slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Internet Kaynak Keşfi: Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve Arama Makinası Baha Olgun Hayri Sever PowerPoint Presentation
Download Presentation
Internet Kaynak Keşfi: Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve Arama Makinası Baha Olgun Hayri Sever

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Internet Kaynak Keşfi: Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve Arama Makinası Baha Olgun Hayri Sever - PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Internet Kaynak Keşfi: Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve Arama Makinası Baha Olgun Hayri Sever Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü DPT KMBGS Araştırma Birimi http://www.cs.hun.edu.tr/~km. Genel Bakış. DPT tarafından desteklenen 97K121330 nolu KMBGS Projesi,

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Internet Kaynak Keşfi: Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve Arama Makinası Baha Olgun Hayri Sever' - cheryl


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Internet Kaynak Keşfi:

Bir Dublin Core Üstveri Editörü ve

Arama Makinası

Baha Olgun

Hayri Sever

Hacettepe Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DPT KMBGS Araştırma Birimi

http://www.cs.hun.edu.tr/~km

genel bak
Genel Bakış
 • DPT tarafından desteklenen 97K121330 nolu KMBGS Projesi,
 • Türkçe belgeleri
 • saklayan,
 • dizinleyen ve
 • sorgulamaya olanak veren
 • bir Boolean bilgi erişim sisteminin, UNIX ortamında MOTIF ile gerçekleştirimine dayanmaktadır.
 • KMBGS Araştırma Birimi, Internet kaynaklarının gösterimini ve taranmasını süreç içinde projenin amacına dahil etmiştir.
problem ve z m yollar
Problem ve Çözüm Yolları
 • Web üzerinde üç yüz milyon adreslenebilir nesne vardır (Part I of WWW-7 Tutorial Track, 1998, http://www.w3.org).
 • Cyberspace’de kaybolma: Internet kaynaklarının insanca anlaşılabilir ve makinaca okunabilir olmasından dolayı erişim araçların yetersiz kalması.
 • Ad-hoc Çözüm: meta TAKILARIN (TAGS) Gömülmesi
 • HTML 4.0 (http://www.w3.org/TR/REC-
 • html40/strict.dtd)
 • Terim Sözlüğü Oluşturma (ontology): SHOE
 • (http://www.cs.umd.edu/projects/plus/SHOE )
 • KIF (http://logic.stanford.edu/)
 • RDF (http://www.w3.org)
ad hoc z m meta tak lar1
Ad-hoc Çözüm: Meta Takılar

Dizinde kullanılan HTML takıları

<P><B>ACADEMY OF THE SACRED HEART,

New Orleans <BR></B> Sacred Heart restores shutters and

cupola. <BR> <I> Preservation in Print</I> v23 n6 p28,

Aug, 1996<BR>

HTML Üstveri Referans Dizinine Eklenmesi

<Subject><B> ACADEMY OF THE SACRED HEART,

New Orleans </B> </Subject>

<Title> Sacred Heart restores shutters and cupola. </Title>

<Periodical><I>Preservation in Print </Periodical>

<Volume>p28,</Page>

<Date>Aug. 1996</Date>

html 4 0 stveri elemanlar
HTML 4.0: Üstveri Elemanları
 • <HEAD profile=“http://www.w3.org/RDF”>
 • <!ELEMENT META - O EMPTY>
 • <!ATTLIST META
 • lang %LanguageCode #IMPLIED
 • http-equiv NAME #IMPLIED
 • name NAME #IMPLIED
 • content CDATA #REQUIRED
 • scheme CDATA #IMPLIED
 • >
 • <LİNK rel=“…” href=“…”>
 • PICS etiketleri
 • <META name=”DC.Author" content=“Hayri Sever">
 • <META scheme=“ISO 8601" name=“DC.Date”
 • content=”13/03/62">
 • <META name=”DC.Description" lang=”tr" content=”veri madenleme
 • ve bilgi erişim sistemleri ara&scedil;t&iwhdot;rma ...">
 • <META http-equiv="Content-Type" content="text/html;
 • charset=ISO-8859-5">
shoe ve kif
SHOE ve KIF
 • SHOE (Simple HTML Ontology Extensions) iki kısımdan oluşmaktadır:
 • Ontoloji. Veri Sözlüğü ve Şemanın tanımlandığı belirli bir üstveri modeli
 • Üye. İlgili üstveri kullanılarak yapılan iddalar.
 • SHOE modeli tür, ilişki ve çıkarsama tanımlama olanağı sağlamaktadır. SHOE ile tanımlı Web kaynakları, Expose ile yerel diske yüklenir ve SHOE kütüphanesi aracılığı ile çözümlenir ve PARKA Ontolojisine yerleştirilir.
 • KIF (Knowledge Interchange Format), “First-Order Predicate Calculus” tabanlı bir üstveri gösterim dilidir.
 • İfade etme gücü yüksek olan KIF, heterojen Web kaynaklarını bütünleştirmede kolaylık sağlar ve arabulucu mimaride paketleyici dil olan KQML birlikte kullanılır.
rdf tan m n n izge ile g sterimi
RDF Tanımının Çizge ile Gösterimi

Creator

www.cs.hun.edu.tr

webadmin

RDF Tanımının XML ile Gösterimi

<?xml version="1.0" ?>

<rdf:RDF

xmlns:rdf="http://www.w3.org/RDF"

xmlns:dc="http://purl.org/DublinCore">

<rdf:Description about="http://www.cs.hun.edu.tr">

<dc:Creator> webadmin </dc:Creator>

</rdf:Dexcription>

</rdf:RDF>

rdf dc edit r h dcedit
RDF/DC Editörü: H-DCEdit

RDF modeli ve DC Üstveri elemanları kullanılarak, elektronik kaynakların içeriklerinin tanımlanmasını sağlayan bir yazılım gerçekleştirilmiştir.

H-DCEdit ile katalog bilgileri modellenmiştir.

Katalog yapısı, RDF/DC sözdizimi temel alınarak SGML tarafından tanımlanmıştır.

SGML belgelerinin özelliği, Türkçe içerik desteği olması ve XML belgesine dönüşmesi kolay bir tanımı olmasıdır.

sistem i lev izgesi

SGML Bildirimi

DSSSL Bildirimi

Biçem Bildirimi

RDF/DC Belge

Tür Tanımı

RDF/DC Biçem Tanımı

DSSSL

Motoru

(Jade)

DC Elemanları

Editörü

RDF/DC Ayrıştırıcı

SGML

Belgesi

SG-ML

Belgesi

Ayrıştı-rım

Çıktısı

SGML Ayrıştırıcı

(SP)

Yerel yardımcı

programlar

(vi, netscape,

xview,…)

Yeniden

biçimlenmiş belge çıktısı (html, rtf,

TeX)

Sistem işlev çizgesi
yaz l m m hendisli i notlar
Yazılım Mühendisliği Notları

Yazılım Alt Kesimi Programlama Dili Satır

Sayısı

SP-1.2 (SGML Ayrıştırıcı) C++ 70000

RDF/DC Ayrıştırıcı C++ 800

H-DCEdit 1.0 C (MOTIF) 5000

JADE1.0.1 (DSSSL Motoru) C++ 52000

sgml bildirimi
SGML Bildirimi
 • <!SGML "ISO 8879:1986"
 • CHARSET
   • BASESET "ISO 646-1983//CHARSET International Reference Version
    • (IRV)//ESC 2/5 4/0"
   • DESCSET 0 9 UNUSED
   • 9 2 9
   • 11 2 UNUSED
   • 13 1 13
   • 14 18 UNUSED
   • 32 95 32
   • 127 1 UNUSED
   • BASESET "ISO Registration Number 148//CHARSET ECMA-128
    • Right Part of Latin Alphabet Nr. 5//ESC 2/13 4/13"
   • DESCSET 128 32 UNUSED
     • 160 95 32
     • 255 1 UNUSED
 • NAMING LCNMSTRT ""
 • UCNMSTRT ""
 • LCNMCHAR "-.:"
 • UCNMCHAR "-.:"
 • …>
rdf dc belge t r tan m
RDF/DC Belge Tür Tanımı
 • <!-- Entities For Turkish Support -->
   • <!ENTITY Ccedil CDATA "&#199;">
   • <!ENTITY ccedil CDATA "&#231;">
   • <!ENTITY Ouml CDATA "&#214;">
   • <!ENTITY ouml CDATA "&#246;">
   • <!ENTITY Scedil CDATA "&#222;">
   • <!ENTITY scedil CDATA "&#254;">
   • <!ENTITY Idot CDATA "&#221;">
   • <!ENTITY iwhdot CDATA "&#253;">
   • <!ENTITY Uuml CDATA "&#220;">
   • <!ENTITY uuml CDATA "&#252;">
   • <!ENTITY Gbrewe CDATA "&#208;">
   • <!ENTITY gbrewe CDATA "&#240;">
rdf dc belge t r tan m1
RDF/DC Belge Tür Tanımı
 • <!-- RDF and DC elements in the same DTD
 • In addition, XML like output is supported
 • RDF Elements -->
 • <!ELEMENT rdf:RDF - - ( rdf:Description )* >
 • <!ATTLIST rdf:RDF
 • xmlns:rdf CDATA "http://www.w3.org/RDF/”
 • xmlns:dc CDATA "http://purl.org/DC/”
 • <!ENTITY % property "ANY">
 • <!ELEMENT rdf:Description - - %property;>
 • <!ATTLIST rdf:Description
   • ID NMTOKEN #IMPLIED
   • about CDATA #IMPLIED
   • aboutEach CDATA #IMPLIED
   • bagID NMTOKEN #IMPLIED>
rdf dc belge t r tan m2
RDF/DC Belge Tür Tanımı
 • <!ENTITY % dccontent "(#PCDATA)">
   • <!ELEMENT DC:TITLE - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:CREATOR - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:SUBJECT - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:DESCRIPTION - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:PUBLISHER - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:CONTRIBUTOR - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:DATE - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:TYPE - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:FORMAT - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:IDENTIFIER - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:SOURCE - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:LANGUAGE - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:RELATION - 0 %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:COVERAGE - - %dccontent; >
   • <!ELEMENT DC:RIGHTS - - %dccontent; >
rdf dc belge t r tan m3
RDF/DC Belge Tür Tanımı
 • <!ATTLIST DC:DATE
   • year CDATA #IMPLIED
   • month CDATA #IMPLIED
   • day CDATA #IMPLIED>
   • <!ATTLIST DC:RELATION
   • type CDATA #IMPLIED
   • resource CDATA #IMPLIED >
   • <!-- Added Element for Robots -->
   • <!ELEMENT BODY - - %dccontent; >
   • <!ATTLIST BODY
   • location CDATA #IMPLIED >
olu turulan sgml belgeleri

Baha Olgun

Creator

SGML Türkiye

Title

sgml.cs.hun.edu.tr

Publisher

Hacettepe Üni.

Contributor

Type

Hayri Sever

text/sgml

Oluşturulan SGML Belgeleri
slide25
Özet
 • DPT KM-BGS Projesi çerçevesinde gerçekleştirilen bir RDF/DC editörü tanıtılmıştır.
 • Bu editör, takı dizinleme ve sorgulama yapabilen Isite/Isearch arama makinası ile çıktı bazında bütünleştirilmiştir.