slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Technické prostředky PowerPoint Presentation
Download Presentation
Technické prostředky

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

Technické prostředky - PowerPoint PPT Presentation


  • 83 Views
  • Uploaded on

Technické prostředky. PLC. OB21-OP-EL-AUT-KRA-M-3-031 Ing. Petr Krajča. PAMĚŤ (systémová, uživatelská). CPU. binární vstupy. binární výstupy. analog. vstupy. analog. výstupy. speciální periferie. komunikační moduly. ŘÍZENÝ SYSTÉM. sériové linky. Blokové schéma PLC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Technické prostředky


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Technické prostředky

PLC

OB21-OP-EL-AUT-KRA-M-3-031 Ing. Petr Krajča

slide2

PAMĚŤ

(systémová, uživatelská)

CPU

binární

vstupy

binární výstupy

analog.

vstupy

analog. výstupy

speciální

periferie

komunikační moduly

ŘÍZENÝ SYSTÉM

sériové linky

Blokové schéma PLC

slide3

Centrální procesorová jednotka (CPU)

Je základem PLC a je určující pro jeho výkonnost.

Jádro CPU tvoří procesor nebo několik procesorů.

U víceprocesorových systémů mohou být použity:

matematické koprocesory,

procesory pro řízení vstupů a výstupů,

komunikační procesory.

Důležitým parametrem CPU je její rychlost. Doba za kterou je schopna zpracovat 1000 logických instrukcí se pohybuje řádově v jednotkách milisekund, u rychlejších ve stovkách mikrosekund.

slide4

Paměť

Paměťový prostor bývá zpravidla rozdělen na:

paměť systémovou (systémový program),

paměť uživatelskou (uživatelský program),

paměť pro ukládání dat (registry systémové a uživatelské)

Podle toho je volen i typ použité paměti. Systémová paměť bývá typu EPROM, pro uživatelskou paměť může být použita paměť typu EEPROM (Flash) nebo zálohovaná RWM a pro paměť dat se používá paměť RWM.

slide5

Vstupní a výstupní jednotky

Slouží k připojení řízeného systému.

PLC může mít několik typů V/V jednotek.

Základ tvoří vstupy a výstupy:

binární - pro zpracování dvouhodnotových signálů,

analogové - pro zpracování spojitých signálů,

vysokorychlostní vstupy - pro zpracování rychlých impulsů ze snímačů polohy.

slide6

Binární vstupy

Slouží pro připojení vstupních prvků (snímačů) jejichž výstupní signál nabývá pouze dvou hodnot.

Mohou to být prvky:

- kontaktní nebo bezkontaktní,

- dotykové nebo bezdotykové

- dvouhodnotové snímače tlaku teploty atd.

Binární vstupy mohou být řešeny různě.

Většinou jsou systémy vybaveny jednotkami na:

- malá stejnosměrná napětí,

- střídavá napětí.

slide7

Vstupní jednotky

jsou konstruovány tak aby zabezpečily:

- galvanické oddělení obvodů vstupů od řídící jednotky

- napěťovou ochranu vstupů před zničením

- odfiltrování rušivých impulsů

- signalizaci stavu vstupního signálu

slide10

Binární výstupní jednotky

slouží pro připojení výstupních prvků (akčních členů) jejichž vstupní signál může nabývat dvou hodnot:

- relé

- stykače

- elektromagneticky ovládané ventily

- signalizační prvky

Provedení:

- tranzistorové - pro spínání ve stejnosměrných obvodech

- reléové – pro spínání v obvodech stejnosměrných i střídavých

- triakové - pro spínání ve střídavých odvodech

slide11

Binární výstupní jednotky

Výstupní jednotka musí splňovat tyto základní požadavky:

- galvanické oddělení výstupů od řídící jednotky

- převedení (zesílení) výstupního signálu na požadovanou úroveň

- ochrana výstupů před zkratem

- signalizaci stavu výstupního signálu

slide14

Analogové vstupy

Umožňují připojit k PLC spojitě pracující snímače fyzikálních veličin (elektrických i neelektrických).

Převod vstupního analogového signálu do číslicového tvaru se uskutečňuje v analogově – digitálním (A/D) převodníku, většinou dvanáctibitovém

slide15

Analogové výstupy

Slouží k připojení akčních členů, které vyžadují na vstupu spojitý signál.

Jsou to především řídící jednotky servopohonů (tyristorové nebo frekvenční měniče).

Převod číslicového signálu na analogový provádí, zpravidla dvanáctibitový, digitálně – analogový (D/A) převodník.

Analogové výstupy mohou být napěťové nebo proudové.

slide16

Komunikační jednotky

Slouží ke komunikaci s nadřazeným řídicím systémem nebo s okolními automaty.

PLC bývají standardně vybaveny jedním nebo více sériovými porty RS-232 nebo RS-485.

V poslední době je kladen důraz právě na schopnost komunikace PLC s okolním prostředím.

Bez těchto schopností by nebylo možné zařadit PLC do distribuovaného systému řízení.

slide17

Kompaktní PLC

PLC s pevně danou konfigurací integrovaných modulů (CPU, paměť, vstupy, výstupy, komunikace). Všechny části jsou uzavřeny v jednom pouzdře.

Modulární PLC

Základ tvoří CPU, zdroj a sběrnice, které jsou umístěny v rámu nebo na nosné desce.

Přes sběrnici je možno připojit periferní jednotky, které zajišťují nejrůznější funkce (binární nebo analogové vstupy a výstupy, jednotky pro rychlé čítání, polohovací jednotky, komunikační jednotky apod.)

slide19

Siemens

Mikrosystémy

S7 - 400

S7 - 300

S7 - 200

Řídící systémy

LOGO

slide22

TECO - Tecomat

Tecomat Foxtrot

Tecomat TC600

slide23

TECO - Tecomat

Tecomat 700

slide24

TECO

Mosaic

Reliance

slide25

TECO

Tempo

slide27

Děkuji za pozornost

  • Obrázky
  • - www.siemens.com
  • www.tecomat.cz
  • www.unitronics.com
  • - archiv autora