koah akut alevlenme nedeniyle hastaneye yat r lan hastalar n do rudan maliyet analizi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KOAH akut alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların doğrudan maliyet analizi PowerPoint Presentation
Download Presentation
KOAH akut alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların doğrudan maliyet analizi

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 18

KOAH akut alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların doğrudan maliyet analizi - PowerPoint PPT Presentation


  • 234 Views
  • Uploaded on

KOAH akut alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların doğrudan maliyet analizi. Tacettin Örnek , Elif Geredeli, Ömer Soylu, Çiğdem Özbey, Remzi Altın, Figen Atalay, Meltem Tor Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Zonguldak.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

KOAH akut alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların doğrudan maliyet analizi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
koah akut alevlenme nedeniyle hastaneye yat r lan hastalar n do rudan maliyet analizi

KOAH akut alevlenme nedeniyle hastaneye yatırılan hastaların doğrudan maliyet analizi

Tacettin Örnek, Elif Geredeli, Ömer Soylu, Çiğdem Özbey,

Remzi Altın, Figen Atalay, Meltem Tor

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,

Zonguldak

kar at mas beyan
Çıkar Çatışması Beyanı

Herhangi bir çıkar çatışması yoktur

genel bilgiler
Genel bilgiler

KOAH tüm dünyada en önemli morbidite ve mortalite nedenlerinden biridir.

KOAH risk faktörlerinin devam etmesine ve dünya nüfusunun yaş yapısının değişmesine bağlı olarak, KOAH prevelansının yakın zamanda hızla artacağı öngörülmektedir.

KOAH tüm dünya çapında 1990 yılında en sık görülen 6. ölümnedeniyken, 2020 yılında 3. ölüm nedeni olacağı öngörülmektedir.

genel bilgiler1
Genel bilgiler
  • KOAH hem doğrudan hem de dolaylı maliyeti nedeniyle ekonomik ve sosyal yükü artmakta olan bir hastalıktır.
  • Doğrudan maliyet hesaplamaları; ilaç harcamaları, tanısal incelemelere ait harcamalar, hastalığın takibiyle ilgili giderler, poliklinik ve acil harcamaları ve hastane yatışlarını içermektedir.
  • Hastane yatış maliyetleri doğrudan sağlık maliyetlerinin en önemli kısmını oluşturur.
genel bilgiler2
Genel bilgiler

Avrupa Birliği’nde toplam sağlık giderlerinin %6’sını solunum sistemi hastalıkları oluşturmaktadır. (KOAH’ın maliyeti 38.6 milyar Avro)*

ABD’de 2002’de KOAH’ın doğrudan maliyeti 18 milyar dolar (dolaylı maliyeti:14.1 milyar dolar)**

*European Respiratory Society. European Lung White Book: Huddersfieal, European Respiratory Society Journals, Ltd;2003

**National Hearth, Lung and Blood Institute. Morbidity and mortality chartbook on cardiovascular, lung and blood diseases. http://www.nhlbi.nih.gov/resources/docs/2009_ChartBook.pdf

genel bilgiler3
Genel bilgiler

Grasso ME ve ark;

Am J Respir Crit Care Med. 1998;158(1):133-8.

ABD’de yapılan bir çalışma: Hastanede yatan hastalar KOAH olup olmamasına göre gruplara ayrılmış ve KOAH’lı hastalar (n=42,472), KOAH olmayan hastalara (n=1,221,615) göre 2.4 kat daha fazla maliyete neden olduğu hesaplanmıştır*.

genel bilgiler4
Genel bilgiler

Dalal AA. Et al;

Int J ChronObstructPulmon Dis. 2010;5:425-34

37,089 KOAH ‘lı hastada yapılan maliyet analizi

-KOAH’ın ortalama maliyeti: 2008 US$

-Ayaktan hasta: $305

-Ağır ayaktan hasta (urgentoutpatient): $274

-Acil servis hastası: $327

-Standart servis hastası: $9745

-Yoğun bakım hastası: $33,440

genel bilgiler5
Genel bilgiler

Hacıevliyagil ve ark:

Toraks Dergisi 2006; 7(1): 11-16

Göğüs hastalıkları servisinde yatan tüm hastaların maliyeti analiz edilmiş:

1.Akciğer kanseri: 1978 TL (69)

2.Pnömoni: 1479 TL (n:54)

3.KOAH: 1336 TL (n:105)

KOAH’ın maliyeti toplamda birinci

slide9
Amaç

Bu çalışmada göğüs hastalıkları kliniğine başvuran ve KOAH akut alevlenme tanısıyla yatırılan hastaların hastane maliyetlerinin hesaplanması amaçlanmıştır.

metod
Metod

Bu çalışma Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Kliniği’nde yapılmıştır

01 Ocak- 01 Nisan 2011 tarihleri arasında hastanemize başvurup primer yatış nedeni KOAH akut alevlenme olan tüm yatan hastalardan taburcu olup faturaları kesilen hastalar çalışmaya alındı.

Hasta faturaları, hastane otomasyon sistemi kullanılarak retrospektif olarak değerlendirildi

bulgular
Bulgular

Çalışmaya 72 hasta alındı

Yaş ortalaması: 66.5±10.9 (36-87) yıl.

Erkek/Kadın:50(%69.4) / 22(%30.6)

Son bir yıl içinde birden fazla hastane yatışı olan hasta: 42 (%58.3)

bulgular1
Bulgular
  • SİGARA

-Sigara içmemiş: %33.3 (n=24)

-Sigarayı bırakmış: %54.2 (n=39)

-Halen sigara içicisi: %4.2 (n=3)

-Paket-yıl: 49.5±33.4

  • Ortalama FEV1 değeri: 40.1±15.7 (n=55)
  • Mortalite: %15.3 (n=11)
bulgular2
Bulgular

Yoğun bakımda yatan hasta sayısı:22/72 (%30.5)

Noninvazif mekanik ventilasyon desteği alan hasta sayısı: 37 (%51.4)

İnvaziv mekanik ventilasyon desteği alan hasta sayısı: 11 (%15.3)

Ortalama hastanede yatış süresi: 12.65±7.4 (2-36)

Ortalama YBÜ yatış süresi: 7.14±5.5 (3-23)

Ortalama servis yatış süresi: 11.09±7.2 (2-36)

slide18
Sonuç

Kliniğimizde KOAH akut alevlenme ile yatan hastaların maliyeti ülke ekonomisine önemli yük oluşturmaktadır.

KOAH’ın getirdiği ekonomik yükün boyutu KOAH’ın önlenmesi ve bu konuda yapılacak araştırmalar için daha fazla pay ayrılması gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır