slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Handla klokt PowerPoint Presentation
Download Presentation
Handla klokt

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
cherokee-koch

Handla klokt - PowerPoint PPT Presentation

112 Views
Download Presentation
Handla klokt
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Handla klokt UPV, Upphandling

 2. Dagens meny • Upphandling • Inköpssamordnare • Ramavtal • Var finns avtalen/informationen? • Framtid UPV, Upphandling

 3. Vad gör vi • Ge stöd och service vid upphandling • Tillgodose ledningens krav på kvalitetssäkring av upphandlingar • Få leverantörer att uppfatta LU som en professionell upphandlare och avtalspart • Vara Ert första alternativ UPV, Upphandling

 4. Upphandling vid Sekretariatet för utrednings- och projektverksamhet (UPV) Vad har vi att erbjuda Er? • Professionell service kring upphandling. • Avtal • Centrala statliga ramavtal • Lokala ramavtal • Upphandling • Råd och stöd • Projektansvar • Information och utbildning UPV, Upphandling

 5. Inköpssamordnare • Varje institution skall ha en inköpssamordnare. • Inköpssamordnare är prefekt eller annan anställd vid institutionen som prefekten utser. • Inköpssamordnare skall genomgå intern inköpsutbildning UPV, Upphandling

 6. Produktens tillgänglighet Börja med en kontroll av befintliga ramavtal: Finns ramavtal AVROP Finns inte ramavtal UPPHANDLING UPV, Upphandling

 7. Varför ramavtal? • Rationellt • Jämför processer för upphandling – avrop • Lägre kostnader • Priser • Sparar tid • Resultat • Upphandlingsmässigt • Samla större kvantiteter • Kvalificerat innehåll Avtalsinnehåll kommersiella villkor • Bättre avtal över tiden • Kvalitetsmässigt rätt • Överblick med statistik etc • Verksamhetsmässigt • Göra rätt saker • Snabbt kunna erhålla produkter till fördelaktiga priser UPV, Upphandling

 8. Avtal • Telefoni (fast och mobil) • Telia Sonera • Resebyrå • VIA Travel (affärsresor) • SKD Euroconf. (konferens) • BTI Nordic Event & Conference Solutions (konferens) • Informationstjänster • Reklambyråer • Produktionsbyråer • Annonsförmedling  • Tryckerier UPV, Upphandling

 9. Avtal • Bildskärmar • Eizo • Nec • Philips • Kontorsarbetsstolar • Höganäsmöbler • Kinnarps • E F G • + 7 stycken till • Elektronikkomponenter • E L F A (t ex säkringar, jordfelsbrytare, kablar, transformatorer m m.) • Kemikalier • 19 avtal. UPV, Upphandling

 10. UPV, Upphandling

 11. UPV, Upphandling

 12. UPV, Upphandling

 13. UPV, Upphandling

 14. UPV, Upphandling

 15. Framtid • Nya EU-direktiv implementeras i svensk lag (oktober 2006) • Förbättrad informationsplattform • EI • (Elektroniskt inköpssystem) samt • EFH • (Elektroniskt fakturahanteringssystem) UPV, Upphandling

 16. M ä s s a / L u n c h • Tag en entrébiljett • (kan klistras på dig) • I Gasquesalen (längst ner i Kårhuset) • Catering finns på 2 platser • (rakt fram och till vänster i Gasque) • Nästa session börjar kl 13.40 i aulan UPV, Upphandling