slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти 2011

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation

Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти 2011 - PowerPoint PPT Presentation

chessa
202 Views
Download Presentation

Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти 2011

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Зовнішнє незалежне оцінювання якості освіти 2011 Як зареєструватись?

 2. Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 26 серпня 2010 року № 833: • Майбутні вступники можуть складати тестування з таких предметів: • Українська мова та література • Історія України • Математика • Біологія • Географія • Фізика • Хімія • Російська мова • Іноземна мова (за вибором): англійська; німецька; французька; іспанська. • Обов’язковим є тестування з української мови та літератури. До переліку предметів додається тестування зросійської мови.Результати ЗНО зараховуються як результати конкурсних випробувань до вищих навчальних закладів. • Тести можна складати на таких мовах: • кримськотатарська • молдовська • польська • російська • румунська • угорська

 3. Проведення реєстрації: • Реєстрація осіб, які бажають взяти участь у ЗНО 2011триваєз 1 січня до28 лютого 2011року. • Особа, яка зареєструвалася для проходження зовнішнього оцінювання, має право на складання тестів не більше як із п’яти предметів. • Реєстрація здійснюється на підставінадісланихдорегіонального центру оцінювання якості освіти реєстраційних документів.

 4. Що потрібно мати, щоб зареєструватися? • Копія паспортногодокумента (для осіб, які народилися після 1 вересня 1994 року та не отримали паспорт, – копія свідоцтва про народження). На копії документа, який подається для реєстрації, має бути зазначено «Із оригіналом згідно», що завіряється підписом особи, яка реєструється. Якщо для реєстрації подається копія документа, оформленого іноземною мовою, то має бути представлений його переклад державною мовою, завірений нотаріально. • Копія документа про повну загальну середню освіту або довідка з місця навчання (для осіб, які закінчують навчальний заклад у 2011 році)за зразком, установленим Українським центром оцінювання якості освіти. На копії документа, який подається для реєстрації, має бути зазначено «Із оригіналом згідно», що завіряється підписом особи, яка реєструється. Якщо для реєстрації подається копія документа, оформленого іноземною мовою, то має бути представлений його переклад державною мовою, завірений нотаріально.

 5. Що потрібно мати, щоб зареєструватися? • У разі потреби особи, які мають захворювання, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього оцінювання, крім вище зазначених документів, надають висновок закладу охорони здоров’я про необхідність створення особливих (специфічних) умов проходження зовнішнього оцінювання. • Заява-реєстраційна картка. Заява-реєстраційна картка генерується за спеціальною комп’ютерною програмою, розміщеною на сайті Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) (www.testportal.gov.ua)або Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти (ІФРЦОЯО), (www.test.if.ua)роздруковується та заповнюється особисто учасником. • Дві фотокартки 3*4 см (як на документи).

 6. Як зареєструватися в програмі реєстрації? • Зайдіть на сайт УЦОЯО (www.testportal.gov.ua)або на сайт ІФРЦОЯО (www.test.if.ua)та завантажте“Програму створення заяви-реєстраційної картки особи, яка бажає пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2011 році ”. • Чітко виконуйте інструкції, що є в програмі. • Ознайомтеся з правами та обов’язками осіб, які проходять зовнішнє оцінювання. • Заповніть у програмі реєстрації необхідні поля, вказавши: 1) дату народження; 2) тип документа, на підставі якого реєструєтесь; 3) номери контактних телефонів (за наявності); 4) адресу місця постійного проживання; 5) відомості про здобуття повної загальної середньої освіти; 6) предмети, вибрані для проходження зовнішнього оцінювання; 7) мову, якою необхідно перекласти тести (за потребою); 8) особливі умови проходження ЗНО (відповідно до висновку закладу охорони здоров’я). • Роздрукуйте заяву-реєстраційну картку на аркуші паперу формату А-4.

 7. Як зареєструватися в програмі реєстрації? • Зразок заяви-реєстраційної картки:

 8. Як зареєструватися в програмі реєстрації? • РОБОТА ІЗ БЛАНКОМ ЗАЯВИ-РЕЄСТРАЦІЙНОЇ КАРТКИ 1.Власноруч (від руки) заповніть решту полів на роздрукованому бланку заяви-реєстраційної картки. Всі записи виконуйте державною мовою. 2. У правому верхньому кутку вкажіть своє прізвище та ініціали. 3. У полі «Заява» власноручно напишіть текст: «Прошу зареєструвати мене для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні 2011р. З правами та обов’язками абітурієнта ознайомлений (-а). Не заперечую щодо внесення моїх персональних даних до бази даних абітурієнтів, а також їхнього використання в процесі проведення зовнішнього незалежного оцінювання». Під текстом заяви поставте дату, підпис. 4. Заповніть від руки друкованими буквами поле «Особисті дані». Увага! Неухильно дотримуйтеся правила «Одна клітинка – один знак (буква, тире, апостроф, цифра)» . 5. Наклейте дві фотографії розміром 3 х 4 см у відведені місця заяви-реєстраційної картки (верхній лівий та нижній правий кутки).

 9. Як зареєструватися в програмі реєстрації? • Зразок заповненої заяви-реєстраційної картки:

 10. Як зареєструватися в програмі реєстрації? Після оформлення заяви-реєстраційної картки продовжіть роботу з програмою реєстрації. Зокрема зазначте, чи вико- ристовували Ви для створення заяви- реєстраційної картки документ, оформлений іноземною мовою. Роздрукуйте контрольно-інформаційний лист та опис поштового вкладення. Зразок контрольно-інформаційного листа :

 11. Як зареєструватися в програмі реєстрації? • РОБОТА З КОНТРОЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНИМ ЛИСТОМ • Уважно прочитайте контрольно-інформаційний лист. Розріжте два примірники опису вкладення до цінного листа. • Візьміть описи вкладення до цінного листа та комплект реєстраційних матеріалів до поштового відділення. Рекомендуємо заповнювати ці описи у поштовому відділенні за підказками працівників пошти.

 12. Як відправити реєстраційні документи до ІФРЦОЯО? • Помістіть (не згинаючи!) у конверт формату А-4 такі документи: • Заповнену відповідно до зразка заяву-реєстраційну картку. • Копію паспорта або копію свідоцтва про народження. • Копію атестата (або довідка з місця навчання за зразком, установленим Українським центром оцінювання якості освіти). • Висновок закладу охорони здоров’я (у разі потреби). Увага! Перелік документів, які Ви відправляєте до ІФРЦОЯО, також вказаний у контрольно-інформаційному листі. Перевірте, чи співпадає вміст конверта із переліком у контрольно-інформаційному листі. • Відправте цей конверт (найкраще рекомендованим листом) у встановлений термін з 1січня по 28 лютого 2011 року за адресою: Івано-Франківський регіональний центр оцінювання якості освіти, а/с – 133, м. Івано-Франківськ, 76018.

 13. Особлива увага! У найгіршому для Вас випадку – немає ні Інтернету, ні диска з програмою (або Ви не вмієте ними скористатися) – Ви можете поїхати у пункт реєстрації і там роздрукувати заяву-реєстраційну картку. Таких пунктів буде 1-2 на область (як правило, в обласному центрі). Потрібну адресу знайдете на сайтах http://test.if.ua , http://test-on-line.com або дізнаєтеся у найближчому навчальному закладі.

 14. Як отримати сертифікат? Якщо Ви уважно прочитали цю презентацію і все виконали ПРАВИЛЬНО, Ваші документи будуть опрацьовані в ІФРЦОЯО. На адресу, вказану Вами у заяві-реєстраційній картці, надійде поштове повідомлення, у якому будуть знаходитися такі Ваші документи: • реєстраційна картка абітурієнта; • бланк Сертифіката; • інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2011 рік»; • повідомлення про створення особливих умов проходження ЗНО (для осіб, які надали відповідний висновок закладу охорони здоров’я).

 15. Особлива увага! Регламентна комісія ІФРЦОЯО має право відмовити Вам у реєстрації, якщо Ви: • надали не всі документи, необхідні для здійснення реєстрації; • неналежно оформили комплект реєстраційних документів; • зазначили у заяві-реєстраційній картці недостовірні дані; • подали заяви пізніше встановленого терміну (визначається за поштовим штемпелем відправлення). У ВИПАДКУ ВІДМОВИ ІФРЦОЯО НАДІШЛЕ ВАМ ВМОТИВОВАНЕ ПОЯСНЕННЯ ТА ДОКУМЕНТИ, ПОДАНІ ВАМИ. Особа, якій відмовленов реєстрації, може надіслати до регіонального центру оцінювання якості освіти комплект реєстраційних документів повторно, усунувши причини, що стали підставою для відмови. У такому разі до комплекту реєстраційних документів додається копія листа регіонального центру оцінювання якості освіти про відмову в реєстрації.

 16. Як внести зміни до реєстрації? Абітурієнт може внести зміни до реєстраційних даних шляхом повторної реєстрації. У такому разі абітурієнт, крім комплекту реєстраційних документів, має надіслати отриманий раніше сертифікат. У цих випадках комплект реєстраційних документів надсилається до регіонального центру оцінювання якості освіти поштою протягом часу, відведеного на реєстрацію, та наступних 20-ти календарних днів. У разі надходження від особи кількох заяв-реєстраційних карток реєстрація проводиться за останньою з них за датою подання.

 17. Персональна сторінка! Після вдалої реєстрації Український центр оцінювання якості освіти на своєму сайті http://testportal.gov.ua створить Вашу персональну сторінку. Пін-код доступу до неї буде зазначено у Вашому Сертифікаті. Не пізніше трьох тижнів до початку першого тестування УЦОЯО надішле на Вашу адресу запрошення-перепустку, де буде вказано дату, місце, час проходження тестування. Таке ж запрошення-перепустку Ви зможете роздрукувати зі своєї персональної сторінки на сайті http://testportal.gov.ua.

 18. Як виготовити дублікат сертифіката? У разі втрати або пошкодження сертифіката абітурієнт повинен особисто звернутися до регіонального центру оцінювання якості освіти з письмовою заявою про виготовлення дубліката сертифіката. Абітурієнт зобов'язаний пред’явити документ, що посвідчує особу, на підставі якого відбувалася реєстрація, надати фотокартку розміром 3х4 см та зіпсований сертифікат (у разі його пошкодження). Виготовлення дубліката сертифіката здійснюєтьсяза кошти фізичної особи, яка його замовляє.

 19. Як відмовитись від реєстрації? Для того, щоб відмовитися від проходження зовнішнього оцінювання абітурієнт надсилає раніше отриманий сертифікат та заяву про відмову від реєстрації до регіонального центру оцінювання якості освіти.

 20. Куди звертатись по додаткову інформацію щодо ЗНО 2011? Сайт Українського центру оцінювання якості освіти www.testportal.gov.ua Сайт Івано-Франківського регіонального центру оцінювання якості освіти www.test.if.ua Телефон «гарячої лінії» Івано-Франківськогорегіонального центру оцінювання якості освіти (0342) 75-09-75

 21. Бажаємо успішної реєстрації!!!