että keltit uhrasivatsäännöllisesti ihmisiä palvontamenoissaan. Cicero, Caesar,Suetonius ja Lucanus kertovat teoksissaan Galliassa tehdyistä ihmisten uhrauksista, ja Pliniusvanhemmanmukaan ihmisuhrit olivat tavallisia myös Britanniassa. Antiikin kirjoittajien mukaan druidien asema oli uhrimenoissa keskeinen. Antiikin lähteet todennäköisesti liioittelevat ihmisuhrauksia, mutta arkeologinen tutkimus on kiistatta todistanut niitä tapahtuneen. • Kelttien soturikulttiin kuului päänmetsästys. Kelteillä oli tapana katkaista surmatuilta vihollisiltaan päät ja säilyttää ne voitonmerkkeinä. Keltit saattoivat myös uskoa, että pää oli kuolemattoman sielun asuinpaikka, ja säilyttämällä vastustajiensa päät he hallitsivat näiden sieluja.

  5. Keltit ovat Euroopan historian ja jopa esihistorian suurenmoisimpia kansoja. Keltit elivät paitsi Britanniassa ja Irlannissa myös alueilla, jotka ulottuivat Espanjassa ja Alppien seuduille Böömiin ja myöhemmin Italiaan, Balkanin maihin ja jopa Turkin keskioisiin. • Iiri on kelttiläinen kieli ja kuuluu kelttikielten niin sanottuun Q-kelttiläiseen tai gaeliläiseen alaryhämään.