Lese for l ring og utvikling f inne mening skape mening
Download
1 / 59

- PowerPoint PPT Presentation


 • 257 Views
 • Uploaded on

Å lese for læring og utvikling F inne mening – skape mening. Bodø, 27.11.07 Anne Kristin Dahl, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, ILS, Universitetet i Oslo. Kompetanse?. 1 ” en rett og myndighet til å foreta en viss handling eller avgjøre en viss sak; berettigelse dyktighet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - cheung


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Lese for l ring og utvikling f inne mening skape mening

Å lese for læring og utviklingFinne mening – skape mening

Bodø, 27.11.07

Anne Kristin Dahl,

Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, ILS,

Universitetet i Oslo


Kompetanse
Kompetanse?

1

”en rett og myndighet til å foreta en viss handling eller avgjøre en viss sak;

 • berettigelse

 • dyktighet

 • brukbarhet

  Kunnskapsforlagets fremmedordbok

  2 ”(fr. sammentreff, skikkethet) evne eller kvalifikasjoner til

  f. eks å uttale seg, treffe en beslutning.

  3 en kompetent person er skikket, kvalifisert”

  Asch. og Gyld. Store norske leksikon


Tekstkompetanse et utgangspunkt litra bokstav tegn
Tekstkompetanse – et utgangspunkt litra: bokstav, tegn

 • ha kjennskap til

 • kunnskaper om

 • evne til….

  å forstå tegn ut ifra sin egen virkelighet – med støtte fra kunnskaper om den kulturelle situasjonen teksten har blitt til i

 • Skrift og tegn er abstrakte system som bare kan få liv gjennom aktiv lesehandling

 • Først når teksten er ferdig og forfatteren har forlatt den, gitt den ifra seg, kan leseren skape seg en forståelse

 • Når leseren skal prøve seg på nye og ukjente kunnskapsområder, trengs støtte fra faglærer!


Teksbegrepet 1
Teksbegrepet 1

http://www.culture.gouv.fr/culture/arcnat/lascaux/en/


Tekstbegrepet 2
Tekstbegrepet 2

Den største konsentrasjonen av bergkunst laget av jeger- og fangstfolk i hele Nord-Europa finner vi i bunnen av Altafjorden. Helleristninger og hellemalerier på til sammen femlokaliteter i Alta ble i 1985 innskrevet på UNESCOs liste over verdens natur og kulturarv


Astronomi
Astronomi

 • Astronomi deles i flere grener som delvis griper inn i hverandre. Astrofysikk behandler himmellegemenes og den interstellare materiens fysiske og kjemiske natur og de enkelte himmellegemenes opprinnelse, utvikling og slektskap. Astrometri beskriver himmellegemenes stilling og posisjonsforandring på himmelkulen. I celest mekanikk studeres himmellegemenes bevegelse under påvirkning av gravitasjon og andre krefter. Celest mekanikk har fått stor betydning i forbindelse med utskytingen av kunstige satellitter og romsonder. Kosmologi er læren om universets opprinnelse, struktur og utvikling. Studiet av det tidlige univers er sterkt knyttet til partikkel- og kjernefysikk. I studiet av de forskjellige modeller av vårt univers benyttes Einsteins gravitasjonsteori. Astrometri og celest mekanikk representerer den klassiske astronomi, men anvendelsen på kunstige himmelobjekter krever helt nye metoder. Astrofysikk og kosmologi er forgreninger av den moderne astronomi. I tidens løp har det utviklet seg mange spesialfelter, særlig innen astrofysikken. De kan være knyttet til spesielle deler av det elektromagnetiske spektrum: gamma-astronomi, røntgen-astronomi, UV-astronomi osv., eller til spesielle typer himmelobjekter: solfysikk, planetfysikk, kompakte objekter, galakser osv.

  Lex, nettleksikonTekst
Tekst?

Kan kunst påvirke hjernen? Hvordan forandrer hjernen seg?

Og hvordan kan kunstnerens hjerne prege kunsten?En visuell reise gjennom hjernen og utvalgt kunst


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening

Innhold 12.00 – 15.30

 • 12.00 – 12.30 Om tekst, tekstkompetanse, utfordringer

 • 12.30 – 13.30 Lunsj

 • 13.30 – 14.30 Lesing i læreplanen: fagtekster

  Lærerens rolle

  Kartlegging av leseforståelse

 • 14.30 – 14.45 Pause

 • 14.45 – 15.30 Tekstsjangrer

  Nivåer for leseforståelse

  Elevers møte med tekster: tips

  Lese, skrive, snakke

  Oppsummering – veien videre?

  Pausene tilpasses

  Øvelser/oppgaver underveis.


Lesekompetansen v r
Lesekompetansen vår

Øvelse

 • Hvordan leser du?

 • Hvordan leser du lærebokteksten dere skal bruke i morgen?

 • Hva slags lesestrategier har du?

 • Hvordan har du lært disse?


Pisa 2006 4 desember 07 programme for international student assessment
PISA 2006 – 4. desember 07Programme for International Student Assessment

 • Tar ikke utgangspunkt i læreplaner i de ulike landa – men er ”i overensstemmelse med L97 og L06”, Marit Kjærnsli, ILS

 • Måler hvordan eleven bruker kunnskap, ikke hvordan de reproduserer kunnskap

 • Hvordan de

  • Finner informasjon

  • Forstår og tolker

  • Vurderer og reflekterer,

  • Trekker og kommunisere konklusjoner

 • Mao – foreller oss mye om lesing …


Lese og lese
Å lese og ”å lese”

Til gutt, 15 år (på gata i Trondheim):

”Leser du noe for tida?”

Svaret – kort og kontant:

”Nei, det er i hvert fall ikke noe for meg!”


Hva er egentlig utfordringa
Hva er egentlig utfordringa?

1 Hva svarte gutten egentlig på?

2 Hva er problemet? Er lesing en aktivitet eller en del av identiteten?

3 Kanskje er dette så enkelt som at mange ikke ser på seg sjøl som lesere?

4 Og er det så enkelt? I alle fall ikke helt greit?

Øvelse:

Hva karakteriserer den typiske eleven i klassa di? Sett opp stikkord med tanke på lesing av fagtekster - leseforståelse


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening

 • Fnisejenter, beibs og berter

 • Gjør skolearbeid, men syns lærerne er gått ut på dato

 • Prøver å gjøre et hvert prosjektarbeid til en danse-forestilling

 • Skoledagen blir morsommere ved å tulle, le, fnise, prate og flørte

Jålejenta Selma Therese Lyng


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening

 • Ofte høy og velutviklet, tøff og mandig

 • Er ”konge på haugen og ruler”

 • Syns at sosial intelligens og livserfaring er viktigere enn bøker, fag og pensumfiksering

 • Den eneste grunnen til å komme på skolen, er at det er kult å møte nesten tre hundre folk hver dag

Machogutten


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening

Gulljenta


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening

 • Høflig, fornuftig og ganske seriøs karakterer

 • Flørter med både gulljenter og jålejenter, men tar dem ikke på rumpa i full offentlighet

 • Ganske flink på skolen og opptatt av gode karakterer

 • Er i følge lærerne ryggraden i klassen

Gromgutten


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening

 • Er snill og grei, men litt barnslig

 • Ikke opptatt av sminke, smykker o.l.

 • Brukes det noe ekstra, er det peace button, rastafletter eller en "skatelue"

 • Synes skoledagen er lang og friminuttene kjedelige; er livligere med venninner enn i klassen

Spurvejenta


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening

Undervisning og læring som samspill… karakterer

Undervisning er en form for kommunikasjon der elevene har en annen, men like sentral rolle som læreren. Ikke ved å produsere det faglige innholdet i undervisningen, men ved å delta og skape det kommunikative rom som gjør undervisning mulig.

 • Otto L. Fuglestad (1993:171) Samspel og motspel. Samlaget


Elektro
Elektro karakterer

Å kunne lese i elektrofaginnebærer

 • å forstå ulike fagtekster som sikrer at arbeidet til enhver tid utføres i tråd med gjeldende regelverk, anbefalinger og kundens behov.

 • Slike tekster kan være håndbøker, utstyrsmanualer, montasjeveiledninger, lover, forskrifter, normer, arbeidsbeskrivelser, datablad og prosedyrer for helse, miljø og sikkerhet.

 • Forstå? Hva legger dere i det?

 • Hva er leseforståelse?

 • Sikre?

 • Hvilken sammenheng er det mellom å forstå og sikre?


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening
TIP karakterer

Å kunne lese i teknikk og industriell produksjon innebærer

 • å forstå og følge arbeidsbeskrivelser, prosedyrer, håndbøker og standarder.

 • Videre innebærer det å lese intern informasjon for å kunne delta aktivt i skole- og arbeidsmiljøet

 • Igjen – hva er å forstå?

 • Bare instrumentelt for å følge

 • Dette fører oss videre til å skrive og snakke

 • Og til hva er LESEFORSTÅELSE


Elektro1
Elektro karakterer

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i elektrofag innebærer

 • å forholde seg til kunder, kolleger og fagfolk fra andre fagområder.

 • Diskusjoner om sikkerhet og valg av faglige løsninger, planlegging, veiledning, brukeropplæring og dokumentasjon av arbeidet som er blitt utført, er eksempler på arbeidssituasjoner som krever gode språklige ferdigheter.

 • Det innebærer å utvikle et språk som er presist, og som kommuniserer godt, slik at misforståelser og farlige situasjoner kan unngås.


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening
TIP karakterer

Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig i teknikk og industriell produksjon innebærer

 • å beskrive, forklare og dokumentere arbeidsoppgavene.

 • Det innebærer også muntlig og skriftlig formulering av risikovurderinger og avviksrapporter.

 • Videre dreier det seg om å bruke et presist språk for å unngå feil og misforståelser.


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening
Å lese karakterer

 • Er ikke noe vi kan eller ikke kan

  • Er formålsavhengig

  • Situasjonsavhengig

  • Kulturavhengig

 • Er

  • En ferdighet

  • og en kulturell kompetanse som krever opplæring


Leseferdighet tekst og skrift
Leseferdighet, tekst og skrift karakterer

 • Leseferdighet er evnen til å forstå, bruke og reflektere over skrevne tekster, for å oppnå sine mål, utvikle sin kunnskap og potensial og delta i samfunn

  PISA, A. Roe 2002

 • Literacy-begrepet

  • Breiere forståelse av tolkinger av tegnsystemer

 • Skrift = et spesielt system som ved hjelp av alfabetet kan uttrykke meninger uten begrensninger


Og s endelig hva sier l06
Og så endelig – hva sier L06? karakterer

 • Gjennom lesing kan vi fastholde og reflektere over andres erfaringer, innsikt, opplevelser og skaperkraft, uavhengig av tid og sted.

 • Å kunne lese er viktig for personlig utvikling og for å kunne delta i samfunnslivet på en kritisk og reflektert måte.

 • Leseferdighet innebærer evne til å forstå og bruke skriftlige symboler – bokstaver, ord og tegn – og utnytte disse til å finne informasjon og konstruere mening fra et bredt spekter av tekster i ulike sjangrer og format.

 • Leseferdighet omfatter både ubevisste, automatiserte handlinger og en bevisst plan for å tilegne seg et meningsinnhold fra ulike typer tekster - fra dikt så vel som fra rutetabeller. Det vil blant annet si å kunne finne fram til informasjon eller opplysninger som er uttrykt i teksten.

 • Det innebærer også å forstå, tolke og sammenholde informasjon og opplysninger i teksten, samt å reflektere over og vurdere tekstens form og innhold

 • Ja vel. Hvordan gjør dere det?


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening

 • Leseferdighet gir opplevelser og glede, men det er også en forutsetning for å tilegne seg faglig innsikt. En leser er på forskjellige måter avhengig av innholdet og hensikten med lesingen. Å lese en skjønnlitterær tekst stiller eksempelvis andre krav til leseren enn det å lese en fagtekst - å lese et dikt er noe annet enn å lese en rutetabell.

 • Hva er annerledes?

 • Ulike lesemåter må læres. Leseferdighet er en grunnleggende ferdighet i alle fag, noe som betyr at lærere i alle fag og på alle trinn må tydeliggjøre hvordan aktuelle fagtekster bør leses.

 • Hva betyr dette?

 • For å ha utbytte av lesing må leseren ha en språklig kompetanse som står i forhold til teksten Å gi elevene språklig innsikt, eksempelvis kunnskap om fagspesifikke uttrykksmåter eller ord og uttrykk brukt i overført betydning, er noe som må vektlegges i undervisningen i alle fag og på alle trinn.

 • Hvordan gjør dere dette?

 • Leseferdighet utvikles gjennom hele skoleløpet og i alle fag, i møtet med stadig mer komplekse tekster. Forståelsen varierer avhengig av tekstenes innhold og form og leserens kunnskaper, interesser og strategiske ferdigheter.


Oppsummering lesekompetanse er
Oppsummering forutsetning for Lesekompetanse er

 • Å hente ut informasjon

 • Å tolke og trekke slutninger

 • Å reflektere over det en har lest


L rerens kunnskaper om leseforst else ivar br ten red 2007 leseforst else
Lærerens kunnskaper om leseforståelse forutsetning for Ivar Bråten (red.), 2007: Leseforståelse

 • Innebærer å hente mening og å skape mening ved å gjennomsøke og samhandle med tekst

 • Leserens forkunnskaper er avgjørende for forståelsen

 • Leserens individualitet sørger for at lesinga alltid er unik – to lesere forstår ulikt

 • Leserens samhandling med teksten foregår alltid i en sammenheng (lekse, arbeidsoppgave, prosjekt, forberedelse til prøve …)

 • Kognitive evner er avgjørende – disse stimuleres i skolen

  • Oppmerksomhet

  • Visuell forestillingsevne

  • Forkunnskaper

  • Kunnskap om skriftspråk og tekstsjangrer

  • Forståelsesstrategier

  • Lesemotivasjon


Kartlegging av elevens lesekompetanse anne beate mortensen buan lese i alle fag
Kartlegging av elevens lesekompetanse forutsetning for Anne-Beate Mortensen-Buan, Å lese i alle fag

 • Læreren samtaler med eleven

 • Elevens sjølvurdering

 • Læreren fører en enkel logg

 • Elevene kan intervjue hverandre om lesing (får fram holdninger, motivasjon – og synliggjør)

 • Tema i veiledn.samtaler, utviklingssamtaler osv

 • Lytte til elver som leser høyt (ikke uproblematisk)

 • Mapper/progresjon/egenvurdering/egenrefleksjon

 • Samtaler med andre lærere

 • Standardiserte kartleggingsverktøy

 • Bruke mange teksttyper


Du l rer
”Du lærer ….. forutsetning for

 • må vi lese teksten i margen også?

 • er bildene på sd 31 med på prøva til fredag?

  Øvelse: drøft

  1 ”Å lese konteksten kan være like viktig som selve teksten”

  2 Hvilke utfordringer gir dette?


Lese skrive og snakke
Lese, skrive – og snakke? forutsetning for

 • Det muntlige språket læres gjennom en sosial kontakt i en her- og nå-situasjon, med støtte fra en dialogpartner

 • Den skrevne eller medierte teksten må de sjøl tenke inn i en sammenheng


Lese skrive snakke lytte
Lese – skrive – snakke – lytte? forutsetning for

 • Å lese en tekst – skrive en tekst

 • Å lese en tekst – sette ord på, snakke om

  • Avgjørende for leseforståelse og leselyst

 • Å lese en tekst – lytterroller

 • Å snakke om, skrive – lese andres tekster

 • Skriftlige tekster: sjangrer?

 • Muntlige tekster: sjangrer?


Lese skrive tekstsjangrer velse
Lese – skrive: Tekstsjangrer forutsetning for Øvelse

 • Fiksjonstekster

 • Saktekster

  Hovedsjangrer, undersjangrer og teksttyper?

  Oppgave:

  Bruk læreboka og dagliglivets tekster.

  1 Sett opp en oversikt/list opp hvilke teksttyper som

  er aktuelle i faget ditt (eks. bildetekst, annonse, instruksjon, tabell)

  2 Hva kan være modellteksten, tekstsjangeren dere jobber spesielt med i faget?


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening

Lesenivå 1 forutsetning for Å hente ut informasjonFritt etter Anne-Beathe Mortensen-Buan. ”Arbeid med fagtekster i klasserommet” i ”Å lese i alle fag”

LET OG FINN

 • Finne enkle opplysninger

 • Forstå hva teksten handler om

 • Ev. hva den kan brukes til

  Øvelse, eks fra lærebok?

 • Let etter …

 • Finn …

 • Hvordan forstår du …

 • Hvor mange …

 • Hva består teksten av…

 • Beskriv (H, H,H,H)

 • Osv


Leseniv 2 tolke og trekke slutninger
Lesenivå 2 forutsetning for Tolke og trekke slutninger

LET OG TENK

 • Sette ord på hvordan deler av teksten henger sm. med helheten

 • Utdype forståelsen

 • Sammenholde opplysninger

 • Finne hovedtema, oppsummere, konkludere

 • Hva handler deler/avsnitt om?

 • Hva handler teksten egentlig om? Mellom linjene?

 • Finner du et resonnement – oppbygging og argumenter?

 • Hva er å tolke?

 • Hvordan tolker du teksten – hvorfor slik?

 • Hvordan forstår du teksten? – Er det andre måter å forstå den på?

 • Osv.


Leseniv 3 reflektere over det en har lest
Lesenivå 3 forutsetning for Å reflektere over det en har lest

Bruk kunnskap du har fra før og tenk

 • Eleven utfyller forståelsen med

  • Egne erfaringer

  • Egne holdninger

 • Hva mener du om synspunktene her?

 • Viser tabellen dette på en god måte?

 • Brukes den i riktig sammenheng? Hvordan fungerer strukturen/oppbygginga

 • Hvordan fungerer overskrifta (-ene)

 • Hva slags ny innsikt har dette gitt

 • Hva kan du bruke dette til?


Elevers l ringsstrategier
Elevers læringsstrategier forutsetning for

 • Norske elever skårer dårlig på dette (PISA)

 • Virkeligheten er sammensatt, kompleks

 • Hvordan bygger vi opp leseforståelsen for å se enkeltdeler – og helheten?

 • Erfaringer?


Arbeid med tekster 1 m tet med l reteksten
Arbeid med tekster 1 forutsetning for Møtet med læreteksten

Øvelse

Planlegge systematisk leseopplæring

1 Mål

 • Kompetansemål (ett konkret mål)

 • Læringsmål (Kunnskaper? Ferdigheter? Holdninger?)

 • Læretekst

  2 Arbeidsmåter: Hvordan tilrettelegger du for lesinga?

  Sett opp punkter for hvordan du vil gjøre dette


Arbeid med tekster 2 hva vet vi om elevenes m te med tekster
Arbeid med tekster 2 forutsetning for Hva vet vi om elevenes møte med tekster?

 • De færreste tenker på hva kapitlet kommer til å handle om

 • De færreste tenker på hva de vet om temaet fra før

 • De færreste blar i kap. for å få en oversikt

 • De færreste leser nøkkelorda på første sida

 • De færreste ser på bilder, figurer

 • De færreste ser etter sammenheng mellom de ulike teksttypene (bilde/tekst)

 • De færreste ser på overskrifta (-ene)

 • De færreste stiller spørsmål til seg sjøl hva de skal bruke teksten til

 • De fleste rekner med at de skal svare på spørsmål som nok (?) står på slutten av teksten

 • De fleste leser fort for å bli raskt ferdig


Arbeid med tekster 3 m te med temaet i teksten
Arbeid med tekster 3 forutsetning for Møte med temaet i teksten

”Formål TIP

Opplæringen skal bidra til å forebygge ulykker og skader ved å sette fokus på helse, miljø og sikkerhet.”

Tema:ulykker på arbeidsplassen

Øvelse:

 • Usensurert brainstorming, minst 5 stikkord

 • Stikkorda på tavla

 • Pararbeid: lag kategorier, ”sekker” for disse orda

 • Sett navn på disse kategoriene

 • Mange muligheter videre:

  • Hva venter/håper dere å finne/få svar på i teksten? Formuler

  • Fordel kategoriene på rekker/grupper: les med tanke på disse

  • Hva fikk de svar på – ikke svar på? (skrive/snakke?)

  • Se før – under – etteraktiviteter

  • Andre forslag?


Arbeid med tekster 4 forberedelser til lesing av tekster
Arbeid med tekster 4 forutsetning for Forberedelser til lesing av tekster

Læreren tar ansvar for leseopplæring ved å jobbe systematisk, velg ut, vektlegge, synliggjøre

Før lesing, ev. klassesamtale om arv og miljø (naturfag, vg1)

 • Hvorfor skal du lese dette?

 • Hva vet du om …?

 • Hva venter du deg av dette emnet …?

 • Hva mener du om …?

 • Hva er du nysgjerrig etter å få vite …?

 • Hva forbinder du med …?

 • I hvilke sammenhenger har du støtt på …?

 • Hva vil du spørre om?

 • Bla i kap., hva består den av?

 • Hva forteller bilder, figurer deg?

 • Hva tror du forfatteren vil med teksten?


Arbeid med tekster 5 i l pet av lesinga
Arbeid med tekster 5 forutsetning for I løpet av lesinga

Læreren velger ut punkter

 • Hva noterer du?

 • Marker viktige steder, formuleringer: ulik markering for viktig, hva

  du ikke forstår osv . Lag egne koder

 • Stopp opp for å sjekke forståelsen

 • Hvilke ord, begreper reagerer du på?

 • Definer …

 • Gi eksempler

 • Forklar …

 • Hva vil du spørre om?

 • Hva mener du om …?

 • Dersom du var den personen, hva ville du ha tenkt, sagt, gjort?

 • Hva venter du kommer etterpå?

 • Hva tror du er årsakene til …?

 • Hva tror du blir konsekvensene av at …?


Arbeid med tekster 6 velse
Arbeid med tekster 6 forutsetning for Øvelse

FRUKOSTDIKTET, Tor Obrestad

Kom. Frukosten står på bordet.

Hald kring dei blå og kvite tekoppane

den brunsvarte kaffien oppislått.

Hald den glatte varme glasuren inni loven

Pust på den heite væska

Før du tar ein forsiktig

sup. Slik ja.

Og før den søvnige strålevarmen

gjennom albogane og magen heilt ned i tærne

Som susing i radiatoren og prikking i bein.

Du skal få ei gul eggeplomme på brunraudt bacon

med oppskåren tomat og persille, du skal få

Morgongul gauda med sprutande paprikabitar oppå

og kvit loff

rista om du ønsker

Med oransje plommesyltetøy utan steinar.

Kom. Et nå.


Arbeid med tekster 7 etter lesinga
Arbeid med tekster 7 forutsetning for Etter lesinga

 • Hva vil du spørre om?

 • Lag et tankekart

 • Skriv et kort resyme

 • Gjenfortell med egne ord

 • Hvilke nye tanker fikk du?

 • Hva lærte du?

 • Hva likte du og hvorfor …?

 • Hva var mest interessant?

 • Hva har du lyst til a jobbe videre med? Hva vil du ta opp, diskutere?

 • Hva var det viktigste?

 • Hva har du ikke forstått og hvorfor ikke?

 • Hva ble du overraska over?

 • Hva var rart?

 • Hva ble du irritert over?

 • Hvis du var … - hva ville du ha foretatt deg, sagt …?

 • Hvilke råd har du å gi til …?

 • Hva har du lært og hvorfor?

 • Hva blir konsekvensene for deg?

 • ?


Arbeid med tekster 8 nyttige tips
Arbeid med tekster 8 forutsetning for Nyttige tips

 • Ikke spør:

  • ”har alle forstått teksten?”, ”er det noen vanskelige ord?”

 • Avkodingsferdigheter

  • Dele opp ord, se pre- og suffikser, bruke kunnskaper, eks

   • interaksjon, integrere, internett (av inter: blant, mellom, tverr

   • kriminologi (av logi: vitenskapen om)

 • Muntlig:

  • Eleven formulerer forståelsen av ord, av setninger

  • Elever lager lister over ord (setninger) de ikke forstår

  • Læreren plukker ut ord elevene vil møte i teksten, skal jobbe videre med

  • Andre ideer?...


Avgj rende for leseforst else tenke snakke
Avgjørende for leseforståelse forutsetning for Tenke – snakke

 • Hvordan kan jeg vite hva jeg tenker når jeg ikke kan høre hva jeg sier?Lewis Carroll, Alice i Eventyrland

 • En tanke er ikke ferdigtenkt før den er formulert.

  Alberto Manguel, En historie om lesning


Helklassesamtalen en vekker
Helklassesamtalen – en vekker? forutsetning for

En undersøkelse basert på livet i svenske og amerikanske klasserom i 200 timer, Hansen og Simmonsen (1997):

 • Hvor lang tid tar det fra læreren har stilt spørsmålet til læreren forventer/signaliserer at elevene skal svare?

  …..?

  På denne tida skal elevene

 • høre hva læreren sier

 • tolke innholdet i det læreren sier

 • finne ut om hun har kunnskapene læreren er ute etter

 • begynne å formulere tankene

 • finne uttrykksform som passer situasjonen

 • ta enavgjørelse om hun har lyst til å svare

 • ev. rekke opp hånda

 • Hva skjer når læreren gir mer tid? 3 sekunder?


1 1 sekund 3 sek
1,1 sekund – 3 sek ….? forutsetning for

 • Flere elever deltar

 • Stille elever deltar mer – og lærernes holdninger til disse endres

 • Antall spontane, relevante svar øker

 • Antall spørsmål fra elevene øker

 • Svara blir lengre

 • Færre elever syns de gir dårlige svar

 • Tenkningen blir mer spekulerende, utforskende

 • Elevene lytter mer til hverandre

 • Lærernes spørsmålsstillinger blir mer variert


Talespr kets presentasjonsformer
Talespråkets presentasjonsformer forutsetning for

TenkefunksjonFormidlingsfunksjon

TenkespråkPresentasjonsspråk

ProsessenProduktet

- utprøve, utforske tanker - formidle tanker til andre

- spontant - gjennomtenkt

- forklare for seg sjøl - forklare for andre

- fragmentarisk - sammenhengende

- personlig språk, ikke ”korrekt” - ”offisielt språk”, ”korrekt”

- kreativt - analytisk

- mottaker: jeg - mottaker: klassa, læreren

- læreren er samarbeidspartner - læreren er vurderingsinstans

Imellom disse to radene: Den kritiske sansen, behov for å sortere, ordne tankene, strukturere, bearbeide, finne nye ord og formuleringer.

Fritt etter Olga Dysthe og Torlaug Løkensgard Hoel


Eks jenters og gutters tiln rming til tekster
Eks - jenters og gutters tilnærming til tekster forutsetning for

 • Nærlesing – ulike hensikter


Lesing p skolen hvilke fagtekster synes elevene det er vanskeligst lese
Lesing på skolen forutsetning for Hvilke fagtekster synes elevene det er vanskeligst å lese?

Astrid Roe, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Presentasjon på PISA+/CAMP-seminaret 21. mai: Holdninger til lesing og bruk av lesestrategier - intervju med 42 elever på niende trinn

 • 6 jenter og 12 gutter begrunner hvorfor fagtekster er lette eller vanskelige med at de er morsomme eller kjedelige.

 • Andre grunner til at det er vanskelig:

  Gutter:

  tettpakka, gammeldags, formler og forskningsspråk, vanskelige ord, lange tekster, voksent språk, tett skrift.

 • Jenter: mange ord, vanskelige ord, mange navn og tall, gammeldags språk.


Hvordan m ter vi dette
Hvordan møter vi dette? forutsetning for

Gutter:

 • tettpakka

 • gammeldags

 • formler

 • forskningsspråk

 • vanskelige ord

 • lange tekster

 • voksent språk

 • tett skrift


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening
Har du fått leseopplæring etter at du lærte å lese på barnetrinnet? ”Jeg leser aldri – men jeg leser alltid.

 • De fleste elever skjønner ikke spørsmålet, men oppgir etter hvert at de har fått det tidligere, og da nevner de stikkord og nøkkelord ogskumlesing.Lesesenteret, UiS

 • Jenter og gutter har forskjellige leseinteresser, guttene har smalere repertoar, og jenter leser mer skjønnlitteratur. Gutter leste mer bøker ”før”. Få bruker biblioteket.

 • Lesing er sterkt interessebasert, også på skolen, og særlig blant guttene.

 • Foreldrene oppgis som viktigste inspirasjonsfaktor når det gjelder leseinteresse.

 • Skolen har i liten grad inspirert elevene til å lese i fritiden, i verste fall tvert imot.

 • Elevene gir uttrykk for et lite repertoar av lesestrategier

 • Elevene oppfatter ikke at de har fått leseopplæring på ungdomstrinnet.

 • Hva er leseopplæring?


Lese for l ring og utvikling finne mening skape mening
PISA+ barnetrinnet?

Forskningsbasert oppfølging av PISA/TIMSS, PISA+ - en videobasert klasseromsstudie, Ole Kristian Bergem, ILS, UIO

Funn, naturfag

 • Lærebøker og øvrige fagtekster oppleves som kompliserte og vanskelig tilgjengelige.

 • Generelle funn på tvers av fag

  • Underbruk av læringssituasjoner, mye aktivitet, men mange situasjoner mangler faglig fokus og retning.

  • Mangelfull introduksjon og oppsummering. Aktiviteter blir ofte stående som enkelthendelser uten å bli rammet inn faglig.

  • Fokus på aktivitet – det å løse en konkret oppgave, ikke på læring – læringsmål knyttet til fag.

  • Læring blir i stor grad privatisert og overlatt til den enkelte elev. Dette forsterkes gjennom den utstrakte bruken av arbeidsplaner.


Den gode leseren
Den gode leseren? barnetrinnet?

 • Hva karakteriserer den gode leseren?

 • Hvordan kan du være en rollemodell?


Hovedmomenter
Hovedmomenter barnetrinnet?

 • Gutter leser! Det negative inntrykket – ”vond sirkel”

 • Gutter ser på lesing som en aktivitet, ikke identitetsutvikling

 • Gutter har nytteperspektivet, ofte knytta til fritidsinteresser

 • Mange leser fantasylitteratur – langt ifra alle

 • Holdningene til lesing viser større forskjell enn faktiske lesevaner

  Litteratur og leselystVera Grønborg Aubert, cand philo, hovedoppgave

 • Studieteknikk – lesing? For individuelt til å kunne instruere i dette.

 • Systematisk, strukturert opplæring til leseforståelse: kompetansemål + læringsmål + grunnleggende ferdighet


Litteratur
Litteratur barnetrinnet?

 • Scherven, Petter (2005) Typisk norsk, NRK

 • Stenstad, Finn (2005), Spor i ord. Høyskoleforl

 • Aksnes, Liv Marit, (2004), Tid for tale, Cappelen Akademisk

 • Maagerø og Tønnesen (red.) (2006), Å lese i alle fag, Univ.forl.

 • Skaftun, Atle (2006), Å kunne lese, Fagbokforl.

 • Bråten, Ivar (red.) (2007), Leseforståelse, Cappelen Akademisk

 • Askeland m. fl (2003), Tekst i tale og skrift, Univ.forl

 • Elstad og Turmo (red.), (2006) Læringsstrategier, søkelys pålærerens praksis, Univ.forl

 • Svennevig, Jan (2001), Språklig samhandling, Cappelen Akademisk

 • Schwebs og Otnes (2001), Tekst.no – strukturer og sjangrer idigitale medier. Cappelen Akademisk

 • Gripsrud, Jostein (2007), Mediekultur, mediesamfunn, Univ.forl

 • http://www.uv.uio.no/english/research/researchgroup/camp/projects/Astrid_CAMP_seminar_210507.ppt

 • http://lesesenteret.uis.no/getfile.php/Lesesenteret/Gutter%20som%20lesere%20og%20bibliotekbruker%20(kun%20tekst).pdf

 • http://www.utdanningsdirektoratet.no/upload/Rapporter/GRFL_Delrapport_2.pdf