Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
คุณครู กมลวรรณ คงเกตุ “ครูดาว” PowerPoint Presentation
Download Presentation
คุณครู กมลวรรณ คงเกตุ “ครูดาว”

คุณครู กมลวรรณ คงเกตุ “ครูดาว”

237 Views Download Presentation
Download Presentation

คุณครู กมลวรรณ คงเกตุ “ครูดาว”

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. คุณครู กมลวรรณ คงเกตุ “ครูดาว”

 2. การสร้างสรรค์งานภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมการสร้างสรรค์งานภาพกราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop 7.0 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553 MR.JirotJewyam B.SC. (Computer Science)

 3. สาระการเรียนรู้ • ความรู้เบื้องต้นก่อนการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop • พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับรูปภาพ • การเลือกใช้งานภาพจากแหล่งต่าง ๆ • โหมดสี • ไฟล์กราฟิกและการบันทึกภาพ • การวาดภาพ (Painting) • การเลือก (Selection) • การใช้ฟิลเตอร์ (Filter) • การรีทัช (Retouch) • การสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ

 4. บทที่ 1 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นก่อนการใช้งานโปรแกรมAdobe Photoshop 7.0

 5. งานที่นักเรียนต้องส่งครูหลังจากเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว...งานที่นักเรียนต้องส่งครูหลังจากเรียนจบบทเรียนนี้แล้ว... การสร้างการ์ดอวยพรในโอกาสต่าง ๆ การ์ดอวยพรวันเกิด การ์ดอวยพรวันปีใหม่ การ์ดอวยพร วันพ่อ/วันแม่ การ์อวยพรวันวาเลนไทม์ การ์ดเด็กดี (เรื่องราวดี ๆ ที่อยากจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นรับรู้หรือคำมั่นสัญญาที่ตั้งใจจะให้ไว้ต่อผู้มีพระคุณ เช่น คุณพ่อ คุณแม่ คุณครู เป็นต้น)

 6. ข้อคิดก่อนการใช้งานโปรแกรมข้อคิดก่อนการใช้งานโปรแกรม • โปรแกรมนี้ไม่สามารถสร้างภาพสวย ๆ ได้ด้วยตนเอง หากแต่เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับผู้มีใจรักงานศิลปะ (ถ้าไม่เก่งศิลปะก็อาจสร้างสรรค์ผลงานได้ไม่สวย) • ถึงแม้จะใช้โปรแกรมเป็น แต่ไม่ทราบเทคนิคการดึงความสามารถของโปรแกรมออกมาใช้ ก็อาจจะสร้างภาพไม่ได้ดังใจ • การศึกษาโปรแกรมไม่ใช่จบแค่ใช้เป็นเท่านั้น แต่ต้องประยุกต์ใช้เป็นด้วย • แนวทางการประกอบอาชีพสำหรับนักออกแบบกราฟิก • งานออกแบบและประชาสัมพันธ์ • งานโทรทัศน์ • งานพิมพ์ • ฯลฯ

 7. รู้จักกับ Adobe Photoshop • โปรแกรม Adobe Photoshop ผลิตโดย บริษัท Adobe System incorporated ประเทศ U.S.A. • เป็นโปรแกรมด้านกราฟิกที่มีความสามารถในด้านต่าง ๆ เช่น - การตกแต่งภาพถ่าย (Retouch) - การสร้างภาพกราฟิก (Graphics) - การสร้างตัวอักษร (Type) - งานด้านสิ่งพิมพ์ (Publishing) - งานด้านอินเตอร์เน็ต (Web Graphics)

 8. ภาพในคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไรภาพในคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร Pixel คือ ส่วนหนึ่ง(จุดสี)ที่เล็กที่สุดของภาพดิจิตอล เป็นส่วนของการแสดงผลภาพบนสื่อดิจิตอลที่มาจากสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ Pixel จึงเป็นสิ่งที่บอกความละเอียดของภาพ (Resolution)

 9. ส่วนประกอบต่าง ๆ ของโปรแกรม • แถบคำสั่ง (Menu Bar) คือ แถบที่รวบรวมคำสั่งหลักทุกคำสั่งในการใช้งานโปรแกรม • แถบกำหนดรูปแบบของเครื่องมือ (Tool Option Bar) คือ แถบตัวเลือกของเครื่องมือจะปรากฏขึ้นมาเมื่อเลือกใช้เครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งในกล่องเครื่องมือ (Toolbox) เพื่อความสะดวกในการใช้งาน • กล่องเครื่องมือ (Toolbox) คือกล่องเก็บเครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน • พาเลท (Palette) คือ หน้าต่างรวบรวมคุณสมบัติการทำงานของเครื่องมือ • แถบสถานะ (Status Bar) ใช้แสดงสถานะการทำงานของโปรแกรม

 10. Menu Bar Tool Option Bar Tool Box Palette Status Bar

 11. หลักการใช้งานโปรแกรมเบื้องต้น (ภาคปฏิบัติ) - การเข้าและออกจากโปรแกรม - การเริ่มทำงาน/พื่นที่การทำงาน - การทดลองใช้งานเครื่องมือพื้นฐาน - การบันทึกไฟล์กราฟิกเพื่อใช้งาน

 12. แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับรูปภาพ

 13. ชนิดของรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งตามลักษณะของการจัดเก็บ ได้ 2 ชนิด คือ 1. ภาพแบบเวคเตอร์ (Vector Image) - เป็นภาพที่เกิดมาจาก เส้นตรง เส้นโค้ง และสีต่าง ๆ (เกิดจากการคำนวนสมการทางคณิตศาสตร์) - ขยายภาพแล้วไม่แตก - ใช้สำหรับงานที่ต้องการความละเอียดสูง เช่น การสร้างโลโก้ งานภาพสามมิติ เป็นต้น - ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator , Macromedia Freehand , Corel Draw เป็นต้น

 14. 2. ภาพแบบบิตแมป (Bitmap Image) หรือ ภาพแบบราสเตอร์ (Raster Image) - เป็นภาพที่เกิดจากเม็ดสีเล็ก ๆ (Pixel) ประกอบขึ้นมาเป็นภาพใหญ่ ๆ - ขยายภาพมาก ๆ แล้วภาพจะแตก - ใช้โปรแกรม Adobe Photoshop , Paintshop Pro , Corel Photo paint เป็นต้น

 15. ชนิดของรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดของรูปภาพบนเครื่องคอมพิวเตอร์ Vector Image Bitmap Image

 16. รู้จักกับ Pixel,Dot และ Resolution Pixel -ภาพแบบบิตแมปประกอบไปด้วยจุดสีเล็ก ๆ ที่เรียกว่า “Pixel” • จุดหนึ่งจะถูกระบายด้วยสีหนึ่งสี • เมื่อนำจุดสีเหล่านั้นมาต่อกันจะได้รูปภาพตามต้องการ ดังนั้น ถ้าจุดพิกเซลมีขนาดเล็กมากเท่าไรภาพก็จะมีความละเอียดมากขึ้นเท่านั้น Dot • จุดสีที่เกิดจากการนำภาพออกจากเครื่องพิมพ์ (printer) เราเรียกจุดสีเล็ก ๆ เหล่านั้นว่า “ Dot” Resolution - คือ ความละเอียดของภาพ

 17. ทำไมเราต้องกำหนดค่า Resolution ในการทำงานนั้นจะต้องอ้างอิงถึงค่า   Resolution     อยู่เสมอเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการใช้งานประเภทต่าง ๆ นอกจากนั้นยังเกี่ยวข้องกับขนาดไฟล์งานอีกด้วย เพราะงานที่มีค่า   Resolution      สูงก็จะมีขนาดของไฟล์ใหญ่ขึ้นตามไปด้วย ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาในการทำงาน เช่น ทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณประมวณผลช้าลงในกรณีที่สเปคเครื่องไม่สูงนัก หน่วยของ  Resolutionที่ใช้กันอยู่   2 แบบคือ 1. pixels/inch - จำนวนหรือปริมาณของเม็ดสี   ในพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว 2. pixels/cm   - จำนวนหรือปริมาณของเม็ดสี   ในพื้นที่ 1 ตารางเซ็นติเมตร ค่า    Resolution ที่เรานิยมใช้คือ  จำนวนพิเซลต่อนิ้ว หรือ  pixels/inch ( ppi )* * (ppi) ย่อมาจาก pixel per inch

 18. ความสัมพันธ์ระหว่าง Resolution และ Pixel Resolution คือ ค่าความละเอียดของภาพ ๆ หนึ่งซึ่งกำหนดเป็นจำนวนเม็ดสี (pixels) ต่อหนึ่งหน่วยความยาวของภาพ เช่น หากภาพนั้นมีค่า Resolution = 150 pixels/inches แสดงว่าในพื้นที่ 1 ตารางนิ้วของภาพนั้นประกอบไปด้วยเม็ดสีจำนวน 150 สี (Pixels) เป็นต้น  ภาพที่มีความละเอียด Resolution ต่ำ    (มีจำนวนเม็ดสีน้อย) ภาพที่มีความละเอียด Resolution สูง (มีจำนวนเม็ดสีมากกว่าในขณะที่มีพื้นที่เท่ากัน)

 19. ภาพขยายเพื่อเปรียบเทียบความละเอียดของภาพภาพขยายเพื่อเปรียบเทียบความละเอียดของภาพ Resolution = 300 ppi Resolution = 72 ppi

 20. บทที่ 3 เรื่อง การใช้งานภาพจากแหล่งต่าง ๆ

 21. บทที่ 4 เรื่อง โหมดสี

 22. ทฤษฎีของสีบนเครื่องคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 4 โมเดล 1.โมเดลสีแบบ RGB RGBย่อมาจาก red, green และ blue คือ กระบวนการผสมสีจาก แม่สี 3 สี คือ สีแดง สีเขียว และ สีน้ำเงิน เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในจอภาพที่เรามองเห็น

 23. 2.โมเดลสีแบบ CMYK CMYK หมามยถึง Cyan (ฟ้าอมเขียว) Magenta (แดงอมม่วง) Yellow (เหลือง) Key/Black (ดำ) เหมาะสำหรับการนำไปใช้ในเครื่องพิมพ์เพื่อนำไปใช้งาน

 24. 3.โมเดลสีแบบ HSB HSB ย่อมาจาก Hue หมายถึง สีต่าง ๆ Saturation หมายถึง ความสดของสี Brightness หมายถึง ความสว่างของสี เหมาะสำหรับการจำลองภาพที่สมจริงกับสิ่งที่ตามองเห็น แต่พิมพ์ออกมาไม่ดี

 25. 4.โมเดลสีแบบ LAB เป็นระบบสีที่ไม่ขึ้นกับอุปกรณ์ใด ๆ (Device Independent) โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ L ย่อมาจาก Luminance หมายถึง เป็นการกำหนดความสว่าง  A เป็นค่าของสีที่ไล่จากสีเขียวไปสีแดง B เป็นค่าของสีที่ไล่จากสีน้ำเงินไปเหลือง

 26. ประเด็นอภิปราย • นักเรียนคิดว่าโหมดสีมีประโยชน์อย่างไรกับการสร้างภาพกราฟิก ?