Download
paragraaf 5 4 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Paragraaf 5.4 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Paragraaf 5.4

Paragraaf 5.4

172 Views Download Presentation
Download Presentation

Paragraaf 5.4

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Paragraaf 5.4 De strijdom de school

  2. 1848 • De overheid stichtte altijd openbare scholen: neutrale scholen. • In de nieuwe grondwet stond: vrijheid van godsdienst en onderwijs. • Mensen mochten dus eigen scholen stichten. • Katholieken en protestanten gaan dit dus ook doen. • Dit worden: bijzondere scholen.

  3. Betalen? • Bijzondere scholen was geen probleem voor de overheid. • Maar de overheid betaalde er niet voor. • Er waren al genoeg openbare scholen!

  4. Ruzie? • Uiteindelijk kunnen de protestanten en katholieken hun scholen niet meer betalen. (teveel wetten en eisen) • De staat weigert te betalen voor hun scholen. • Openbare scholen kregen wel extra geld. • = Schoolstrijd

  5. Geloof • In de Tweede Kamer zaten ook katholieken en protestanten. • Zij werden confessionelen genoemd ( = gelovigen) • Zij wilden juist wel geld aan bijzondere scholen geven. • 1878: 1e protestantse politieke partij: Anti-Revolutionaire Partij. • Leider: Abraham Kuyper. • Schaepman wordt de leider van de katholieken.

  6. Schoolstrijd • De staat wil algemeen kiesrecht gaan invoeren. • Dit willen de katholieken en protestanten juist niet. • De katholieken en protestanten stellen een ruil voor: • De confessionelen stemmen vóór algemeen kiesrecht, zodat die wet ingevoerd kan worden. • De staat betaalt voortaan ook voor bijzondere scholen. • De staat gaat akkoord, in 1917.

  7. Verzuiling. • Vanaf 1900: verzuiling • Mensen hoorden bij een groep • In NL: 4 groepen: • Katholiek • Protestants • Socialistisch • De rest/ neutraal.

  8. Katholiek rond 1900 • Als je katholiek was: • Je ging naar een katholieke school • Katholieke voetbalvereniging • Katholieke krant • Katholieke radiozender • Katholieke vakbond • Katholieke politieke partij • Katholieke dokter • Katholieke winkels • Zo ook voor protestanten en socialisten en de rest

  9. Begrippen • Openbarescholen: neutralescholen, opgericht door de staat. • Bijzonderescholen: scholen die zijnopgericht door confessionelen. • Schoolstrijd: politiekeruzie over de bijzonderescholen die geen geld van de staatkregen. • Confessionelen: politiekegroepvoormensen die geloofbelangrijkvinden. • Verzuiling: samenleving die is opgedeeld in groepen die geen contact met elkaarhebben.