slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKIND PowerPoint Presentation
Download Presentation
TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKIND

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKIND - PowerPoint PPT Presentation


 • 367 Views
 • Uploaded on

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK. Müfide DEMİRURAL Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü ÇOB , Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü , Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKIND' - cheyenne


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Müfide DEMİRURAL

Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü

ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

madde

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Madde

Doğal halde bulunan veya bir üretim sonucu elde edilen, kimyasal element ve bunların bileşikleri.

 • kararlılığını ve yapısını etkilemeden uzaklaştırılabilen çözücüler hariç,
 • kararlılığını sağlamak üzere kullanılan katkı maddeleri ihtiva edebilir.
 • üretim işleminden kaynaklanan safsızlığı ihtiva edebilir.

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

m stahzar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Müstahzar

En az iki veya daha çok maddenin karışım veya çözeltileri.

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

tehlikeli madde m stahzar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Tehlikeli Madde / Müstahzar
 • Fiziko-kimyasal özellikler ;

Patlayıcı, oksitleyici, çok kolay alevlenir, kolay alevlenir, alevlenir,

 • İnsan Sağlığı üzerine etkiler;

Çok toksik, toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, hassaslaştırıcı, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ,

 • Çevre için tehlikeli özellikler; - su ortamında tehlikeli

- karasal ortamda tehlikeli

En az birine sahip madde / müstahzar.

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

g venlik bilgi formu gbf

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Güvenlik Bilgi Formu ( GBF )

Tehlikeli madde / müstahzarların ( Tehlikeli kimyasallar );

 • Risklerini
 • Güvenli taşınım ve kullanımını
 • Kaza halinde alınması gerekli önlemleri

içeren belge.

Tehlikeli kimyasalların açık kimliği , üretiminden bertarafına kadar geçen süreçte kimyasal güvenliğin sağlanması için bilgi paylaşım aracı

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

yasal d zenleme

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Yasal Düzenleme

İlk düzenleme ;

 • Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği ( 11 Temmuz 1993 )
 • Güvenlik Bilgi Formlarının Düzenlenmesine ilişkin Usül ve Esaslar Tebliği ( 11 Mart 2002 )

GBF larının hazırlanması ve dağıtılması için usül esaslar 11 Mart 2003 yılından itibaren uygulanmaktadır.

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

yasal d zenleme7

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Yasal Düzenleme

İkinci düzenleme ;

 • Tehlikeli Maddeler Ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması Ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik ( 26 Aralık 2008 ; 27092 RG , 5. mükerrer )

26 Aralık 2009 itibari ile yürürlüğe girdi.

TKY ve GBF Tebliği yürürlükten kalktı.

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

gbf haz rlanacak kimyasallar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanacak kimyasallar
 • Tehlikeli olarak sınıflandırılmış ,

‘’Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik ‘’

( 26 Aralık 2008 ; 27092 RG , 5. mükerrer )

 • piyasaya arz edilmesi hedeflenen / arz edilen

madde / müstahzarlar ; - sanayi kimyasalı

- bitki koruma ürünü

- biyosidal

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

gbf haz rlanacak kimyasallar9

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanacak kimyasallar
 • Tehlikeli olarak sınıflandırılmamış , ancak ;

- gaz halinde olmayan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu ağırlıkça ≥ %1 ,

- gaz halinde olan müstahzarlarda, tek başına konsantrasyonu hacimce ≥ %0,2 ,

olup;

             1) İnsan sağlığı ve çevre açısından tehlike oluşturan,

             2) İşyerlerinde izin verilebilir maruziyet sınır değerleri olan,

madde içeren müstahzarlar için , kullanıcı talep ederse .

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

gbf haz rlanacak kimyasallar10

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanacak kimyasallar
 • Kapsam dışı ;

Son ürün konumunda kullanıcıya ulaşan;

- İnsan sağlığı veya veterinerlikle ilgili kullanılan tıbbi ürünler,

- Kozmetikler,

- Atık niteliğindeki madde karışımları,

- Gıda katkı maddeleri,

- Hayvan yemleri,

- Radyoaktif maddeler ve radyoaktif madde içeren müstahzarlar,

- Patlama, piroteknik etki elde edilen harp levazımatı, patlayıcılar,infilak malzemeleri.

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

gbf haz rlanmas

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanması
 • Hazırlanmasından sorumlular ( piyasaya arz edenler ) ;

- Üretici ( kendi ürünleri )

- İthalatçı ( ithal ettiği ürünler )

 • Hazırlayacaklar ;

Güvenlik bilgi formlarının hazırlanmasına ilişkin personel belgelendirmesi konusunda akredite olmuş kuruluş tarafından belgelendirilmiş kişiler.

 • Güncellenmesi ; Teknik gelişmelere bağlı olarak

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

gbf haz rlanmas12

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanması
 • GBF de yer alacak bilgiler ;

İki bölüm halinde , örnek formatı yönetmeliğin Ek-1’inde

 • GBF ,1.Bölüm ;

- hangi mevzuata göre hazırlandığı,

- madde/müstahzarın adı,

- hazırlanma tarihi,

- güncellenmişse tarihi ve kaçıncı düzenleme olduğu,

- sayfa ve form numarası

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

gbf haz rlanmas13

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanması
 • GBF , 2.Bölüm ( 16 Başlık halinde , Rehberi Yönetmelik Ek-2 ) ;

1 ) Madde / Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı,

2 ) Bileşimi / İçindekiler Hakkında Bilgi,

3 ) Tehlikelerin Tanıtımı,

4 ) İlk Yardım Önlemleri,

5 ) Yangınla Mücadele Önlemleri,

6 ) Kaza Sonucu Yayılma Önlemleri,

7 ) Elleçleme ve Depolama,

8 ) Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

9 ) Fiziksel ve Kimyasal Özellikler,

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

gbf haz rlanmas14

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF hazırlanması
 • GBF , 2.Bölüm devamı ;

10 ) Kararlılık ve Tepkime,

11 ) Toksikoloji Bilgisi,

12 ) Ekoloji Bilgisi,

13 ) Bertaraf Etme Bilgileri,

14 ) Taşımacılık Bilgisi,

15 ) Mevzuat Bilgisi,

16 ) Diğer Bilgiler.

 • GBF ‘nin dili ; Türkçe

Müfide DEMİRURAL2010 - Ankara

gbf da t lmas

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF Dağıtılması
 • Dağıtılmasından sorumlular ( piyasaya arz edenler ) ;

- Üretici , İthalatçı , Dağıtıcı

 • Dağıtım şekli ;

- Elektronik ortamda / Yazılı metin olarak,

- Ücretsiz.

 • Dağıtım zamanı ;

- İlk teslimatta ( en geç ),

- Güncellemede ; güncelleme tarihi dikkate alınarak , 12 ay öncesine kadar tehlikeli kimyasalın verildiği kullanıcıya , en geç 3 ay içinde.

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

gbf da t lmas16

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

GBF Dağıtılması
 • Dağıtım yapılacaklar ;

- Profesyonel kullanıcı ;

Üretici , kullanan sanayici , bilimsel araştırma ve geliştirme / üretim sürecinde araştırma ve geliştirme yapanlar

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri )

- Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller ),

- Çevre ve Orman Bakanlığı ( Tamamı, elektronik olarak )

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

profesyonel kullan c taraf ndan gbf istenecek kimyasallar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Profesyonel kullanıcı tarafından GBF istenecek kimyasallar

Kimyasalın etiket bilgilerinde ;

- Tehlikeli özellik belirtilmişse ( işaret ve sembol ),

- Risk cümlecikleri, güvenlik tavsiyeleri varsa

Müfide DEMİRURAL 2010 - Ankara

denetim ve yapt r m

GÜVENLİK BİLGİ FORMU YÖNETMELİĞİ

Denetim ve Yaptırım
 • İlgili Kuruluşlar ;

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ( Bitki koruma ürünleri )

- Sağlık Bakanlığı ( Biyosidaller , Deterjanlar ),

- Çevre ve Orman Bakanlığı ( Diğerleri )

 • Yaptırım ;

İlgili kuruluşların mevzuatı çerçevesinde.

Müfide DEMİRURAL2010 - Ankara

lg n ze te ekk r eder m

İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİM

Müfide DEMİRURAL

Tehlikeli Kimyasallar Yönetimi Şube Müdürü

ÇOB, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Kimyasallar Yönetimi Dairesi Başkanlığı

e- posta : mdemirural@cevreorman.gov.tr