cerpen pungut pungut alias@zahara alias@yap siew hong n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
CERPEN PUNGUT ( Pungut Alias@Zahara Alias@Yap Siew Hong) PowerPoint Presentation
Download Presentation
CERPEN PUNGUT ( Pungut Alias@Zahara Alias@Yap Siew Hong)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

CERPEN PUNGUT ( Pungut Alias@Zahara Alias@Yap Siew Hong) - PowerPoint PPT Presentation


  • 444 Views
  • Uploaded on

Mak Timah dan Pungut. CERPEN PUNGUT ( Pungut Alias@Zahara Alias@Yap Siew Hong). Watak dan Perwatakan. Mak Timah ( ibu angkat Pungut ) - penyayang / tegas / empati / ikhlas / kuat berdoa. Zahara binti Muhamad Alias@ Yap Siew Hong / Pungut -24 tahun

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'CERPEN PUNGUT ( Pungut Alias@Zahara Alias@Yap Siew Hong)' - chelsi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
watak dan perwatakan
WatakdanPerwatakan

MakTimah (ibuangkatPungut)

-penyayang / tegas / empati / ikhlas / kuatberdoa

slide3

ZaharabintiMuhamad Alias@ Yap Siew Hong / Pungut

-24 tahun

-cacat ( bisu / pekak / tidakmampuurusdiri), ketinggian 0.6 meter

-bergantungkepada orang lain sepenuhnya

slide4

Bibik

-nenekPungut, keturunanCinaperanakan, taukerumahsewaMakTimah  / jiranMakTimah

-percayakepadatilikan, licik

slide5

anaklelakibongsuMakTimah

-tempatMakTimahmenumpang / memeliharaPungut

-ambilmudah / hormatibu / penyayang

sinopsis cerpen
SINOPSIS CERPEN

Pungutdiambilsebagaianakangkatketikaberusiatidaksampaisebulan. Pungutlahirdengantidakcukupbulandanseluruh organ tubuhnyaamathalus. RamalandoktorbahawaPunguthanyabolehbertahansetahunduanyatameleset. Dari sebesarbuahbetik, Punguthanyamembesarsetinggisatu kaki dancacatsegala-galanya. MakTimah yang telahuzurmenguruskansemuakeperluanmakanminumdanpenjagaanPungut yang hanyatahumerengeksepertibunyinyamuk, menggeleng-gelengkepaladenganpantasdankeluarmasukbiliksambilbermainjarisendiri.

slide7

MakTimahseringberdoasupayaTuhanmengambilnyawaPungutsebelumnyawanyasendiridicabut. MakTimahtidaksetujudengancadangananaklelakibongsunyasupayaPungutdihantarkerumahkanak-kanakcacat. MakTimahmenganggapPungutsebagaiujianTuhanterhadapdirinya.

peristiwa penting
PeristiwaPenting

1) KelakuandanpergerakanPungutsamasahajasepanjangmasa. Diatergigil-gigil, suaraberdengungmacamnyamuk, menggeleng-gelengkankepaladenganpantasdanmelurukeluarmasukbilik, bermaindenganjarisendiri, danduduk di ataskerusikecil.

slide9

2) MakTimah yang uzurtetapmembersihkanPungut, memandikannya, danmenyuapkanPungutmakanan. Punguttidaktahumenguyah, sebaliknyamenelanmakanansekaligussepertiularsawa.

slide10

3) SetelahPungut (Yap Siew Hong) dilahirkansebesarbuahbetik, neneknyaBibikmahumenyerahkannyakepadasesiapa yang mahu. BibikmengatakanPungutsebagaianaksialsebagaimanaramalanbomoh (loktang / datok)

slide11

4) BibikmemberitahuMakTimahbahawaanaksulungnyaSiewLanmahumembuangSiew Hong jikatiada orang yang mahumengambilnya. BibikmenawarkanMakTimahbayaranangkatsumpah (mahkamah) danduitseratus lima puluh ringgit.

slide12

5) SangkaanMakTimahbahawaPungutakanmembesarsepertigadis normal yang lain meleset. HarapanMakTimahsupayaapabiladiatua, Pungutakanmembantudanmenjaganya, tetapiperkarasebaliknya yang terjadi.

“AdakahPungutakanmembesarmenjadigadis yang normal?”

slide13

6) BomohDollahmemberitahuMakTimahbahawaPungutterkenakenanpatung. Bibikjugamemberitahuperkara yang samabahawaketikamengandung, SiewLanpernahmenontonwayangpatung.

slide14

7) MakTimahberleter, menyeranah, memakiPungutapabilaterpaksabangunsemasasakituntukmembersihkanPungut. MakTimahterfikirTuhanmahumembanyakkandosanyadenganmemanjangkanumurPungut.

“pot pet pot pet…blablabla….!!!!”

slide15

8) MakTimahkesaldengansikapanaklelakibongsunya yang hanyatahumengiraduitdanuntungrugidalammemeliharaanak. MakTimahbertegasdenganpendiriannyasehinggaanaknyaituterdiamapabilaMakTimahmenyebuttentangmati.

“Hantarkansajakerumahkanak-kanakcacat. Buatsusah-susahmakpeliharasiPunguttu,apadapat?”