З досвіду роботи - PowerPoint PPT Presentation

slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
З досвіду роботи PowerPoint Presentation
Download Presentation
З досвіду роботи

play fullscreen
1 / 44
З досвіду роботи
261 Views
Download Presentation
chelsi
Download Presentation

З досвіду роботи

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. З досвіду роботи

 2. Відомості про вчителя • Лісова Юлія Валентинівна. • Дата народження– 26 квітня 1969 року. • Освіта – вища. Донецький державний університет, 1991 рік. • Спеціальність за дипломом – філолог; викладач української мови і літератури. • Місце роботи – Андріївська ЗОШ І – ІІІ ст. • Педагогічний стаж – 21рік 8 міс. • Категорія – вища. • Курси підвищення кваліфікації –Донецький облІППО, 2013 р.

 3. Творче кредо Будьте самі шукачами, дослідниками. Якщо не буде вогника у вас, вам ніколи не запалити його в інших… В.О. Сухомлинський Життєве кредо Я вибрала Долю собі сама. І що зі мною не станеться – У мене жодних претензій нема До Долі – моєї обраниці! Ліна Костенко

 4. Проблема району Проблема школи Формування особистості, здатної до навчання, шляхом використання традиційних та інноваційних технологій у процесі викладання рідної мови Підвищення якості навчальних досягнень учнів Власна проблема Формування самоосвітньої компетентності учнів при вивченні української мови і літератури

 5. Висвітлення проблеми Всіляка справжня освіта здобувається шляхом самоосвіти… Все, що робиш і чого досягаєш самостійно, за своєю волею і бажанням,– залишається в голові найміцніше. М. Рубакін

 6. Актуальність • Головне завдання, що стоїть перед школою і кожним педагогом, – не тільки дати учневі належну і якісну освіту, а й навчити самостійно здобувати знання, удосконалюючи свою професійну підготовку. • Тільки ті знання, до яких учень прийшов самостійно через власний досвід, думку і діяльність, стають дійсно міцним його надбанням. • Результати ЗНО – показник якості освіти, яку діти здобули у школі. • Розкрити особистість учня можливо, якщо учитель йде на урок не тільки з багажем навчального матеріалу, методів і прийомів навчання, а й із різноманітними і цікавими способами й прийомами організації самоосвітньої діяльності учнів.

 7. Виявлення мотивів самоосвіти Пізнавальний інтерес – провідний мотив самоосвіти

 8. Мета • 1. Забезпечення підвищення якості мовно-літературної • освіти шляхом: • переходу до особистісно орієнтованої моделі навчання та виховання; • впровадження нових освітніх технологій, інтерактивних методів навчання. • 2. Створення максимально сприятливих умов для творчої співпраці вчителя і учнів, спрямованої на: • поглиблення змісту навчального матеріалу; • активізацію дослідницько-пошукової та наукової діяльності; • розвиток духовно-естетичних якостей учнів: емоційної схвильованості, творчої уяви, здатності до співпереживання, естетичної насолоди, уміння зіставляти, аналізувати, • оцінювати творчість письменників. • 3. Розвиток життєвих компетенцій.

 9. Завдання самоосвіти

 10. Завдання самоосвіти

 11. Очікувані результати • Реалізація особистісно орієнтованого навчання. • Використанняефективнихпедагогічних технологій, інтерактивних методів навчання. • Поглиблення змісту навчального матеріалу. • Набуття учнями навичок дослідницько-пошукової та наукової діяльності. • Розвиток життєтворчості учнів. • Розвиток життєвих компетенцій. • Оптимізація умов для співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.

 12. Модель самоосвіти Самоосвітню діяльність можна розглядати як сукупність декількох «само-»:

 13. Етапи самоосвіти

 14. Копіювання дії за зразком – це підготовка до самостійної діяльності Репродуктивна діяльність – відтворення інформації про різноманітні об'єкти, що вивчаються Рівні самостійної роботи як засоби активізації пізнавальної діяльності Продуктивна діяльність – самостійне використання знань для рішення завдань не за зразком Самостійна діяльність із застосуванням знань в результаті дослідження умов і конкретних ситуацій

 15. У своїй роботі керуюся такими заповідями : • Кожна дитина талановита. • Кожна дитина має право на помилку. • Кожна дитина має право на вільний творчий пошук. У таких умовах ПЕДАГОГповинен бути Філософ Майстер Психолог Віра в життя Віра вдитину Віра в себе

 16. Використовую досвід • Намагаюсь перш за все стати творчим учителем, • нести дітям нове, світле, про що неодноразово • писали С. Русова, В. Сухомлинський, В. Шаталов, • У своїй роботі керуюсь працями відомих українських методистів – мовознавців: О.Біляєва, М. Пентилюка, Г. Передерія, Л. Симоненкової, Л. Скуратівського, І. Ющука. • Опираюсь на настанови педагогів-новаторів: Г.Бойка, Н. Бухлової, Н. Горик, О. Глазової, • Г. Шелехової, О. Пометун.

 17. Апробовую технології

 18. З успіхом застосовую: • лекції з проблемними питаннями, рольові ігри • ґронування, сенкан • асоціативний кущ • прийом какографії • тренінг-тести, клоуз-тести • тематичні фізхвилинки • літературні диктанти, етюди • кросворди, ребуси • лінгвістичні казки • мультимедійні презентації • вікторини, ігри, КВК • урок-подорож • урок-мандрівку • урок-залік • урок-суд • урок-змагання • урок-семінар • урок-захист проектів • урок-ток-шоу • урок-конкурс • урок вільного • спілкування

 19. Розповсюдження досвіду здійснюю в процесі: • проведення відкритих уроків; • керівництва творчою ланкою; • обговорення матеріалів на засіданнях шкільної та районної НМК; • виступів з доповідями на педрадах та на засіданнях РМК; • наставництва над молодшими за віком і досвідом учителями; • проведення позакласних заходів: інтелектуальних ігор, • літературно-музичних композицій, Шевченківських свят; • оприлюднення індивідуальних наробок в журналі “Відкритий урок: розробки, технології, досвід”, учительському журналі «Освіта on- line», на сайті «Методичний портал»; • участі в ІІ Всеукраїнському конкурсі «Творчий учитель – обдарований учень»;

 20. Розкриття динаміки і стану розробки даної проблеми на основі аналізу особистого досвіду Зріст мотивації – 48,3%

 21. Моніторинг контрольних робіт учнів 11 класу з української мови

 22. Річний рівень компетентності з української мови та літератури

 23. Результати державної підсумкової атестації

 24. Результати ЗНО

 25. Результати районної олімпіади з української мови і літератури

 26. Участь учнів у районних конкурсах

 27. Робота у складі РМК • надання консультацій колегам з теми “Контрольні роботи з української літератури як засіб педагогічної діагностики та підготовки учнів до ЗНО”; • член журі районної предметної олімпіади і конкурсів імені П. Яцика та Т. Шевченка • методичні виступи; • участь у семінарах і майстер-класах.

 28. Методичні виступи

 29. Методичні розробки • Цикл уроків-подорожей за темою “Лексикологія” (5 клас). • Лінгвістичні інтелектуальні ігри “Слабкаланка”, “Еврика”, “Найрозумніший”. • Програма спецкурсу “Основи теорії літератури ”. • Тести до контролю знань. • Матеріали для контрольних робіт з української літератури в 11 класі. • Мультимедійні презентації. • Опорні конспекти до теми “Морфологія”.

 30. Наставництво над молодшими за віком і досвідом учителями До слова мудрих слухом прихилися, Де не ступнеш, знанням своїм ділися, Навчаючись, не дай думкам заснуть Фірдоусі

 31. Друковані роботи

 32. Друковані роботи

 33. Друковані роботи

 34. Мої статті Газета “Вісті” (2010)

 35. Творча педагогічна майстерня

 36. Використання ІКТ на уроках мультимедійні презентації; просмотр фільмів; слухання поетичних творів, пісень, аудіодиктанти; використання графічного редактора

 37. Урок-подорож на планету Омонімів (5 клас)

 38. Урок вільного спілкування за темою “Літописні оповіді: про заснування Києва, про князя Олега” (5 клас)

 39. Урок- суд за романом Л. Костенко “МарусяЧурай” (11 клас)

 40. Всеукраїнська гра “Соняшник” Геноцид рідної мови День рідної мови

 41. Позакласна робота з предмета Конкурс-інсценівка української народної пісні Літературно-музична композиція “Мови чарівний голос” Виготовлення книжечки-малятко

 42. Позакласна робота з предмета Літературно-музична композиція-реквієм “Свічкупоставлю...” Дослідницька група проекту “Використання робочої сили села Андріївки під час Другої світової війни “

 43. Виховна робота

 44. Усі наші задуми, усі пошуки зводяться нанівець, якщо нема в учня бажання вчитися. В. О. Сухомлинський дякую за увагу