slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Δημήτρης Γαβρίλης d.gavrilis@dcu.gr Κωστής Δάλλας c.dallas@dcu.gr Πάνος Κωνσταντόπουλος p.constantopoulos@dcu. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Δημήτρης Γαβρίλης d.gavrilis@dcu.gr Κωστής Δάλλας c.dallas@dcu.gr Πάνος Κωνσταντόπουλος p.constantopoulos@dcu.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Δημήτρης Γαβρίλης d.gavrilis@dcu.gr Κωστής Δάλλας c.dallas@dcu.gr Πάνος Κωνσταντόπουλος p.constantopoulos@dcu. - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Μεθοδολογικές και θεωρητικές προσεγγίσεις σε θέματα ψηφιακών αρχείων πολιτιστικού περιεχομένου. Συμπεράσματα και διαπιστώσεις για τις πληροφοριακές πρακτικές και ανάγκες των μελετητών στις ανθρωπιστικές επιστήμες προς την υποστήριξη της έρευνας μέσω ψηφιακών υποδομών.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Δημήτρης Γαβρίλης d.gavrilis@dcu.gr Κωστής Δάλλας c.dallas@dcu.gr Πάνος Κωνσταντόπουλος p.constantopoulos@dcu.' - chi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Μεθοδολογικέςκαι θεωρητικές προσεγγίσεις σε θέματα ψηφιακών αρχείων πολιτιστικούπεριεχομένου. Συμπεράσματα και διαπιστώσεις για τις πληροφοριακέςπρακτικές και ανάγκες των μελετητών στις ανθρωπιστικές επιστήμες προςτην υποστήριξη της έρευνας μέσω ψηφιακών υποδομών

Δημήτρης Γαβρίλης d.gavrilis@dcu.gr

Κωστής Δάλλας c.dallas@dcu.gr

Πάνος Κωνσταντόπουλος p.constantopoulos@dcu.gr

Αγιάτις Μπενάρδου a.benardou@dcu.gr

Τμήμα Ψηφιακής Επιμέλειας - ΙΠΣΥΠ, Ε.Κ. «Αθηνά»

slide2
Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας - 1
 • Ιδρύθηκε το 2007 με αποστολή τη διεξαγωγή έρευνας, ανάπτυξη τεχνολογίας και παροχή υπηρεσιών και εκπαίδευσης στο πεδίο της ψηφιακής επιμέλειας.
 • Ψηφιακή επιμέλεια
  • μακροπρόθεσμη διατήρηση ψηφιακών πόρων
  • δημιουργία προϋποθέσεων παραγωγής προστιθέμενης αξίας
 • Προσέγγιση
  • Διεπιστημονική
  • Κάλυψη κύκλου ζωής ψηφιακών πόρων
 • Πεδία εφαρμογής – αποδέκτες
  • ηλεκτρονική διακυβέρνηση
  • διαχείριση αρχείων οργανισμών
  • αποθετήρια επιστημονικών δεδομένων
  • ψηφιακή κληρονομιά
  • κ.ά.
slide3
Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας - 2
 • Περιοχές έρευνας και ανάπτυξης
  • Σχεδιασμός και διαχείριση διεργασιών επιμέλειας και διατήρησης
  • Παράσταση γνώσης πεδίου υπό μορφή οντολογιών
  • Συστήματα οργάνωσης γνώσεων
  • Ημι-αυτόματη συγκρότηση και συντήρηση γνωσιακών πόρων.
  • Εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των μεταδεδομένων.
  • Μοντέλα χρήσης, κοινότητες χρηστών και κοινωνική επισημείωση
  • Διατήρηση βάσεων δεδομένων, προέλευσης και τρόπου χρήσης αυτών
 • Ψηφιακές υποδομές για τις ανθρωπιστικές επιστήμες
   • ESFRI DARIAH: προπαρασκευαστική φάση 2008-2010
   • Δίκτυο ΔΥΑΣ: Πρόταση ανάπτυξης ελληνικής ομόλογης υποδομής
   • FP7 CARARE (αρχαιολογική και αρχιτεκτονική πληροφορία στη Europeana, έναρξη 3/2010)
 • Συστήματα
  • ΜΟΨΕΑΣ: Υποδομή επιμέλειας και διατήρησης ψηφιακών συλλογών
  • WAS: Σύστημα καταγραφής και ανάλυσης πρακτικών εργασίας
slide4
Ανάγκη για Ψηφιακή Επιμέλεια
  • Κίνδυνος απώλειας ή αχρηστίας σημαντικών επενδύσεων σε ψηφιακό υλικό
  • Ταχύτατα αυξανόμενοι όγκοι δεδομένων από όλα τα επιστημονικά πεδία, εκπαιδευτικό υλικό, αρχειακό υλικό και ποικίλα πολιτισμικά τεκμήρια
  • Ασύμφορο ή και αδύνατο ένας φορέας να αναπτύξει μόνος τις απαραίτητες δράσεις
 • Ανάγκη συνεργασίας σε ευρύτερα σχήματα με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημονικών μονάδων
 • Παγκόσμια πραγματικότητα η υστέρηση φορέων ως προς την μακροπρόθεσμη διατήρηση και αξιοποίηση του ψηφιακού υλικού
slide5
Διεπιστημονική προσέγγιση

Ψηφιακοί πόροι:

αρχεία

ψηφιακά υποκατάστατα

βάσεις δεδομένων

πολυπρισματική ανάλυση

Μέθοδοι, τεχνικές, εργαλεία

 • της πληροφορικής
 • των επιστημών της διοίκησης και των αποφάσεων
 • της βιβλιοθηκονομίας και της αρχειονομίας
 • των επιστημών του υλικού πολιτισμού
 • της μουσειολογίας και της επικοινωνίας
 • της επιστημολογίας
 • του δικαίου
slide6
Διεργασίες Ψηφιακής Επιμέλειας

ψηφιακή επιμέλεια

πλαίσιο αναφοράς

κύκλος ζωής ψηφιακών πόρων

εκτίμηση πόρων

εμπειρίες χρήσης

μοντέλα σκοπού και χρήσης

καταλογογράφηση

ευρετηρίαση

ταξινόμηση

παρουσίαση

δημοσίευση

διάδοση

εμπλουτισμόςγνώσης

μοντέλα πεδίου

εισαγωγή

ορολογία

διαχείριση αποθετηρίου

διατήρηση

preparing dariah
Preparing DARIAH

Προπαρασκευαστικό στάδιο για την κατασκευή της Ψηφιακής Ερευνητικής Υποδομής για τις Τέχνες και Ανθρωπιστικές Επιστήμες

Συνεργατικό Ευρωπαϊκό έργο συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ESFRI e-Infrastructures

Στοχεύει στην παροχή των θεμελίων (στρατηγικών, οικονομικών, νομικών, τεχνολογικών και εννοιολογικών) για τον έγκαιρο σχεδιασμό και την κατασκευή της απαιτούμενης για την επιστημονική έρευνα ψηφιακής υποδομής στις τέχνες, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης

Σημαντικές πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη κατάλληλων, έγκαιρων και διαλειτουργικών υποδομών, υπηρεσιών και εργαλείων για την εξυπηρέτηση των υφιστάμενων και μελλοντικών αναγκών των ερευνητών των ανθρωπιστικών επιστημών, σε μια εποχή προγραμμάτων ψηφιοποίησης μεγάλης κλίμακας στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, τα οποία παράγουν διαδικτυακά προσβάσιμους ψηφιακούς πόρους πρωτογενούς ενδιαφέροντος για την έρευνα στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες

slide8
Κίνητρα και εννοιολογικό πλαίσιο

Παροχή στρατηγικών, νομικών, οικονομικών, οργανωτικών και τεχνολογικών μηχανισμών

• Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης διαθεσιμότητας και πρόσβασιμότητας σε πόρους που απαιτούνται από τους ευρωπαίους ερευνητές στις τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες

• Κάλυψη όλων των σταδίων της ερευνητικής διαδικασίας, μέσω μίας κατάλληλης ψηφιακής υποδομής σε όλη την Ευρώπη

• Ανάδειξη των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών ως ένα ριζικά διεπιστημονικό μεθοδολογικό ρεύμα, συχνά αυστηρό ή ποσοτικό μεθοδολογικά, μέσω εντατικής χρήσης των δυνατοτήτων διαχείρισης δεδομένων και απεικόνισης της τεχνολογίας των πληροφοριών

• Μεταβολές στα ερευνητικά ενδιαφέροντα και τις μεθοδολογικές αλλαγές στο πεδίο των τεχνών και των ανθρωπιστικές επιστήμες

dariah
DARIAH:Εννοιολογική μελέτη
 • Το πακέτο εργασίας του DARIAH που αφορά στην εννοιολογική μοντελοποίηση (conceptual modelling) αποτελείται από:
  • τη διαμόρφωση ενός εννοιολογικού μοντέλου για την επιστημονική ερευνητική δραστηριότητα, το οποίο θα είναι κατάλληλο για την αναπαράσταση των πραγματικών πρακτικών κατά την ερευνητική διαδικασία
  • μια εμπειρική μελέτη της επιστημονικής ερευνητικής δραστηριότητας, με βάση την
   • απομαγνητοφώνηση,
   • μεταγραφή,
   • κωδικοποίηση,
   • ανάλυση και ερμηνεία of open-question interviews with humanities scholars across Europe
  • Χρηστοκεντρική / σύμφωνη με τις ανάγκες προσέγγιση
slide10
Κίνητρα και εννοιολογικό πλαίσιο

Οι προδιαγραφές της ψηφιακής υποδομής για τις τέχνες και ανθρωπιστικές επιστήμες, χρειάζεται να λάβουν υπ’ όψιν τις παραδοσιακές μεθόδους, τις ανάγκες και τις αντιλήψεις των πραγματικών ερευνητών, και όχι να στηρίζονται στα συμφέροντα και τις προτεραιότητες της τεχνολογίας.

Κατανόηση της φύσης και των πληροφοριακών απαιτήσεων της επιστημονικής έρευνας, παρά τις διαφορές μεταξύ επιστημονικών κλάδων, τομέων της έρευνας και μεθοδολογικών προσεγγίσεων.

Οι απαιτήσεις πρέπει να τεκμηριώνονται με πραγματικά αποδεικτικά στοιχεία, και να μην περιλαμβάνουν μόνο τους ψηφιακούς πόρους, τις υπηρεσίες και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι ερευνητές, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν με όλο το φάσμα της πληροφορίας και τις εννοιολογικές οντότητες - ψηφιακές και μη .

Τεκμηριωμένη μεθοδολογία του γιατί και πώς τα εργαλεία και οι υπηρεσίες που θα προσφέρει το DARIAH θα αντιστοιχούν και θα απευθύνονται, στα πραγματικά, επαναλαμβανόμενα, και σημαντικά πρότυπα εργασίας και τις ανάγκες των μελετητών στις τέχνες και τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Εννοιολογική προοπτική για τον προσδιορισμό των κατάλληλων κατηγοριών και ιδιοτήτων που αναπαριστούν την επιστημονική έρευνα.

slide11
Προκαταρκτικά συμπεράσματα - 1

Οι μελετητές των ανθρωπιστικών επιστημών δεν ασκούν μόνο δραστηριότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση της πληροφορίας, αλλά και ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιμέλεια των πληροφοριακών αντικειμένων, όπως πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα, καθώς και επιστημικά αντικείμενα.

Με αυτή την έννοια, οι μελετητές είναι οι κατ' εξοχήν επιμελητές της ερευνητικής πληροφορίας, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην μετατροπή της πρωτογενούς σε δευτερογενή πληροφορία, μέσω σημασιολογικής επαύξησης των πληροφοριακών αντικειμένων δια της διαδικασίας επισημείωσης, καθώς και μέσω της μετατροπής τους σε γνωστικά αντικείμενα μέσω της επιστημονικής γραφής και δημοσίευσης.

slide12
Προκαταρκτικά συμπεράσματα - 2
 • Νέος τύπος χρήστη /αναγνώστη/ μελετητή:
  • Σύνδεση όλου του φάσματος πόρων, πρωτογενούς και δευτερογενούς υλικού
  • Οι διαδικασίες δεν περιορίζονται πλέον σε διαδικασίες ανεύρεσης και ανάκτησης πληροφορίας και υλικού αλλά σε διαδικασίες επιμέλειας γνώσης και συλλογής υλικού.
slide13
ΜΟΨΕΑΣ Υποδομή επιμέλειας και διατήρησης ψηφιακών συλλογών
 • Ο ΜΟΨΕΑΣ αποτελεί ένα σύστημα αποθετηρίου το οποίο:
  • μπορεί να υποστηρίξει οποιοδήποτε είδος ψηφιακών τεκμηρίων
   • σύνθετα τεκμήρια που απαρτίζονται από πολλαπλά σχήματα μεταδεδομένων
  • μπορεί να οργανώσει τα ψηφιακά τεκμήρια σε συλλογές / υποσυλλογές με οποιοδήποτε τρόπο.
  • υποστηρίζει σημασιολογική πληροφορία
   • υποστήριξη σημασιολογικών συσχετίσεων σε RDF
  • υποστηρίζει ενδογενώς τη διατήρηση της πληροφορίας σε πολλαπλά επίπεδα:
   • υποστήριξη Grid
   • πολλαπλές εκδόσεις
  • επιτρέπει την γρήγορη πρόσβαση στα δεδομένα
   • ευρετηρίαση σε εξωτερικές σχεσιακές βάσεις δεδομένων
slide14
ΜΟΨΕΑΣ - Βασικά χαρακτηριστικά
 • Βασίζεται στο σύστημα fedora-commons
 • Ευκολία εγκατάστασης – χρήσης
 • Ευελιξία – επεκτασιμότητα
 • Web interface
 • Άλλα χαρακτηριστικά:
  • Αποδοτική διαδικασία μετάπτωσης από υπάρχοντα αποθετήρια
  • Ενσωματωμένοι μηχανισμοί διατήρησης για δεδομένα – μεταδεδομένα
  • Μηχανισμοί σημασιολογικών συσχετίσεων
  • Συμβατότητα και διαλειτουργικότητα με γνωστά πρότυπα (π.χ. OAI-PMH)
  • Αποδοτικοί μηχανισμοί ευρετηρίασης για μεγάλα σύνολα δεδομένων
  • Υποστήριξη και διαχείριση σύνθετων αντικειμένων (συλλογές, πολλαπλές αναπαραστάσεις, κλπ)
  • Μηχανή υποστήριξης ροών εργασίας
  • Σύνδεση με σύστημα σχεδιασμού διατήρησης – PLATO
slide15
ΜΟΨΕΑΣ - μοντέλα περιεχομένου

Container

Container

Container

Container

Container

Item

Item

Item

slide16
ΜΟΨΕΑΣ – σύνθετα αντικείμενα (υποστήριξη και διαχείριση σύνθετων αντικειμένων)

Digital Object -1

Digital Object -2

Versioning

DC

DC

EAD - v1

MODS

EAD

EAD – v2

PDF-1

PREMIS

EAD – v3

THUMB-1

IMAGE-1

RDF-RELS-1

IMAGE-2

RDF-RELS-1

RDF-RELS-2

slide17
ΜΟΨΕΑΣ – διαδικασία μετάπτωσης

XML

Records

Existing Repository

PREMIS

Metadata Mapping

DC

DC-EXT

DC-EXT

Fedora Repository

Ingest

BINARY

Migration Tool

slide18
ΜΟΨΕΑΣ – διατήρηση (επίπεδο αρχείων / μεταδεδομένων)

RDBMS

Bitstream storage

RDBMS Sync

MOPSEUS

Bitstream storage

RDBMS

RDBMS Sync

….…

….…

Bitstream storage

RDBMS

RDBMS Sync

Grid Infrastructure

slide19
ΜΟΨΕΑΣ – διατήρηση (υποστήριξη εκδόσεων, αντιστοιχίσεις μεταδεδομένων)

Mapping

Versioning

MOPSEUS

Metadata Schema

New

datastream

Metadata

Migration

PREMIS

opacial
OPACIAL – Το σύστημα αναζήτησης του καταλόγου του Παντείου Πανεπιστημίου

Ένα Web 2.0 σύστημα αναζήτησης ανοικτού κώδικα

 • Δημιουργήθηκε για να καλύψει το κενό ανάμεσα στα παραδοσιακά συστήματα πρόσβασης σε καταλόγους (OPAC) και τις νέες σύγχρονες τεχνολογίες Web 2.0
 • Κάποια από τα αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του OPACIAL είναι:
  • Αναζήτηση /πλοήγηση με κοινωνικές επισημειώσεις
  • Πολυεδρική απεικόνιση της πληροφορίας
  • Σχόλια / παρατηρήσεις χρηστών
  • Εξατομικευμένες λειτουργίες (προσωπικές συλλογές, σχόλια, επισημειώσεις)
  • Αυτόματη διασύνδεση / πρόταση σχετικών πηγών
opacial1
OPACIAL – Το σύστημα αναζήτησης του καταλόγου του Παντείου Πανεπιστημίου

Αναπτύχθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Παντείου Πανεπιστημίου

http://library.panteion.gr/opacial

Διατίθεται ελεύθερα (ανοικτό λογισμικό)

Χρησιμοποιεί τεχνολογίες Web 2.0

Αναζήτηση και πλοήγηση με επισημειώσεις

Απόψεις και σχόλια χρηστών

εξατομικευμένη πρόσβαση

Διασύνδεση / συσχέτιση με ψηφιακή βιβλιοθήκη

Σύνδεση με Google Books

opacial tag cloud
OPACIALαναζήτηση / πλοήγηση με βάση σύννεφο επισημειώσεων (tagcloud)
opacial2
OPACIALσυσχέτιση τεκμηρίων με ψηφιακή βιβλιοθήκη, πολυεδρική πλοήγηση (θέματα, έτος, είδος,…)
slide24
Βιβλιοθήκη, αρχείο, μουσείο
 • Βιβλιοθήκες μουσείων:
  • Ειδικές βιβλιοθήκες, θεμέλιο της πληροφοριακής υποδομής της έρευνας για τις συλλογές του Μουσείου και της υποστήριξης των μουσειακών λειτουργιών (διαχείριση συλλογών, σχεδιασμός και επιμέλεια εκθέσεων, εκπαιδευτικά προγράμματα...)
  • Σε αρκετές περιπτώσεις διαθέτουν σπάνια βιβλία, παλαίτυπα ή και αρχειακό υλικό
  • Σημαντική η ανάγκη σύνδεσης των τεκμηρίων που διαθέτουν με τις πληροφορίες που αφορούν στα αντικείμενα των συλλογών
slide25
Βιβλιοθήκες μουσείων και πληροφοριακές απαιτήσεις της έρευνας
 • Η βιβλιοθήκη ως πάροχος υπηρεσιών υποστήριξης της έρευνας
 • Σύμφωνα με το εννοιολογικό μοντέλο που αναπτύξαμεκαι τα αποτελέσματα της έρευνάς μας:
 • Υπηρεσίες ανεύρεσης-ανάκτησης πληροφοριών
  • Με αφετηρία τα πρωτογενή τεκμήρια
  • Με αφετηρία τις ερευνητικές πηγές
  • Με αφετηρία ερωτήματα της έρευνας
 • Υπηρεσίες επιμέλειας
  • Σύνδεση βιβλιογραφικών πηγών με πολιτιστικά αντικείμενα από τις συλλογές και αντίστροφα
  • Υπομνηματισμός των πολιτιστικών αντικειμένων και σύνδεσή τους με βιβλιογραφικές πηγές και αρχειακά τεκμήρια
slide26
Ερωτήματα προς μελλοντική διερεύνηση
 • Πώς διαφοροποιούνται οι απαιτήσεις για την πληροφοριακή υποστήριξη των ερευνητών στο πλαίσιο της μουσειακής επιμέλειας;
  • Ποιες οι ειδικότερες ανάγκες, λ.χ., για σχεδιασμό εκθέσεων, επιλογή αντικειμένων κοκ.;
 • Με ποιον τρόπο μπορεί να υποστηριχθεί η ενιαία πρόσβαση και διαχείριση (από την ανακάλυψη-ανάκτηση ως την επιμέλεια) πόρων τεκμηρίωσης αντικειμένων-συλλογών ΚΑΙ ερευνητικών πηγών, στο πλαίσιο των εξελίξεων στο πεδίο των αποθετηρίων και των ψηφιακών βιβλιοθηκών;
 • Ποιες οι συνέπειες των παραπάνω στο ρόλο, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες των βιβλιοθηκών μουσείων;