slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“Doğruyu yalnız bırakma acizliğinden, yeni olan için çok fazla gayret edip eskiyi küçümsemekten, PowerPoint Presentation
Download Presentation
“Doğruyu yalnız bırakma acizliğinden, yeni olan için çok fazla gayret edip eskiyi küçümsemekten,

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

“Doğruyu yalnız bırakma acizliğinden, yeni olan için çok fazla gayret edip eskiyi küçümsemekten, - PowerPoint PPT Presentation


 • 163 Views
 • Uploaded on

“Doğruyu yalnız bırakma acizliğinden, yeni olan için çok fazla gayret edip eskiyi küçümsemekten, bilgiyi bilgeliğin, bilimi sanatın, zekayı sağduyunun önüne koymaktan, hastalara vaka olarak muamele etmekten, hastalığı kendi seyrinden daha kötü duruma getirmekten kurtar bizi güzel Tanrım!”

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

“Doğruyu yalnız bırakma acizliğinden, yeni olan için çok fazla gayret edip eskiyi küçümsemekten,


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

“Doğruyu yalnız bırakma acizliğinden,

yeni olan için çok fazla gayret edip eskiyi küçümsemekten,

bilgiyi bilgeliğin, bilimi sanatın, zekayı sağduyunun önüne koymaktan,

hastalara vaka olarak muamele etmekten,

hastalığı kendi seyrinden daha kötü duruma getirmekten

kurtar bizi güzel Tanrım!”

Sir Robert HUTCHISON

sa l k bak m sa larken teknolojilerin etik ve maliyet etkin kullan m

Sağlık Bakımı Sağlarken Teknolojilerin Etik ve Maliyet-Etkin Kullanımı

Doç. Dr. Emel İRGİL

Halk Sağlığı Anabilim Dalı

ama ve renim hedefleri
Amaç ve Öğrenim Hedefleri

Amaç: Hekimlik uygulamalarında kullanılan teknolojilerin kişilerin elde edebilirliğine bağlı olmaksızın eşitlikçi bir şekilde kullanılmasının önemini bilmek...

 • Teknoloji tanımı ve kullanım alanları
 • Etik’in tanımı ve tıptaki önemi
 • Maliyet-Etkinlik kavramı
t bbi teknoloji
Tıbbi Teknoloji:

Sağlık sorunlarının çözümünde önemli katkısı olan yöntem, teknik ve malzemelerle bunları kullanan kişilerin birleşmesi demektir.

1978 WHO Asamblesi – Alma Ata

“Uzun dönemli bakım ve rehabilitasyonu sağlamada, hastalıkları önleme ve tedavi etmede, sağlık personelinin kullandığı tüm yöntemler”

t bbi teknoloji e itleri
Tıbbi teknoloji çeşitleri
 • Tıbbi cihazlar
 • Malzemeler
  • Sarf malzemeleri (enjektör, lam, lamel vb.)
  • Araçlar (tansiyon aleti, steteskop vb.)
  • Gereçler (muayene masası, sedye vb.)
 • İlaçlar – Aşılar – Serumlar
 • Yöntemler ve teknikler
 • Destek, organizasyon ve yönetim sistemleri
kullan m alanlar na g re t bbi teknoloji
Kullanım alanlarına göre tıbbi teknoloji
 • Koruma ile ilgili olanlar (aşılar)
 • Tarama ile ilgili olanlar (tüberkülin testi, mamografi)
 • Tanı ile ilgili olanlar (bilgisayarlı tomografi)
 • Tedavi ile ilgili olanlar (ilaçlar, radyoterapi cihazları)
 • Rehabilitasyonla ilgili olanlar
t bbi teknoloji geli iminde temel sorunlar
Tıbbi teknoloji gelişiminde temel sorunlar
 • Hangi teknoloji ????
 • Kim tarafından ????
 • Ne amaçla ????
 • Nerede ????

Ticari bir ürün; Kar amaçlı !!!!

nsan haklar evrensel bildirgesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
 • Madde 25: Herkes, ailesi ve kendisi için içinde beslenme, giyinme, barınma, sağlık bakımı ve gerekli sosyal hizmetler bulunan, sağlık ve iyilik halinin eşit ve yeterli olacak şekilde standart bir yaşama sahip olma ve işsizlik, hastalık, özürlülük, yaşlılık ve bireyin kontrolü dışında gelişen diğer durumlarda güvence altında olma hakkına sahiptir.
slide9
Etik
 • Doğru ile yanlış arasındaki ayrımın;
 • insan hakları, saygınlık, özgürlük değerlerinin;
 • başkalarına ve topluma karşı olan görevlerin gözetildiği felsefik düşünceler ve uygulamaların oluşturduğu bir kavramdır.
modern etik
Modern Etik;
 • Otonomiye saygı göstermek,
 • Zarar vermemek,
 • İyilik,
 • Adalet.

Öngörü, merhamet, güvenilirlik, dürüstlük.

maliyet etkinlik
Maliyet - Etkinlik
 • Sabit bir maliyetle en yüksek verimi ya da sabit bir verimi elde etmenin değişik seçenekleri arasındaki farklılıkları karşılaştırarak ifade etmektir.
 • Varılan sonuçlar ölçülebilir bir başka birimle (kurtarılan kişi sayısı vb.) ifade edilir.
 • Maliyet-yarar analizlerinde ise yapılan her hizmetin “para” cinsinden ifade edilmesi gerekir.
slide12

En “maliyet-etkin” girişimler, koruyucu nitelikte olan ya da temel sağlık hizmetleri kategorisine giren girişimlerdir.

Sağlık hizmetlerinde maliyet artışlarında % 50 pay yeni teknolojilerin kullanılmasına bağlı olarak ortaya çıkmıştır.

Gelişmiş ülkelerde sağlığa ayrılan kaynakların % 20’si gereksiz tıbbi yöntemlere harcanmaktadır.

kilem
İkilem !!!!
 • Gelişen tıp teknolojisi,
  • bir yanda hastalıkların tanı ve tedavisinde yeni ve önemli bir çok olanak sunarken,
  • öte yanda klasik tanı yöntemlerinin gereksiz olarak terk edilmesine neden olmaktadır.
slide14

Yapılan çalışmalarda,

  • öykü ile hastalıkların % 50’sine,
  • öykü ve fizik muayene ile birlikte % 73’üne doğru tanı konabileceği gösterilmiştir.
uygun teknoloji kriterleri
Uygun Teknoloji Kriterleri
 • Etkin olmalı,
 • Kültürel olarak kabul edilmeli,
 • Ekonomik (maliyet-etkin) olmalı,
 • Yerel olarak elde edilebilir olmalı,
 • Yararlılığı ölçülmeli,
 • Gerekli olmalıdır.
neler yap lmal
Neler yapılmalı ?
 • Halkın öncelikli sağlık gereksinimleri
 • Mali kaynakların adaletli dağıtımı
 • Kullanılacak teknolojinin özellikleri
 • Eğitim
 • Ülke gereksinimine yönelik AR-GE
 • Teknolojinin sürdürülebilirliği