Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Welkom in de Opstandingskerk PowerPoint Presentation
Download Presentation
Welkom in de Opstandingskerk

Welkom in de Opstandingskerk

129 Views Download Presentation
Download Presentation

Welkom in de Opstandingskerk

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Welkom in de Opstandingskerk

 2. Een impressie van wie wij zijn en wat wij doenMaak kennis met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Leiden

 3. Op zondag komen we bij elkaar in de kerkdiensten.

 4. Iedereen is altijd hartelijk welkom! Er zijn diensten om 10.00 uur en om 17.00 uur. Dominee Jan Groenleer is onze voorganger. Hij leidt de diensten en geeft in de preek uitleg bij de Bijbel. Samen zingen we en bidden we.

 5. Op de eerste zondag van de maand is er gezellig gezamenlijk koffiedrinken na afloop van de morgendienst. We vinden het fijn om hierbij gasten te ontmoeten!

 6. Rond feestdagen en bij andere bijzondere gelegenheden staat er vaak een mooie bloemschikkingvoor in de kerk.

 7. Wij geloven dat Jezus Christus stierf aan het kruis vanwege onze zonden. Daarom vieren we vijf keer per jaar het Heilig Avondmaal We zitten samen aan de tafel in het midden van de gemeente. We eten een stukje brood en nemen een slok wijn. Dat herinnert ons aan het lichaam en het bloed van Jezus Christus.

 8. Laat de kinderen tot Mij komen, niemand mag ze hinderen. Want de poorten van Mijn rijk staan voor kinderen open. Laat ze allen, groot en klein, bij Mij binnen komen.

 9. Als er in de gemeente kinderen worden geboren, worden zij na een paar weken gedoopt. De dominee giet dan wat water over het voorhoofd van het kindje. De Heilige Doop laat zien dat onze kinderen bij God mogen horen zonder dat ze er zelf iets voor hoeven te doen.

 10. De crèche Tijdens de kerkdiensten is er oppas voor de kinderen van 0 tot 4 jaar.

 11. Tijdens de morgendiensten is er voor de kinderen van 4 tot en met 11 jaar kinderkring Er wordt gezongen, geluisterd naar een verhaal uit de Bijbel en geknutseld of gepuzzeld bij het thema van het verhaal.

 12. Catechisatie Catechisatie is er voor de jeugd van 11 jaar en ouder. De dominee en verschillende gemeenteleden geven onderwijs over de Bijbel en de kerk. Er is ook ruimte om elkaar op een ontspannen manier te leren kennen.

 13. Voor tieners van 12 tot en met 16 jaar is er de jeugdclub Oase Voor jongeren van 16 jaar en ouder is er de jeugdvereniging Caritas vero Aedificat Bij zowel Oase als Caritas wordt samengewerkt met de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt). Tijdens de bijeenkomsten op vrijdag is er ruimte om met elkaar in gesprek te zijn over geloven in het dagelijks leven.

 14. Als jongeren zeker weten dat zij met God willen leven en hier ook voor uit willen komen, dan doen zij belijdenis van het geloof In een speciale dienst zeggen ze ‘ja’ op een aantal vragen over de inhoud van hun geloof. Het is een ‘antwoord’ op de Heilige Doop die zij als kind hebben gekregen.

 15. Leden van onze kerk die gaan trouwen vinden het belangrijk om Gods zegen over het huwelijk te vragen. Op hun bruiloft is er dan ook een dienst waarin zij elkaar trouw beloven en daarbij hulp van God vragen.

 16. In september houden we onze gemeentedag Op deze dag is er veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting. Een dag die in het teken staat van de start van het nieuwe kerkelijke seizoen.

 17. Sinds enkele jaren kent onze gemeente een jaarlijkse Ladies Only middag Ook voor deze activiteit geldt: gasten zijn van harte welkom!

 18. Een speciale commissie organiseert regelmatig activiteiten voor onze senioren Samen koffiedrinken, luisteren naar een spreker of een uitstapje maken. Voor elk wat wils!

 19. Tenslotte… de kerkenraad Onze gemeente wordt geleid door de kerkenraad. Deze raad is te beschouwen als het bestuur van de kerk. De predikant is de voorzitter. Verder wisselt de samenstelling van de kerkenraad jaarlijks.

 20. Meer weten? Als u vragen hebt over het christelijke geloof of over onze gemeente, mail dan naar welkom@cgkleiden.nl Hartelijk dank voor uw belangstelling. Graag tot ziens!