Naar een volgende cao of naar acties of naar beide
Download
1 / 40

- PowerPoint PPT Presentation


 • 209 Views
 • Uploaded on

Naar een volgende cao of … naar acties of … naar beide. Infosessies COC Januari 2006. Juni 2005: visie van de minister. CAO-onderwijs op basis van CAO-welzijns-sector. Dat betekent: 1. Looptijd CAO: 2005 t.e.m. 2009 2. Inrichtende machten aan CAO-tafel, maar niet over koopkracht.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - chen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Naar een volgende cao of naar acties of naar beide
Naar een volgende cao of …naar actiesof …naar beide

Infosessies COC

Januari 2006


Juni 2005 visie van de minister
Juni 2005: visie van de minister

CAO-onderwijs op basis van CAO-welzijns-sector. Dat betekent:

1. Looptijd CAO: 2005 t.e.m. 2009

2. Inrichtende machten aan CAO-tafel, maar niet over koopkracht.


Juni 2005 visie van de minister1
Juni 2005: visie van de minister

3. Aanpak rond 4 grote thema’s met telkens afzonderlijke enveloppe per thema

- Tewerkstelling/omkadering: 20,88 mio euro

- Koopkracht: 118,79 mio euro

- Loopbaan en kwaliteit: 50,21 mio euro

- Financiële injectie hogescholen: 25 mio euro

Totaalbedrag: 214,88 miljoen euro


Juni 2005 visie van de vakbonden
Juni 2005: visie van de vakbonden

 • Vroegere afspraken inzake vakantiegeld en financiële injectie hogescholen mogen niet verhaald worden op de 215 miljoen euro. Enveloppe moet verhoogd worden met 71 (kostprijs VG aan 65%) + 25 miljoen euro (financiële injectie HS) = 96 miljoen euro

 • Akkoord met vergelijking welzijnssector als deze vergelijking correct en intellectu- eel eerlijk gebeurt


Oktober 2005 minister past zijn visie voor de eerste maal aan
Oktober 2005: minister past zijn visie voor de eerste maal aan

Intersectorale CAO zal uitgevoerd worden.

Dat betekent:

1. In 2009 voor iedereen vakantiegeld van 65 % van brutomaandloon

2. Alles boven op de 65 % moet onderhandeld worden bij nieuwe CAO-onderhandelingen

3. Er is slechts een akkoord over het percentage boven de 65 % als er een akkoord is over de nieuwe CAO


Oktober 2005 minister past zijn visie voor de eerste maal aan1
Oktober 2005: minister past zijn visie voor de eerste maal aan

Maar ook:

1. kostprijs verhoging vakantiegeld blijft aange- rekend op de 215 miljoen euro!

2. “moeilijke dossiers” (evaluatie, bekwaam- heidsbewijzen, inzetbaarheid) moeten kunnen besproken worden.


Onze reactie in oktober 2005
Onze reactie in oktober 2005 aan

1. Eerst CAO VII en CAO I-HO uitvoeren voor-aleer te onderhandelen over nieuwe CAO

 • 2. Tijdspad vakantiegeld moet leiden tot

  • - 65 % in 2009, behalve voor lagere lonen waarvoor dit percentage dan reeds 92 % moet zijn.

  • - Ten laatste in 2011 iedereen 92 %

  • - Geen voor-wat-hoort-wat scenario


Onze reactie in oktober 20051
Onze reactie in oktober 2005 aan

3. Kostprijs 65 % VG en injectie HS mag niet verhaald worden op nieuwe CAO

4. Graag zicht op andere beleidsmaatregelen die zouden passen in een CAO (los van ons eisencahier)


Onze reactie in oktober 20052
Onze reactie in oktober 2005 aan

5. Vergelijking met de welzijnssector ge- beurt nog steeds niet correct. Wanneer de CAO voor de welzijnssector 190 miljoen euro mocht kosten voor 82 000 perso- neelsleden, dan mag deze van het onder- wijs, met zijn 156 000 personeelsleden, 362 miljoen euro kosten.


December 2005 minister past zijn visie voor de tweede maal aan
December 2005: minister past zijn visie voor de tweede maal aan

Vakantiegeld

1. Akkoord met 92% voor iedereen ten laatste in 2011

2. Toevoeging aan de enveloppe van 65 miljoen euro (voor de jaren 2010 en 2011)


December 2005 minister past zijn visie voor de tweede maal aan1
December 2005: minister past zijn visie voor de tweede maal aan

Andere beleidsmaatregelen

Toevoeging aan de enveloppe van 16 miljoen euro (o.a. uitbreiding van het aantal teeltleiders)


December 2005 minister past zijn visie voor de tweede maal aan2
December 2005: minister past zijn visie voor de tweede maal aan

Onderhoudspersoneel

Onderhoudspersoneel werd niet verrekend in de 156.000 personeelsleden. Daarom toevoeging van 13 miljoen euro aan de enveloppe.


December 2005 minister past zijn visie voor de tweede maal aan3
December 2005: minister past zijn visie voor de tweede maal aan

Totale enveloppe

215 miljoen eurooorspronkelijk

+ 65 miljoen euro (VG)

+ 16 miljoen euro (andere beleidsmaatregelen)

+ 13 miljoen euro (onderhoudspersoneel)

= 309 miljoen euro nu


Nationaal comit van 16 12 2005
Nationaal Comité van 16.12.2005 aan

Kan COC deelnemen aan CAO-onderhandelingen, wetende dat

- de cao-enveloppe op dit ogenblik 309 miljoen euro bedraagt,

- de cao betrekking zal hebben op de periode 2005-2009,

- de inrichtende machten bij de besprekingen zullen betrokken worden,

- er ook “gevoelige thema’s” zullen besproken worden?


Nationaal comit van 16 12 20051
Nationaal Comité van 16.12.2005 aan

(Uiteindelijke) beslissing:

Ja, maar …


Nationaal comit van 16 12 20052
Nationaal Comité van 16.12.2005 aan

1. Enveloppe is nog niet vergelijkbaar met die van de welzijnssector. Een CAO die buiten de verhoging van het vakantiegeld iets substantieels betekent, zal zeer moeilijk te realiseren zijn.

DaaromblijftCOC ijveren voor een grotere enveloppe.


Nationaal comit van 16 12 20053
Nationaal Comité van 16.12.2005 aan

2. De verhoging van het vakantiegeld kan geen pasmunt zijn voor het doen slikken van maat- regelen (inzetbaarheid, evaluatie en bekwaam- heidsbewijzen) die door het veld als negatief worden ervaren.

COC zal geen afbraak dulden van het perso- neelsstatuut.


Nationaal comit van 16 12 20054
Nationaal Comité van 16.12.2005 aan

3. Deelname van de inrichtende machten aan de onderhandelingen kan niet vrijblijvend zijn. Er moet vooraf ook duidelijkheid zijn over de status van hun aanwezigheid.

Voor COC betekent volwaardige inspraak in Brussel ook volwaardige inspraak op lokaal niveau.


Gevoelige thema s
Gevoelige thema’s aan

Bekwaamheidsbewijzen

De rechtstreekse band tussen gedane studies en vakken waarvoor men een vereist bekwaam- heidsbewijs heeft, moet blijven. Deze band loslaten zet de vaste benoeming op de helling

COC wijst een appreciatiebevoegdheid van de IM resoluut af.


Gevoelige thema s1
Gevoelige thema’s aan

Evaluatie

Geen evaluatie om de evaluatie

COC verwerpt elke evaluatie zonder onafhankelijke beroepscommissie met een beslissende bevoegdheid (cf. tuchtdossiers)


Gevoelige thema s2
Gevoelige thema’s aan

Inzetbaarheid

Een nieuw opdrachtensysteem kan geen systeem zijn dat leidt tot een systematische taakverzwa- ring of een systeem met dezelfde of andere na- delen.

Wenst de overheid een systeem dat tot doel heeft te komen tot een meer objectieve taakverdeling,

dan moet volgens COC de objectiviteit van dit systeem objectief kunnen worden vastgesteld.Actieplan daarom

Actieplan: daarom! aan

Enkele voorbeelden:

- verhoging weddenschaal 200, 201, 202 en 203 tot weddenschaal 122

- noemer 55 bij berekening wachtgeld TBS 58+ in CLB

- herbekijken diploma behaald voor 1996 in hoger kunstonderwijs

- in VO bijbetrekkingen bezoldigen zoals hoofdambt

Looneisen via enveloppe koopkracht

24


Actieplan daarom1

Actieplan: daarom! aan

Enkele voorbeelden:

- aanpassing van de weddenschalen van de selectie- en bevorderingsambten

- verrekening van de vakbondswerking op lokaal niveau

Eisen via enveloppe loopbaan en kwaliteit

25


Actieplan daarom2

Actieplan: daarom! aan

Enkele voorbeelden:

- in alle onderwijsniveaus aanwendings- percen tage lesurenpakket 100 %

- voorzien in organiek kader voor functies die nu ingevuld worden met BPT-uren

- verdubbeling administratieve omkadering in DKO

Eisen inzake tewerkstelling, omkadering, werkdruk via enveloppe tewerkstelling

26


Actieplan daarom3

Actieplan: daarom! aan

Enkele voorbeelden:

- maximumprestaties voor leraars PV ver- lagen

- prestatieregeling paramedisch personeel BuSO = prestatieregeling paramedisch personeel BuBaO

Eisen inzake prestatie- en vakantieregeling

27


Actieplan concreet
Actieplan: concreet aan

Fase 1: reeds achter de rug

Politieke contacten (Vlaamse parlementsleden, ACV, ACW, CD&V, Leterme, …) werden ge- legd en leidden tot het aanbod van Vanden- broucke in december


Actieplan concreet1
Actieplan: concreet aan

Fase 2: infosessies (twee per provincie) in de periode 09.01.2006 tot 20.01.2006

Doel: vakbondsafgevaardigden informeren en sensibiliseren. Waar is COC mee bezig en hoe- ver staan de besprekingen?


Actieplan concreet2
Actieplan: concreet aan

Fase 3: infosessie op de werkvloer door vak- bondsafgevaardigen in de periode 23.01.2006 tot 27.01.2006

Doel: leden informeren en sensibiliseren. Waar is COC mee bezig en hoever staan de besprekingen?

Evaluatie van de toestand door het Nationaal Comité op 27 januari


Actieplan concreet3
Actieplan: concreet aan

Fase 4: in de periode 30.01.2006 tot 10.02.2006

Acties per provincie te organiseren door de pro- vinciale comités. Stakingen ter ondersteuning daarvan worden daarbij niet uitgesloten.


Actieplan concreet4
Actieplan: concreet aan

Fase 5: laatste week van februari 2006

Nationale betoging ondersteund door nationale staking.


Actieplan uitvoering
Actieplan: uitvoering? aan

Zullen de cao-onderhandelingen opgestart worden en hoe zullen ze dan verlopen?

Info op ieder ogenblik is nodig zodat op korte termijn kan gereageerd worden. Het Nationaal Comité van COC volgt de evolutie op de voet en evalueert eind januari en eind februari.

Voor meer info: www.coc.be


Ter info
Ter info aan

Deze ppt-presentatie nodig? Geen probleem, een mailtje naar coc.brussel@acv-csc.be volstaat. Op 20.01.2006 wordt ze online gezet.

Nood aan ons eisencahier voor CAO VIII en CAO II-HO? Ook geen probleem. Eén adres: www.coc.be. Druk achtereenvolgens op Nieuws en Nuttige documenten. Download daarna de documenten van respectievelijk 30.05.2005 en 8.10.2005


Ter info vakantiegeld 65 maandloon bar 202 203 adm medewerker met diploma hso
Ter info: aanVakantiegeld = 65 % maandloon (bar. 202/203)adm. medewerker met diploma HSO


Ter info vakantiegeld 65 maandloon bar 301 kleuteronderwijzer onderwijzer regent
Ter info: aanVakantiegeld = 65 % maandloon (bar. 301)kleuteronderwijzer, onderwijzer, regent, …


Ter info vakantiegeld 65 maandloon bar 501 licentiaat
Ter info: aanVakantiegeld = 65 % maandloon (bar. 501)licentiaat, …


Ter info vakantiegeld 92 maandloon bar 202 203 adm medewerker met diploma hso
Ter info: aanVakantiegeld = 92 % maandloon (bar. 202/203)adm. medewerker met diploma HSO


Ter info vakantiegeld 92 maandloon bar 301 kleuteronderwijzer onderwijzer regent
Ter info: aanVakantiegeld = 92 % maandloon (bar. 301)kleuteronderwijzer, onderwijzer, regent, …


Ter info vakantiegeld 92 maandloon bar 501 licentiaat
Ter info: aanVakantiegeld = 92 % maandloon (bar. 501)licentiaat, …