dost gharein yeen duniyaa mein n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dost Gharein-yeen Duniyaa Mein PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dost Gharein-yeen Duniyaa Mein

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

Dost Gharein-yeen Duniyaa Mein - PowerPoint PPT Presentation


  • 134 Views
  • Uploaded on

Dost Gharein-yeen Duniyaa Mein. Dost Gharnayee Duniya Mein, Toh Jehro Na Ko Byo Kurbaan Vanjaa Tuhinjay Naam Taan , Toh Cha Cha Naahay Kayo. Ray Ghuryo Deen Pyo , Bharpur Tuhinjaa Bhandaar Kithay Milando Byo Ko , Toh Jehro Toh Jehro Dilbar Yaar

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Dost Gharein-yeen Duniyaa Mein' - cheung


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2
Dost GharnayeeDuniya Mein,

TohJehroNa KoByo

KurbaanVanjaaTuhinjayNaamTaan,

Toh Cha ChaNaahayKayo

slide3

Ray GhuryoDeenPyo, BharpurTuhinjaaBhandaar

KithayMilandoByoKo, TohJehroTohJehroDilbarYaar

KurbaanVanjaaTuhinjayNaamTaan,

Toh Cha ChaNaahay Kayo

slide4

KarMaafMuhinjyunMadaayun,

AahinSavHazaar

KarayMeharMuhaarneeTey,

SanmukhPahinjayVihaar

KurbaanVanjaaTuhinjayNaamTaan

Toh Cha ChaNaahay Kayo

slide5

Jaarna Keen MaanKuch,

NakeeGyaanDhiyaan, NakeeGyaanDhiyaan

ParoorFakatHeeyaHikri, Kareen Jay Ehsaan

KurbaanVanjaaTuhinjayNaamTaan,

Toh Cha ChaNaahayKayo

slide6
SurtMilandeeShabd-a Saan,

PorhyaTheendaSaaf

Noori-a Jay KamalKadman Mein, VethiAnjaliVaha-ay Aab

****